close

Enter

Log in using OpenID

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5

embedDownload
SINIFLARIN DERS PROGRAMI
Sıra
Sınıfın Adı
Top
1
ARP2
ARPRJ
2
ARP2
ARPRJ
3
Pazartesi
4
5
Salı
6
7
SOSYAL
MAT
MAT
İNG3
SİYER
G.YULU D.DEMİ D.DEMİ
E.AKKUŞ
VİLDAN
K
R
R
1
5-A
36
2
5-B
36
TRKÇ
TRKÇ
BİLİŞİM BİLİŞİM
SİYER
H.COŞK H.COŞK
KORAY KORAY
S.ÖZBEK
UN
UN
İNG3
ESRAK
İNG3
ESRAK
3
5-C
36
SOSYAL SOSYAL
DİN
BİLİŞİM BİLİŞİM
M.YILM M.YILM
F.AYGÜ
KORAY KORAY
AZ
AZ
N
ARPÇ
FARUK
ARPÇ
FARUK
4
5-D
36
SİYER
SARPÇ
S.ÖZBEK FARUK
TRKÇ
ÜMMÜ
DİN
TRKÇ BİLİŞİM BİLİŞİM
F.AYGÜ
ÜMMÜ KORAY KORAY
N
SARPÇ
FARUK
DİN
SOSYAL
KUR'AN KUR'AN
F.AYGÜ M.YILM
EMİNE EMİNE
N
AZ
ARP2
ARPRJ
TDB
TRKÇ
TRKÇ
İNG3
F.AYGÜ
C.MACİ C.MACİ
E.AKKUŞ
N
T
T
5
5-E
36
MAT
MAT
M.GÜM M.GÜM
ÜŞ
ÜŞ
6
5-F
36
DİN
SİYER
MUST.Y
VİLDAN
E
MAT
S.ETÇİ
FENB
TUĞBA
FENB
TUĞBA
MAT
MAT
M.GÜM M.GÜM
ÜŞ
ÜŞ
7
5-G
36
SOSYAL SOSYAL
GÖRSEL KUR'AN
NEŞE
NEŞE
Ş.DÜZER TOLGA
KIR
KIR
8
5-H
36
TDB
SARPÇ
SİYER
F.AYGÜ
FARUK S.ÖZBEK
N
FENB
NUR
FENB
NUR
9
5-İ
36
TDB
SOSYAL
KUR'AN
F.AYGÜ
M.YILM
TOLGA
N
AZ
ARPÇ
FARUK
ARPÇ
FARUK
36
MAT
ARPÇ
M.GÜM
H.ÇELİK
ÜŞ
10
11
12
5-K
6-A
6-B
36
36
MÜZK
EBRU
TRKÇ
AGÇR
TRKÇ
AGÇR
TRKÇ
ÜMMÜ
FENB
NUR
TRKÇ
ÜMMÜ
FENB
NUR
TDB
TRKÇ
TRKÇ
SOSYAL
KUR'AN
BİLİŞİM ARPÇ
F.AYGÜ C.MACİ C.MACİ
NEŞE
EMİNE
SEVSEN S.ÖZBEK
N
T
T
KIR
FENB
NUR
FENB
NUR
MAT
MAT
D.DEMİ D.DEMİ
R
R
İNG3
ESRAK
KUR'AN
EMİNE
MÜZK
EBRU
MAT
MAT
S.ÖZME S.ÖZME
N
N
MÜZK
EBRU
13
6-C
36
BED1
SİYER
ARPÇ
DİN
AYBERK VİLDAN H.ÇELİK VİLDAN
14
6-D
36
SEÇ2
S.ÜNAL
MAT
MAT
SOSYAL SOSYAL
TDB
İNG3
İNG3
S.ÖZME S.ÖZME NEŞE
NEŞE
VİLDAN ZEYNEP ZEYNEP
N
N
KIR
KIR
SEÇ2
MAT
MAT
S.ÜNAL BEGÜM BEGÜM
SOSYAL
NEŞE
KIR
TRKÇ
AGÇR
TRKÇ
AGÇR
8
1
2
3
4
FENB
E.ŞAHA
N
FENB
E.ŞAHA
N
ARP2
ARPRJ
MAT
D.DEMİ
R
SOSYAL SOSYAL
NEŞE
NEŞE
KIR
KIR
MAT
S.ETÇİ
MAT
S.ETÇİ
SARPÇ
FARUK
MAT
UMUT
5
7
7
8
1
2
3
FENB
E.ŞAHA
N
FENB
E.ŞAHA
N
ARP1
ARPRJ
ARP1
ARPRJ
ARPÇ
ARPRJ
TRKÇ
TRKÇ
KUR'AN
H.COŞK H.COŞK
EMİNE
UN
UN
ARPÇ
FARUK
MAT
UMUT
KUR'AN KUR'AN TRKÇ
EMİNE EMİNE ÜMMÜ
İNG3
İNG3
E.AKKUŞ E.AKKUŞ
MÜZK
EBRU
SARPÇ
FARUK
İNG3
KÜBRA
MAT
MAT
