close

Enter

Log in using OpenID

196 Q b :

embedDownload
T.e
A~KALE KA YMAKAMLIGI
ilge Milli Egitim Miidiirliigii
ACELE VE GUNLUnUR
Sayi
Konu
196
: 79458815-9~!.021
: Mudur Basyardimctsi/Mtidtir
Yardimcist Gdrevlendirmeleri
....................................
ilgi
1 9 Ocak 2015
MUDURLUdUNE
ASKALE
: a) Milli Egitim Bakanhgina Bagh Egitim Kurumlan Yoneticilerinin
Gorevlendirmelerine lliskin Yonetmelik.
b) u Milli Egitim Mudtlrlugu'nun 15/0112015 tarih ve 476611 sayih yazisi.
Ilcemiz Okullkurumlarda ihtiyac bulunan Mudur Basyardimcisi ve Mudur Yardimcisi
kadrolan icin ilgi (a) Yonetmeligin 5,7 ve 23'ncii maddelerinde belirtilen sartlan tasiyan
personelden, yine ilgi (a) Yonetmeligin 8'nci maddesi goz onunde bulundurulmak suretiyle
gorevlendirme yapilmak uzere ilgi (b) yazi geregince kadrolu Okullkurum Mudurleri tarafmdan
teklif edilecek Mudur Basyardimcisi ve Mudur Yardimcisi icin ilgililerin dilekceleri ile birlikte
inhalarmm duzenlenerek, en gee 22/01/2015
Persembe giinii saat 12:00' ye kadar
Mudurlugumuz atama bolumune elden teslim edilmesi hususunda;
Geregini rica ederim.
Q
b :- ..
Kezziban BITLISLI
Mudur a.
Sube Muduru
Daginm: ilgili Okullkurum Mudurluklerine
19.01.2015 V.H.K.i.
: M.O~
Yeni Mahalle istanbul Caddesi Yeni Hukumet Binasi Kat: 3
A~KALE / ERZURUM
e- posta: [email protected]
Aynntih bilgi icin: Mahmut OK - v.H.K.i.
Tel: 0442415 1038 - Dahili : 16
Fax: 0442415 1269
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
41 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content