close

Enter

Log in using OpenID

Bankacılık ve Sig - Bozok Üniversitesi

embedDownload
T.C
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU
-FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜBankacılık ve Sigortacılık Programı( Normal ve İkinci Öğretim) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ders Planı
I.YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)
D.KODU
TUR1001
DİL1001
ATA 1101
BSP1013
BİLK1001
BSP1003
BSP1001
BSP1109
BSP
BSP
DERSİN ADI
TÜRK DİLİ I
YABANCI DİL I
ATATÜRK İLK.ve İNK.TAR.I
GENEL MATEMATİK
BİLGİSAYARA GİRİŞ.
SİGORTACILIĞA GİRİŞ
BANKACILIĞA GİRİŞ
GENEL MUHASEBE
SEÇMELİ DERS I
SEÇMELİ DERS II
TOPLAM
T
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
23
P
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
Z/M/S
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
S
S
K
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
24
ECTS
2
2
2
3
4
4
4
3
3
3
30
T
2
2
P
0
0
Z/M/S
S
S
K
2
2
ECTS
3
3
T
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
0
21
P
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
3
Z/M/S
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
S
S
Z
K
2
2
2
2
3
2
3
2
3
3
0
24
ECTS
2
2
2
2
4
3
4
3
3
3
2
30
T
3
3
P
0
0
Z/M/S
S
S
K
3
3
ECTS
3
3
I.YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
D.KODU
BSP1111
BSP1107
DERSİN ADI
TEMEL HUKUK
EKONOMİ I
II.YARIYIL (1.SINIF BAHAR DÖNEMİ)
D.KODU
TUR1002
DİL1002
ATA 1102
BSP1014
BSP1102
BSP1106
BSP1104
BSP1116
BSP
BSP
STC1002
DERSİN ADI
TÜRK DİLİ II
YABANCI DİL II
ATATÜRK İLK.ve İNK.TAR.II
TİCARİ MATEMATİK
BANKACILIK İŞLEMLERİ
EKONOMİ II
SİGORTACILIK İŞLEMLERİ
BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI
SEÇMELİ DERS I
SEÇMELİ DERS II
YAZ STAJI I
TOPLAM
1I.YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
D.KODU
BSP1110
BSP1112
DERSİN ADI
GENEL İŞLETME
TİCARET HUKUKU
III.YARIYIL (2. SINIF GÜZ DÖNEMİ)
D.KODU
BSP2105
BSP2001
BSP2015
BSP2109
BSP2005
BSP2111
BSP2003
BSP
BSP
DERSİN ADI
MESLEKİ ETİK VE DEONTOLOJİ
BİREYSEL VE KURUMSAL BANKACILIK
İSTATİSTİK
BORÇLAR HUKUKU
KREDİ VE RİSK YÖNETİMİ
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
BİREYSEL EMEKLİLİK VE SOSYAL GÜVENLİK
SİSTEMİ
SEÇMELİ DERS I
SEÇMELİ DERS II
TOPLAM
T
2
2
2
3
2
1
2
P
0
0
0
0
0
1
0
Z/M/S
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
K
2
2
2
3
2
2
2
ECTS
3
3
3
4
3
3
3
2
2
18
1
1
3
S
S
3
3
21
4
4
30
T
2
2
P
1
1
Z/M/S
S
S
K
3
3
ECTS
4
4
III.YARIYIL (2. SINIF GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
DERSİN ADI
FİNANSAL YÖNETİM
MESLEKİ YABANCI DİL I
D .KODU
BSP2007
BSP2017
IV.YARIYIL (2.SINIF BAHAR DÖNEMİ)
D.KODU
BSP2006
BSP2002
BSP2004
BSP2010
BSP2114
BSP2116
BSP2012
BSP2018
BSP2008
STC2002
DERSİN ADI
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
BANKACILIK VE SİGORTACILIK PAKET PROGRAM
UYGULAMALARI.
