close

Enter

Log in using OpenID

Arş. Gör. Dr. Onur GÖNÜLAL

embedDownload
Araş. Gör. Onur GÖNÜLAL
Gökçeada Deniz Araştırmaları Birimi
Tel: 0 286 887 34 92
e-mail: [email protected]
[email protected]
Öğrenim Durumu:
Lisans; İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi – (1994 -1998)
Yüksek Lisans; İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi. Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı – (2001-2006)
Doktora: İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı – (2006 – 2013)
Doktora Tez: “Kuzey Ege Derin Deniz (500 – 1500 m) Decapod (Crustacea) Popülasyonu
Üzerine Araştırmalar”
Yayınlar:
a) Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SCI Expanded)
a1) Gönülal, O., Sezgin M., Öztürk B., 2014 (Baskıda) Diversity and bathymetric distribution
of decapod crustaceans attracted to baited traps from the Middle slope of the Northern Aegean
Sea. Crustaceana
a2) Gönülal, O., Sezgin M., Öztürk B., 2014 (Baskıda) New Records of Decapod Crustaceans
from The Deep Aegean Sea of Turkey and The Eastern Mediterranean. Crustaceana
a3) Moreira,J., Sezgin,M., Katağan,T., Gönülal, O., Topalaoğlu,B., 2012. First record
of a bathyal leptostracan, Nebalia abyssicola Fage, 1929 (Crustacea: Malacostraca:
Phyllocarida), in the Aegean Sea, eastern Mediterranean.Turkish Journal of Zoology
b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
b1) Bülent Topaloğlu, Onur Gönülal, 2012. A new record for the Turkish Aegean Sea
Fauna: Scalpellum scalpellum Linnaeus, 1767 (Crustacea: Cirripedia: Thoracica).
J. Black Sea/Mediterranean Environment Vol. 18, No. 1: 90-96
b2) Onur GÖNÜLAL 2012 Some remarks on fishing of spiny lobster (Palinurus elephas
Fabricius, 1787) and common lobster (Homarus gammarus Linnaeus, 1758) in the northern
Aegean Sea. The State Of Turkish Fisheries. Publication Number: 34, Published by Turkish
Marine Research Foundation, Istanbul, TURKEY
b3) Onur GÖNÜLAL, E. B. BALCIOĞLU 2012. Some remarks on fishing of Mediterranean
mussel (Mytilus galloprovincialis) (Lamarck, 1819) at Istanbul strait. The State Of Turkish
Fisheries. Publication Number: 34, Published by Turkish Marine Research Foundation,
Istanbul, TURKEY
c) Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
c1) Taner YILDIZ, Onur GÖNÜLAL, F.Saadet KARAKULAK 2013. Gökçeada
(Ege Denizi) kıyı balıkçılığı, av araçları ve teknik özeliikleri. İÜ Su Ürünleri
Fakültesi Dergisi.
c2) Kadir DOĞAN, Onur GÖNÜLAL 2011 Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve
Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The
Black Sea Journal of ScienceCilt/Volume:2 Sayı/Number:5Sayfa/Page 57-69
d) Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
d1) Onur Gönülal, Sedat Ozan Güreşen 2012 Gökçeada (Kuzey Ege) Dip Trolü İle
Yakalanan Omurgasız Av ve Iskarta Kompozisyonlarının Belirlenmesi. FABA 2124 Kasım, Eskişehir
d2) Onur Gönülal, Sedat Ozan Güreşen GÖKÇEADA KUMTAŞI FAUNASI
ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA EKOLOJİ 03 – 05 Mayıs 2012, Kilis
d3) Yıldız, T. Gönülal, O. Karakulak F.S. 2011. Gökçeada (Ege Denizi) balıkçılığı.
XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25-27 Ekim, Antalya, Bildiri kitabı, 267.
d4) Onur Gönülal, Tahir Özcan and Tuncer Katagan 2010 CONTRIBUTION ON
THE DISTRIBUTION OF THE GIANT RED SHRIMP ARISTAEOMORPHA
FOLIACEA (RISSO, 1827) ALONG THE AEGEAN SEA AND
MEDITERRANEAN PART OF TURKEY
d5) Bülent Topaloğlu, Bayram Ozturk , Eda Topçu and Onur Gönülal 2010 A
PRELIMINARY STUDY ON THE MACROZOOBENTHIC INVERTEBRATE
FAUNA OF TWO BANKS IN THE NORTH AEGEAN SEA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
150 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content