close

Enter

Log in using OpenID

Davetlisiniz - Türk Tarih Kurumu

embedDownload
Program
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen
‘Ermeni Ayaklanmaları (1894-1909) Sempozyumu’na
Davetlisiniz
T.C
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI
ERMENİ AYAKLANMALARI (1894-1909)
SEMPOZYUMU
THE SYMPOSIUM ON THE
ARMENIAN REVOLTS (1894-1909)
23 Ocak 2014 / 23 January 2014
ANKARA / TÜRKİYE
TÜRK TARİH KURUMU
KONFERANS SALONLARI
Kızılay Sokağı No: 1 Sıhhiye/ Ankara
1
ERMENİ AYAKLANMALARI (1894-1909) SEMPOZYUMU
THE SYMPOSIUM ON THE ARMENIAN REVOLTS (1894-1909)
23 OCAK 2014 / 23 JANUARY 2014 - ANKARA
YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Ahmet CİHAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Prof. Dr. Ahmet KANKAL, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü
Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR, Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü
TTK Arş. Gör. Can DEVECİ, Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü
TTK Uzm. Yrd. Akif ARSLAN
TTK Uzm. Yrd. Ayşenur ŞENEL
TTK Uzm. Yrd. Birkan SOYKAN
TTK Uzm. Yrd. Selin EREN
TTK Uzm. Yrd. Yasin ARIK
BİLİM KURULU
Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ, Türk Tarih Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı
Prof. Dr. Justin Mc CARTHY, University of Louısville
Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR, Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü
Prof. Dr. Musa ŞAŞMAZ, Niğde Üniversitesi Tarih Bölümü
Prof. Dr. Yusuf SARINAY, TOBB Üniversitesi Tarih Bölümü
Prof. Dr. Haluk SELVİ, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü
Prof. Dr. Enis ŞAHİN, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü
Prof. Dr. Taha Niyazi KARACA, Bozok Üniversitesi Tarih Bölümü
Doç. Dr. Mustafa ÇOLAK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü
Doç. Dr. Recep KARACAKAYA, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü
2
ERMENİ AYAKLANMALARI (1894-1909) SEMPOZYUMU
THE SYMPOSIUM ON THE ARMENIAN REVOLTS (1894-1909)
23 OCAK 2014 / 23 JANUARY 2014 - ANKARA
Kayıt Kabul
: 09.00 - 09.30
Açılış Konuşmaları: 09.30 - 10.15
Yürütme Kurulu
(Bilgilendirme Sunumu)
Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ
Türk Tarih Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Derya ÖRS
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı
Bülent ARINÇ
Başbakan Yardımcısı (Teşrifleri Halinde)
Açılış Konferansı : 10.15 - 11.00
Prof. Dr. Justin Mc CARTHY
University of Louisville
(Europeans and the Sasun Rebellion)
3
ERMENİ AYAKLANMALARI (1894-1909) SEMPOZYUMU
THE SYMPOSIUM ON THE ARMENIAN REVOLTS (1894-1909)
23 OCAK 2014 / 23 JANUARY 2014 - ANKARA
23 OCAK 2014 / 23 JANUARY 2014
SALON A / HALL A
I. OTURUM / SESSION I
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR
11.15 - 11.30 Prof. Dr. Mehmet OKUR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Büyük Güçlerin Ermeni Sorununa Etkisi ve Ermeni Politikaları
11.30-11.45 Doç. Dr. Adem ÖLMEZ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
1896 İstanbul Ermeni Olayları Üzerinde Yahudilerin Etkisi
11.45-12.00
Doç. Dr. Sevinç SEYİDOVA- Yrd. Doç. Dr. Ramazan USLU
(Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniv.), (Ağrı İbrahim Çeçen Üniv.)
Sultan II. Abdülhamid Dönemi ve Sonrasındaki Ermeni İsyanlarında Rusya’nın Rolü ve Kafkasya’daki Faaliyetler
12.00-12.15 Dr. Masoumeh DAEI (Tebriz Payeme Nur Üniversitesi)
Ermeni Partilerin İran Meşrutiyet
Devriminde Faaliyetleri (1905-1909)