İNG3 GÖRSEL KUR'AN BED1
M.GÜM M.GÜM
KÜBRA Ş.DÜZER EMİNE AYBERK
ÜŞ
ÜŞ
BİLİŞİM BİLİŞİM
KORAY KORAY
İNG3
KÜBRA
İNG3
KÜBRA
MAT
M.GÜM
ÜŞ
FENB
NUR
TRKÇ
AGÇR
FENB
NUR
TRKÇ
AGÇR
8
1
2
ARPÇ
FARUK
3
20.02.2015
Çarşamba
4
5
MAT
MAT
TDB
TRKÇ
TRKÇ
KUR'AN
D.DEMİ D.DEMİ
F.AYGÜ C.MACİ C.MACİ
EMİNE
R
R
N
T
T
ARPÇ
ARPRJ
6
FENB
NUR
TRKÇ
ÜMMÜ
TRKÇ
ÜMMÜ
TDB
F.AYGÜ
N
TRKÇ
AGÇR
TRKÇ
AGÇR
FENB
TUĞBA
MAT
S.ETÇİ
MÜZK
EBRU
DİN
TDB
TRKÇ
TRKÇ
GÖRSEL
F.AYGÜ F.AYGÜ H.COŞK H.COŞK
Ş.DÜZER
N
N
UN
UN
MAT
UMUT
SİYER
SİYER
S.ÖZBEK S.ÖZBEK
TRKÇ
ÜMMÜ
MAT
UMUT
MÜZK
EBRU
MAT
KUR'AN
M.GÜM
EMİNE
ÜŞ
FENB
NUR
FENB
TUĞBA
SARPÇ
FARUK
TDB
F.AYGÜ
N
MÜZK
EBRU
MAT
TRKÇ
TRKÇ
SİYER KUR'AN
D.DEMİ
C.MACİ C.MACİ
VİLDAN TOLGA
R
T
T
MAT
S.ETÇİ
MAT
S.ETÇİ
BİLİŞİM BİLİŞİM
KORAY KORAY
DİN
F.AYGÜ
N
İNG3
ESRAK
İNG3
ESRAK
SOSYAL SOSYAL
BİLİŞİM BİLİŞİM
M.YILM M.YILM
KORAY KORAY
AZ
AZ
MÜZK
EBRU
DİN
SOSYAL
F.AYGÜ M.YILM
N
AZ
ARPÇ
FARUK
ARPÇ
FARUK
GÖRSEL
Ş.DÜZER
MÜZK
EBRU
DİN
F.AYGÜ
N
TRKÇ
ÜMMÜ
BİLİŞİM BİLİŞİM
KORAY KORAY
İNG3
KÜBRA
İNG3
KÜBRA
SARPÇ
FARUK
İNG3
ESRAK
İNG3
KÜBRA
İNG3
ESRAK
TRKÇ
ÜMMÜ
FENB
E.ŞAHA
N
FENB
NUR
ARPÇ
ARPRJ
ARPÇ
ARPRJ
BED1
AYBERK
6
FENB
NUR
FENB
NUR
FENB
NUR
SOSYAL SOSYAL
M.YILM M.YILM
AZ
AZ
GÖRSEL FENB
Ş.DÜZER TUĞBA
MÜZK
EBRU
FENB
NUR
MAT
S.ETÇİ
TDB
TRKÇ
F.AYGÜ
ÜMMÜ
N
ARPÇ
FARUK
ARPÇ
FARUK
ARP2
ARPRJ
ARPÇ
FARUK
ARPÇ
FARUK
TRKÇ
TRKÇ
SARPÇ
SİYER
SİYER
M.YILM M.YILM
FARUK S.ÖZBEK S.ÖZBEK
AZ
AZ
FENB
NUR
TRKÇ
ÜMMÜ
TRKÇ
ÜMMÜ
TRKÇ
ÜMMÜ
Cuma
6
7
MAT
S.ETÇİ
FENB
NUR
TRKÇ
BED1
ÜMMÜ AYBERK
FENB
NUR
İNG3
ESRAK
İNG3
SİYER
SARPÇ
KÜBRA S.ÖZBEK FARUK
MAT
MAT
SOSYAL SOSYAL
FENB
SİYER
M.GÜM M.GÜM M.YILM M.YILM
TUĞBA S.ÖZBEK
ÜŞ
ÜŞ
AZ
AZ
FENB SOSYAL SOSYAL
TRKÇ
TRKÇ
MAT
MAT
SOSYAL
İNG3
İNG3
E.ŞAHA G.YULU G.YULU
C.MACİ C.MACİ D.DEMİ D.DEMİ G.YULU
E.AKKUŞ E.AKKUŞ
N
K
K
T
T
R
R
K
TRKÇ
TRKÇ
TDB
M.YILM M.YILM F.AYGÜ
AZ
AZ
N
Perşembe
4
5
TRKÇ
TRKÇ
KUR'AN SİYER
C.MACİ C.MACİ
EMİNE VİLDAN
T
T
FENB
NUR
FENB
NUR
FENB
NUR
BED1
FEHMİ
FENB
NUR
TRKÇ
ÜMMÜ
TRKÇ
ÜMMÜ
TRKÇ
AGÇR
SİYER
SİYER
Z.AKBUL Z.AKBUL
UT
UT
TRKÇ
AGÇR
TRKÇ
AGÇR
FENB
FENB
BED1
ÖZGÜL. ÖZGÜL.
