close

Enter

Log in using OpenID

2011-2012 eğitim – öğretim yılı yaz okulu hakkında duyuru

embedDownload
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
YAZ OKULU HAKKINDA DUYURU
2013-2014 eğitim – öğretim yılında Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde yaz okulu
açılması uygun görülmüştür. Yaz okulunda aşağıdaki dersler açılacaktır.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
HAZIRLIK SINIFI YAZ OKULU DERSLERİ
Dersin Türü
Main Course (A2)
Skills (A2)
Haftalık Ders Saati
Dersin Kodu
Dersin Adı
PREP 106.01
PREP 118.01
PREP 120.01
PREP 122.01
Main Course
Reading
Listening& Speaking
Writing
12
2
3
3
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAZ OKULU DERSLERİ
BÖLÜM
DERSİN ADI
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
ULI 103 Hukukun Temel
Kavramları
SBK 103 Kamu Yönetimi I
SBK 104 Kamu Yönetimi II
SBK 101 Siyaset Bilimi I
SBK 111 Siyaset Bilimine Giriş
PREP 106.01 Main course
EKON 101 İktisada Giriş I
İktisat Bölümü
EKON104 İktisat II
DERSİ VEREN ÖĞRETİM
ÜYESİ
Yrd. Doç. Dr. Nebahat KAYAER
Yrd. Doç. Dr. Dilek MEMİŞOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Dilek MEMİŞOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Buğra KALKAN
Yrd. Doç. Dr. Buğra KALKAN
Yrd. Doç. Dr. Özhan TUNCAY
Yrd. Doç. Dr. Özhan TUNCAY
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman
KORKMAZ
PREP 118.01 Reading
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZ OKULU DERSLERİ
Kodu
PHY101
PHY102
MAT101
MAT102
COE104
CHE101
Adı
Physics I
Physics II
Calculus I
Calculus II
Computer And C
Programming
Chemistry For
Engineers
T/U/L ECTS Grup
3/2/0 7
1
3/2/0 7
1
3/2/0 7
1
3/2/0 7
1
3/2/0
5
1
3/2/0
7
1
Ders Yürütücüsü
Öğr. Gör. Erdal KURT
Öğr. Gör. Gürkan ERGÜN
Öğr. Gör. Serkan COŞTUR
Öğr. Gör. Sıla ÖVGÜ KORKUT
Yrd. Doç. Dr. Ayşeül ALAYBEYOĞLU
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Nesrin HORZUM POLAT
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ
Bütünleme Sınavı
Ders Kayıtları
Açılması Kesinleşen Derslerin İlanı
Ders Ekleme
Yaz Okulu Ders Başlangıcı
Yaz Okulu Ders Bitişi
Final Sınavları
Final Notlarının Otomasyon Sistemine Girişi İçin Son Gün
Bütünleme Sınavları
Bütünleme Notlarının Otomasyon Sistemine Girişi İçin Son Gün
07-18 Temmuz 2014
21-23 Temmuz 2014
24 Temmuz 2014
25 Temmuz 2014
04 Ağustos 2014
05 Eylül 2014
08-11 Eylül 2014
12 Eylül 2014
15-18 Eylül 2014
19 Eylül 2014
YAZ OKULU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1. Yaz okulunda eğitim-öğretim süresi (sınavlar hariç) toplam 5 haftadır.
2. Yabancı dil hazırlık sınıfları, yıllık açılan yabancı dil zorunlu ve seçmeli dersleri dışında
Yaz okulunda açılan her ders için yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.
3. Yaz döneminde ders alan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde;
a. Öğrencileri daha önce aldıkları derse ait devam koşulunu sağlamış olsalar bile, yaz
döneminde aldıkları derse devam etmek zorundadırlar.
b. Yaz okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları ve yaz okulu sınav
sonuçlarının değerlendirilmesinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği ( 03.09.2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmi Gazete) hükümleri
uygulanır.
4. Yaz döneminde ders açılabilmesi için belirlenmiş yeterli başvuru sayısına ulaşılması
gerekmektedir. Yetersiz başvuru nedeniyle açılamayacak dersler olması durumunda, bu
dersler ayrıca ilan edilecektir.
5. Yaz okulu final sınavında başarılı olan öğrenci hazırlık okulundan muaf sayılır. Yaz
okulu final sınavından başarısız olan öğrenci Ekim ayında yapılacak CPT sınavına
