close

Enter

Log in using OpenID

Cümle Kalıpları: Seyahat | Alışveriş (Türkçe-İngilizce)

embedDownload
bab.la Cümle Kalıpları: Seyahat | Alışveriş
Türkçe-İngilizce
Alışveriş : Temel öğeler
__in var mı?
Do you have ___?
Onu alıcam.
I'll buy it.
Nereden __ bulabilirim?
Where can I find ___?
Kredi kartıyla ödeyebilir miyim?
May I pay with credit card?
Bu ne kadar?
How much is this?
Fiş alabilir miyim lütfen?
May I have the receipt, please?
Daha düşük fiyatlı bir şey var mı?
Do you have anything that is less
expensive?
Bir poşet alabilir miyim lütfen?
May I have a bag, please?
Bunu geri vermek istiyorum.
I would like to return this.
Bunu üstümde deniyebilir miyim lütfen? May I try this on, please?
... extra geniş?
... extra large?
Soyunma odaları nerede?
Where are the changing rooms?
Bu ayakkabılardan __ bedende var mı? Do you have these shoes in size ___?
Bundan __da var mı?
Do you have this in ___?
O çok küçük.
It's too small.
.. küçük?
... small?
O çok büyük.
It's too big.
... orta?
... medium?
Bu bende güzel duruyor mu?
Does this look good on me?
... geniş?
... large?
Ne zaman açıyorsunuz/kapatıyorsunuz? What time do you open/close?
Sadece bakıyorum.
I'm just browsing.
Alışveriş : Elbiseler
Alışveriş : Pazarlık
Bunun için size _[miktar]_ vereceğim.
I'll give you _[amount]_ for this.
O zaman ilgilenmiyorum.
Then I'm not interested.
Bu çok pahalı!
That's way too expensive!
O zaman başka bir yere gideceğim.
Then I will go somewhere else.
Bunu başka bir yerde _[miktar]_e
gördüm.
I saw this for _[amount]_ somewhere
else.
Ona param yetmez!
I can't afford it!
_[miktar]_ benim son teklifim!
_[amount]_ is my final offer!
Bu alabileceğimin gerçekten çok
üzerinde ama onu alıcam.
That's more than I can really afford but
I'll take it.
1/1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
261 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content