close

Enter

Log in using OpenID

ANTET - 1 - PDR Open Platform

embedDownload
Proje Yönetimi Eğitimi
Süre
: 2 gün (09:30-17:00)
Katılımcı Sayısı
: Bir grupta 12 kişi olarak önerilmektedir.
Eğitimci
: Dr. Sibel Sain Özdemir
Programın Amacı
Katılımcılara Proje Yönetimi metodolojisini ve proje yönetimi tekniklerini tanıtmak, uluslararası kabul
gören ve uygulanan metodların uygulama becerisini kazandırmaktır.
Katılımcı Sayısı
Eğitim programımızın; uygulamalı olması, beceri kazandırma özelliği taşıması ve programın verimliliği
açısından, sınıfların 10 ila 12 kişiden oluşmasını öneriyoruz
Eğitim içeriğiAralık 1997’de University of Management and Technology (UMT) Dekanı JD Frame’in
438 proje çalışanı ile yaptığı anket çalışmasının sonuçlarına göre projelerin % 63’ü bütçe hedefini
tutturamamış, % 49 projenin varmak istediği sonuçlara ulaşamamış. Türkiye’de ise uygun bir destek
mekanizmasına başvurup kabul edildiği halde sırf proje yönetimi hataları nedeniyle başarıyla
gerçekleştirilemeyen veya tamamlanamayan çok sayıda proje bulunmaktadır. Bir projenin başarıyla
tamamlanmasında birçok firmanın karşılaştığı sorun, projenin doğru başlatılması, yönetilmesi ve
sonuçlandırılmamasıdır. Birçok firmada doğru yönetilemeyen projeler, içeriği ve amacı ne kadar doğru
olursa olsun, başarısızlıkla sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle hem projenin doğru bir proje yönetimi
yaklaşımı ve metodolojisiyle yürütülmesi, hem de firma dışından destek alınan Ar-Ge projelerinin
gerektirdiği zamanlama ve yöntemlere ugyun şekilde yapılmasının sağlanması başarı için önemlidir.
Firma içi kaynaklarla desteklenen projelerde de standart proje yönetimi metodolojileri uygulanmadığı
için gereğinden çok kaynak (zaman, para ve iş gücü) harcanması oldukça sık karşılaşılan durumdur.
Bu eğitim kapsamında proje yönetiminin temel kavramları, proje yönetiminin önemi, proje yönetiminde
başarı faktörleri, proje yapılanması, proje takımı oluşturulması, proje yönetim model ve süreçleri,
projelerde işbirlikleri, proje adımlarının tanımlanması, proje performansının ölçülmesi, proje zaman
planı (Gantt Diyagramı), kritik proje adımlarının belirlenmesi, proje bütçelenmesi, maliyet ve yararın
dengelenmesi, proje/program yönetimi, proje iş dosyasının hazırlanması, problem çözme ve karar
verme konuları ele alınmaktadır. Ayrıca, bilgisayar destekli proje planlaması hakkında bilgiler
verilmektedir. Eğitim bir projenin baştan sona tüm aşamaları takip ederek planlanması, proje
dosyasının oluşturulması ve bilgisayar ile uygulama yapılmasını da içermektedir.
Kurum Beklentilerini Anlama
Eğitim öncesinde, Firma’nın beklentilerini anlamak ve netleştirmek amacıyla bilgi alışverişi
yapılacaktır. Böylece bilgi ve beceri taleplerinin yanı sıra; katılımcılara verilmesi hedeflenen bilgi,
beceri, katılımcıların eğitimden beklentileri, eğitim öncesi iş yapış metodları, eğitim sonrası hedefleri
eğitimin gruplara göre derinliği gibi konularda mutabık kalınmasını amaçlıyoruz.
1. Gün
Proje Yönetimine Giriş
Projenin temel kavramları
Başarılı proje yönetiminin önemi
Projelerde başarısızlık faktörleri
Paydaşlar, altyapı, strateji ve proje başarısı arasındaki ilişki
Proje ortamı
Proje paydaşları kimlerdir? Ne beklerler?
Ölçmek ve yönetmek
Kurumsal strateji ve projeler
Portföy/Program yönetimi
Projeler ve organizasyonlar
Proje Başlangıcı
Proje içeriği (PESTEL)
Proje Yönetim Yapısı (7S)
Proje süreçlerinde aktivite modelleri
Projede roller ve yönetişim
Organizasyonel modeller
Proje yönetim Ofisi
Proje Kapsam ve Entegrasyon Yönetimi
Stratejik seçimler ve yönetimi
Konsept geliştirme
Kapsam yönetimi
Proje Planlaması
Proje Başlangıç Dokümanı (PID)
Projelerde Zaman Yönetimi
Aktivite haritaları
Zaman planlaması
İş Kırınımı (WBS)
AoN (Network) yapılanması
Kritik patika analizi
Gant diyagramları
Grup Çalışması-1
Proje Başlangıç Dokümanı
Kapsam Bildirimi
İş Kırılım Yapısı
Aktivite sıralama (AoN)
Gant Diyagram
2. Gün
Projelerde Maliyet ve Tedarik Yönetimi
Bütçeleme
Öngörü teknikleri
Maliyet ve yararın dengelenmesi
Belirsizliği yönetmek
İş dosyasının hazırlanması
Finansal onay
Proje tedarik ve sözleşme Yönetimi
Projelerde Risk ve fırsat yönetimi
Risk Tanımlama
Risk yönetimi
Risk yönetim modelleri
SWOT Analizi
PERT Analizi
Proje organizasyonu: Yapı ve takım kurma
Takım çalışması ve proje yönetimi
Takım oluşturma süreci
İletişim ve motivasyon
Projede Liderlik ve Problem çözme
Liderlik ve liderlik stilleri
Problemlerin değerlendirilmesi
Çatışmaların yönetimi
Problem Çözme teknikleri
Proje Performansının izlenmesi
Projenin Tamamlanması ve kapatılması
Grup Çalışması-2
Proje Maliyetlendirmesi
PERT Analizi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
256 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content