close

Enter

Log in using OpenID

a) b

embedDownload
3.SINIF MATEMATİK 1.ÜNİTE
DEĞERLENDİRME SORULARI
1-Aşağıdaki şekillerin hangisinin yüzeyi
düzlem değildir?
a)
b)
856
…………………………………………………….
901
……………………………………………………
777
……………………………………………………
370
……………………………………………………
6-Aşağıdaki sayıları rakamla yazınız.
c)
Sekiz yüz üç
………………………….
2-Aşağıda verilen şekillerin hangisi daha
Altı yüz yetmiş üç
…………………………..
fazla düzlemden oluşmaktadır?
Dört yüz
…………………………...
Yüz sekiz
……………………………
Dokuz yüz seksen
…………....................
a)
b)
c)
3-Aşağıdaki şekillerin simetri doğrularını
7- 594 sayısında rakamlarının basamak
çiziniz.
isimlerini yazınız.
5 ……………………..basamağı
9 ……………………..basamağı
4 ……………………..basamağı
4- Aşağıdaki örüntülerde boşluklara
8- Aşağıdaki sayılarda altı çizili
gelecek sayıları yazınız.
rakamların basamak değerlerini yazınız.
9,…….,27,36,…….,54,……..,……….,81,…….
654 …………
193 ………………
8,……,24,32,…..,48,……,64,…….,…….
780 ………….
358 ……………….
7,14,…….,28,……..,42,49,……..,………,70
402 …………
900 ……………….
6,……..,18,24,…….,36,………,48,……..,60
5,10,……,20,…….,……..,35,…….,45,………
9-Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa
4,……,12,16,…….,24,…….,…….36,………..
yuvarlayınız.
3,……,…..,12,……..,18,……..,……..27,………
536
2,4,…..,……,10,…….,14,……..,18,………
351
……….
245
..……..
483
……….
866
………..
637
……….
989
………..
5- Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.
609
……………………………………………………
……….
174
…......
10- Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe
15- Ali’nin 572 koyunundan 379 kuzu
doğru işaret kullanarak sıralayınız.
dünyaya gelmiş.Ali’nin kaç koyunu olmuştur?
454, 554, 672, 281, 912
……………………………………………………………
748, 616, 907, 118, 309
……………………………………………………………
Arkadaşlar, ben aslan kral. Benim
emrimde 653 aslan var. Komşu
krallıkla birleşmek istiyoruz. İki
11-Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe
krallık birleşince 985 aslan olacağına
doğru işaret kullanarak sıralayınız.
527, 125, 670, 526, 205
16-
göre komşu krallıkta kaç aslan
vardır?
……………………………………………………………
373, 930, 473, 170, 370
………………………………………………………………
17- Ağıdaki başkanlık seçiminde
……………………….. başkan olmuştur. çetele
tablosunu sıklık tablosuna çeviriniz.
Çetele Tablosu
12- 5,7,1 rakamlarını kullanarak
yazıla bilecek
En küçük sayı
………......
En büyük sayı
……………
Abdullah
Hatice
Ayşe
Kadir
//// //
///
//// //// /
//// //
yedi yüzden büyük en küçük sayı …………..
yüzden büyük en küçük sayı ………….
Sıklık Tablosu
yüzden büyük en büyük sayı ………….
beş yüzden büyük en büyük sayı …………
13- 395< N N harfi yerine gelebilecek en
küçük sayı kaçtır?
Abdullah
Hatice
Ayşe
Kadir
BAŞARILAR ARKADAŞLAR
Noman İNCİ
14- 678 sayısını 127 fazlasıyla toplarsam
sonuç kaç olur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
91 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content