close

Enter

Log in using OpenID

BEÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013

embedDownload
BEÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2013 - 2014 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (1. SINIF)
Sıra
No:
Dersin Kodu ve Adı:
Öğretim Elemanının Adı Soyadı:
Sınav
Saati:
Tarihi:
Sınav Yeri:
Sınav Gözetmeni:
1
JEL104 Statik
Öğr. Gör. İ. Hakkı ÇITIROĞLU
16.06.2014 08.30
MAD-D 113
Arş. Gör. Recep Melih AKMAZ
2
JEL106 Mineraloji
Yrd. Doç. Dr. Gürkan BACAK
16.06.2014 17.30
MAD-D 113
Arş. Gör. Recep Melih AKMAZ
3
KİM192 Kimya II-Lab.
Yrd. Doç. Dr. Şevket ATA
17.06.2014 10.30
MAD-D 113
Arş. Gör. Recep Melih AKMAZ
4
JEL102 Genel Jeoloji II
Yrd. Doç. Dr. Gürkan BACAK
17.06.2014 13.30
MAD-D 113
Arş. Gör. Recep Melih AKMAZ
5
KİM194 Kimya II
Yrd. Doç. Dr. Şevket ATA
18.06.2014 11.30
MAD-D 113
Arş. Gör. Adem ÖZDEMİR
Okutman Sevil GÜMÜŞ
18.06.2014 15.00
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya USTAOĞLU
19.06.2014 09.00
MAD-D 113
Arş. Gör. Adem ÖZDEMİR
Doç. Dr. Kadir DEMİR
20.06.2014 09.00
MAD-D 113
Arş. Gör. Recep Melih AKMAZ
6
7
YDL184 Yab. Dil II
MAT182 Matematik II
MAD-D 113
Arş. Gör. Adem ÖZDEMİR
8
FİZ182 Fizik II
9
TÜR182 Türk Dili II
Okutman Züleyha DOĞAN
20.06.2014 16.00
MAD-D 006
Arş. Gör. Recep Melih AKMAZ
10
FİZ192 Fizik II Lâb.
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan BALDIK
21.06.2014 15.00
MAD D-113
Arş. Gör. Recep Melih AKMAZ
BEÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2013 - 2014 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (2. SINIF)
Sıra No: Dersin Kodu ve Adı:
Öğretim Elemanının Adı Soyadı:
Sınav Tarihi: Saati:
Sınav Yeri:
Sınav Gözetmeni:
1
YDL286 Yabancı Dil IV
Doç. Dr. Ahmet ÖZARSLAN
16.06.2014 10.30
MAD-D 113
Arş. Gör. Adem ÖZDEMİR
2
JEL202 Optik Mineraloji
Yrd. Doç. Dr. Gürkan BACAK
16.06.2014 14.30
MAD-D 113
Arş. Gör. Recep Melih AKMAZ
3
JEL212 Mühendislik Jeofiziği
Prof. Dr. İbrahim ONUR
17.06.2014 09.00
MAD-D 113
Arş. Gör. Adem ÖZDEMİR
4
JEL210 Mukavemet
Öğr. Gör. İ. Hakkı ÇITIROĞLU
17.06.2014 15.00
MAD-D 113
Arş. Gör. Recep Melih AKMAZ
5
JEL214 Tarihsel Jeoloji
Öğr. Üyesi Okan PULAT
18.06.2014 08.30
MAD-D 113
Arş. Gör. Adem ÖZDEMİR
6
JEL206 Jeolojik Harita Bilgisi
Öğr. Gör. Meftun PEHLEVAN
18.06.2014 10.00
MAD-D 113
Arş. Gör. Adem ÖZDEMİR
7
JEL208 Sedimanter Kayaç Petrografisi
Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM BUZKAN
19.06.2014 13.00
MAD-D 113
Arş. Gör. Adem ÖZDEMİR
8
JEL218 Kil Minerolojisi
Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM BUZKAN
19.06.2014 14.30
MAD-D 113
Arş. Gör. Adem ÖZDEMİR
9
AIT282 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
I
Okutman Dilşad YİRSUTİMUR
20.06.2014 17.00
MAD-D 006
Arş. Gör. Adem ÖZDEMİR
10
JEL216 Kristalografi
Yrd. Doç. Dr. Gürkan BACAK
20.06.2014 10.30
MAD-D 113
Arş. Gör. Recep Melih AKMAZ
11
JEL232 Mühendislikte Etik
Doç. Dr. Melih GENİŞ
21.06.2014 09.00
12
JEL204 Mağmatik Kayaç Petrografisi
Yrd. Doç. Dr. Gürkan BACAK
21.06.2014 15.30
MAD-D 113
MAD-D 113
Arş. Gör. Recep Melih AKMAZ
Arş. Gör. Recep Melih AKMAZ
BEÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2013 - 2014 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (3. SINIF)
Sıra
No:
Dersin Kodu ve Adı:
Öğretim Elemanının Adı Soyadı:
Sınav Tarihi:
Saati:
Sınav Yeri:
Sınav Gözetmeni:
1
JEL330 Türkiye Tektoniği
Yrd. Doç. Dr. Gürkan BACAK
16.06.2014
13.00 MAD-D 113
Arş. Gör. Recep Melih AKMAZ
2
JEL322 Jeomorfoloji
Yrd. Doç. Dr. Gürkan BACAK
16.06.2014
16.00 MAD-D 113
Arş. Gör. Recep Melih AKMAZ
3
JEL312 Maden Arama
Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM BUZKAN
17.06.2014
17.00 MAD-D 113
Arş. Gör. Adem ÖZDEMİR
4
JEL310 Sondaj Tekniği
Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM BUZKAN
18.06.2014
13.30 MAD-D 113
Arş. Gör. Adem ÖZDEMİR
5
JEL308 Yol Jeolojisi
Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN
18.06.2014
16.30 MAD-D 113
Arş. Gör. Recep Melih AKMAZ
6
JEL318 Metamorfik Kayaç Petrografisi
Yrd. Doç. Dr. Gürkan BACAK
19.06.2014
10.30 MAD-D 113
Arş. Gör. Recep Melih AKMAZ
7
JEL320 Paleontoloji
Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM BUZKAN
19.06.2014
16.00 MAD-D 113
Arş. Gör. Adem ÖZDEMİR
8
JEL326 Jeolojide Bilgisayar Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM BUZKAN
20.06.2014
14.00 Opt. Ögr.Lab
Arş. Gör. Adem ÖZDEMİR
9
JEL314 Yeraltı Jeolojisi
Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM BUZKAN
21.06.2014
10.30 MAD-D 113
Arş. Gör. Adem ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM BUZKAN
21.06.2014
11.00 MAD-D 113
Arş. Gör. Adem ÖZDEMİR
10 SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
155 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content