close

Enter

Log in using OpenID

Ahmet_SALTIK_Is_ve_Meslek_Hastaliklari_Bilimsel_Yayinlari

embedDownload
Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet SALTIK'ın
“İŞ ve İŞÇİ SAĞLIĞI – MESLEK HASTALIKLARI” Alanında Bilimsel Yayın Listesi





Keban’da Etibank Simli Kurşun İşletmesi hekimliğiyaptı (1977-78)
Elazığ’da Çimento Fabrikası ve Kağıt Fabrikası İşyeri Hekimlikleri yaptı.
İş ve işçi sağlığı ile ilgili konulara hep ilgi duydu ve tıpta uzmanlık tezleri,
yüksek lisans tezleri, araştırma projeleri yürüttü. Lisans ve lisansüstü dersler verdi.
Trakya’da sendikalar ve işyerleri ile ortak etkinlikler düzenledi, katıldı, eğitim verdi.
TTB’nin 1989’dan sonra düzenlediği İşyeri Hekimliği Sertifika Kurslarında
10 yıl eğitimci olarak görev aldı. Binlerce İşyeri Hekimi yetiştirdi.
Mahkemelerde iş sağlığı davalarında bilirkişilik yaptı, raporlar düzenledi..
TTB’nin hakemli Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi’nde yayın danışmanlığı yapıyor

İş-İşçi Sağlığı Yayınlarıyla 3 adet ödül aldı.


Evli bir çocuklu, iyi derecede İngilizce biliyor. Saygılarımla. 11.2.14 / Ankara.
Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı / Ankara
TTB İş Sağlığı Akademik Kurul Üyesi
İletişim
:
Telefon
: 0312 363 89 90’dan 131, 562 22 22 (doğrudan hat, TF), cep : 0532 661 8498
E-Posta
: [email protected]
Alınan ödüller
web : www.ahmetsaltik.net
:
‘B. Yayınlanmış Makale ve Tebliğler’ bölümünde 3 numara ile kayıtlı;
“ Agun K, Saltık A, Tutluoğlu B, Yorulmaz F. Süpürge İmal Edenlerde Solunum Fonksiyon
Değerleri. Atatürk Üniver. Tıp Bülteni 24: (2); 501-514, 1992. [Türkiye Solunum Araştırmaları
Derneği XIX. Ulusal Kong. Bild., 20-24 Ekim 1991, Bursa] ”
adlı çalışma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yılın Türkiye 2. si seçilerek
ödüllendirilmiştir.
‘B. Yayınlanmış Makale ve Tebliğler’ bölümünde 28 numara ile kayıtlı;
“ Berberoğlu U, Eskiocak M, Ekuklu G, Saltık A. Edirne Merkez İlçede İşveren, İş Yeri Hekimi ve
Sendika Temsilcilerinin İş Sağlığına Bakışları. Ulusal İş Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Günleri,
Poster. Bursa, 27-29 Nisan 2001.
adlı çalışma EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ kazanmıştır.
“Migrations in Turkey”
başlıklı yabancı kitapta yurtdışında basılarak yayınlanan kitap bölümü için,
Trakya Üniversitesi Vakfı’nın TEŞVİK ÖDÜLÜ’nü kazanmıştır. (Yayın listesi no 34)
1
A. BASILMIŞ KİTAP BÖLÜMLERİ
:
1. Saltık A. Çağdaş Sağlık Anlayışı. İşyeri Hekimliği Ders Notları içinde,
Türk Tabipleri Birliği yayını, 1. bs., Ankara, 1996 ve….. 6. bs., Ankara, 2000 syf. 13-44
2. Saltık A. İşçi Beslenmesi. İşyeri Hekimliği Ders Notları içinde. syf. 247-263, Türk Tabipleri
Birliği yayını, 1. bs., Ankara, 1996 ve 2. bs. syf. 291-313, Ankara, 1998.
3. Saltık A. Mesleksel Enfeksiyon Hastalıkları. İşyeri Hekimliği Ders Notları içinde. s. 151-163,
Türk Tabipleri Birliği yayını, 1. bs., Ankara, 1996 ve 2. bs. S.181-199, Ankara, 1998.
