close

Enter

Log in using OpenID

Adı Soyadı - İnşaat Mühendisliği Bölümü

embedDownload
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Serdar ULUBEYLİ
Unvan Doç. Dr.
Uzmanlık Alanı Proje ve Yapım Yönetimi
Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
İletişim Adresi
İnşaat Mühendisliği Bölümü, 67100, Zonguldak
E-Posta [email protected]
Telefon / Faks 0 372 257 40 10 – 1521 / 0 372 257 40 23
Yapım yönetimi, Proje yönetimi, Alt yüklenicilik, İşgücü verimliliği, Uluslararası inşaat projeleri,
Çalışma Alanları
Toplam kalite yönetimi, Stratejik yönetim, İş güvenliği.
EĞİTİM DURUMU
Bölüm
Üniversite
İnşaat Mühendisliği
İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği
Akdeniz Üniversitesi
(Tez: İnşaat sektöründeki işgücü verimliliğinin proje süresine etkisi ve maliyet analizi)
Doktora
İnşaat Mühendisliği
İstanbul Üniversitesi
(Tez: Uluslararası inşaat projelerinde alt yüklenici seçimi için bulanık çok ölçütlü karar verme modeli)
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Unvan
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Öğretim Görevlisi
(Kısmi zamanlı)
Araştırma Görevlisi
Yıllar
2014 - devam
2010 - 2014
Akdeniz Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği Bölümü
2005 - 2010
Akdeniz Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği Bölümü
2002 - 2004
Unvan
Yapı İşletmesi ABD Başkanı
Bölüm Erasmus Koordinatörü
Bölüm Başkan Yardımcısı
Üniversite IAESTE Temsilcisi
Fakülte Eğitim ve Yardım Komisyonu Üyesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Üniversite Engelsiz Birimi Yönetim Kurulu Üyesi
Üniversite Yapım İşleri İhaleleri Komisyonu Başkanı
Fakülte Spor Kurulu Başkanı
Bölüm Staj Komisyonu Başkanı
Kuruluş
Türk Eğitim Vakfı (TEV)
Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)
BURSLAR
Adı
Doktora Bursu
Yüksek Lisans Bursu
ÖDÜLLER
Adı
Doktora Onur Ödülü
SAHİP OLDUĞU BELGELER
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi
İnşaat Mühendisleri Odası
2008
AKADEMİK GÖREVLER
Üniversite
Bülent Ecevit Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği Bölümü
Bülent Ecevit Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği Bölümü
İDARİ GÖREVLER
Bülent Ecevit Üniversitesi
Kuruluş
TEV
Yıl
2000
2004
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
Yıllar
2010 - devam
2010 - devam
2011 - devam
2011 - devam
2011 - devam
2012 - devam
2013 - devam
2012 - 2013
2011 - 2013
2010 - 2012
Yıllar
2004 - 2008
2003 - 2004
Yıl
2008
VERİLEN DERSLER
Ders
Proje Yönetimi
Planlama Teknikleri–I*
Planlama Teknikleri–II*
Şantiye Tekniği*
Mühendislik Ekonomisi
Lisans
Yüksek Lisans
Yapı Planlaması ve Maliyet Analizi
İleri Proje Yönetimi
İnşaat Yönetimi
İleri Mühendislik Ekonomisi
Doktora
Proje Yönetimi Kapsamında Toplam Kalite Yönetimi
Proje ve Yapım Yönetimi Teknikleri
* Teknik Seçmeli
Teorik
Haftalık Saati
Uygulama
3
3
3
3
3
1
0
0
0
0
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
0
0
AKADEMİK ESERLER
Uluslararası Hakemli SCI ve SSCI Dergilerde Yayımlanan Makaleler*
1. Ulubeyli S., Kazaz A., and Er B. (2014) Health and safety perception of workers in Turkey: a survey of construction
sites. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 20 (2): 323-338.
2. Ulubeyli S. (2013) Drivers of environmental performance of cement plants. Industrial Management & Data Systems, 113
(8): 1222-1244.
