close

Enter

Log in using OpenID

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları

embedDownload
TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ
1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
Genel Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
Fiyat listesinde bulunan tüm fiyatlar Logo tarafından tavsiye edilen kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir. Fiyatlara KDV dahil değildir.
Yazılım ürününün amacına ulaşabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için uygulama danışmanlığı hizmeti ile
birlikte kurulması gereklidir.
Eğitim hizmetini yalnızca yetkili Logo İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanları verebilir. Logo, sertifikasız kişi ve
kuruluşların vereceği eğitim ve destek hizmetlerine dair kesinlikle hiç bir güvence vermez.
Tiger Plus anapaket, modül, geçiş eğitim fiyat ve süreleri proje kapsamına göre değişebilmektedir.
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
7.600
4.550
35
+2 Kullanıcı
6.250
4.550
35
+5 Kullanıcı
10.450
4.550
35
+10 Kullanıcı
19.600
5.200
40
+20 Kullanıcı
37.800
6.500
50
+50 Kullanıcı
78.400
9.100
70
Ana Paket
Tiger Plus (1 kullanıcı)
Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi (Kampanya), Finans Yönetimi,
Muhasebe Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, Hızlı Üretim, Talep Yönetimi, Enflasyon
Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), GOGaranti, LEM (1 yıllık).
Kullanıcı Artırımları
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
Tiger Plus ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 51 kullanıcıya kadar kullanılabilir.
Tiger Plus, Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi (Kampanya), Finans Yönetimi, Genel Muhasebe, Duran
Varlık Yönetimi, Seri-lot, Stok Yeri Takibi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Talep Yönetimi, Yönetici Konsolu,
Teminat Yönetimi, Görev Zamanlayıcı, İş Akışı, Proje Takibi, Webmaster, Pratik Tablo ve Pivot Raporları, Rapor Üretici ve
Arayüz Uyarlama özelliklerini içerir.
Türkçe ve İngilizce dilleri standarttır.
Tiger Plus ana paketler ile veritabanı olarak Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Express Edition kullanılabilir. Microsoft® SQL
Server® 2012 R2 Express Edition, en fazla 1 CPU, 1 GB bellek ve 10 GB boyutundaki veritabanlarını destekler. Microsoft®
SQL Server® 2012 Runtime ve Full Use kullanmak isteyen firmalar, yetkili Logo İş Ortakları üzerinden lisans satın
alabilirler.
Ana Setlere eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir.
Örnek: Tiger Plus ana sete “+5 Kullanıcı” artırımı yüklendiğinde, toplamda 6 kullanıcı elde edilir. Üstüne bir +5 daha
yüklenirse 11 kullanıcı elde edilir. Setler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse, ayrıca kullanıcı
artırım seti almaya gerek yoktur.
LEM Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
LEM paketi 1 yıllık süreler ile yapılır ve geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına güncel yasal mevzuata uyum, hata giderici
sürüm (bugfix) ve yeni geliştirilen standart özelliklerden ücretsiz olarak yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik
sistemidir.
LEM sözleşmesi sonlanan kullanıcıların yenilenen LEM sözleşmeleri, bir önceki LEM’in bitim tarihinden itibaren başlar.
LEM fiyatlarına yetkili Logo İş Ortaklarının servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet bedelleri dahil değildir.
LEM fiyatı; kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %13’ü alınarak
hesaplanır. Zamanında yenilenmeyen LEM anlaşması için bu hesaplamaya %10’luk gecikme bedeli ilave edilir.
Tiger Plus ile birlikte kullanılan Bordro Plus'ın LEM fiyatı 110TL+KDV'dir ve LEM hesaplamasına bu fiyat dahil edilmelidir.
LEM hesaplamasında, bazı kullanıcı sayılarında bir üst seviyedeki kullanıcı sayısına göre hesaplama yapmak avantajlı
olmaktadır. (Örnek: 46 kullanıcılı bir sistem için hesaplamanın 51 kullanıcı üzerinden yapılması.) Bu durumun dikkate
alınarak kullanıcıya bu avantajlı fiyatlar önerilmelidir.
Logo tarafından satışı ve geliştirmesi sonlandırılmış, kullanıcı tarafından kullanılmaya devam eden opsiyonlar LEM
hesaplamasına dahil değildir.
Kullanıcı
Bağımsız Lisans
Eğitim Fiyatı
3.800
390
3
Teklif Yönetimi
3.800
520
4
Konfigürasyon Yönetimi
1.300
260
2
Mali Konsolidasyon
3.800
260
2
4.900
1.040
8
2.750
520
4
1.950
650
5
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı
650
130
1
Pos Genius2/3 Entegrasyon (1 mağaza)
650
130
1
+1 Kullanıcı Artırımı
650
130
1
Firma içi Data Aktarımı (FDA)
1.900
520
4
LogoConnect B2B
2.600
380
520
4
5.250
--
--
Lisans
Eğitim Fiyatı
Eğitim Saati
6.000
650
5
Opsiyonlar
Dağıtım Yönetimi (sevkiyat, paketleme)
Dış Ticaret
(2)
(3)
Analitik Bütçe
Perakende
(4)
Eğitim Saati
(5)
Logo Perakende
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı, Konfigürasyon Yönetimi, Satış
Konsolu, Pos Genius 2/3 Entegrasyonu (1 Mağaza).
B2B ve B2C Uygulamaları
(6)
LogoConnect Banka
Yabancı Dil
Almanca
Dikey Çözümler
(7)
e-Devlet Uygulamaları
Connect Fatura (1 firma içerir)
(8)
(9)
24.000
Eğitim süresi proje bazlı belirlenir.
800
-
Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı
1.000
-
Logo e-Defter (İlk Yıl)
7.500
Logo e-Defter Firma Artırımı
1.350
e-Fatura Sunucu Lisansi Eklentisi
Connect Fatura Firma Artırımı
Logo e-Defter Devam Eden Yıllar (Yenileme)
(10)
Logo Dışı Kullanıcılar İçin e-Defter (1 firma içerir)
İş Zekası
Logo Mind
520
4
-
LEM Sahipleri Yenileme oranı: %13
-
LEM'i Olmayanlar Yenileme oranı: %20
-
(11)
Proje bazlı fiyatlandırılmaktadır.
Lisans
Eğitim Fiyatı
Eğitim Saati
5.200
2.450
14
2.300
--
--
(12)
Ana Paket (1 kullanıcı)
Kullanıcı Artırımları
+2 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
TIGER PLUS Fiyat Listesi 01.07.2014
2/5
+5 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
4.250
--
--
+10 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
6.200
--
--
+20 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
10.500
--
--
+50 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
23.200
--
--
1.500
--
--
2.750
2.100
12
+1.000 ilave bileşen artırımı
5.225
--
--
+10.000 ilave bileşen artırımı
11.000
--
--
825
--
--
Lisans
Eğitim Fiyatı
Eğitim Saati
4.160
1.050
6
+2 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
1.670
--
--
+5 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
2.835
--
--
+10 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
4.950
--
--
+20 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
8.415
--
--
2.530
1.050
6
+2 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
975
--
--
+5 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
1.725
--
--
+10 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
2.970
--
--
+20 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
5.060
--
--
(13)
+1 veritabanı ilave
Logo Mind Advanced
Lisans fiyatları için lütfen Logo İş Zekası satış ekibine danışınız.
Performa Bütçe
(14)
Ana Paket
(Terminal Lisanslı) 500 Bileşen
Kullanıcı Artırımları
LEM
Yönetim Karar Destek Sistemleri
Navigator Smart
(15)
Ana Paket (1 kullanıcı)
Kullanıcı Artırımları
Navigator'dan Navigator Smart'a Geçiş
Navigator Smart'a Geçiş
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, Tiger Plus kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
Dağıtım Yönetimi; sevkiyat ve paketleme özelliklerini içerir.
Dış Ticaret; ithalat ve ihracat modüllerini içermektedir.
Tiger Plus Analitik Bütçe, devletin yapmakla yükümlü olduğu hizmetler için gerekli giderler, bu giderleri yapmak için
ihtiyaç duyulan kaynağın bütçeleme faaliyetlerinin yapıldığı modüldür. Sadece kamu kurum ve kuruluşları için geçerlidir.
Logo Perakende;

