close

Enter

Log in using OpenID

alanya belediyesi ulusal fotoğraf yarışması

embedDownload
Alanya Belediyesi
11. Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi
KONU VE AMAÇ:
Konu serbest’tir.
Bu yarışma Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü sahipliğinde, AFSAK (Alanya Fotoğraf
Sanatçıları Kulübü) küratörlüğünde düzenlenmektedir.
Sanatın bütün dallarına olduğu gibi Fotoğraf Sanatı’na da katkı sağlayan Belediyemiz; ön
çalışmalarından duyurulmasına, duyurudan sonuçlandırılmasına kadar on ulusal yarışma
düzenlemiştir.
Bu yarışmayı öncekilerden farklı bir anlayış ve biçimde düzenleyerek; fotoğraf sanatının
gelişmesine katkıda bulunmayı, fotoğraf ve fotoğrafçı arasındaki ilişkinin niteliğini güçlendirmek
adına fotoğrafçıyı ödüllendirmeyi amaçlamaktadır.
YARIŞMA BÖLÜMLERİ:
Yarışma, Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz olarak tek bölümlüdür.
KATILIM KOŞULLARI:
* Katılım ücretsizdir.
* Fotoğrafların Türkiye sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
* Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
* Yarışmaya seçici kurul, yarışma sekreteryası ve TFSF temsilcisi ile onların birinci dereceden
yakınları katılamazlar.
* Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
* Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
* Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri
yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır. Fotoğrafın sergilenmiş veya
yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce
veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun
ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır, katılımcı hakkında kural
ihlali işlemi yapılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu,
diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
* Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan
fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan
objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Buna ek olarak
HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
* Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak
aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
1/4
* Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu
ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
* Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır.
* Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1
(bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural
ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince
süresiz olarak kısıtlanır.
* Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
* Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf
konmayacaktır.
* Alanya Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir.
YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ ve GÖNDERİLMESİ:
* Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
* Yarışma online fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
* Yarışma, http://www.tfsfonayliyarismalar.org linkindeki üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri
takip edilerek gerçekleşecektir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini
kullanacaklardır.
* Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
* Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
* Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli
ve dosyaların boyutları 2 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
DOSYALARIN İSİMLENDİRİLMESİ:
* Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,
Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
* Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Dosya
adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
* Sonra eser sahibinin adı maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Eril Yılmaz
için erily veya erly veya eryil gibi).
* Sonraki karakter, bölümün kodu olmalıdır (Dijital > D)
* Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
* Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örnekler:
TRerilyD1_sert_bakis.jpg, TRerilyD2_meydan.jpg, …
2/4
* İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde [email protected] adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
* Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Alanya Belediyesi sorumlu
olmayacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Duyurulma Tarihi
: 01 Mart 2015
Yarışma Başlangıç Tarihi
: 01 Mart 2015
Son Katılım Tarihi
: 04 Mayıs 2015 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi
: 09 Mayıs 2015
Sonuçların Açıklanması
: 15 Mayıs 2015
Sergi Açılışı
: 23 Mayıs 2015
SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):
Abdurrahman ANTAKYALI
Fotoğraf sanatçısı, Depo Photos Başkanı
Ali YENİALP
Alanya Belediyesi Bşk. Yrd.
Yrd.Doç.Dr. Baybars SAĞLAMTİMUR
AFIAP, Fotoğraf sanatçısı
Dr. Erdal KINACI
Fotoğraf sanatçısı, AFSAK
Prof.Dr. Simber ATAY ESKİER
Fotoğraf sanatçısı, DEÜ GSF Fot. Böl. Öğr. Üyesi, AFSAK
TFSF Temsilcisi: Ali ARAL
TELİF (KULLANIM) HAKKI:
* Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının ALANYA BELEDİYESİ
ve bünyesindeki bağlı beldelerinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla
kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak
kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma
haklarının kullanımı için ALANYA BELEDİYESİ’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
Kullanım hakkı Alanya Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
* Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını
ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
* Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
* Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
3/4
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların
tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
* Ödül alan fotoğraflar, Alanya Belediyesi’nin http://www.alanya.bel.tr ve TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr , http://www.tfsfonayliyarismalar.org web adreslerinde yayınlanacak ve
TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
* Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü
: 1500.- TL
İkincilik Ödülü
: 1000.- TL
Üçüncülük Ödülü
: 500.- TL
Alanya Temalı Festival Özel Ödülü
: 500.- TL
Sergileme (En fazla 37 adet)
: --
(Yukarıda belirtilen para ödülleri, yasal kesintilerden sonra verilecek olan net sayılardır.)
YARIŞMA SEKRETERYASI:
Nermin YAMAN
Esra ATASHZABAN
Alanya Belediyesi Kültür Merkezi
Tel: (0242) 513 21 33
e-posta: [email protected]
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2015/030 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır
(2015/030)
4/4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
261 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content