close

Enter

Log in using OpenID

Acilar pdf free - PDF eBooks Free | Page 1

embedDownload
Polarizasyon
Anten polarizasyonu, yaydığı elektromanyetik dalganın polarizasyonu ile
tanımlanır. Örneğin yaydığı elektromanyetik dalga dairesel polarizasyonlu
ise, antene dairesel polarizasyonlu anten denir. Üç tip polarizasyon vardır:
1. Doğrusal polarizasyon
2. Dairesel polarizasyon
3. Eliptik polarizasyon
Polarizasyon Kayıp Vektörü
Genelde, alıcı antenin polarizasyonu ile gelen dalganın polarizasyonu aynı
değildir bu da polarizasyon kaybına neden olur.
Gelen dalganın elektrik alanının;
olduğunu farz edelim.
: dalganın birim vektörü.
Alıcı antenin elektrik alanının polarizasyonu da aşağıdaki gibi gösterilsin.
Polarizasyon kayıp faktörü (polarization Loss Factor-PLF) aşağıdaki
gibi tanımlanır.
ψp, iki birim vektör arasındaki açıdır.
Açıklık ve tel antenler için polarizasyon kayıp faktörleri
PLF = ˆıw .ˆıa
*
PLF = ˆıw .ˆıa
*
2
2
=1
PLF = ˆıw .ˆıa
=1
PLF = ˆıw .ˆıa
*
2
*
2
= cos ψ p
2
2
= cos ψ p
PLF = ˆıw .ˆıa
*
2
PLF = ˆıw .ˆıa
*
2
=0
=0
Verici anten Eşdeğer Devreleri
Z A = R A + jX A
ZA : a-b uçları arasındaki anten empedansı [ohm]
RA : a-b uçları arasındaki anten direnci [ohm]
XA : a-b uçları arasındaki anten reaktansı [ohm]
RA=Rr+RL
Rr : antenin ışıma direnci
RL : antenin kayıp direnci
Antenin bağlı olduğu kaynağın iç empedansı;
Zg=Rg+jXg
Rg : kaynak mpedansının direnci
Xg : kaynak empedansının reaktansı
Ig =
Vg
Zt
Ig =
Vg
=
ZA + Zg
=
Vg
( Rr + RL + Rg ) + j( X A + X g )
Vg
[( Rr + RL + Rg ) + j( X A + X g )]1 / 2
Işıma için antene aktarılan güç
2
1
Pr = I g Rr =
2
Vg
2
2


Rr
 [W ]

2
2
 ( Rr + RL + R g ) + ( X A + X g ) 
Isıya dönüşen güç
2
1
PL = I g RL =
2
Vg
2
2


RL
 [W ]

2
2
 ( Rr + RL + R g ) + ( X A + X g ) 
Kaynağın iç direncinde ısıya dönüşen güç
Pg =
Vg
2
2


Rg

 [W ]
2
2
 ( Rr + RL + R g ) + ( X A + X g ) 
( A)
Antene maksimum güç aktarımı için empedans uyumunun
sağlanması gerekir.
Rr + R L = R g
Pr =
PL =
Pg =
Vg
2
2
Vg
2
8
Vg
2
8
X A = −X g


Rr
=

2 
 4( Rr + RL ) 


Bu durumda;
2
Vg
8


Rr
[W ]

2 
 ( Rr + R L ) 




RL
[W ]

2 

 ( Rr + R L ) 

Vg


Rg
=

2 
8
 ( Rr + RL ) 
Pg = Pr + PL =
Vg
8
2
2
2


1
[W ]

=
+
8
R
R
R
L 
g
 r
Vg

 Vg
Rg
=

2 
8
 ( Rr + RL ) 
2
 Rr + R L 

2 
 ( Rr + RL ) 
Empedans uyumu süresinde kaynağın verdiği güç
Ps =
1
Vg I g*
2

Vg*
1
= Vg 
2
 2( Rr + RL
 Vg
=
)
4

2


1


 Rr + R L 
[W ]
Alıcı anten Eşdeğer Devreleri
Etkin Yüzey
Etkin Yüzey
Etkin yüzey sadece alıcı antenler için, “yüke aktarılan gücün
antene gelen güç yoğunluğuna oranı” olarak tanımlanır.
2
I T RT / 2
PT
Ae =
=
Wi
Wi
Ae : anten etkin yüzeyi [m2]
PT : Yüke aktarılan güç [W]
Wi : Gelen dalganın güç yoğunluğu [W/m2]
Yönelticilik ve Etkin Yüzey
Yönelticilik ve etkin yüzey arasında aşağıdaki bağıntı vardır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
492 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content