close

Enter

Log in using OpenID

Antepfıstığı (Pistacia vera L.)

embedDownload
Antepfıstığı (Pistacia vera L.)’ndan Elde Edilen Uçucu Yağların
Kimyasal Kompozisyonu ve Antimikrobiyal Aktivitesi
MEHMET HAKKI ALMA, SIEGFRIED NITZ, HUBERT KOLLMANNSBERGER,
METİN DIGRAK, FATİH TUNCAY EFE, ve NECMETTİN YILMAZ|
ÖZET
Türkiye’de yetişen Antepfıstığı (Pistacia vera L.)’nın sakızından hidro-distilasyon metoduyla elde edilen uçucu yağın
kimyasal yapısı GC ve GC-MS ile analiz edilmiştir. Ayrıca, bu yağın 13 bakteri ve 3 patojenik mayanın gelişmesine karşı
antimikrobiyal aktivitesi agar-disk difüzyon ve minimum engelleme (MIC) metodları kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar,
uçucu yağın yaklaşık %89,67 oranında monoterpenler, %8,1 oranında oksijenlenmiş monoterpenler, ve %1,2 oranında
diterpenleri içerdiğini göstermiştir. Ana bileşenler α-Pinen (%75,6), β-pinen (%9,5), trans-verbenol (%3,0), camphene (%1,4),
trans-pinocarveol (yaklaşık %1,20), ve limonen (%1,0) olmuştur. Antimikrobiyal sonuçlar, yağın çalışılan 9 bakteri ve tüm
mayaların gelişimini engellediği ve bu aktivitelerin önemli oranda yağın konsantrasyonu ve biyoaktif bileşenlerine (carvacrol,
camphene ve limonen gibi) bağlı olduğunu göstermiştir. Ayrıca, sakızın yağının antibakteriyel aktiviteleri standart
antibiyotikler, ampisilin sodyum ve streptomycine sülfatın etkilerinden düşük olmuştur.
GENEL BİLGİ
Antepfıstığı (Pistacia Vera L.), Anacardiaceae familyasının bir üyesidir. Pistacia cinsi
11 tür içerir; bunlardan Antepfıstğı (Pistacia vera L.) ekonomik anlamda en değerli
olanıdır.
Antepfıstığı, Orta ve Batı Asya kurak zonlarının yerel bir ağacıdır ve Ortadoğu
havzasına doğru dağılır. Antepfıstığı esas olarak İran, Irak, Suriye, Turkiye, Yunanistan,
Tunus, İtalya, Kalifornia ve Arizona’da yetişir. Pistacia türleri, geleneksel olarak halk
arasında genellikle diş ağrısında, diş eti hastalıkları tedavisinde, kan pıhtılaştırıcı olarak,
karın ağrısında, hazımsızlıkta, peptik ülserde, astım, sarılık, diyare, boğaz enfeksiyonları,
böbrek taşları hastalıklarında, kan durdurucu, ağrı kesici, antibakteriyel ve antiviral ilaç
şeklinde kullanılır.
Antepfıstığı
Uçucu yağın inhibite aktivitesi 13 bakteri (Corynebacterium xerosis UC 9165,
Bacillus brevis NRS, Bacillus megaterium DSM 32, Bacillus cereus EU, Mycobacterium
smegmatis CCM 2067, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus
Cowan 1, Klebsiella pneumoniae FMC 5, Klebsiella oxytocica A, Enterococcus faecalis
ATTC 15753, Micrococcus luteus LA 2971, Escherichia coil DM ve Yersinia enterocolitica
CMC 120) ve 3 mayaya (Kluvyeromyces fragilis A 230, Rhodotorula rubra MC 12 ve
Candida albicans ATCC 1023) karşı test edilmiştir.
MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada, Pistachio (P. Vera L. (Anacardiaceae)) sakızı
kullanılmış olup; Gaziantep’te özel bir fıstık bahçesinden temin
edilmiştir.
Bakterisid pozitif kontrol olarak referans antibiyotikler