AYBERK
G
G
DİN
GÖRSEL
MAT
MAT
A.BOLA
Ş.DÜZER
BEGÜM BEGÜM
T
MÜZK
EBRU
ARPÇ
ARPÇ
H.ÇELİK H.ÇELİK
SOSYAL SOSYAL TRKÇ
NEŞE
NEŞE
E.DEMİ
KIR
KIR
RCİ
TRKÇ
SİYER
E.DEMİ
VİLDAN
RCİ
SİYER
SİYER
S.ÖZBEK S.ÖZBEK
MAT
MAT
İNG3 GÖRSEL ARPÇ
M.GÜM M.GÜM
KÜBRA Ş.DÜZER H.ÇELİK
ÜŞ
ÜŞ
ARP1
ARPRJ
SİYER
SİYER
SARPÇ
S.ÖZBEK S.ÖZBEK FARUK
MAT
M.GÜM
ÜŞ
MAT
MAT
SARPÇ
M.GÜM M.GÜM
H.ÇELİK
ÜŞ
ÜŞ
FENB
NUR
FENB
NUR
TRKÇ
TRKÇ
MAT
SİYER
SİYER
C.MACİ C.MACİ
BEGÜM S.ÖZBEK S.ÖZBEK
T
T
MÜZK
EBRU
ARPÇ
S.ÖZBEK
SİYER
VİLDAN
BED1
FEHMİ
SOSYAL SOSYAL
MAT
TRKÇ
TRKÇ
GÖRSEL
DİN
M.YILM M.YILM
D.DEMİ H.COŞK H.COŞK
Ş.DÜZER VİLDAN
AZ
AZ
R
UN
UN
SEÇ2
KÜBRA
FENB
FENB
SOSYAL
SİYER
ARPÇ
ÖZGÜL. ÖZGÜL.
NEŞE
VİLDAN H.ÇELİK
G
G
KIR
FENB
FENB
İNG3
BİLİŞİM BİLİŞİM
MAT
KUR'AN
TDB
ÖZGÜL. ÖZGÜL.
S.ÜNAL
KORAY KORAY BEGÜM EMİNE VİLDAN
G
G
TRKÇ
AGÇR
TRKÇ
AGÇR
TRKÇ
AGÇR
TRKÇ
AGÇR
TRKÇ
AGÇR
TRKÇ
AGÇR
FENB
FENB
SOSYAL
DİN
MAT
MAT
KUR'AN KUR'AN İNG3
BİLİŞİM BİLİŞİM
ÖZGÜL. ÖZGÜL.
NEŞE
A.BOLA S.ÖZME S.ÖZME
EMİNE EMİNE ZEYNEP
KORAY KORAY
G
G
KIR
T
N
N
MAT
S.ETÇİ
MAT
S.ETÇİ
DİN
SOSYAL
TDB
KUR'AN
BED1
ARPÇ
ARPÇ
SİYER BİLİŞİM BİLİŞİM
İNG3
A.BOLA
NEŞE
VİLDAN EMİNE
AYBERK
H.ÇELİK H.ÇELİK VİLDAN KORAY KORAY ZEYNEP
T
KIR
TRKÇ
AGÇR
İNG3
S.ÜNAL
SOSYAL SOSYAL
KUR'AN ARPÇ
ARPÇ
NEŞE
NEŞE
EMİNE H.ÇELİK H.ÇELİK
KIR
KIR
TRKÇ
AGÇR
TRKÇ
AGÇR
SEÇ2
SEÇ2
MAT
BED1 GÖRSEL
G.YULU G.YULU S.ÖZME
AYBERK Ş.DÜZER
K
K
N
TRKÇ
E.DEMİ
RCİ
TRKÇ
E.DEMİ
RCİ
6-E
36
16
6-F
36
MAT
S.ETÇİ
36
TRKÇ
TRKÇ
SOSYAL
SİYER
İNG3
BED1
ARPÇ
C.MACİ C.MACİ
M.YILM
S.ÖZBEK ZEYNEP
AYBERK S.ÖZBEK
T
T
AZ
TRKÇ
TRKÇ
TDB
KUR'AN GÖRSEL
C.MACİ C.MACİ SBÜLEN
TOLGA Ş.DÜZER
T
T
T
TRKÇ
TRKÇ
ARPÇ
ARPÇ
DİN
MAT
MAT
H.COŞK H.COŞK
S.ÖZBEK S.ÖZBEK VİLDAN
BEGÜM BEGÜM
UN
UN
TRKÇ
TRKÇ
TRKÇ
TRKÇ
TDB
FENB
FENB
MAT
MAT
SEÇ2
SEÇ2
İNG3
İNG3
SİYER
SİYER
H.COŞK H.COŞK
H.COŞK H.COŞK SBÜLEN ÖZGÜL. ÖZGÜL.
