close

Enter

Log in using OpenID

ANALİG TAEKWONDO AÇIKLAMALAR 1 – Yarışmalar: WTF ve TTF

embedDownload
ANALİG
TAEKWONDO AÇIKLAMALAR
1 – Yarışmalar: WTF ve TTF oyun kuralları talimatı ile Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca
öngörülen hükümlere uygun olarak yapılır.
2 –Yarışmalar yaş kategorisinde Grup, Yarı Final ve Final (Türkiye Birinciliği) Kademelerinde kız
ve erkek il takımları ayrı ayrı yapacaktır.
3 – Doğum tarihleri:
Yaş Kategorisi
2001 – 2002 – 2003
4 –Yarışmacıların Kategori Sıkleti:
Kız
: 29 – 33 – 37 – 41 – 44 – 47 – 51 – 55 – 59 - +59
Erkek : 33 – 37 – 41 – 45 – 49 – 53 – 57 – 61 – 65 - +65
5 –Yarışmalarda yıldızlarda (Kız, Erkek) En az Mavi Kırmızı (3.Gıp) ve daha yukarı kuşak
derecesine sahip olan sporcular katılacaklardır. Bunun için illerinden gelirken Türkiye Taekwondo
Federasyonundan onaylı kuşak durumunu gösteren resimli kimlik kartı ile o yıl geçerli vizeli
lisansları ile geleceklerdir.
6 –Grup, Yarı Final ve Final yarışmalarına katılacak kız ve erkek takımları ayrı ayrı olmak üzere en
az 5 (Beş) en fazla (10) sporcudan oluşur. Kategoride belirtilen kız ve erkek takımlarının başına ayrı
ayrı 1 İdareci 1 Çalıştırıcı görevlendirilebilecek, yasal harcırahları buna göre ödenecektir.
7 –Kafile onayında Analig uygulama talimatının 9.maddesinde belirtilen sporcu, idareci ve çalıştırıcı
sayısından fazla kişi yer alamaz.
8 –Onaylı listelerinde yazılı olan idareci, çalıştırıcı dışında bir başkasının yarışma alanına girmesine,
yöneticilik ve çalıştırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.
9 –Yarışmalar 1,5 dakikalık 3 Raunt, raunt araları ise 30 saniye üzerinden yapılacaktır. Bu süreler
grup, yarı final ve finalde geçerli olacaktır.
10 –Her sporcu gruplarda yarıştığı sıklette diğer yarışmalara katılacaktır.(Sıklet Değiştirmeyecektir)
11 –Gruplardan sonra en fazla takımlar yarı final için 2 (İki)sporcu değiştirebilir. Fakat Yarı Finalde
yarıştığı takımla Finalde yarışmak zorundadır Final için takımda değişiklik yapılamayacaktır.
12 –Tartı esnasında kilosunda problemi olan sporcu listedeki diğer bir sporcu ile kesinlikle yer
değiştiremeyecektir. Diskalifiye edilecektir.
13 –Tartıda kesinlikle kilolarda tolerans yoktur.
14 –Sporcuların kilolarını ayarlamalarında idareci ve çalıştırıcı sorumlu olacaktır. Kilolarını
ayarlayamadığı için tartıda elenen, diskalifiye olan yarışmaya katılamayan sporculara herhangi bir
ödeme yapılmayacaktır. Yapılan ödeme iade edilecektir.
15 –Listeler İl müdürlüğü onaylı olacaktır. İl müdürlüğü onayı olmayan listeler kesinlikle yarışmaya
giremeyeceklerdir. Aksi takdirde bu durumdan dolayı sorumlu idareci ve bağlı olduğu İl
müdürlükleri olacaktır. Onaylı listelerde Doğum Tarihi, Kuşak durumu, Sıkleti, Kategorisi ve sicil
nosu belirtilmiş olacak olup listeler üzerinde kesinlikle değişiklik ve karalama yapılmayacaktır.
16 –a: Final müsabakasında ilk 4 dereceye giren takımlara kupa, sporcularına madalya ve başarı
belgesi verilecek dereceye giremeyen takımların sporcularına ise katılım belgesi verilecektir.
b: Grup ve Yarı Final müsabakalarında üst tura kalan takımların sporcularına başarı belgesi,
dereceye giremeyen takımların sporcularına ise katılım belgesi verilecektir.
17 – Sporcular yarışmada kullanacakları müsabaka koruyucu ekipmanlarını kendileri getireceklerdir.
18 –Grupta ilk 6’ya giren takımlar Yarı Final grubuna girecek, Yarı Final’de ilk 3’e giren takımlar ise
Final’de yarışacaklardır.
a: Takımı Yarı Finalden Final grubuna girme derecesi elde edemeyen fakat sıkletinde birinci olan
sporcular Final grubunda ferdi olarak yarışacak olup il takım puanlamasına girmeyecektir.
b: a maddesindeki şartları taşıyan yarışmacılar yarışmaya 1 idareci veya 1 çalıştırıcı ile yasal
harcırahları il müdürlüğü tarafından ödenerek katılabileceklerdir.
19 –Takım sıralaması yapılırken ferdi sıkletlerde alınan madalya puanlaması esas alınacaktır.
-Birinciye
7 Puan
- İkinciye
3 Puan
- Üçüncüye
1 Puan
- Dördüncüye
1 Puan şeklinde hesaplanacaktır.
Puanlama sonucunda beraberlik halinde Türkiye Taekwondo Federasyonu kuralları geçerli olacaktır.
- Öncelikle Altın sayısına göre
- Daha sonra gümüş madalya sayısı
- Nihayetinde bronz madalya sayısı dikkate alınacaktır.
Beraberlik yukarıdaki kriterlere göre devam etmesi durumunda ise
– En fazla iştirakçi müsabık sayısı (tartıdan geçenler baz alınacak)
- Ağır sıklet müsabakalarında elde edilen puanlar göz önünde bulundurulacaktır.
20 – a: İtirazlar kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafından ilgili spor dalı oyun kuralları veya
mevzuat hükümlerine göre müsabakanın bitiminden en geç 10 dakika içerisinde tertip komitesine
veya ilgili Hakem kurul başkanlığına yazılı olarak yapılır.
b: İtiraz için yarışmanın yapıldığı il müdürlüğü hesabına 250 TL ücret yatırılır. İtirazın kabulü
halinde ücret iade edilir, reddedilmesi halinde il müdürlüğünün ilgili hesabına gelir olarak kaydedilir.
c: İtirazlar en geç 30 dakika içerisinde karara bağlanır.
21– a:Tertip komitesi yarışmalar öncesi düzenlenecek teknik toplantıda Spor Faaliyetleri Dairesi
Başkanlığı tarafından yayınlanan yarışma günlerine göre müsabaka saatli programını belirlemek ve
değiştirmede yetkilidir.
b: Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı gerekli gördüğü taktirde yarışma programı ve usulleri gibi
hususları değiştirmede yetkilidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
225 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content