close

Enter

Log in using OpenID

Dar Koridor Depo Raf Sistemleri

embedDownload
68
Dar Koridor Depo
Raf Sistemleri
HR Narrow Aisle Systems
Система Узкого Корридора
Yüksek irtifa raf sistemi olarak yüksek depolarda dar alan forkliftlerinin kullanımıyla minimum alanda maksimum depolamayı amaçlayan
sistemdir.
It’s a system targeting maximum storage in minimum area with the
use of narrow aisle forklifts in high warehouses as a high rack system.
Система высокого складирования используется при узких
корридорах и высоких складских стеллажах, при помоши
форклифта делается максимальная загрузка и выгрузка в
минимальном пространстве.
69
Dar Koridor Depo Raf Sistemleri
70
HR Narrow Aisle Systems
Система Узкого Корридора
İstifleme cihazının koridor çalışma aralığı diğer sistemlere göre
daha az olduğundan, paletli depo alanı kapasitesi daha fazladır.
Ürünlere ulaşmada operatör istifleme cihazı ile birlikte yukarı
hareket ederek ürünü almaktadır.
As the free-space between the racking systems is limited compared to other systems, pallet warehouse area is much more. The
operator moves up with the crane to access the products.
Так как корридоры в этих складах узкие более абширное
пространство используется для складирования. При
складирование кабина опратора форклифта поднимается
вместе с грузом для более точной установки паллеты.
71
Dar Koridor Depo Raf Sistemleri
Gelişen teknolojiler yardımıyla ve daha yüksek seviyede yükleme/boşaltma hacmi
yaratabilmek için istifleme cihazları yüksek hızlarda kullanılmaktadır.. Bu nedenle,
makinenin koridor boyunca yapacağı hareketinin düzgün olabilmesi için, zeminde
kılavuz rayları bulunur.
In order to create a larger volume of loading/unloading with the help of developing
technologies, stacker cranes are used at high speeds. Hence there are guide rails on
the ground in order for the crane to move through the aisle properly.
С развитием технологий ускоряется время загрузки и выгрузки товаров,
для того что бы форклифт легче и быстрее продвигался по корридору
по середине на пол установливается клавуз рельсы.
1
72
2
HR Narrow Aisle Systems
Система Узкого Корридора
4
3
5
1- Servis rafı / Servise shelf
2- Klavuz rayı / Guide rail
3- Dikey taşıyıcı ayak / Vertical carrier frame
4- Yatay taşıyıcı travers / Horizontal carrier beam
5- Dar koridor istifleme aracı / Narrow aisle forklift
73
Dar Koridor Depo Raf Sistemleri
74
HR Narrow Aisle Systems
Система Узкого Корридора
Sistemdeki koridorların mümkün olduğunca uzun olması verimliliği artırmaktadır. İstifleme
cihazı için bazı projelerde zeminde manyetik bantlar da tercih edilebilir. Özel çözümlerde 16
metre yüksekliğe kadar depolama imkanı bulunmaktadır.
The fact that the aisles are as long as possible increases the efficiency. In some projects
magnetic bands on the ground may also be preferred for the stacker. Storing up to height of
16 meters is possible in tailor made solutions.
Для более эффективного использования длина корридора должна быть как можно
длинной, в некоторых случаях клавузы могут быть магнитными, Высота такой
системы складирования может достигать 16 метров
75
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 285 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content