ampisilin sodyum (ampicilin 10) ve streptomisin sülfat (streptomycin 10)
kullanılırken, pozitif kontrol maya ölldürücü olarak
nistatin 100U
kullanıldı. Bu materyaller Eczacıbaşı Kimya A.Ş’den satın alındı.
Uçucu yağ, bir Clevenger aparatıyla hidro-distilasyon metoduna
göre elde edildi. Yağın verim, yoğunluk (d) ve refraktif indeksi (nD)
geleneksel yöntemlerle sırasıyla %11,10, 0,89g/cm3 ve 1,4693-1,4700
olarak belirlendi.
Uçucu yağın niteliği seyreltik Et2O’da bir Hewlett-Packard GC 5890II
serisi GC ile Finnigan-MAT 8200 Kütle Spektrometresi birleştirilip analiz
edildi. Uçucu yağın niceliği üzerinde alev iyonizasyon dedektörü olan
(GC-FID) Hewlett-Packard GC-5890II ile belirlendi.
Tüm bileşenler için retensiyon indisleri Van Den Dool metoduna
göre, standart olarak n-alkanlar kullanılarak tespit edildi.
Yağın kırılıma indeksi (n D ) 20 °C’de Abbe Refraktometer A3 ve A1
(A.Krus GmbH) ile ölçüldü.
Uçucu yağın inhibite aktivitesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi
Biyoloji
Bölümünden
temin
edilen
13
bakteri
(Corynebacterium xerosis UC 9165, Bacillus brevis NRS, Bacillus
megaterium DSM 32, Bacillus cereus EU, Mycobacterium smegmatis
CCM 2067, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus
aureus Cowan 1, Klebsiella pneumoniae FMC 5, Klebsiella oxytocica A,
Enterococcus faecalis ATTC 15753, Micrococcus luteus LA 2971,
Escherichia coil DM ve Yersinia enterocolitica CMC 120) ve 3 maya
(Kluvyeromyces fragilis A 230, Rhodotorula rubra MC 12 ve Candida
albicans ATCC 1023) kullanılmıştır. Bu amaçla agar-disk difüzyon
metodu kullanıldı.
Agar-disk difüzyon metodu uygulaması
Çoklu Distilasyon Düzeneği
Tekli Distilasyon Düzeneği
BULGULAR
Antepfıstğı sakızı %99 oranında karakterize edilmiş ve 54
farklı bileşenden oluştuğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada,
Antepfıstığı (Pistacia vera L.) sakızından elde edilen uçucu
yağın
antimikrobiyal
aktiviteleri
2
ve
4
ɥL/disk
konsantrasyonlarda ampicillin, streptomycine ve
nystatin
pozitif kontrol örneklerinkileriyle karşılaştırılmış ve yağ
konsantrasyonu arttıkça antibakteriyel ve antifungal etkisinin
arttığı görülmüştür. Özellikle, en çok bilinen gıda zehirlenmeleri
etkeni gram-negatif Escherichia coli bakterisinin gelişimini 4
ɥL/disk konsantrasyonlardaki uçucu yağ önemli oranda
(0,1mm) engellemiştir.
2 ve 4 ɥL/disk konsantrasyonlardaki yağlar B. cereus, P.
aeruginosa, ve genus K. pneumoniae hariç, çalışılan tüm
mikroorganizmalar için makul antibiyotik inhibisyon zonu olan
7mm’den daha yüksek bir inhibisyon zonuna sahip olmuşlardır.
Yapılan
karşılaştırmada,
uçucu
yağın
antimikrobiyal
aktivitesinin B. megaterium ve E. Coli hariç, bir dereceye kadar
ampicillin (10ɥ/disk) ve streptomycin (10ɥ/disk)’den düşük
olduğu görülmüştür. Ayrıca, 2 ɥL/disk ve özellikle 4 ɥL/disk
konsantarsyondaki yağ Nystatin (NS 100U)’dan daha fazla
antifungal aktivite göstermiştir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
477 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content