4. Saltık A. Migrations in Turkey. (Kitap bölümü, baş editör : Prof.Dr.John Kyriopulos).
Balkan Public Health Care Series, (“INTERREG II Project for Public Health in the Balkans”),
cilt VI, syf. 92-112, Atina, 2002. [ Trakya Üniversitesi Vakfı Teşvik Ödülü kazanmıştır..]
B. YAYINLANMIŞ MAKALE ve BİLDİRİLER
:
1. Agun K, Saltık A, Keriş R, Süerdem M. Şeker, Çimento ve Kömür İşletmelerinde Çalışan 679
İşçide Ventilatuvar Akciğer Fonksiyonları (TAH ve ZVK Ölçümleri). İSGÜM BÜLTENİ. (15);
1-12, Şubat 1990.
2. Saltık A, Turan N, Yorulmaz F, Medeni A ve ark. Sağlık Kurumlarının Rasyonel Yönetimi
Açısından Bir Üniversite Hastanesinde Absenteizm Araştırması. - Karşılaştırmalı Bir Çalışma İstanbul Halk Sağlığı Bült. 5: (15); 3-10, (1991). [II.Ulusal Halk Sağlığı Kong. Bild., Mayıs 1990,
İst.]
3. Agun K, Saltık A, Tutluoğlu B, Yorulmaz F. Süpürge İmal Edenlerde Solunum Fonksiyon
Değerleri. Atatürk Üniver. Tıp Tıp Bülteni 24: (2); 501-514, 1992. [Türkiye Solunum
Araştırmaları Derneği XIX. Ulusal Kong. Bild., 20-24 Ekim 1991, Bursa] Çalışma ve
Sosyal Güv. Bakanlığı
Türkiye İKİNCİLİĞİ ÖDÜLÜ aldı.
4. Saltık A. Çağdaş Sağlık Anlayışı. İşyeri Hekimliği Ders Notları içinde. syf. 13-27, Türk
Tabipleri Birliği Yayını, 1. bs., Ankara, 1996 ve….. 6. basım, syf. 13-44, kitap bölümü,
Ankara, 2001.
5. Saltık A. İşçi Beslenmesi. İşyeri Hekimliği Ders Notları içinde. s. 247-263, Türk Tabipleri Birliği
Yayını, 1. Bs., Ankara, 1996 ve 2. Bs. syf. 291-313, kitap bölümü, Ankara 1998.
6. Saltık A. Mesleksel Bulaşıcı Hastalıklar. İşyeri Hekimliği Ders Notları içinde. syf. 151-163,
Türk Tabipleri Birliği Yayını, 1. Bs., Ankara, 1996 ve 2. Bs. syf.181-199, kitap bölümü, Ankara
1998.
7. Saltık A. İşçi Beslenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi / J Nutr and Diet, 24(1):123-149, 1995.
8. Saltık A, Çoşkun N. Türk Tabipleri Birliğin’ce Düzenlenen İşyeri Hekimliği Sertifika Programına
Katılan Hekimlerin Profili. V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildirisi, İstanbul-1996.
9. Ekuklu G, Berberoğlu U, Saltık A. 5. TTB Halk Sağlığı Kolu, 1995 Yılı Gezici Eğitim
Seminerinin İşçi Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesi. V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildirisi,
İstanbul, 1996.
10.Saltık A. Temel Sağlık Hizmetleri İçinde İşyeri Sağlık Birimi Hizmetlerinin Yeri. V. Ulusal
Halk Sağlığı Kongresi Bildirisi, İstanbul, 1996.
11.Erdoğan S, Saltık A. Ülkemizde Yaşanan Sosyal Güvenlik Krizi Bağlamında Bir Örnek :
Alman Sosyal Güvenlik Sistemi. V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildirisi, İstanbul,1996.