İNTERAKTİF BANKACILIK VE SİGORTACILIK
BANKA VE SİGORTA HUKUKU
FİNANSAL HİZMETLER PAZARLAMASI
KARİYER YÖNETİMİ
SEÇMELİ DERS I
SEÇMELİ DERS II
SEÇMELİ DERS III
YAZ STAJI II
TOPLAM
T
2
1
P
0
1
Z/M/S
Z
Z
K
2
2
ECTS
3
3
2
2
1
2
2
2
2
0
16
0
0
1
0
1
1
1
0
5
Z
Z
Z
Z
S
S
S
Z
2
2
2
2
3
3
3
0
21
2
3
3
2
4
4
4
2
30
IV.YARIYIL (2. SINIF GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
D .KODU
BSP2012
BSP2018
BSP2008
Ders Adedi : 40
DERSİN ADI
MALİ TABLO ANALİZİ
MESLEKİ YABANCI DİL II
BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ
DERS SAATİ : 90
T: 78
U: 12
T
2
2
2
KREDİ:90
P
1
1
1
Z/M/S
S
S
S
K
3
3
3
ECTS: 120
Öğr.Gör.Gülhan Deniz
Bölüm Başkan v.
ECTS
4
4
4
DERS İÇERİKLERİ
I.YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)
ATA1101 ATATÜRK İLK.ve İNK.TAR.I
Avrupa da reform, rönesans, aydınlanma ve sanayileşme süreci bunun Osmanlı devleti ve toplumu üzerindeki etkisi,
Osmanlı devletinde değişen düşünce akımları ve merkezi idareye alternatif düşünce ve akımlar, Osmanlı devletinin çöküşünün iç
ve dış nedenleri,I.Dünya savaşına yol açan ekonomik ve siyasal gelişmeler, I.Dünya Savaşı v Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki
etkisi, savaş sonrasında oluşan Yeni Dünya düzeni,I.Dünya savaşı sonrasında Osmanlı devleti içindeki gelişmeler ve işgaller
dönemi buna bağlı olarak oluşan İstiklal savaşı süreci,Ankara’da da alternatif bir hükümet kurulması, meclisin açılması ve başarı
ile biten bir istiklal savaşı sonrasında diplomasinin devreye girmesi , Lozan Konferansı ve onun I.Dünya savaşı ve sonrasında Sevr
Antlaşması ile sıkışan Türk toplumunu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği özgürlük mücadelesini ekonomik ve siyasal
anlamda tamamlaması,ekonomik siyasal ve toplumsal anlamda tam bağımsız bir Türkiye’ye giden yol, her derste ilgili bölümler
Nutuk’dan okumalar yapılıp desteklenerek, analiz edilmeye çalışılacaktır.
TUR1001 TÜRK DİLİ I
Dilin tanımı ve özellikleri. Dilin millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil ve kültür ilişkisi. Türk dilinin dünya dilleri içindeki
yeri. Türk dilinin tarihi dönemleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Ses bilgisi, Türkçenin ses özellikleri, ses
olayları. Kelimelerin şekil yapıları, ek ve kök çözümlemeleri. Sözcük türleri. Cümle bilgisi, cümle ögeleri. Anlam bilgisi. Yazım
kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri ve uygulaması.
DİL1001 YABANCI DİL I
Days / months / seasons, Numbers, Telling the time, Telling the date, To be, Singulars / Plurals, There is / There are, A / An / The,
Have got / has got, Possessive Adjectives, Prepositions
BSP1013 GENEL MATEMATİK
Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, kümeler,üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma, problemler.
BİLK1001 BİLGİSAYARA GİRİŞ.
İnternet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları / forumlar, web tabanlı öğrenme, kişisel web sitesi
hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci programında özgeçmiş, internet ve kariyer, iş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu ,
formüller ve fonksiyonlar, grafikler sunu hazırlama, tanıtıcı materyal hazırlama
BSP1003 SİGORTACILIĞA GİRİŞ
Temel sigortacılık kavramlarının genel olarak tanımı, dünyada ve ülkemizde sigortanın tarihi, sigortanın makro ve mikro
işlevleri, sigortanın ekonomik etkileri.
BSP1001 BANKACILIĞA GİRİŞ
Derste, finansal kurumlar ve finansal araçlar, banka türleri ve fonksiyonları, temel bankacılık hizmetleri hakkında bilgi
verilecektir.
BSP1107 EKONOMİ I
Temel ekonomik kavramlar, üretim ve üretim faktörleri, fırsat maliyetleri, arz, talep, ekonominin hedefleri, ekonomik
sistemler ve piyasalar, denge fiyat oluşumu, üretici ve tüketici rantı, milli gelir, devletin fiyatlara müdahalesi, istihdam ve işsizlik,
ekonomik büyüme ve kalkınma.