Bir modül olarak satılır ve Tiger Plus ana paket ile entegre çalışır.

Pos Genius 2 ve Pos Genius 3, Logo Perakende modülü ile entegre çalışmaktadır. Sipariş sırasında Pos Genius 2
veya 3 olduğu belirtilmelidir.
B2B ve B2C Uygulamaları;

LogoConnect B2B modülü, İş’ten İş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar
hizmet vermektedir. Bunun üzerindeki sayıda firma talepleri için Logo Bölge Müdürlük’lerinden proje teklifi
alınmalıdır.

LogoConnect B2B’den, lokalde kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya Logo’dan
(Logo sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında
TIGER PLUS Fiyat Listesi 01.07.2014
3/5
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Lokal kullanım, dağıtık şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda Logo sunucuları
üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir. Hizmet fiyatları için Logo Yetkili İş Ortakları’na danışılmalıdır.
Tiger Plus ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Dikey Çözümler Fiyat Listesi'ni inceleyiniz. Dikey Çözümler,
Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.
Connect Fatura, içeriğinde sadece fatura ile ilgili özellikleri bulunduran ve e-Fatura modülünü içerecek şekilde
paketlenmiş, 1 firma kullanımlı bir çözümdür. e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların genel kullanımı
sağlanırken, GİB’in sunduğu e-Fatura portali üzerinden e-Faturalar manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir.
Kullanıcının elinde bulunan Connect Fatura lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edillir.
Connect Fatura e-Fatura Sunucu Lisansı eklentisi ile firmalar kendi bilgi işlem sistemleri aracılığıyla Gelir İdaresi
Başkanlığı’nın sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilmektedir. Böylelikle; e-Faturaların alım ve iletim
işlemleri otomasyona geçirilebilmektedir.
e-Defter ürünleri yıllık yenilemeli ürünlerdir ve satın alımlarını takiben 1 yıl sonunda belirli bir yenileme oranı alınması
gerekmektedir. Yenileme oranları kullanıcının LEM sahibi olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Bu oran
hesaplanırken kullanıcının e-Defter ürünündeki en güncel konfigürasyonlarına bakılmakta yani sahip olduğu e-Defter
modülü ile firma artırımları baz alınmaktadır. e-Defter ürününün kullanımına devam edilebilmesi için bu yenilemenin
mutlaka yapılması gerekmektedir.
Ana paketi 1 firmayı içerir ve gerektiği durumlarda firma artırımı yapılabilir. Lisans satışları yıllık yenilemeli modelde
gerçekleştirilir.
Logo Mind;