12.Eskiocak M, Saltık A. 2000’e Dek Herkese Sağlık : Hepimiz Sorumluyuz! Toplum ve Hekim,
Eylül-Ekim, Cilt 12, Sayı 81, s. 53-58, Ankara, 1997
13.Saltık A, Şenol Z, Saltık G, Coşkun N, Abbasoğlu S. Türk Tabipler Birliği’nce Yürütülen
İşyeri Hekimliği A Tipi Sertifika Kursları Son-testlerinin Değerlendirilmesi. 3. Ulusal İşçi Sağlığı
Kongresi Bildirisi, Kongre Kitabı cilt 2, syf. 495-504, Ankara, 20-23 Nisan 1998,
14.Saltık A, Şenol Z, Saltık G, Coşkun N, Abbasoğlu S. Türk Tabipler Birliği’nce Yürütülen
İşyeri Hekimliği A Tipi Sertifika Kurslarına Katılan 2411 Hekimin Sosyo-Demografik Özellikleri.
3. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi Bildirisi, 505-514, Ankara, 20-23 Nisan 1998.
15.Saltık A, Şenol Z, Saltık G, Coşkun N, Abbasoğlu S. Türk Tabipler Birliği’nce Yürütülen
İşyeri Hekimliği A Tipi Sertifika Kurslarına Katılan 2411 Hekimin Ön-test Değerlendirmeleri.
3. Ulusal İşçi Sağlığı Kongr. Bildirisi, Kongre Kitabı cilt 2, syf. 514-525, Ankara, 20-23 Nisan
1998.
2
16.Saltık A. Türkiye’de İşçi Olmak. Tıp Dünyası, Türk Tabipleri Birliği aylık yayın organı,
Ankara, Nisan 1998.
17.Saltık A. Türkiye’de İşçi Sağlığında Durum. Panel konuşması. 3. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi
Bildirisi, Ankara, 20-23 Nisan 1998. Kongre Kitabı cilt 1, syf. 44-82
18.Saltık A. Sağlıklı Yaşama, Çalışma Hakkı ve Çağdaş İşyeri Hekimliği. Konferans bildirisi.
3. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi Bildirisi, Ankara, 20-23 Nisan 1998. Kongre Kitabı cilt 2, syf.
373-381
19.Ekuklu G, Saltık A, Yaman M. Kırklareli Cam Fabrikası Ortam Havası Toplam Toz Ölçümü
Nedeniyle Endüstriyel Toz Sorunu. Çalışma Ortamı, Temmuz-Ağustos 1998, sy. 11-19
20.Erdoğan S, Saltık A, Eskiocak M, Yaman M. Şişe-Cam Kırklareli Fabrikası’ndaki
Çağrışımlarla Ülkemizdeki Meslek Hastalıklarına Tanı Koyma Sorunu ve Almanya Örneği ile
Karşılaştırmalar. Çalışma Ortamı, syf. 13-18, Eylül-Ekim 1998.
21.Ekerbiçer HÇ, Yorulmaz F, Saltık A, Ekuklu G, Yaman M. Paşabahçe Cam Sanayi Kırklareli
Fabrikası’nda Gürültüye Bağlı İşitme Yitiklerinin Değerlendirilmesi. 6. Ulusal Halk Sağlığı
Günleri Bildirisi, 6-8 Ekim 1999, Malatya
22.Ekerbiçer HÇ, Yorulmaz F, Saltık A, Ekuklu G, Yaman M. Gürültülü İşyerlerinde Kulak
Koruyucusu Kullanma Sorunu : Paşabahçe Cam Sanayi Kırklareli Fabrikası Gözlemleri.
6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildirisi, Malatya, 6-8 Ekim 1999.
23.Çetin C, Yorulmaz F, Saltık A. Edirne İli Sağlık Ocaklarında Görevli Hekim Dışı Sağlık
Çalışanlarının İş Yaşamına İlişkin Sorunları ve Önerileri. 6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildirisi,
Malatya, 6-8 Ekim 1999.
24.Saltık A, Gültekin BK. Dünya Sağlık Raporu-1998 ve 21. Yüzyılda Ülkemizde Sağlık
Hizmetleri. 6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildirisi, Malatya, 6-8 Ekim 1999.