BSP1109 GENEL MUHASEBE
Muhasebenin işletme fonksiyonlarındaki yerini tanımlayarak; muhasebe akış sürecini anlatmak. Tek Düzen Muhasebe
Sistemine göre dönem içi ve dönem sonu işlemleri kaydeder duruma getirerek, temel finansal tabloları düzenlemek.
BSP1111 TEMEL HUKUK
Hukuk kavramı, hukukun bölümleri, hukukun kaynakları, hukuki ilişkiler, hukuki uyuşmazlıklar ve yargı organları
II.YARIYIL (1.SINIF BAHAR DÖNEMİ)
ATA1102 ATATÜRK İLK.ve İNK.TAR.II
Lozan Konferansı sonrasında değişen dengeler ulusal ve uluslar arası arenada Türkiye’nin giderek değişen ve artan
önemini analiz edebilmek.Bu nedenle bir tarafta geliştirilen Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği özgürlük mücadelesini
tamamlayan ekonomik,toplumsal ve siyasal devrimlerin daha iyi bir şekilde analiz edilmesi örnek ve somut olaylar vasıtası ile
amaçlanmaktadır. Bu şekilde Cumhuriyet düşüncesi ile erdemleri ve Cumhuriyet rejiminin Türk toplumu ve çağdaş Türkiye’nin
inşasındaki önemi daha net olarak görülebilecektir. Dersin içerdiği konular her derste ilgili bölümler Nutuk’dan okumalar yapılıp
desteklenerek, analiz edilmeye çalışılacaktır.
TÜR1002 TÜRK DİLİ II
Genel olarak anlatım kavramı. Anlatım Bozuklukları. Kompozisyon bilgisi. Düşünceyi geliştirme yolları. Yazılı anlatım
(edebî türler, resmî yazılar, düşünce yazıları). Sözlü anlatım. Doğru ve güzel konuşma. İletişim ve sunum teknikleri. Uygulamalar.
DİL1002 YABANCI DİL II
Tenses, Comparatives, Modals, Conjunctions, Conditional Clauses, Passive Voice ,Reported Speech
BSP1014 TİCARİ MATEMATİK
Oran ve orantı, yüzde ve binde hesapları, maliyet ve satış hesapları, faiz hesapları, iskonto hesapları, anüiteler.
BSP1102 BANKACILIK İŞLEMLERİ
Mevduat, mevduatın hukuki yapısı, havale, kara paranın aklanması, bankalarda çek verilmesi ve ödenmesi işlemleri,
kiralık kasa, senetler, kredi, kart uygulamaları
BSP1106 EKONOMİ II
Ulusal gelir ve istihdam. Klasik istihdam. İstihdam kavramı ve işleyişi, Tüketim harcamaları. Yatırım harcamaları.
Gelirin denge düzeyinin belirlenmesi. Dış ekonomik ilişkiler ve ulusal gelir. Kamu kesimi ve ulusal gelir. Para ve Makro genel
denge, Enflasyon.
BSP1104 SİGORTACILIK İŞLEMLERİ
Bu derste Temel Sigortacılık kavramlarının genel olarak tanımı yapılarak, dünyada ve ülkemizde sigortanın tarihi
incelenecektir. Sigortanın makro ve mikro işlevleri üzerinde çalışılarak, sigortanın ekonomik etkileri anlatılacaktır. Sigorta
işletmeleri ve organizasyon yapıları, yönetimin ve fonksiyonları açıklanacaktır. Sigortacılıktaki aracı kurum ve kuruluşlar
tanıtılacaktır.
BSP1116 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI
Ofis programlarından Excel'in farklı eğitim programlarının amacına göre kullanımının detaylı olarak anlatılması ve
öğretilmesi
BSP1110 GENEL İŞLETME
Genel işletme konularına genel bakış,işletmenin niteliği ve önemi, işletmelerin hukuki yapıları, işletme çeşitleri,
işletmenin çevresi, amaçları.İşletmenin; yönetim, üretim, pazarlama ve finansman fonksiyonları.İşletmenin kuruluş çalışmaları,
işletmelerin kuruluş analizi ve planlama çalışmaları, yatırım projesinin geliştirilmesi, yatırım kararı, büyüklük kavramı, anlaşma
şekilleri, çokuluslu işletmeler, teknoloji ve yenilik.