BEGÜM BEGÜM
ZEYNEP ZEYNEP ZEYNEP ZEYNEP VİLDAN VİLDAN
UN
UN
UN
UN
T
G
G
SOSYAL SOSYAL
BİLİŞİM BİLİŞİM KUR'AN KUR'AN
NEŞE
NEŞE
KORAY KORAY TOLGA TOLGA
KIR
KIR
TDB
KUR'AN
MAT
SBÜLEN YAŞAR.
BEGÜM
T
AK
SİYER
YAŞAR.
AK
ARPÇ
TRKÇ
MATUY MATUY BİLİŞİM
SBÜLEN E.DEMİ
S.ETÇİ
S.ETÇİ SEVSEN
T
RCİ
17
6-G
TRKÇ
E.DEMİ
RCİ
TRKÇ
FENB
FENB
KUR'AN
E.DEMİ ÖZGÜL. ÖZGÜL.
EMİNE
RCİ
G
G
İNG3
İNG3
ZEYNEP ZEYNEP
MAT
S.ETÇİ
MAT
S.ETÇİ
MÜZK
EBRU
GÖRSEL
Ş.DÜZER
FENB
FENB
SEÇ2
SEÇ2
SİYER
ÖZGÜL. ÖZGÜL.
ZEYNEP ZEYNEP S.ÖZBEK
G
G
MAT
S.ETÇİ
SOSYAL SOSYAL TRKÇ
TRKÇ
DİN
KUR'AN İNG3
İNG3
ARPÇ
M.YILM M.YILM C.MACİ C.MACİ
VİLDAN TOLGA ZEYNEP ZEYNEP S.ÖZBEK
AZ
AZ
T
T
TRKÇ
AGÇR
İNG3
S.ÜNAL
15
MAT
S.ETÇİ
KUR'AN
TOLGA
SARPÇ
FARUK
SEÇ2
KÜBRA
İNG3 GÖRSEL
ESRAK Ş.DÜZER
ARP1
ARPRJ
MAT
MAT
M.GÜM M.GÜM
ÜŞ
ÜŞ
KUR'AN
EMİNE
BİLİŞİM BİLİŞİM
KORAY KORAY
TRKÇ
ÜMMÜ
İNG3
ESRAK
TRKÇ
TRKÇ
TDB
MAT
MAT
TRKÇ
TRKÇ
SİYER KUR'AN BİLİŞİM BİLİŞİM
BED1
SİYER
H.COŞK H.COŞK F.AYGÜ
D.DEMİ D.DEMİ
H.COŞK H.COŞK
S.ÖZBEK EMİNE KORAY KORAY
AYBERK
S.ÖZBEK
UN
UN
N
R
R
UN
UN
TRKÇ
AGÇR
TRKÇ
ÜMMÜ
İNG3
SİYER
BED1
KÜBRA S.ÖZBEK AYBERK
TRKÇ
ÜMMÜ
MAT
MAT
SOSYAL SOSYAL
S.ÖZME S.ÖZME NEŞE
NEŞE
N
N
KIR
KIR
MÜZK
EBRU
FENB
NUR
TRKÇ
ÜMMÜ
TDB
MAT
KUR'AN
F.AYGÜ
S.ÖZME
EMİNE
N
N
TRKÇ
AGÇR
TRKÇ
AGÇR
TRKÇ
AGÇR
BED1
FEHMİ
İNG3
ESRAK
TRKÇ
AGÇR
FENB
NUR
ARPÇ
FARUK
TRKÇ
TRKÇ SOSYAL
KUR'AN
M.YILM M.YILM NEŞE
TOLGA
AZ
AZ
KIR
FENB
NUR
FENB
FENB
ÖZGÜL. ÖZGÜL.
G
G
SOSYAL
TRKÇ GÖRSEL
M.YILM
ÜMMÜ Ş.DÜZER
AZ
SARPÇ
FARUK
İNG3
ESRAK
İNG3
ESRAK
TRKÇ
ÜMMÜ
FENB
TUĞBA
FENB
NUR
İNG3
ESRAK
MAT
UMUT
FENB
TUĞBA
FENB
FENB
ÖZGÜL. ÖZGÜL.
