close

Enter

Log in using OpenID

Ders Müfredatı - Hukuk Fakültesi

embedDownload
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
Lisans Ders Programı
BİRİNCİ YIL
Kodu
HUK
101
I. Yarıyıl
Dersin Adı
T U K AKTS
Medeni
4 0 4
6
Hukuk-I
HUK
103
Hukuk
Başlangıcı
II. Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı T U K AKTS
Medeni
HUK 102
4 0 4
5
Hukuk-II
Türk
HUK 105 Anayasa
3 0 3
4
Hukuku
4 0 4
5
4 0 4
5
IKT 102
3 0 3
4
ING 111 İngilizce-I
2 4 4
4
ING 113 İngilizce-II
0 4 2
2
TDL 100 Türk Dili
4 0 4
4
25
30
HUK 106 Hukuk Tarihi 3 0 3
3
ING
İngilizce-III 2 4 4
4
112*1
ING
İngilizce-IV 0 4 2
2
114*2
Hukuk
HUK 107
2 0 2
3
Metodolojisi
Atatürk
İlkeleri ve
AIT 100
4 0 4
4
İnkılap
Tarihi
Seçmeli Dersler (En az 2 Kredi)
Hukuk
HUK 121 Metinlerini
2 0 2
2
Çözümleme
Mukayeseli
HUK 122
2 0 2
2
Hukuk
Sanat ve
HUK 123 Edebiyatta
2 0 2
2
Hukuk
Sivil Toplum
HUK 124
2 0 2
2
Hukuku
Toplam
27
30
HUK
Anayasa
104
Hukuku
IKT 101 İktisat I
Toplam
İktisat-II
3 0 3
3
İKİNCİ YIL
III. Yarıyıl
Kodu
HUK 201
HUK 203
HUK 205
IKT 305
HUK 209
ING 211*3
Dersin Adı
Borçlar
Hukuku
Genel
Hükümler-I
Ceza
Hukuku
Genel
Hükümler-I
İdare
Hukuku-I
Kamu
Maliyesi
Hukuk
Sosyolojisi
İngilizce-V
ING 213*4 İngilizce-VI
IV. Yarıyıl
TU K
AKT
S
4 0
4
5
3 0
3
5
3 0
3
5
3 0
3
4
2 0
2
3
2 4
4
4
0 4
2
2
Seçmeli Dersler (En az 2 Kredi)
Roma
HUK 221
2 0 2
2
Hukuku
Parlamento
HUK 222
2 0 2
2
Hukuku
Türkiye AB
HUK 223
2 0 2
2
İlişkileri
Siyaset
HUK 228 Bilimine
2 0 2
2
Giriş
Toplam
23
30
Dersin Adı T U K AKTS
Kodu
Borçlar
Hukuku
HUK 202
4 0 4
Genel
Hükümler-II
Ceza
Hukuku
HUK 204
3 0 3
Genel
Hükümler-II
İdare
HUK 206
3 0 3
Hukuku-II
Devletler
HUK 208 Genel
3 0 3
Hukuku
Hukuk
HUK 207
2 0 2
Felsefesi
ING 212*5 İngilizce-VII 2 4 4
İngilizceING 214*6
0 4 2
VIII
Seçmeli Dersler (En az 2 Kredi)
İslam
HUK 224
2 0 2
Hukuku
Çocuk
HUK 225
2 0 2
Hukuku
5
5
5
4
3
4
2
2
2
HUK 226
Siyasi Tarih
2 0 2
2
HUK 227
Ekonomi
Hukuku
2 0 2
2
23
30
Toplam
ÜÇÜNCÜ YIL
Kodu
HUK 301
HUK 303
HUK 305
HUK 307
HUK 309
HUK 311
HUK 313
ING 301
V. Yarıyıl
Dersin Adı
Borçlar Hukuku
Özel HükümlerI
Ceza Hukuku
Özel HükümlerI
İdari Yargılama
Hukuku
Eşya Hukuku I
Ticaret HukukuI
Medeni Usul
Hukuku-I
AB Hukuku
Akademik
İngilizce-I
T U K
AKTS
Kodu
VI. Yarıyıl
Dersin Adı
T U K
AKTS
3
0
3
3
HUK 302
Borçlar Hukuku
Özel Hükümler-II
3
0
3
3
4
0
4
4
HUK 304
Ceza Hukuku
Özel Hükümler-II
4
0
4
4
3
0
3
3
HUK 306 Anayasa Yargısı
2
0
2
2
3
0
3
3
HUK 308 Eşya Hukuku II
3
0
3
3
3
0
3
3
HUK 310 Ticaret Hukuku-II 4
0
4
4
4
0
4
4
HUK 312
4
0
4
4
3
0
3
3
3
0
3
3
3
0
3
3
3
0
3
Seçmeli Dersler (En az 4 Kredi)
HUK
Tüketici Hukuku 2 0 2
321
HUK
Sağlık Hukuku
2 0 2
322
3
2
Medeni Usul
Hukuku-II
HUK 314 Vergi Hukuku
ING 302
Akademik
İngilizce-II
Seçmeli Dersler (En az 4 Kredi)
Çevre ve Orman
HUK 328
2 0 2
Hukuku
2
2
HUK 329 Kriminoloji
2
0
2
2
Mali Kuruluşlar
Hukuku
2
0
2
2
Alternatif
HUK 330 Uyuşmazlık
Çözüm Yolları
2
0
2
2
Denetim Hukuku
2
0
2
2
HUK 331 İmar Hukuku
2
0
2
2
İnsan Hakları ve