BSP1112 TİCARET HUKUKU
Ticaret hukukunun genel esasları; Ticaret hukukunun genel tarifi, sınıflandırılması, ticari hükümler ve uygulama sırası,
ticari işler ve neticeleri; Ticari işletme; Tacir, gerçek ve tüzel kişi tacirler; Esnaf; Ticaret sicili; Ticaret unvanı; Haksız rekabet
(kavram ve açıklama); Ticari defterler (çeşitli defterler ve ilgili hükümler); Şirketler hukuku; Genel olarak şirketler, adi şirket,
ticaret şirketleri, kolektif şirketler, komandit şirketler, anonim şirket, limited şirket.; kıymetli evrak.
III.YARIYIL (2. SINIF GÜZ DÖNEMİ)
BSP2001 BİREYSEL VE KURUMSAL BANKACILIK
Bankaları bireysel bankacılık uygulamalarına yönelten nedenler, bireysel bankacılık uygulamaları, kredi kartları, tüketici
kredileri, elektronik fon transferi sistemleri, taraflar açısından bireysel bankacılık hizmetlerinin değerlendirilmesi, bankacılıkta
pazarlama Ve müşteri ilişkileri, kurumsal bankacılık, kurumsal bankacılık uygulamaları, banka, kaynak ve kullanım dengeleri
açısından kurumsal bankacılık, banka kredileri, bankaların döviz pozisyonları, bankalarda karlılık konuları oluşturacaktır.
BSP2015 İSTATİSTİK
İstatistik dersinde; sosyoteknik bir sistem olarak İstatistiğin tanımlanması, temel İstatistik kavramları ve İstatistiksel
amaçların açıklanması, İstatistiğin rakamlarla ilişkileri ele alınması ve analitik düşünme yeteneği kazandırılması, İstatistiksel
rakamların anlamlarının kavratılması ve olaylara istatistiksel olarak değer katılması amaçlanmaktadır.
BSP2009 BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI
Muhasebe paket program ile muhasebe işlemlerinin yapılması, yevmiye kayıtlarının gerçekleştirilmesi, mali tabloların
hazırlanması ve ön muhasebe işlemlerinin yapılması.
BSP2005 KREDİ VE RİSK YÖNETİMİ
Derste risk ve kredi yönetimiyle ilgili temel bilgiler verilecektir. Finans sektöründe kredi yönetimi önemli bir yere sahiptir.
Bu dersle Türkiye ve dünyadaki risk ve fon yönetimi uygulamalarına da yer verilecektir.
BSP2105 MESLEKİ ETİK VE DEONTOLOJİ
Etik kavramı, Etik türleri; Bireysel Etik, İş Etiği, Etik İlkeleri, Etik Faktörleri, Etik Standartları, Banka ve Sigorta
Şirketlerinde yaşanan etik sorunlar, Müşteri Şikayetleri, Kusurlu Hizmetlerin değerlendirmesi
BSP2109 BORÇLAR HUKUKU
Borçlar hukukunun konusu,borçların kaynakları, borçların doğumu,borçların hükümleri, borçların sona ermesi,borçlarda
özel durumlar, alacağın temliki ve borcun nakli, özel borç ilişkileri,
BSP2111 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
Müşteri ilişkileri yönetiminin (MİY) önemi, Müşteri ilişkilerinin aşamaları, Müşteri ilişkilerinin çalışma alanları, Müşteri
ilişkileri yönetiminin başarılı olmasını sağlayan faktörler, Müşteri ilişkileri yönetiminin ölçülmesi, Müşteri ilişkileri yönetiminde
eğitim, Müşteri ilişkilerinde kurumsal kültürü geliştirmek, Müşteri ilişkilerinde müşteri odaklı kültürü geliştirmek, Müşteri
ilişkileri yönetimiyle geleneksel pazarlama arasındaki farklar
BSP2003 BİREYSEL EMEKLİLİK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ
Temel Sigortacılık Bilgileri,Sosyal Sigorta ve Özel Sigorta İlişkisi,Bireysel Emeklilik sistemi,Sosyal Güvenlik sistemi ve
Türkiye deki uygulamaları
BSP2007 FİNANSAL YÖNETİM
Temel kavramlar, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansal planlama ve bütçeleme, başabaş ve kaldıraç analizleri,
çalışma sermayesi yönetimi ve analizi, nakit yönetimi ve analizi, alacakların yönetimi ve analizi, stokların yönetimi ve analizi,
kısa vadeli finansman kaynakları ve maliyetleri.
