close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
... ..
.•.. "'''EEN
~....
-6
P ••••••
T.c.
MA
lIFE~O
't,..
.....
v-w-ı
~~
~
~:
A VGAT KA YMAKAMLlGI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
(İşlemler Şefliği)
••
"~
~
ıi.
;
'\ 1\
i
EXP02016
('J ı"ı • i l
ANTALYA
Sayı :70868051-880- ı3269
Konu: Yılbaşı güvenlik tertip ve tedbirleri
26/12/2014
Manavgat'ta yeni yıla huzur ve güven içerisinde girilmesini sağlamak üzere; İlçe mülki hudutları
dahilinde aşağıda belirlenen tertip ve tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Buna göre;
I-İlçe Jandarma Komutanlığı ve iIçe Emniyet Müdürlüğü 31 Aralık 2014 Çarşamba günü sabahından
itibaren sorumluluk bölgeleri itibariyle, huzur planlarını uygulamaya koyacaklar ve Emniyet-Asayiş
tertip ve
tedbirlerini 02 Ocak 20 ı5 Cuma günü sabahına kadar aksaksızca sürdüreceklerdir.
Liman, terminal ve Manavgat ırmağında yaya ve motorlu devriyeler
üzerinde tertip edilecek trafik ekipleri veya timlerinin sayıları arttırılacak
hazır hale getirilecektir.
ile şehir içi ve Devlet karayolları
ve vatandaşlarımızın
hizmetlerine
112 Acil Çağrı Merkezi, ı55 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat ve ı58 Sahil Güvenlik telefon hatlarında
görev yapan personel sayısı takviye edilecek ve bu telefonlara yapılacak müracaat veya ihbarlar titizlikle ve
derhal değerlendirilecektir.
2-Belediye Başkanlığı tarafından özellikle alışveriş ve eğlence yerleri ile diğer umuma açık mahallerin
denetimleri, tefrik edilecek ekipler marifetiyle etkin bir şekilde yapılacaktır.
İtfaiye, su ve kanalizasyon
müracaatlarına açık tutulacaktır.
Toplu taşıma
planlanacaktır.
araçlarının
arıza
ekipleri
seferlerinde
hazır hale getirilecek
sürekliliğin
sağlanması
ve nöbetçi
amacıyla
memurlukları
gerekli
tedbirler
vatandaş
önceden
3-Devlet Hastanesi Acil Servisi ve öbetçi Eczaneler ile haberleşme ve elektrik hizmetleri için gerekli ön
hazırlıklar ilgili birimlerin üst yöneticileri tarafından önceden planlanacak ve acil müdahaleler için yeterli ekip
ve teçhizatları hizmete hazır hale getirilecektir.
4-Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce
mesai mefhumu gözetilmeksizin
gıda denetimlerinin
yapılması konusunda denetim ekipleri hazır bulundurulacak ve gıda denetimleri yapılacaktır.
S-Vergi Dairesi Müdürlüğü
çalışacaklardır.
ekipleri
Jandarma
Komutanlığı
ve Emniyet
Müdürlüğü
ile işbirliği
içinde
Imz.ası
101-102-7461961
7462799
Telekom Arıza
Tedaş Arıza
G"EEN lfFE~
-
Manavgat ilçesinde yeni yılın huzur ve güvenlik içerisinde girilmesine
esas olr:tJ&·"· ' ';:"'''''rl'ukarıda
belirlenen tertip ve tedbirlerin uygulanmasında
herhangi bir aksaklığa meydan veriimemi
•• ·y«Lijamanın
bizzat takibini önemle rica ederim.
\ ••
j
\il..
%
1\
J
P'~2LOJ~
Emir Osman BULG
Kaymakam
DAGITIM:
Gereği:
Bilgi:
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
Mahalli Basın Kuruluşlarına
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakOogrulama
(yqlhkQ-5iqw+j
-wP8mRL-mpI7RqYf t q i ce S) kodunu yazınız.
adresine girerek
Aşağı Hisar Mah. Antalya Cad. No:5
Ayrıntılı bilgi için irtibat:A.OURAK
Telefon: (242)746 ıo 04 Faks: (242)746 ıs 58
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
••••
"
~..:
1""
.'"
.>
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 069 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content