25.Saltık A. ‘Ways to Improve Health, Environment and Safety Management in Enterprises :
Academic Perspective.’ Towards Good Practice in Health, Environment and Safety
Management
in Enterprises (GP-HESME) in Turkey, Seminar, 15-17 September 1999, ISGÜM, ANKARA.
26.Berberoğlu U, Saltık A. Evaluating Work-site Visits and Occupational Health & Safety
Education in Public Health Internship Training, Edirne / Turkey. (Presented at the International
Public Health Congress, İstanbul-Turkey, October 8-12, 2000.)
27.Berberoğlu U, Eskiocak M, Ekuklu G, Saltık A. Opinions of Employers, Worksite Physicians
and Trade Union Representatives on Occupational Health & Safety in Edirne Provincial Center
/ Turkey. (Presented at the International Public Health Congress, İstanbul-Turkey, October 812, 2000.)
28. Berberoğlu U, Eskiocak M, Ekuklu G, Saltık A. Edirne Merkez İlçede İşveren, İş Yeri Hekimi
ve Sendika Temsilcilerinin İş Sağlığına Bakışları. Mesleki Sağlık ve Güvenlik (Türk Tabipleri
Birliği), sayı 6, Nisan 2001, syf. 33-36. Ulusal İş Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Günleri, Poster.
Bursa, 27-29 Nisan 2001. {Bu çalışma EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ kazanmıştır. }
29.Saltık, A. Public Health Education in Turkey and Measures Suggested for Improvement.
WHO / MZCP : Regional Meeting, Pendik, İstanbul : Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz
Bölgesi Bruselloz Toplantısı, 05.11.2001
30.Eskiocak M, Gül H, Ekuklu G, Saltık A. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma
Görevlileri-nin Sağlıklarına ve Çalıştıkları Ortamlardaki Risk Etmenlerine İlişkin
Değerlendirmeleri.
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi sözlü bildirisi. Ankara, 16-18 Kasım 2001.
31. Saltık A. Akademisyenlerin Bakış Açısıyla İş Sağlığı Alanında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm
Önerileri. Konferans sunumu. Ulusal İş Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Günleri, 27-29 Nisan 2001,
Bursa.
32.Varol G, Ekuklu G, Tuğrul H, Saltık A. Edirne Mesleki Eğitim Merkezi’nde Eğitim Gören Çırak
Öğrencilerin Durumunun Değerlendirilmesi, 2002. İkinci Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği
Günleri / İş Sağlığı Örgütlenmesi, İzmir, 22-24 Mart 2002.
33. Berberoğlu U, Eskiocak M, Ekuklu G, Özeker M, Saltık A. Tam Gün İşyeri Hekimi Çalışan
Bir İşletmede İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri Yönetim Sürecinin Değerlendirilmesi.
İkinci Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri / İş Sağlığı Örgütlenmesi, İzmir, 22-24 Mart
2002.
34.Saltık A. Migrations in Turkey. (Kitap bölümü, baş editör : Prof.Dr.John Kyriopulos).
3
Balkan Public Health Care Series, (“INTERREG II Project for Public Health in the Balkans”),
cilt VI, syf. 92-112, Atina, 2002. [ Trakya Üniversitesi Vakfı Teşvik Ödülü kazanmıştır..]
35.Saltık A. AB Giriş Sürecinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları. MESKA (Meslek Hastalıkları
ve İş Kazaları) 1. Simp., 28 Nisan-1 Mayıs 2004, Panel konuşması, İstanbul, Simp. Kitabı, syf.
23-28.
36.Saltık A. Özelleştirmenin Meslek Hastalıkları ve İş Kazalarına Olumlu / Olumsuz Etkileri.
MESKA (Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları) 1. Simp., 28 Nisan-1 Mayıs 2004, Panel
konuşması, İstanbul, Simp. Kitabı, syf. 107-115.
37.Varol-Saraçoğlu G, Saltık A. Küreselleştirme Sürecinde Çalışma Koşullarındaki Değişim ve
İş Sağlığı Üzerine Etkileri. MESKA (Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları) 1. Simp.,
28 Nisan-1 Mayıs 2004, sözlü bildiri,, İstanbul, Simp. Kitabı, S09, syf. 177.
38.Varol-Saraçoğlu G, Saltık A. Küreselleştirme Süreçlerinin Sağlık Çalışanlarına Etkileri.