G
G
ARPÇ
ARPRJ
SARPÇ
FARUK
MAT
S.ETÇİ
SOSYAL
M.YILM
AZ
ARPÇ
ARPRJ
SOSYAL
KUR'AN
NEŞE
EMİNE
KIR
SARPÇ
FARUK
MAT
S.ETÇİ
MATUY MATUY
D.DEMİ D.DEMİ
R
R
TRKÇ
AGÇR
7
İNG3
ESRAK
MAT
MAT
SOSYAL
M.GÜM M.GÜM M.YILM
ÜŞ
ÜŞ
AZ
ARPÇ
FARUK
6
İNG3
ESRAK
SOSYAL SOSYAL TRKÇ
TRKÇ
FENB
FENB
FENB
FENB
MATUY MATUY
MAT
MAT
BİLİŞİM
DİN
İNG3
NEŞE
NEŞE C.MACİ C.MACİ M.AKKÜ M.AKKÜ
M.AKKÜ M.AKKÜ
S.ETÇİ
S.ETÇİ BEGÜM BEGÜM
SEVSEN VİLDAN S.ÜNAL
KIR
KIR
T
T
NDZ
NDZ
NDZ
NDZ
TRKÇ
AGÇR
İNG3
ESRAK
5
FENB
E.ŞAHA
N
İNG3
BED1 GÖRSEL
S.ÜNAL AYBERK Ş.DÜZER
TRKÇ
AGÇR
İNG3
ESRAK
4
MAT
MAT
FENB
D.DEMİ D.DEMİ E.ŞAHA
R
R
N
KUR'AN MAT
MAT
İNG3
EMİNE BEGÜM BEGÜM S.ÜNAL
TRKÇ
AGÇR
SİYER
BED1
S.ÖZBEK AYBERK
3
SOSYAL SOSYAL
DİN
TRKÇ
TRKÇ
G.YULU G.YULU MUST.Y C.MACİ C.MACİ
K
K
E
T
T
ARP1
ARPRJ
SOSYAL
DİN
BİLİŞİM BİLİŞİM
M.YILM F.AYGÜ
KORAY KORAY
AZ
N
İNG3
KÜBRA
2
ARP1
ARPRJ
ARP1
ARPRJ
TDB
SOSYAL SOSYAL
SİYER KUR'AN KUR'AN
SARPÇ
F.AYGÜ
M.YILM M.YILM
VİLDAN TOLGA TOLGA
H.ÇELİK
N
AZ
AZ
İNG3
KÜBRA
1
ARP1
ARPRJ
ARP2
ARPRJ
MAT
TRKÇ
SİYER GÖRSEL KUR'AN KUR'AN
M.GÜM
ÜMMÜ
S.ÖZBEK Ş.DÜZER TOLGA TOLGA
ÜŞ
SOSYAL SOSYAL
MAT
MAT
MAT
MAT
KUR'AN
M.YILM M.YILM M.GÜM M.GÜM M.GÜM M.GÜM
TOLGA
AZ
AZ
ÜŞ
ÜŞ
ÜŞ
ÜŞ
8
MAT
S.ETÇİ
SEÇ2
S.ÜNAL
FENB
FENB
BİLİŞİM BİLİŞİM
ÖZGÜL. ÖZGÜL.
KORAY KORAY
G
G
FENB
FENB
SEÇ2
ÖZGÜL. ÖZGÜL.
S.ÜNAL
G
G
MÜZK
EBRU
MAT
S.ETÇİ
MAT
S.ETÇİ
18
6-H
36
FENB
FENB
SOSYAL
BED1 GÖRSEL İNG3
MAT
ÖZGÜL. ÖZGÜL.
NEŞE
AYBERK Ş.DÜZER ZEYNEP
BEGÜM
G
G
KIR
19
6-İ
36
SOSYAL
ARPÇ
TRKÇ
MAT
MAT
BED1
M.S.TU
SBÜLEN E.DEMİ
BEGÜM BEGÜM
AYBERK
RAN
T
RCİ
36
TRKÇ
TRKÇ
SOSYAL SOSYAL
SİYER
KUR'AN
BİLİŞİM
H.COŞK H.COŞK
M.S.TU M.S.TU
Z.AKBUL
TOLGA
SEVSEN
UN
UN
RAN
RAN
UT
MAT
SOSYAL
BED1
ARPÇ
ARPÇ
İNG3
İNG3
S.ÖZME M.S.TU
AYBERK H.ÇELİK H.ÇELİK E.AKKUŞ E.AKKUŞ
N
RAN
36
KUR'AN BED1
TOLGA AYBERK
ARPÇ GÖRSEL
FARUK Ş.DÜZER
36
TRKÇ
E.DEMİ
RCİ
TRKÇ
DİN
ARPÇ
ARPÇ
E.DEMİ
VİLDAN H.ÇELİK H.ÇELİK
RCİ
FENB
BERNA
FENB
BERNA
KUR'AN
TOLGA
BİLİM
MAT
E.ŞAHA S.ÖZME
N
N
DİN
TOLGA
FENB
E.ŞAHA
N
FENB
E.ŞAHA
N
TEKTAS TEKTAS SOSYAL SOSYAL
İNG4
İNG4
KUR'AN
MUSTAF MUSTAF M.S.TU M.S.TU
E.AKKUŞ E.AKKUŞ
EMİNE
A
A
RAN
RAN
SİYER
SİYER
TDB
ARPÇ
MAT
MAT
ARPÇ SOSYAL
TRK5 GÖRSEL
İNG4
İNG4
BED1
TRK5
TRK5
Z.AKBUL Z.AKBUL A.BOLA
Z.AKBUL
S.ÖZME S.ÖZME
Z.AKBUL M.S.TU
T.YÜCEL Ş.DÜZER
E.AKKUŞ E.AKKUŞ
AYBERK