girebilir.
6.
a. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu üniversitede alacağı ders açılmadığında; öğrenci bu
dersi Üniversite içinde başka bir birimden ya da başka bir Üniversiteden, denkliği
ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi koşuluyla alabilir.
b. Öğrencinin farklı üniversiteden ders alacak olması durumunda; dersin içeriğini, dilini,
kredi saatini ve yaz okulu akademik takvimini gösteren resmi belgeyi önceden kendi
birimine vermek zorundadır.
c. Farklı bir birimden ya da farklı bir üniversiteden gönderilen başarı notları, ilgili
kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir. Öğrenci farklı üniversiteden ders
alacak olması durumunda dersin içeriğini, kredi saatini ve yaz okulu akademik
takvimini gösteren resmi belgeyi önceden kendi birimine (Bölüm/program) vermek
zorundadır
7. Yaz okulu ücretlidir ve öğrencilerden ilgili mevzuat hükümlerine göre ücret alınır.
8. Öğrencilerin yaz okulu için ödeyecekleri meblağ ve yatıracakları banka hesabı aşağıda
gösterilmiştir.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU DERS ÜCRETLERİ
Fakülte Adı
Diş Hekimliği
Mühendislik ve Mimarlık
İktisadi ve İdari Bilimler
Turizm Fakültesi
Lisansüstü Prog.
Haftalık Saat
20
20
20
20
20
Uygulanacak
Toplam Saat
100
100
100
100
100
Ödenecek Ücret*
256,00 TL
206,00 TL
159,00TL
146,00 TL
133,00 TL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU DERS ÜCRETLERİ
Uygulanacak
Ders Adı
Ödenecek Ücret
Toplam Saat
ULI 103 Hukukun Temel Kavramları
45
71,55 TL
SBK 103 Kamu Yönetimi I
45
71,55 TL
SBK 104 Kamu Yönetimi II
45
71,55 TL
SBK 101 Siyaset Bilimi I
45
71,55 TL
SBK 111 Siyaset Bilimine Giriş
45
71,55 TL
EKON 101 İktisada Giriş I
45
71,55 TL
EKON104 İktisat II
45
71,55 TL
Kodu
PHY101
PHY102
MAT101
MAT102
COE104
CHE101
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2013-2014
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU DERS ÜCRETLERİ
Uygulanacak Toplam
Adı
Ödenecek Ücret
Saat
Physics I
45
92,70 TL
Physics II
45
92,70 TL
Calculus I
45
92,70 TL
Calculus II
45
92,70 TL
Computer And C Programming
45
92,70 TL
Chemistry For Engineers
45
92,70 TL
 Diğer üniversitelerden örgün eğitimde okuyanlar, yukarıda tabloda belirtilen miktarı
ödeyecek olup yine diğer üniversitelerin ikinci öğretiminde okuyanlar da örgün öğretim
ücreti ödeyeceklerdir.
 Kesin kayıt sonrası, hiçbir şekilde harç iadesi olmayacaktır.
 Öğrenciler Yaz Okulu ücretlerini 23.07.2014 tarihine kadar Vakıfbank Karşıyaka
Şubesindeki 00158007299956998 (İBAN:TR580001500158007299956998) hesaba T.C
kimlik numaralarını, öğrenci numaralarını söyleyerek ve kayıt yaptıracağı dersin ücretini
beyan ederek ödeyeceklerdir. Dekonta mutlaka fakülte ve bölüm adı yazdırılacaktır.
Ücretini ödeyen öğrenciler daha sonra http://ubs.ikc.edu.tr adresine kullanıcı adı ve
şifreleriyle giriş yaptıktan sonra Yaz Okulu Ders Seçimi butonundan almak istedikleri
derslere yazılacaklardır. Hazırlık Sınıfına kaydolacak öğrenciler aynı ekranda bulunan
Hazırlık Sınıfını tercih edebileceklerini belirten kutucuğu işaretleyip kaydet tuşuna
basacaklardır. Üniversitemiz dışından yapılacak başvurular manuel olacaktır.
 Gerekli kontrollerin yapılabilmesi açısından ödeme ve ders kaydı işlemlerini tamamlayan
öğrencilerin dekontlarını tarayarak 01 Ağustos 2014 Cuma gününe kadar
[email protected] e-posta adresine e-posta olarak göndermeleri zaruridir.
 Öğrenci işleri Bürosu: 329 35 35 (1310-1311-1306)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
271 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content