close

Enter

Log in using OpenID

Boş kalan kontenjanlara başvuru kılavuzu

embedDownload
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
BOŞ KALAN II.ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONTENJANLARINA
BAŞVURU KILAVUZU
ÖNEMLİ TARİHLER
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
08 Eylül 2014
10 Eylül 2014
11 Eylül 2014
12 Eylül 2014
12 Eylül 2014
11-14 Eylül 2014
15 Eylül 2014
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Boş Kalan
Kontenjanlara Başvuruların Alınması
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Boş Kalan
Kontenjanlara Başvuranlar için Giriş Sınavlarının Yapılması
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programında Boş Kalan
Kontenjanlara Başvuranlardan Kazananların İlan Edilmesi
Katkı Payı Ödemeleri (İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Programında Boş Kalan Kontenjanlara Başvuranlardan
Kazanan Öğrenciler)
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programında Boş Kalan
Kontenjanlara Başvuranlardan Kazananların Kayıtlarının Yapılması
Ders Kaydı (Tüm Lisansüstü Öğrencileri İçin)
Derslerin Başlangıcı
BAŞVURULAR
Başvurular 8 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. BAŞVURU FORMU
· Enstitümüz web sayfasında yer alan Başvuru formunu elektronik ortamda doldurunuz ve fotoğrafınızı
yapıştırınız.
· Başvuru formunda güncel e-posta adresinizi yazınız. Öğrenciliğiniz süresince iletişim bu adresten
sağlanacaktır.
2. DİPLOMA
· Yüksek lisans başvurusu için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi,
· Başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrenciler ise, bu kurumdan aldıkları onaylı
diploma fotokopisi ile başvuruda bulunabilecektir.
· Yabancı ülke üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış diploma eşdeğerlik
belgesi gerekmektedir.
3. TRANSKRİPT
· Transkriptin aslı ve fotokopisi.
· Mezuniyet öncesi müracaat eden adayların genel başarı notu hesaplanırken güncel AGNO değeri
dikkate alınır. (100’lük sistemdeki notların, 4’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK Dönüşüm
Cetveli kullanılacaktır.
4. ALES BELGESİ YA DA EŞDEĞER BELGELER
· Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda bulunacak adayların başvurduğu programın puan
türünden olmak üzere ALES belgesine sahip olmaları gerekir.
Sayfa 1 / 3
· ALES belgesi ile eşdeğer belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır.
2.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına için istenilen ALES puan türleri
ALES BELGESİ
Programı
Anabilim Dalı-
Türü
İşletme Yönetimi 2.Öğretim Tezsiz YL.
EA
İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim 2.Öğretim
Tezsiz YL.
EA
İktisat
Modern Parasal İktisat 2.Öğretim Tezsiz YL
EA
İlköğretim
Sınıf Öğretmenliği 2.Öğretim Tezsiz YL.
EA
Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetimi ve Denetimi 2.Öğretim Tezsiz
YL.
SÖZEL
Eğitim Bilimleri
Eğitim Programları ve Öğretim 2.Öğretim Tezsiz
YL
SÖZEL
İşletme
5. YABANCI DİL BELGESİ
Yüksek lisans başvurularında;
Türkçe tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil belgesi aranmaz.
Yabancı uyruklu adaylardan, eğitim dili Türkçe olan Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuru
sırasında TÖMER’den alınmış en az (C1) seviyesinde Türkçe yeterlilik düzeyini sağlamış
olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.
6. FOTOĞRAF
Başvuru formu ve başvuru sınav giriş belgesine yapıştırılmak üzere iki adet önden çekilmiş
vesikalık fotoğraf. (Başvuru formuna yapıştırılacak olan fotoğrafı lütfen Enstitümüze gelmeden
önce yapıştırınız.)
7. GİRİŞ SINAVI
Başvuruları (asgari koşulları sağlayan) kabul edilen bütün adaylar 10 Eylül 2014 tarihleri arasında
giriş sınavına alınacaktır. Giriş sınavının ne şekilde yapılacağı ile gün, saat ve yerleri lisansüstü
programlara göre belirlenerek söz konusu tarihlerden önce Enstitümüz web sayfasında ilan
edilecektir.
Sayfa 2 / 3
8. DEĞERLENDİRME
Tezsiz yüksek lisans programlarında ise genel başarı notu ALES puanının %80’i, lisans genel not
ortalamasının %20’si dikkate alınarak hesaplanır.
Bir adayın lisansüstü giriş sınavında başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden
tezsiz yüksek lisans programları için en az 50 olması gerekir. Giriş sınavına katılmayan aday
başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.
Giriş sınavına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.
Sayfa 3 / 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
326 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content