T.YÜCEL T.YÜCEL
UT
UT
T
UT
N
N
UT
RAN
MAT
MAT
FENB
KUR'AN TRK5
TRK5
S.ÖZME S.ÖZME
E.ŞAHA
EMİNE T.YÜCEL T.YÜCEL
N
N
N
MÜZK
EBRU
MAT
D.DEMİ
R
DİN
SİYER
SİYER
TRK5
TRK5
FENB
F.AYGÜ
Z.AKBUL Z.AKBUL
T.YÜCEL T.YÜCEL
TUĞBA
N
UT
UT
TEKTAS TEKTAS
MAT
MAT
SOSYAL
TDB
TRK5
TRK5
ARPÇ
ARPÇ
MUSTAF MUSTAF D.DEMİ D.DEMİ
G.YULU F.AYGÜ
T.YÜCEL T.YÜCEL
H.ÇELİK H.ÇELİK
A
A
R
R
K
N
MAT
MAT
İNG4
İNG4
GÖRSEL KUR'AN TRK5
D.DEMİ D.DEMİ
E.AKKUŞ E.AKKUŞ
Ş.DÜZER EMİNE T.YÜCEL
R
R
20
21
22
6-K
6-L
6-M
FENB
BERNA
FENB
BERNA
MAT
DİN
İNG3
BEGÜM VİLDAN S.ÜNAL
23
7-A
36
BİLİM
E.ŞAHA
N
24
7-B
36
SOSYAL SOSYAL
MATUY MATUY
KUR'AN
G.YULU G.YULU
S.ÖZME S.ÖZME
EMİNE
K
K
N
N
25
26
7-C
7-D
36
TRK5
TRK5
T.YÜCEL T.YÜCEL
36
FENB
TUĞBA
MAT
S.ETÇİ
MÜZK
EBRU
MAT
S.ETÇİ
TRKÇ
E.DEMİ
RCİ
TEKTAS TEKTAS
GÖRSEL
MUSTAF MUSTAF
Ş.DÜZER
A
A
TRK5
TRK5
FENB SEÇ.İNG SEÇ.İNG GÖRSEL
H.COŞK H.COŞK
TUĞBA KÜBRA KÜBRA Ş.DÜZER
UN
UN
FENB
BERNA
BİLİŞİM
DİN
SEVSEN VİLDAN
TRKÇ
TRKÇ
C.MACİ C.MACİ
T
T
FENB
BERNA
FENB
BERNA
İNG3
ESRAK
FENB
BERNA
BİLİŞİM BİLİŞİM
SİYER
Z.AKBUL Z.AKBUL
VİLDAN
UT
UT
FENB
TUĞBA
SİYER
YAŞAR.
AK
FENB
E.ŞAHA
N
FENB
E.ŞAHA
N
TRKÇ
E.DEMİ
RCİ
TRKÇ SOSYAL SOSYAL KUR'AN
E.DEMİ M.S.TU M.S.TU YAŞAR.
RCİ
RAN
RAN
AK
TRKÇ
TRKÇ
SİYER
TDB
KUR'AN
BİLİŞİM GÖRSEL
H.COŞK H.COŞK Z.AKBUL
SBÜLEN
TOLGA
SEVSEN Ş.DÜZER
UN
UN
UT
T
MÜZK
EBRU
FENB
E.ŞAHA
N
İNG3
ESRAK
İNG3
ESRAK
TRKÇ
TRKÇ
SOSYAL
SİYER BİLİŞİM SOSYAL SOSYAL
KUR'AN
MAT
MAT
İNG3
C.MACİ C.MACİ
M.S.TU
Z.AKBUL A.BOLA M.S.TU M.S.TU
TOLGA
BEGÜM BEGÜM
S.ÜNAL
T
T
RAN
UT
T
RAN
RAN
TRKÇ
SİYER
BED1
E.DEMİ
VİLDAN AYBERK
RCİ
TRKÇ SOSYAL SOSYAL
İNG3
E.DEMİ M.S.TU M.S.TU
S.ÜNAL
RCİ
RAN
RAN
TRKÇ
E.DEMİ
RCİ
MAT
UMUT
FENB
TUĞBA
ARPÇ
FARUK
MAT
UMUT
TDB
MÜZK
KUR'AN
SBÜLEN MEHME
TOLGA
T
T
FENB
İNG4
İNG4
BED1
TUĞBA E.AKKUŞ E.AKKUŞ AYBERK
TEKTAS TEKTAS
KUR'AN FENB
MUSTAF MUSTAF
EMİNE TUĞBA
A
A
FENB
TUĞBA
MAT
UMUT
MAT
UMUT
SOSYAL SOSYAL
G.YULU G.YULU
K
K
TRK5
FENB
MAT
E.DEMİ
E.ŞAHA
BEGÜM
RCİ
N
FENB
E.ŞAHA
N
SOSYAL
SİYER
TDB
MÜZK
TRK5
ARPÇ
ARPÇ KUR'AN
MAT
MAT GÖRSEL
İNG4
İNG4
M.S.TU
Z.AKBUL A.BOLA
MEHME
E.DEMİ
H.ÇELİK H.ÇELİK VİLDAN
BEGÜM BEGÜM Ş.DÜZER
ZEYNEP ZEYNEP
RAN
UT
T
T
RCİ
TRK5
SİYER
E.DEMİ Z.AKBUL
RCİ
UT
TRK5
İNG4
İNG4
E.DEMİ
ZEYNEP ZEYNEP
RCİ
TDB
SOSYAL SOSYAL FENB
BED2
BED2
ARPÇ
A.BOLA
G.YULU G.YULU ÖZGÜL.