3. Kazaz A., Ulubeyli S., and Tunçbilekli N.A. (2012) Causes of delays in construction projects in Turkey. Journal of Civil
Engineering and Management, 18 (3): 426-435.
4. Ulubeyli S., Manisalı E., and Kazaz A. (2010) Subcontractor selection practices in international construction projects.
Journal of Civil Engineering and Management, 16 (1): 47-56.
5. Ulubeyli S. and Kazaz A. (2009) A multiple criteria decision making approach to the selection of concrete pumps.
Journal of Civil Engineering and Management, 15 (4): 369-376.
6. Kazaz A. and Ulubeyli S. (2009) Strategic management practices in Turkish construction firms. ASCE Journal of
Management in Engineering, 25 (4): 185-194.
7. Kazaz A., Manisalı E., and Ulubeyli S. (2008) Effect of basic motivational factors on construction workforce
productivity in Turkey. Journal of Civil Engineering and Management, 14 (2): 95-106.
8. Kazaz A. and Ulubeyli S. (2007) Drivers of productivity among construction workers: a study in a developing
country. Building and Environment, 42 (5): 2132-2140.
9. Kazaz A., Birgönül M.T., and Ulubeyli S. (2005) Cost-based analysis of quality in developing countries: a case study
of building projects. Building and Environment, 40 (10): 1356-1365.
10. Kazaz A., Ulubeyli S., and Türker F. (2004) The quality perspective of the ready-mixed concrete industry in
Turkey. Building and Environment, 39 (11): 1349-1357.
11. Kazaz A. and Ulubeyli S. (2004) A different approach to construction labour in Turkey: comparative productivity
analysis. Building and Environment, 39 (1): 93-100.
*Atıf Yapan Yayınlar (yazarların, kendi yayınları ve bunlara yaptıkları atıflar hariç): 112 (116 atıf) (Scopus).
Uluslararası Hakemli Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Ulubeyli S., Kazaz A., Er B., and Birgönül M.T. (2014) Comparison of different roof types in housing projects in
Turkey: cost analysis. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 119: 20-29.
2. Ulubeyli S., Kazaz A., and Er B. (2014) Planning engineers’ estimates on labor productivity: theory and practice.
Procedia – Social and Behavioral Sciences, 119: 12-19.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1. Ulubeyli S., Arslan V., and Kıvrak S. (2014) Cartoons on occupational health and safety: semiotic analysis of workers.
Proceedings of the 30th Annual ARCOM Conference, 1-3 September, Portsmouth, UK, Vol. 1, pp. 351-360.
2. Kıvrak S., Ulubeyli S., Artagan S.S., and Arslan V. (2013) Minimizing construction accidents using cartoons in health
and safety trainings. Proceedings of the Creative Construction Conference, 06-09 July, Budapest, Hungary, pp. 430-439.
3. Kazaz A., Birgönül M.T., Er B., and Ulubeyli S. (2013) A fuzzy model to determine construction firms’ strategies.
Proceedings of the Creative Construction Conference, 06-09 July, Budapest, Hungary, pp. 421-429.
4. Er B., Kazaz A., and Ulubeyli S. (2013) A conceptual framework for strategic management of construction firms.
Proceedings of the Creative Construction Conference, 06 - 09 July, Budapest, Hungary, pp. 154-162.
5. Ulubeyli S., Kazaz A., and Er B. (2012) Regulation management on worker health and safety: the position of the
Turkish construction industry. Proceedings of the 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19
October, Ankara, Turkey, pp. 1-9.
6. Kazaz A., Er B., and Ulubeyli S. (2012) Applicability of integrated project delivery system to public construction
projects in Turkey. Proceedings of the Creative Construction Conference, 30 June - 03 July, Budapest, Hungary, pp. 303308.
7. Er B., Kazaz A., and Ulubeyli S. (2012) Just in time in construction projects: a case study. Proceedings of the Creative
Construction Conference, June 30 – July 03, Budapest, Hungary, pp. 182-188.