Demokrasi
2
0
2
2
HUK 332 Enerji Hukuku
2
0
2
2
Muhasebe
2
0
2
2
HUK 333 İhale Hukuku
2
0
2
2
2
0
2
2
HUK 334
2
0
2
3
3
0
3
4
ISP 302
Fikri ve Sınai
Haklar
İspanyolca-II
3
0
3
4
3
0
3
4
FRN 302
Fransızca-II
3
0
3
4
3
0
3
4
ALM 302 Almanca-II
3
0
3
4
3
0
3
4
ARP 302
Arapça-II
3
0
3
4
Çince-I
3
0
3
4
CIN 302
Çince-II
3
0
3
4
RUS 301 Rusça-I
3
0
3
4
RUS 302
Rusça-II
3
0
3
4
HUK
323
HUK
324
HUK
325
HUK
326
HUK
327
ISP 301
Toprak ve Mera
Hukuku
İspanyolca-I
FRN 301 Fransızca-I
ALM
Almanca-I
301
ARP 301 Arapça-I
CIN 301
Toplam
30
30
Toplam
30
30
DÖRDÜNCÜ YIL
Kodu
HUK 401
HUK 403
VII. Yarıyıl
Dersin Adı
Ceza Usul
Hukuku-I
İcra ve İflas
Hukuku-I
T U K AKTS
Kodu
3 0 3
4
HUK 402
4 0 4
5
HUK 404
VIII. Yarıyıl
Dersin Adı
Ceza Usul HukukuII
İcra ve İflas
Hukuku-II
Sosyal Güvenlik
Hukuku
T U K AKTS
4 0 4
5
4 0 4
5
4 0 4
4
HUK 405
İş Hukuku
4 0 4
4
HUK 406
HUK 407
Kıymetli Evrak
Hukuku
3 0 3
3
HUK 408
Taşıma Hukuku
3 0 3
3
HUK 409
Miras Hukuku
3 0 3
2
HUK 410
Sigorta Hukuku
2 0 2
2
HUK 411
Devletler Özel
Hukuku
3 0 3
3
HUK 412
Uluslararası Ticaret
Hukuku
3 0 3
4
HUK 413
Hukuk Psikolojisi
2 0 2
2
ING 401
Mesleki İngilizce-I 3 0 3
3
ING 402
Mesleki İngilizce-II 3 0 3
3
Seçmeli Dersler (En az 4 Kredi)
Seçmeli Dersler (En az 4 Kredi)
HUK 421
Sanal Muhakeme-I 2 0 2
2
HUK 428
Sanal MuhakemeII
2 0 2
2
HUK 422
Rekabet Hukuku
2 0 2
2
HUK 429
Avukatlık ve
Noterlik Hukuku
2 0 2
2
HUK 423
Bilişim Hukuku
2 0 2
2
HUK 430
2 0 2
2
HUK 424
Kriminalistik
2 0 2
2
HUK 431
2 0 2
2
HUK 425
AİHM Yargılama
Hukuku
2 0 2
2
HUK 432
Proje Hazırlama
2 0 2
2
HUK 426
Hitabet Sanatı
2 0 2
2
HUK 433
Ceza ve Islah
Tedbirlerinin
İnfazı Hukuku
2 0 2
2
HUK 427
Spor Hukuku
2 0 2
2
HUK 434
Adli Tıp
2 0 2
2
ISP 401
İspanyolca-III
3 0 3
4
ISP 402
İspanyolca-IV
3 0 3
4
FRN 401
Fransızca-III
3 0 3
4
FRN 402
Fransızca-IV
3 0 3
4
ALM 401 Almanca-III
3 0 3
4
ALM 402
Almanca-IV
3 0 3
4
Milletler Arası
Ceza Hukuku
Küreselleşme ve
Ulus Ötesi
Hareketler
ARP 401
Arapça-III
3 0 3
4
ARP 402
Arapça-IV
3 0 3
4
CIN 401
Çince-III
3 0 3
4
CIN 402
Çince-IV
3 0 3
4
RUS 401
Rusça-III
3 0 3
4
RUS 402
Rusça-IV
3 0 3
4
29
30
27
30
Toplam
Toplam
LİSANS TOPLAM KREDİ
214
LİSANS TOPLAM AKTS
240
Kısaltmalar : T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulamalı ders saati; K = Dersin kredisi
*1 Bu dersin alınabilmesi için ING 111 İngilizce-I dersinden başarılı olmak gerekmektedir
*2 Bu dersin alınabilmesi için ING 113 İngilizce-II dersinden başarılı olmak gerekmektedir.
*3 Bu dersin alınabilmesi için ING 112 İngilizce-III dersinden başarılı olmak gerekmektedir.
*4 Bu dersin alınabilmesi için ING 114 İngilizce-IV dersinden başarılı olmak gerekmektedir.
*5 Bu dersin alınabilmesi için ING 211 İngilizce-V dersinden başarılı olmak gerekmektedir.
*6 Bu dersin alınabilmesi için ING 213 İngilizce-VI dersinden başarılı olmak gerekmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
431 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content