AYBERK AYBERK H.ÇELİK
T
K
K
G
SİYER
İNG4
İNG4 GÖRSEL
TRK5
Z.AKBUL
ZEYNEP ZEYNEP Ş.DÜZER
ÜMMÜ
UT
TEKTAS TEKTAS
SİYER
MÜZK
TRK5
KUR'AN KUR'AN
ARPÇ
MUSTAF MUSTAF
Z.AKBUL
MEHME
ÜMMÜ
TOLGA TOLGA
H.ÇELİK
A
A
UT
T
MAT
UMUT
TRK5
ÜMMÜ
TEKTAS TEKTAS
BED2
BED2
FENB
MUSTAF MUSTAF
AYBERK AYBERK TUĞBA
A
A
FENB
TUĞBA
İNG4
KÜBRA
MAT
UMUT
MÜZK
KUR'AN
BED1
ARPÇ
ARPÇ
MEHME
EMİNE
AYBERK H.ÇELİK H.ÇELİK
T
36
28
7-F
36
TRK5
ÜMMÜ
FENB
FENB
TRK5
ÖZGÜL. ÖZGÜL.
ÜMMÜ
G
G
SEÇ1
ÜMMÜ
29
7-G
36
İNG4
KÜBRA
İNG4
KÜBRA
SOSYAL
G.YULU
K
MAT
UMUT
TRK5
TRK5
T.YÜCEL T.YÜCEL
SOSYAL SOSYAL
G.YULU G.YULU
K
K
FENB
TUĞBA
SOSYAL SOSYAL
G.YULU G.YULU
K
K
ARPÇ
DİN
TEKTAS TEKTAS SOSYAL
TRK5
SİYER
Z.AKBUL A.BOLA MUSTAF MUSTAF G.YULU
T.YÜCEL VİLDAN
UT
T
A
A
K
TDB
KUR'AN
ARPÇ
KUR'AN SEÇ1
SİYER
İNG4
İNG4
BED2
BED2
TRK5
TRK5
A.BOLA
A.BOLA
Z.AKBUL
A.BOLA E.DEMİ
VİLDAN E.AKKUŞ E.AKKUŞ
AYBERK AYBERK
T.YÜCEL T.YÜCEL
T
T
UT
T
RCİ
SOSYAL
M.S.TU
RAN
SİYER
YAŞAR.
AK
SİYER
YAŞAR.
AK
FENB
DİN
TRK5
TRK5
E.ŞAHA A.BOLA
T.YÜCEL T.YÜCEL
N
T
BİLİM
TUĞBA
BİLİM
TUĞBA
TRK5
E.DEMİ
RCİ
TRK5
MATUY MATUY KUR'AN KUR'AN
SİYER
E.DEMİ
S.ÖZME S.ÖZME A.BOLA A.BOLA
S.ÖZBEK
RCİ
N
N
T
T
TRK5
E.DEMİ
RCİ
7-H
36
GÖRSEL MAT
Ş.DÜZER UMUT
MAT
UMUT
MAT
UMUT
FENB
TUĞBA
31
7-İ
36
MAT
MAT
TRK5
TRK5
İNG4
D.DEMİ D.DEMİ
T.YÜCEL T.YÜCEL S.ÜNAL
R
R
32
7-K
36
TEKTAS TEKTAS TRK5
İNG4
İNG4
ARPÇ
ARPÇ
MUSTAF MUSTAF E.DEMİ
E.AKKUŞ E.AKKUŞ
H.ÇELİK H.ÇELİK
A
A
RCİ
İNG4
S.ÜNAL
SOSYAL SOSYAL
DİN
M.S.TU M.S.TU A.BOLA
RAN
RAN
T
TRK5
TRK5
H.COŞK H.COŞK
UN
UN
DİN
A.BOLA
T
SOSYAL
GÖRSEL İNG3
M.S.TU
Ş.DÜZER S.ÜNAL
RAN
MAT
S.ETÇİ
MAT
UMUT
İNG4
KÜBRA
SİYER BİLİŞİM
TDB
MAT
MAT
SEÇ2
Z.AKBUL A.BOLA
SBÜLEN
BEGÜM BEGÜM
S.ÜNAL
UT
T
T
İNG4
S.ÜNAL
MAT
UMUT
İNG4
S.ÜNAL
MAT
UMUT
FENB
E.ŞAHA
N
TRK5
TRK5 KUR'AN KUR'AN
T.YÜCEL T.YÜCEL TOLGA TOLGA
MAT
UMUT
MAT
UMUT
İNG4
KÜBRA
İNG4
KÜBRA
MAT
UMUT
SEÇ1
DİN
MÜZK
TRK5
GÖRSEL
E.DEMİ A.BOLA
MEHME
T.YÜCEL
Ş.DÜZER
RCİ
T
T
MAT
UMUT
MAT
UMUT
SEÇ2
S.ÜNAL
SEÇ2
SEÇ2
ZEYNEP ZEYNEP
FENB
E.ŞAHA
N
MÜZK SOSYAL
DİN