MESKA (Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları) 1. Simp., 28 Nisan-1 Mayıs 2004, sözlü bildiri,,
İstanbul, Simp. Kitabı, S09, syf. 183.
39.Saltık A. İşyeri ve Çevresel Toksinler. Panel yönetimi, Disiplinlerarası Toksikoloji Kongresi,
20-22 Nisan 2005, Ankara.
40.Saltık A. Meslek Hastalıklarına Tanı Koyma Süreci. (Panel konuşması)
Meslek Hastalıkları Simpozyumu, Bursa, 27-28 Nisan 2007.
41.Saltık A. İstanbul Tuzla Tersanelerinde Yaşanan “İş Kazaları”nın Arkaplanı.
12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 21-25 Ekim 2008, Ankara. Kongre kitabı syf. 495
42.Saltık A. İstanbul “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü” Gereksinimi.
12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 21-25 Ekim 2008, Ankara. Kongre kitabı syf.
43.Saltık A. “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü” Gereksinimi.
5. Uluslar Arası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı, 1-3 Kasım 2008, İstanbul.
44.Saltık A. Türkiye’de Meslek Hastalıklarına Tanı KoyaMAma Sorunsalı.
(Konf. Sunumu) Meslek Hastalıkları Simpozyumu, 21-22 Kasım 2008, Bursa.
45.Saltık A. Küreselleşme Sürecinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği. MESKA (Meslek Hastalıkları
İş Kazaları) Simpozyumu bildirisi (Panel konuşması). 23-25 Ekim 2009, İstanbul.
46.Saltık A. The 19th World Congress on Safety and Health at Work.”Difficulties Encountered
with integration of Basic Occupational Health Services to Primary Health Care” başlıklı bildiri
ile. 11-15 September 2011, İstanbul.
Yürütülen ve yayımlanan proje çalışmaları
:
1. Ekuklu G, Saltık A, Yaman M. Kırklareli Cam Fabrikası Ortam Havası Toplam Toz Ölçümü
Nedeniyle Endüstriyel Toz Sorunu. Çalışma Ortamı, Temmuz-Ağustos 1998, sy. 11-19 olarak
yayına dönüşen proje, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu’nca desteklendi (Proje no 104).
2. Erdoğan S, Saltık A, Eskiocak M, Yaman M. Şişe-Cam Kırklareli Fabrikası’ndaki
Çağrışımlarla Ülkemizdeki Meslek Hastalıklarına Tanı Koyma Sorunu ve Almanya Örneği ile
Karşılaştırmalar. Çalışma Ortamı, Eylül-Ekim 1998, sy. 13-18 olarak yayına dönüşen proje,
Trakya Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklendi (Proje no142).
“İş ve İşçi Sağlığı” ile İlgili Bilimsel Yayın İstatistikleri








:
Toplam 46 bilimsel yayın-bildiri + 2 proje + 4 kitap bölümü var :
İlki 1990, sonuncu Ekim 2009 tarihli..
Yayınlanmış 7 makale
Basılmış 4 kitap bölümü (1’i yabancı kitapta İngilizce)
Basılmış 21 bildiri; 4’ü uluslar arası bildiri
Ders notları
3 adet makale yapılmış bildiri
1. ad 28 çalışma, 2. ad 8 çalışma, 3. ad 5 çalışma, 4. ad 4 çalışma, 5. ad 1 çalışma..
Toplam 50 çalışmada ağırlıklı ad sırası ortalaması; 80 / 50 = 1,6
4
C. AYRICA
:
1. Türk Tabipleri Birliği’nce düzenlenen İşyeri Hekimliği Sertifika Kursları’nda 1992-2002 arasında
10 yıl boyunca 3 konuda kurs eğitmenliği ve yazılmış ders notları;
- Çağdaş Sağlık Anlayışı ve İş Sağlığı
- İşçi Beslenmesi
- Mesleksel Bulaşıcı Hastalıklar
2. Türk Tabipleri Birliği İş Sağlığı Akademik Kurulu Üyesi.
3. Trakya’daki işyerlerinin ve sendikaların eğitim toplantısı ve danışmanlık istemlerine yanıt
4. Her yıl düzenlenen 4-11 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftalarında 1988’den bu yana
çok sayıda konuşma.
