close

Enter

Log in using OpenID

08.05.2014 tarihli İl Encümeni Gündemi

embedDownload
T.C.
KÜTAHYA İLİ
İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ
S.
K.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI NO
TOPLANTI SAATİ
:
:
:
08/05/2014
15
14.00
GELEN EVRAKIN
No
No
DAİRESİ
1
125
İl Özel
İdare
2
126
İl Özel
İdare
3
127
İl Özel
İdare
4
128
İl Özel
İdare
5
129
İl Özel
İdare
6
130
İl Özel
İdare
7
131
İl Özel
İdare
8
132
İl Özel
İdare
TARİHİ
No’su
GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN ÖZETİ
28/04/2014 3561 Kütahya İli, Altıntaş İlçesi Yeşilyurt Köyü Eskiköy Mevkii Köy
Yerleşik Alan Sınırı içerisinde kalan, 131 ada, 44 nolu parsel
üzerine, izinsiz olarak Ali Osman SAZAK tarafından konut
amaçlı yapıldığı tutanakla tespit edilen yapı için, 3194 Sayılı İmar
Kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince işlem yapılması ile
ilgili talebin görüşülmesi, (1.224,00 TL)
02/05/2014 3791 Kütahya İli, Güveçci Mahallesinde bulunan sulama göletinin buz
tutan yüzeyin kırılması sonucu Enes ERDOĞMUŞ düşüp
boğularak hayatını kaybetmiş, davacılar Hasan ERDOGMUŞ ile
Aynur ERDOĞMUŞ'a maddi ve manevi tazminat , vekalet ücreti,
yargılama gideri, faiz gideri olmak üzere talep edilen 240.759,01
TL ödenek 2014 yılı gider bütçesinde yetersiz olup, söz konusu
ödemenin yapılabilmesi için 2014 yılı gider bütçesinin Yedek
Ödenek bölümünden Mahkeme ve Harç Giderleri bölümüne
ödenek aktarılması ile ilgili talebin görüşülmesi,
02/05/2014 3793 Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Gevrekler Köyü, Köyiçi Mevki, 150
ada, 162 parsel nolu, ‘ bahçeli kerpiç ev ve ambar ’
niteliğindeki 274,79 m² alanlı parsele mülk sahibi Fezail
KAPÇAK’a konut amaçlı yapı izni verilmesi ile ilgili talebin
görüşülmesi,
07/05/2014 3892 Kütahya İli, Emet İlçesi, Esatlar Köyü, 117 ada, 1127, 1128 ve
1129 no’lu köy yerleşik alan sınırı içinde kalan parsellerin
tevhidine ilişkin tanzim edilen değişiklik tasarımı ile ilgili talebin
görüşülmesi,
07/05/2014 3893 Kütahya İli, Domaniç İlçesi, Durabey Köyü, 116 ada, 2, 3 ve 4
no’lu köy yerleşik alan sınırı içinde kalan parsellerin tevhidine
ilişkin tanzim edilen değişiklik tasarımı ile ilgili talebin
görüşülmesi,
07/05/2014 3894 Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Doğanlar Köyü, Maliye Hazinesi’ne
ait I22d19d pafta, 155 ada, 1 nolu kısmen köy yerleşik alan sınırı
içinde kalan parselin A, B, C, D ve E olarak 5’e ifrazına ilişkin
değişiklik tasarımı ile ilgili talebin görüşülmesi,
07/05/2014 3895 Kütahya İli, Domaniç İlçesi, Çamlıca Köyü, I23A21C2A pafta,
121 ada, 66 nolu köy yerleşik alan sınırı içinde kalan parselin A,
B ve C olarak 3’e ifrazına ilişkin değişiklik tasarımı ile ilgili
talebin görüşülmesi,
07/05/2014 3896 Kütahya İli, Domaniç İlçesi, Güney Köyü, I22c05b3d pafta, 123
ada, 1 nolu köy yerleşik alan sınırı içinde kalan parselin 6, 7, 8 ve
9 no olarak 4’e ifrazına ilişkin değişiklik tasarımı ile ilgili talebin
görüşülmesi,
../…
-29
133
İl Özel
İdare
10 134
İl Özel
İdare
11 135
İl Özel
İdare
07/05/2014 3898 Kütahya İli, Domaniç İlçesi, Durabey Köyü, köy yerleşik alan
sınırı dışında bulunan, mülkiyeti Akile AKGÜNEŞ’e ait olan,
101 ada 292 nolu parselden, mülkiyeti Numan RAGIPOĞLU’na
ait olan 101 ada 290 nolu parsele geçebilmek için hazırlanan geçit
hakkına ilişkin tanzim edilen değişiklik tasarımı ile ilgili talebin
görüşülmesi,
07/05/2014 3897 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Kütahya İli Merkez Yoncalı
Kaplıcaları Çayırlık alanda Besler Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd.
Şti.’nin icarında bulunan Büfe’nin kira süresi 10/06/2014
tarihinde sona ereceğinden, söz konusu taşınmazın yeniden
ihaleye çıkarılması ile ilgili talebin görüşülmesi,
08/05/2014 3980 İl Özel İdaresi Hizmet Binası doğalgaz tesisat abone gideri için
20.000,00-TL., Simav İş Merkezi Yapım İşi ile ilgili inşaat
ruhsatı alınabilmesi için gerekli olan otopark harcı
tutarı 117.640,00-TL.
olmak üzere toplam 137.640,00-TL.
ödeneğin 2014 yılı gider bütçesinde yetersiz olduğundan, Yedek
Ödenek
bölümünden
137.640,00-TL. ödeneğin
ilgili
bölümlere aktarılması ile ilgili talebin görüşülmesi,
Şerif YILMAZ
Vali
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
19 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content