close

Enter

Log in using OpenID

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından

embedDownload
T.C.
BURSA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN VE MEMUR SUÇLARI BÜROSU
EK - D
Soruşturma No : 2013/82126
S OR GU LAM A TU TA NA ĞI
(Şüpheli İçin)
İFADE VERENİN *
T.C. Kimlik Numarası
Adı ve Soyadı
Vekil
:
: 33208230764
: KEMAL GÖZLER
: Av. ŞABAN CANKAT TAŞKIN, BURSA Adres: Gazcılar
Cad. Petek Bozkaya İş Hanı A Blok K:2 D:215 Osmangazi /
BURSA TBB.No.: 61825
Baba ve Ana Adı
:
Doğum Yeri ve Tarihi
: YENİÇİFTLİK - 31/03/1966
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
: BİGA / ÇANAKKALE
İkametgah Yahut Mesken Adresi :
Nilüfer/ BURSA
İşyeri Adresi
: Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku
Anabilim Dalında Profesör Olarak Çalışır. Gemlik/BURSA
Varsa Telefonu (Ev-İş-Cep-İrtibat) :
Mesleği, Ekonomik Durumu
: Öğretim Üyesi
Medeni Hali, Çocuk Sayısı
: Evli - 2 Çocuklu
İfadenin Alındığı Yer
: Cumhuriyet Savcılığı
İfade verene yüklenen suç anlatıldı, müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki
yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifade alma sırasında hazır bulunabileceği, müdafi seçecek
durumda değilse ve bir müdafi yardımından yararlanmak istediği takdirde kendisine baro tarafından
bir müdafi görevlendirebileceği, yakınlarından istediğine yakalandığının derhal bildirileceği, isnat
edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için
somut delillerinin toplanmasını isteyebileceği kendisine hatırlatılıp açıklandı.
: Soruşturma konusu olayı ve üzerime atılı suçlamayı anladım.
SORULDU
Konu hakkında gerek ben gerekse müdafim ayrıntılı olarak yazılı beyanda bulunduk, o beyanların
içeriğini aynen tekrar ederiz, ayrıca ekleyebileceğimiz herhangi bir husus yoktur, dedi.
Hazır bulunan müdafi Av. Şaban Cankat TAŞKIN'dan soruldu, beyana ekleyeceğimiz bir
husus yoktur dedi.
Tutanak okunup tanzim ile birlikte imza altına alındı. 06/02/2014
Cumhuriyet Savcısı
Zabıt Kâtibi
KEMAL GÖZLER
Şüpheli
e-imzalıdır.
AV. ŞABAN CANKAT
TAŞKIN
Vekili
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden
SECfZAh - hOBan82 - 9HqXPnb - s7rJms= kodu ile erişebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
42 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content