1988-2014 Arasında, Yürütülen “İş-İşçi Sağlığı” ile İlgili
Tıpta Uzmanlık ve Yüksek Lisans Tezleri, Projeler, Raporlar
1. Şişe Cam Kırklareli Fabrikası’ndaki Çağrışımlarla Ülkemizdeki Meslek Hastalıklarına
Tanı Koyma Sorunu ve Almanya Örneği ile Karşılaştırmalar.
Proje yürütücüsü (1997) : Prof. Dr. Ahmet SALTIK
2. Kırklareli Cam Fabrikası Ortam Havası Toplam Toz Ölçümü Nedeniyle Endüstriyel
Toz Sorunu. Proje yürütücüsü (1998) : Prof. Dr. Ahmet SALTIK
3. Cam Sanayisinde Gürültü Düzeyleri ve Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarının Değerlendirilmesi.
Araştırma projesi, (1998)
4. Pınarhisar SET Çimento Fabrikası ÇED Raporuna katkı, 2002
İş ve İşçi Sağlığıyla İlgili Olarak Yazılan Tıp Fakültesi Ders Notları
1.
2.
3.
4.
5.
:
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği. Trakya, Ankara ve Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine
Meslek Hastalıkları. Trakya, Ankara ve Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine
İş Kazaları, Trakya, Ankara ve Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine
İş Hijyeni, Trakya, Ankara ve Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine
Dünyada ve Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
D6 Öğrencilerine
İş-İşçi Sağlığıyla İlgili Katıldığı Bilimsel Toplantılar
:
1. I. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi
İstanbul
19-21 Ekim 1978
2. II. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi
Ankara
4-7 Nisan 1988
3. III. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi
(Konferans vererek, panel yöneterek ve bildiri sunarak)
Ankara
20-23 Nisan 1998
4. I. Ulusal İş Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Günleri 2001
(Konferans vererek, çeviri yaparak ve Panel yöneterek)
Bursa
27-29 Nisan
5. II. Ulusal İş Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Günleri
(Bildiri sunarak)
İzmir
22-24 Mart 2002
6. Meslek Hastalıkları Sempozyumu
(Grup çalışmalarını yöneterek, rapor hazırlayarak)
Ankara
13-14 Nisan 2002
7. Disiplinlerarası Toksikoloji Kongresi,
Ankara
(Panel oturumu yöneterek)
8. First Global Meeting on Basic Occupational Health Services İzmir
20-22 Nisan 2005
2-3 August 2007
5
9. The 19th World Congress on Safety and Health at Work. 11-15 September 2011, İstanbul.
(”Difficulties Encountered with integration of Basic Occupational Health Services to Primary
Health Care” başlıklı bildiri ile)
HALKA DÖNÜK İŞ-İŞÇİ SAĞLIĞI KONFERANSLARI
:
1. 4-11 Mayıs İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği haftalarında 1988’den beri konuşmalar :
Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz’da çok sayıda konuşma…
2. Kristal-İş Lüleburgaz Şubesine bir dizi eğitim konferansı.. (yıllara yayılan..)
3. Türkiye’de İş ve İşçi Sağlığı’nda Durum
Panel, ETV
4. Hamitabat Santralında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği.
Konferans, Lüleburgaz,11.05.99
20.05.98
5. Yeni Dünya Düzeni ve Çalışma Yaşamı
Çerkezköy
06.05.02
Çalışma Bakanlığı, İşverenler, İşçi Sendikalarının ve Tekirdağ Tabip Odası’nın işbirliği ile..
6. Küreselleşme Çağında İş Sağlığı ve Güvenliği :
Nereye?