Ana paketi 1 kullanıcılıdır.

LEM yenilemelerinde, kullanıcının elinde bulununan Logo Mind lisanslarının %13’ü, genel hesaplamaya dahil
edilecektir.
Logo Mind’de, Logo İş/Çözüm Ortakları’nın çözümlerine ait her farklı veritabanı kaynağına bağlantı yapabilmek için
“+1 veritabanı ilave” lisansı satın alınmalıdır. İlave veritabanı sipariş onayı sırasında, bağlantı kurulması istenen
uygulama Logo tarafından kontrol edilecektir.
Performa Bütçe LEM’leri; ilk yıl ücretsiz, ikinci yıldan itibaren ücretlidir.
Navigator Smart;

Ana paketi 1 kullanıcılıdır.

Kullanıcının elinde bulununan Navigator Smart lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edilmektedir.
ÜRÜN GEÇİŞLERİ
Açıklamalar:
1.
2.
3.
GO Plus’dan Tiger Plus’a geçişlerde lisans fiyat farkı uygulanır. GO Plus kullanıcı sayısı, geçiş yapılacak Tiger Plus kullanıcı
sayısından fazla ise Tiger Plus kullanıcı sayısı; aksi takdirde GO Plus kullanıcı sayısı fiyat hesaplamalarında esas alınır.
Örnek: 5 Kullanıcılı GO Plus’dan 10 kullanıcılı Tiger Plus’a geçildiğinde; Fiyat, (5 kullanıcılı TP fiyatı - 5 kullanıcılı GP fiyatı +
TP 5 Kullanıcı artırım fiyatı) olarak hesaplanır. 15 Kullanıcılı GO Plus’dan 10 Kullanıcılı Tiger Plus’a geçildiğinde ise önce
GO Plus 5 kullanıcı için feragat yazısı alınıp ardından (10 kullanıcılı TP fiyatı - 10 kullanıcılı GP fiyatı) olarak fiyatlandırma
yapılır.
Ürün geçişlerinde, eldeki mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.
Geçişlerde 1 yıllık LEM ürünün içerisindedir.
BORDRO PLUS
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
2.200
870
10
+100
1.100
-
-
+250
1.650
-
-
+500
3.025
-
-
+1000
4.350
-
-
+2500
5.720
-
-
Bordro
Bordro Plus
Sicil Yönetimi+Bordro+İzin Yönetimi+Borç Avans+(100 çalışan)
Çalışan Artırımı
Bordro Plus Modül ve Ek Paketler
Bordro Plus Ücret Simülasyonu
TIGER PLUS Fiyat Listesi 01.07.2014
Kullanıcı ve
Çalışan
Sayısı
Bağımsız
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
1.550
260
3
4/5
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bordro Plus ürünü tek başına ya da bir opsiyon olarak Tiger Plus ile entegre çalışabilmektedir. Bordro Plus ile Microsoft®
SQL Server® 2012 R2 Express Edition kullanılabilir. Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Express Edition, en fazla 1 CPU, 1 GB
bellek ve 10 GB boyutundaki veritabanlarını destekler.
Bordro Plus’da Türkçe ve İngilizce dilleri standarttır.
Bordro Plus çalışan sayısı tüm programda tutulan sicil kartı sayısıdır. Eski personel kayıtları, çalışan sayısı hesaplamasına
dahil edilmez.
Yukarıdaki eğitim fiyat ve süreleri çalışan sayısından bağımsız olarak verilmiştir ve kullanıcı sayısının 1-10 kişi arasında
olması durumunda geçerlidir.
Tiger Plus ile birlikte kullanılan Bordro Plus'ın LEM fiyatı 110TL+KDV'dir.
Kullanıcı, Tiger Plus olmadan, yalnızca Bordro Plus kullanıyorsa ödenmesi gereken LEM 330TL+KDV’dir. Bu, LEM yenileme
tarihinden bağımsız, standart fiyattır.
TIGER PLUS Fiyat Listesi 01.07.2014
5/5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
888 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content