8. Ulubeyli S., Kazaz A., and Er B. (2012) Comparative economic valuation of green roofs: an overview. Proceedings of
the 38th IAHS World Congress on Housing, 16-19 April, Istanbul, Turkey, pp. 1111-1116.
9. Kazaz A., Er B., and Ulubeyli S. (2012) Adaptation of quality function deployment technique for the construction
industry. Proceedings of the 38th IAHS World Congress on Housing, 16-19 April, Istanbul, Turkey, pp. 154-159.
10. Kazaz A. and Ulubeyli S. (2009) Cost and time focused risk analysis in the Turkish construction industry.
Proceedings of the 5th International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-V), 20-22 May, Istanbul, Turkey,
pp. 340-347.
11. Kazaz A., Manisalı E., Ulubeyli S., and Avcıoğlu N. (2008) Problems influencing the success level of build-operatetransfer based projects: the Turkish case. Proceedings of the 8th International Congress on Advances in Civil Engineering,
15-17 September, Famagusta, North Cyprus, pp. 483-490.
12. Kazaz A., Manisalı E., Ulubeyli S., and Avcıoğlu N. (2008) Application practices of the build-operate-transfer model
in developed and developing countries and risk analysis. Proceedings of the 8th International Congress on Advances in
Civil Engineering, 15-17 September, Famagusta, North Cyprus, pp. 469-477.
13. Kazaz A., Ulubeyli S., and Türker F. (2006) Türk hazır beton sektöründe kalite araştırması. Proceedings of the 7th
International Congress on Advances in Civil Engineering, 11-13 October, Istanbul, Turkey, pp. 1-11.
14. Kazaz A. and Ulubeyli S. (2006) Organizational factors influencing construction manpower productivity in Turkey.
Proceedings of the 22nd Annual ARCOM Conference, 4-6 September, Birmingham, UK, Vol. 1, pp. 39-48.
15. Kazaz A. and Ulubeyli S. (2006) Physical factors affecting productivity of Turkish construction workers.
Proceedings of the 22nd Annual ARCOM Conference, 4-6 September, Birmingham, UK, Vol. 1, pp. 29-37.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Kazaz A. ve Ulubeyli S. (2005) İşgücü verimliliği açısından inşaat sektöründeki taşeronluk sisteminin
değerlendirilmesi. Yapı Dünyası, 106: 53-56.
2. Kazaz A., Ulubeyli S., İncir F. ve Türker F. (2003) Hazır beton sektöründe toplam kalite yönetimi. Yapı Dünyası, 87: 915.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1. Şahin S., Ulubeyli S. ve Kazaz A. (2014) İnşaat sektöründe KKP uygulamaları. III. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi
Bildiriler Kitabı, 06-08 Kasım, Antalya.
2. Arslan V., Ulubeyli S. ve Kıvrak S. (2014) İş kazası konulu karikatürler: işverenlerin ve devletin göstergebilimsel
analizi. III. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 06-08 Kasım, Antalya, s. -.
3. Ulubeyli S., Ereli Y. ve Kazaz A. (2014) FIDIC-Kırmızı Kitap esaslı sözleşmelerde tarafların borçları. III. Proje ve Yapım
Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 06-08 Kasım, Antalya.
4. Ulubeyli S., Şahin S. ve Kazaz A. (2014) İnşaat sektöründe krize bakış: nedenler ve sonuçlar. III. Proje ve Yapım
Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 06-08 Kasım, Antalya.
5. Er B., Kazaz A. ve Ulubeyli S. (2012) Risk paylaşımlarının inşaat yönetiminde işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında
değerlendirilmesi. II. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 13-16 Eylül, İzmir, s. 673-681.
6. Er B., Kazaz A. ve Ulubeyli S. (2012) İnşaat sektöründe çalışanlar açısından işçi sağlığı ve iş güvenliği. II. Proje ve
Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 13-16 Eylül, İzmir, s. 636-643.