BSP2017 MESLEKİ YABANCI DİL I
Parça okuma, parçalarla ilgili sorular cevaplama, okunan parçalarda geçen önemli terimleri kullanarak yeni cümleler üretmek
IV.YARIYIL (2.SINIF BAHAR DÖNEMİ)
BSP2006 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
Bu dersin içeriğini, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki mali kurumlar ve piyasalar ile bunların birbirleri ile olan
etkileşimlerini incelenmesi oluşturacaktır. Derste işlenecek temel konu başlıkları, finansal kurumların gelişimi, bu kurumların
mevcut finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi, mali piyasaların işleyişi, bu piyasaların ekonomiye etkileri ile ileriye dönük
gelişme stratejileri olarak sıralanabilir.
BSP2002 BANKACILIK VE SİGORTACILIK PAKET PROGRAM UYGULAMALARI.
İlgili paket programının, kurulumu, tanımlamaların yapılması, firma ekleme ve işlemleri
BSP2004 İNTERAKTİF BANKACILIK VE SİGORTACILIK
E-bankacılıkla ilgili temel kavramlar, Elektronik Ticaret ve Elektronik Bankacılığın Tarihçesi, Elektronik Bankacılığın
Avantajları, Elektronik İmza, Türkiye'de ki elektronik bankacılık hizmetlerinin, Avrupa Birliğine üye ülkelerin elektronik
bankacılık hizmetleri ile karşılaştırılması, elektronik bankacılık için risk yönetimi.
BSP2010 BANKA VE SİGORTA HUKUKU
Banka kanunu ve banka işlemlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri, T.C. Merkez Bankası Kanunu , Bankaların kuruluşu,
faaliyete geçmeleri ve organları, Sigorta Hukukunun genel hükümleri
BSP2114 FİNANSAL HİZMETLER PAZARLAMASI
Dersin içeriğinde finansal sistemde pazarlama ve pazarlama çevresinin tanımlanması, finansal pazarlama stratejileri, pazar
segmantasyonu, pazar hedeflemesi, müşteri talep ve davranışları hakkında kapsamlı bilgi verilmektedir.
BSP2116 KARİYER YÖNETİMİ
Kariyer planlaması ve yönetimi, kariyer aşamaları, kariyer geliştirme, kariyer seçimi, ve bunlara yönelik araçlar.
BSP2012 MALİ TABLO ANALİZİ
Mali tabloların ve analizlerin amaçları, mali tabloların çeşitleri ve düzenlenmesi, mali analiz ve finansal kararlar, mali
analizin tanımı kapsamı ve çeşitleri, enflasyona göre mali tabloların düzeltilmesi genel değerlendirme.
BSP2018 MESLEKİ YABANCI DİL II
Temel finansal terimler, para ve gelir, iş finansı, kişisel bankacılık, ticari bankacılık, finansal kurumlar, yatırım
bankacılığı, Merkez Bankaları, Faiz oranları, Borsalar, İslami bankacılık, para arzı ve kontrolü, Girişim sermayesi, Hisse senedi,
tahviller, grafik gösterimleri, uluslararası ticaret, faiz oranları, sigorta, vergilendirme, iş planları, temel muhasebecilik
terminolojisi.
BSP2008 BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ
Sigorta muhasebesine giriş , sigorta istihsal hesapları, sigorta şirketlerinde dönem sonu muhasebe işlemleri,Hasar
Muhasebesi, reasürans muhasebesi, prim depozitoları, alınan ve verilen primlerin ve ödemelerin sigorta muhasebesi esaslarına
uygun bir şekilde yapılması,Bankalarda kaynak sağlama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi,kredi verme işlemleri
muhasebesi,hizmet işleri muhasebesi,kambiyo işlemleri muhasebeleştirilmesi ve dönem sonu işlemleri.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
219 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content