12.15-12.30 Ziyad EMRAHOV (Bakü Devlet Üniversitesi)
Rus Tarih Yazımında Ermeni Meselesi Ve
Sorunun Oluşumunda Çar Rusyası’nın Rolü
12.30-12.45 Tartışma / Discussion
12.45-14.00 Öğle Yemeği / Lunch
4
ERMENİ AYAKLANMALARI (1894-1909) SEMPOZYUMU
THE SYMPOSIUM ON THE ARMENIAN REVOLTS (1894-1909)
23 OCAK 2014 / 23 JANUARY 2014 - ANKARA
23 OCAK 2014 / 23 JANUARY 2014
SALON A / HALL A
II. OTURUM / SESSION II
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Yusuf SARINAY
14.15-14.30
Doç. Dr. Recep KARACAKAYA (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
1894-1896 Yıllarında Çıkan Ermeni İsyanlarının Temel Özellikleri ve
Meydana Gelen İnsan Kayıplarının Sayısal Sonuçları
Üzerine Bir Deneme
14.30-14.45 Dr. Mevlüt YÜKSEL (Erzurum Üniversitesi)
Sivas Vilâyeti İle Çevresindeki Ermeni Olayları Ve
Osmanlı Devleti Tarafından Alınan Tedbirler (1892-1896)
14.45-15.00
Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ (İstanbul Üniversitesi)
1895-1896 Ermeni İsyanlarında Batılı Devletlerin
Osmanlı Devleti’ne Yönelik Tutumlarına Bir Örnek:
Enis Paşa’nın Diyarbakır ve Halep Valiliklerine Karşı Tepkiler
15.00-15.15 Tartışma / Discussion
15.15-15.30 Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
5
ERMENİ AYAKLANMALARI (1894-1909) SEMPOZYUMU
THE SYMPOSIUM ON THE ARMENIAN REVOLTS (1894-1909)
23 OCAK 2014 / 23 JANUARY 2014 - ANKARA
23 OCAK 2014 / 23 JANUARY 2014
SALON A / HALL A
III. OTURUM / SESSION III
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Musa ŞAŞMAZ
15.30-15.45 Prof. Dr. Haluk SELVİ (Sakarya Üniversitesi)
Amerikalı Misyoner George P. Knapp Ve Bitlis’te
Ermeni Olayları (1893-1896)
15.45-16.00 Doç. Dr. Erol KÜRKÇÜOĞLU (Atatürk Üniversitesi)
Ermeni Komitelerinin Erzurum’daki Faaliyetleri ve
İlk Ermeni Ayaklanması (19-20 Haziran 1890)
16.00-16.15 Doç. Dr. Emin ŞIHALİYEV (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
XX. Yüzyıl Başlarında Ermenilerin Nahçivan’da Yaptıkları Katliamlar
16.15-16.30 Doç. Dr. Yunus ÖZGER (Bozok Üniversitesi)
Osmanlı’nın Devlet Anlayışı: Çete Mensuplarının Ailelerine Yapılan
Yardımlar (1895 Bayburt Olayları Örneği)
16.30-16.45 Sinan DİNÇER (Leiden Universitesi Doktora Öğrencisi)
1909 Adana Olaylarının Sosyo-Ekonomik Arka Planı
16.45-17.00 Tartışma / Discussion
17.00-17.15 Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
6
ERMENİ AYAKLANMALARI (1894-1909) SEMPOZYUMU
THE SYMPOSIUM ON THE ARMENIAN REVOLTS (1894-1909)
23 OCAK 2014 / 23 JANUARY 2014 - ANKARA
23 OCAK 2014 / 23 JANUARY 2014
SALON A / HALL A
IV. OTURUM / SESSION IV
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Haluk SELVİ
17.15-17.30 Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Dr. Ahmet GEÇER
(Erciyes Üniversitesi), (Tarih Öğretmeni)
1909 Ermeni Ayaklanması (Erzin-Dörtyol-Payas)
17.30-17.45 Prof. Dr. Taha Niyazi KARACA (Bozok Üniversitesi)
1893 Yozgat Ermeni Ayaklanmaları
17.45- 18.00Doç. Dr. Hasan BABACAN (Balıkesir Üniversitesi)
1895 Maraş Ermeni Olaylarında Yabancı Misyonun Etkileri
18.00-18.15 Yrd. Doç. Dr. İbrahim AYKUN (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Ermeni Olaylarında Tokat
18.15-18.30 Yrd. Doç. Dr. Mehmet SÜME (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Develi Ermeni Olayları (1893-1909)
18.30-18.45 Tartışma / Discussion
18.45
Kapanış
7
SEMPOZYUMLARIMIZ
8
SEMPOZYUMLARIMIZ
grafiker.com.tr • 0 312. 284 16 39
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 525 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content