7. Er B., Kazaz A. ve Ulubeyli S. (2012) Genel şantiye güvenliklerinin tespiti üzerine bir araştırma: Antalya örneği. II.
Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 13-16 Eylül, İzmir, s. 606-613.
8. Kazaz A., Ulubeyli S. ve Er B. (2012) Kalite fonksiyon göçeriminin inşaat firmaları üzerindeki etkileri ve uygulama
aşamaları. II. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 13-16 Eylül, İzmir, s. 394-405.
9. Ulubeyli S. ve Kazaz A. (2010) İnşaat sektöründeki temel alt yüklenicilik uygulamalarının incelenmesi. I. Proje ve
Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 29 Eylül – 01 Ekim, Ankara, s. 35-46.
10. Kazaz A. ve Ulubeyli S. (2009) İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin inşaat sektöründeki yeri ve önemi. İş Sağlığı ve
Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 13-14 Kasım, Sakarya, s. 207-215.
11. Kazaz A. ve Ulubeyli S. (2009) İnşaat sektöründe iş sağlığı ve iş güvenliği. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu
Bildiriler Kitabı, 13-14 Kasım, Sakarya, s. 129-138.
12. Ulubeyli S. ve Manisalı E. (2007) İnşaat yönetiminde proje bazlı inşaat ortaklığının etkileri ve karşılaşılan
problemler. IV. İnşaat Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 30-31 Ekim, İstanbul, s. 159-168.
13. Ulubeyli S. ve Manisalı E. (2005) İnşaat makineleri alımında çok ölçütlü karar verme modeli. III. Yapı İşletmesi
Kongresi Bildiriler Kitabı, 29-30 Eylül, İzmir, s. 172-182.
PROJELER
Araştırmacı (Ekim 2013 – Ekim 2015) İnşaat Projelerindeki Hazır Beton Döküm Faaliyetine Ait Birim Atık Miktarlarının
Belirlenmesi. TÜBİTAK-MAG, 113M428, 128.820 TL.
Araştırmacı (Temmuz 2011 – Ekim 2011) TR81 Düzey 2 Bölgesi Yapı Malzemeleri Sektör Analizi. Batı Karadeniz Kalkınma
Ajansı, TR81/2011/DFD/01-6, 63.000 TL.
YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
Şahin S. (2014) Makro-ekonomik kriz ortamında küçük ve orta ölçekli inşaat şirketlerinin uyguladıkları yönetim
yaklaşımları. Bülent Ecevit Üniversitesi, 143 s.
Ereli Y. (2014) FIDIC-Kırmızı Kitap ve kamu ihale mevzuatının karşılaştırmalı analizi. Bülent Ecevit Üniversitesi, 91 s.
HAKEMLİK YAPILAN ULUSLARARASI SCI DERGİLER
Automation in Construction
Industrial Management & Data Systems
Journal of Civil Engineering and Management
EDİTÖRLÜK YAPILAN BİLİMSEL TOPLANTILAR
III. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 06 – 08 Kasım 2014, Antalya.
ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYELİĞİ YAPILAN BİLİMSEL TOPLANTILAR
3. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı, 22 Ekim 2013, Eskişehir.
JÜRİ ÜYELİĞİ YAPILAN BİLİMSEL TOPLANTILAR
3. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı, 22 Ekim 2013, Eskişehir.
OTURUM BAŞKANLIĞI YAPILAN BİLİMSEL TOPLANTILAR
II. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 13 – 16 Eylül 2012, İzmir.
BİLİM KURULU ÜYELİĞİ YAPILAN BİLİMSEL TOPLANTILAR
III. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 06 – 08 Kasım 2014, Antalya.
II. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 13 – 16 Eylül 2012, İzmir.
I. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 29 Eylül – 01 Ekim 2010, Ankara.
DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER
Panelist, TÜBİTAK Ulusal Akademik Destek Programları Projeleri.
Hakem, TÜBİTAK Ulusal Akademik Destek Programları Projeleri.
Dış Danışman, TÜBİTAK Ulusal Akademik Destek Programları Projeleri.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
201 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content