close

Вход

Log in using OpenID

17- İhale Dökümanı Alanların Listesi

embedDownload
17- İHALE DOKÜMANI ALANLARIN LİSTESİ
İhale dokümanını “elden teslim” yoluyla, “posta” yolu ile ve “Elektronik Kamu Alımları
Platformu (EKAP)” üzerinden indirenlere ilişkin standart form düzenlenmiştir.
İdare görevlisi, doküman satışını gerçekleştirirken dokümanı satın almaya gelen kişinin değil,
ihaleye teklif verecek olan gerçek veya tüzel kişinin T.C. kimlik veya vergi kimlik numarasını
girmelidir. Doküman satın almak isteyen tüzel kişi ise vergi kimlik numarası, gerçek kişi ise
T.C. kimlik numarası girilmelidir. Aksi takdirde tekliflerin EKAP üzerinden kabulü esnasında
teklif vermek isteyen firma “istekli olabilecekler” arasında gözükmeyeceği için teklifi kabul
edilmeyecektir.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
112 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа