close

Enter

Log in using OpenID

AFFA 402-8

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
FRANSIZCA VII
AFFA 402
Ön Koşul Dersleri
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
2
3+0
3
3
AFFA 401
Dersin Dili
Fransızca
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin
Koordinatörü
Zehra Gürsoy
Dersi Verenler
Selahattin Alican Çorakçı, Füsun Çilingir, Çiğdem Karalök, Zehra
Gürsoy, Halime Gülin Şişmanyazıcı, Sibel Akyıldız, Mesut Yaşar Tufan,
Ayşe Atakol, Pınar Kalkan
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Avrupa Dil Birliği çerçevesinde, B1 ve B2 seviyesini oluşturan bu
derste amaçlanan, öğrenciye günlük hayatta gerekli olabilecek
durumlarda kendini ifade edebilme (yazılı / sözlü) ve anlama (yazılı /
sözlü) beceresi kazandırılmasıdır.
Bu ders, iş hayatı ile duygu ve düşüncelerin ifadesinde gerekli olan
dilbilgisi ve kelime bilgilerini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
Mektupla ilgili kuralları bilir yazabilir ve yazılanı anlayabilir.
2,4
1,2,3
A,C
Dilek ve temennileri anlayabilir, ifade edebilir.
1,2,3,4
1,2,3
A,C
Bir konu hakkında düşüncelerini ifade edebilir/ anlayabilir
1,2,3,4
1,2,3
A,C
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Genel tekrar
2
Ünite V: Travail et projets
Ders 19: Je suis vraiment ravi que tu viennes
*Birisini davet etmet.
*subjonctif
3
Ünite V: Travail et projets
Ders 19: Je suis vraiment ravi que tu viennes
* mektup yazmak.
*subjonctif
*impersonnel fiiller
alıştırma
4
Ünite V: Travail et projets
Ders 20: Le tiercé gagnant; le 14,pe 7 et le 3
* Röportaj yapmak.
*indicatif ve subjonctif kipleri
alıştırma
5
Ünite V: Travail et projets
Ders 20: Le tiercé gagnant; le 14,pe 7 et le 3
* proniminal (dönüşlü) fiiller.
6
Ünite VI: Rêves et regrets
Ders 21: Les trois souhaits
*Hikaye etmek, hayallerinden ve pişmanlıklarından bahsetmek.
* conditionnel kipi
7
Ünite VI: Rêves et regrets
Ders 21: Les trois souhaits
*adverbe ve adverbe lerin yeri.
8
Genel tekrar / Vize sınavı
9
Ünite VI: Rêves et regrets
Ders 22: Ah! Si j’étais elle.....
* hayallerinden ve pişmanlıklarından bahsetmek.
* conditionnel kipi
10
Ünite VI: Rêves et regrets
Ders 22: Ah! Si j’étais elle.....
* conditionnel kipi
* dont : parmi lesquels / *tout
11
Ünite VI: Rêves et regrets
Ders 22: Avec des si......
* dilek, endişe, pişmanlık, özlem ifadeleri
* gerçek dışı durumlar, şart, varsayım ifadeleri,
12
Ünite VI: Rêves et regrets
Ders 22: Avec des si......
* conditionnel
* çift zamir kullanımı
alıştırma
13
Ünite VI: Rêves et regrets
Ders 22: Reproches
*Protesto etmek, reddetmek, delillendirmek
* zaman kavramı
alıştırma
14
Ünite VI: Rêves et regrets
Ders 22: Reproches
*Protesto etmek, reddetmek, delillendirmek
* gelecek zaman (futur) / * conditionnel passé
alıştırma
15
16
Genel tekrar / Sözlü sınav
Final sınavı
alıştırma
alıştırma
alıştırma
alıştırma
alıştırma
KAYNAKLAR
* Festival II / S.Poisson-Quinton , M. Mahéo-Le coadic , A. Vergne-Sirieys
* Festival II / S.Poisson-Quinton , M. Mahéo-Le coadic , A. Vergne-Sirieys
Ders Kitabı
* Grammaire Progressif du français
Niveau débutant
Clé International
Diğer Kaynaklar
* Vocabulaire Progressif du français
Niveau débutant/Anne Goliot-Lété, Claire Miquel / Clé International
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Film, Alıştırma
Ödevler
Kompozisyon
Sınavlar
-
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
35
Kısa Sınav
-
-
Ödev (Sözlü)
1
15
Toplam
50
Finalin Başarıya Oranı
50
Yıl içinin Başarıya Oranı
50
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Katkı Düzeyi
Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
Kendini Fransızca sözlü olarak ifade edebilir.
X
2
Kendini Fransızca yazılı olarak ifade edebilir.
X
3
Fransızca konuşmayı anlayabilir.
X
4
Fransızca yazılanı anlayabilir.
X
5
Fransızca çeviri yapabilir.
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ara Sınav
1
1
1
Kısa Sınav
-
-
-
Ödev
15
1
15
Final
1
1
1
Etkinlik
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
97
3,88
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
145 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content