İstanbul, MESKA
İş Sağlığıyla İlgili Gazete ve Dergi Yazıları
13.04.11
:
1. Türkiye’de İşçi Olmak, Tıp Dünyası Dergisi, TTB, Nisan 1998
2. Türkiye’de İşçi Olmak, Cumhuriyet, 10.07.98
3. Küreselleşme ve Çalışma Yaşamı I-II, Cumhuriyet, 18-19 Ekim 1999.
İş ve İşçi Sağlığına Öbür Katkılar













:
TTB işyeri Hekimliği Kurslarında Eğitmenlik :
Yaklaşık 10 yıldır, Türkiye’nin birçok kentinde düzenlenen 100 dolayında kursa eğitimci
olarak katılma. 3 farklı konuda derslerin sunumu ve ders notlarının TTB’ce basılan
İşyeri Hekimliği Ders Notları adlı 6. basımı yapılan kitapta 3 bölümün yazarlığı.
Bu kurslarda ön-test uygulaması ve değerlendirmesi. 20 bine yakın tıp doktorunun
bu kurslarla İşyeri Hekimi olarak yetişmesine, her kursta 24 / 248 saat ders vererek katkı.
TTB İş Sağlığı Akademik Kurulu’nda Üyelik : Yaklaşık 10 yıl TTB’nin İşyeri Hekimliği,
İş ve İşçi Sağlığı ile ilgili politikalarının oluşturulmasına bilimsel katkı.
A, B ve C sertifika programlarının bilimsel düzenlenmesine katılım.
Tıp Fakültesinde İş ve İşçi Sağlığı Eğitimi : 3, 4 ve 5. sınıflarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
ile Meslek Hastalıkları, İş Hijyeni konulu derslerin verilmesi. 6. sınıflarda ise, aynı başlıklar
altında seminerler ve değişik işyerlerine, İSGÜM’e, Ankara ve İstanbul Meslek Hastalıkları
Hastanesi’ne son sınıf tıp öğrencilerinin eğitim amacıyla götürülmesi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, İSGÜM’e danışmanlık, eğitim hizmetleri.
TTB’nin yıllık Halk Sağlığı Gezici Eğitim Seminerlerinde 2 yıl eğitim sorumlusu
görevi üstlenme ve hekimlere işyerlerinde uygulamalı eğitim.
Trakya Bölgesinde işyerlerine ve sendikalara danışmanlık ve eğitim.
Halka dönük olarak ilgili haftada (4-11 Mayıs) ve gerektiğinde İş ve İşçi Sağlığı ile
İş Güvenliği, Meslek Hastalıkları hakkında eğitim, TV konuşmaları. (çok sayıda..)
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İş Sağlığı Bilim Dalı kurma çabaları..
Trakya Üniversitesi’nde Endüstri Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi kurma çabası.
TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi editörü (başından günümüze..)
Kimi siyasal partilerin, İş ve İşçi Sağlığı dahil, sağlık politikaları üretmelerine
bilimsel katkılar verme, raporlar sunma..
Mahkemelerde kimi iş davalarında bilirkişilik görevi..
Ankara Tabip Odası İş Sağlığı Kolu Üyeliği
6
Danışmalığını yaptığımız İş Sağlığı ile ilgili Lisansüstü tezler
:
Dr. Ahmet Haki Türk, İş Sağlığı Doktora tez danışmalığımız sürüyor.
İş Sağlığı Doçentlik, Doktora / tıpta uzmanlık jürilerinde bulunmak
:
Doçentlik jürileri : Alp Ergör, Yücel Demiral, Nadi Bakırcı ……….
Doktora yeterlik / Tıpta Uzmanlık jürileri : Dicle Üniv, İstanbul Üniv.; Halim İşseven,
Trakya Üniv. ; Galip Ekuklu, Hasan Ç. Ekerbiçer, Sarper M. Erdoğan, Ufuk Berberoğlu,
Ankara Üniv.; Oya Kanyılmaz, Esin Ocaktan, A. Haki Türkdemir, Noyan Akdur, Aydın Akdur,
Murat Büyükpamukçu, F. Güvenç Baran, M. Esin Ocaktan...
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
405 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content