KUR'AN BED1
FENB
MEHME G.YULU A.BOLA
EMİNE AYBERK TUĞBA
T
K
T
FENB
TUĞBA
SOSYAL SİYER
SİYER
TDB
TRK5
G.YULU Z.AKBUL Z.AKBUL A.BOLA H.COŞK
K
UT
UT
T
UN
İNG4
KÜBRA
MAT
UMUT
İNG4
KÜBRA
TRK5
KUR'AN MAT
MAT
E.DEMİ
VİLDAN BEGÜM BEGÜM
RCİ
FENB
DİN
SOSYAL
İNG4
İNG4
ÖZGÜL. A.BOLA G.YULU
ZEYNEP ZEYNEP
G
T
K
TDB
ARPÇ
ARPÇ
FENB
A.BOLA
H.ÇELİK H.ÇELİK TUĞBA
T
SİYER
SİYER
FENB
Z.AKBUL Z.AKBUL
TUĞBA
UT
UT
MÜZK
TRK5
TRK5
İNG4
İNG4
MAT
MEHME
T.YÜCEL T.YÜCEL
E.AKKUŞ E.AKKUŞ UMUT
T
MAT
UMUT
FENB
TUĞBA
İNG4
S.ÜNAL
MAT
İNG4
D.DEMİ
S.ÜNAL
R
SOSYAL SOSYAL ARPÇ
ARPÇ
TDB
BED1
TRK5
M.S.TU M.S.TU Z.AKBUL Z.AKBUL
A.BOLA
AYBERK
T.YÜCEL
RAN
RAN
UT
UT
T
TRK5 SOSYAL
MAT
MAT
FENB
FENB
DİN
SOSYAL SOSYAL
MAT
FENB
FENB
SİYER
BED1
E.DEMİ M.S.TU
S.ÖZME S.ÖZME M.AKKÜ M.AKKÜ
A.BOLA M.S.TU M.S.TU S.ÖZME M.AKKÜ M.AKKÜ
S.ÖZBEK
AYBERK
RCİ
RAN
N
N
NDZ
NDZ
T
RAN
RAN
N
NDZ
NDZ
MÜZK
MAT
MAT
TDB
GÖRSEL
İNG4
İNG4
MEHME S.ÖZME S.ÖZME A.BOLA
Ş.DÜZER
E.AKKUŞ E.AKKUŞ
T
N
N
T
KUR'AN
TEKTAS TEKTAS
MAT
MAT
MÜZK KUR'AN FENB
GÖRSEL
YAŞAR.
MUSTAF MUSTAF D.DEMİ D.DEMİ MEHME YAŞAR. E.ŞAHA
Ş.DÜZER
AK
A
A
R
R
T
AK
N
FENB
E.ŞAHA
N
FENB
TUĞBA
TRKÇ
GÖRSEL
E.DEMİ
Ş.DÜZER
RCİ
FENB
TRKÇ
TRKÇ
MAT
MAT
DİN
E.ŞAHA H.COŞK H.COŞK S.ÖZME S.ÖZME
VİLDAN
N
UN
UN
N
N
İNG4
S.ÜNAL
MAT
S.ETÇİ
FENB
TUĞBA
FENB
E.ŞAHA
N
MAT
S.ETÇİ
BİLİM
NUR
SİYER
SİYER
İNG4
TRK5
TRK5
KUR'AN
Z.AKBUL Z.AKBUL
S.ÜNAL T.YÜCEL T.YÜCEL
EMİNE
UT
UT
7-E
MAT
UMUT
TRKÇ
TRKÇ
C.MACİ C.MACİ
T
T
İNG3
S.ÜNAL
27
MAT
UMUT
FENB
E.ŞAHA
N
SOSYAL SOSYAL
G.YULU G.YULU
K
K
BİLİM
NUR
TDB
TRK5
ARPÇ
ARPÇ
FENB
A.BOLA
T.YÜCEL
H.ÇELİK H.ÇELİK TUĞBA
T
İNG3
S.ÜNAL
TRKÇ
E.DEMİ
RCİ
FENB
MAT
MAT
E.ŞAHA
BEGÜM BEGÜM
N
FENB
MAT
MAT
MATUY MATUY
İNG3
E.ŞAHA S.ÖZME S.ÖZME D.DEMİ D.DEMİ
E.AKKUŞ
N
N
N
R
R
TEKTAS TEKTAS FENB
MUSTAF MUSTAF E.ŞAHA
A
A
N
30
FENB
SEÇ.İNG SEÇ.İNG BED1
E.ŞAHA
KÜBRA KÜBRA AYBERK
N
MAT
UMUT
MÜZK
EBRU
MÜZK
EBRU
MÜZK
EBRU
MAT
UMUT
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
216 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content