close

Enter

Log in using OpenID

Araş. Gör. Burcu Aksoy - Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve

embedDownload
1. Adı Soyadı
ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATI)
: BURCU AKSOY
2. Doğum Tarihi
: 11.02.1985
3. Unvanı
: Araştırma Görevlisi
4. Öğrenim
Durumu
: Yüksek Lisans
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Yıl
2007
2010
-
5. Akademik Unvanlar
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Kate E.C. Grimshaw, Burcu Aksoy, Anna Palmer, Katharine Jenner, Erin M. Oliver, Joe
Maskell, Terri Kemp, Keith D. Foote, Graham C. Roberts, Basma Ellahi, Barrie M. Margett.
Prospective food diaries demonstrate breastfeeding characteristics in a UK birth cohort.
Maternal Child and Nutrition 2013
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan
bildiriler.
1. Z. Büyüktuncer-Demirel, M. Kizil, B.Aksoy. N. Rakicioglu, G.Samur, E.Yildiz, S.Mercanlıgil,
A.Ayaz, G.Pekcan, H.Gokmen-Ozel, G.Ersoy, M.Aksoy, H.T. Besler. Dietary Sodium Intake
Among Turkish Adults (P01738), Annals Nutr Metab 63 (suppl 1) 1-1960 2013
2.
Aksoy B, Fisunoglu M., Tamer F., Aksoy M. Effects of Olive Oil Consumption on Serum Lipid
Levels at Bayindir Village of Aydin City. VIII. International Nutrition and Dietetics Congress,
Antalya, Turkey 2012.
3. Fisunoglu M., Aksoy B., Tamer F., Aksoy M. Eating Attitudes and Body Mass Index
Relationship in Young Individuals (18- 24 years old) at Cakilli Borough of Kirklareli City. VIII.
International Nutrition and Dietetics Congress, Antalya, Turkey 2012.
4. Fisunoglu M., Aksoy B., Ayaz A, Bilici S., Bedir B., Ergin E., Can ZR. Knowledge And Attitude
Against Functional Foods On University Students, VII. International Nutrition and Dietetics
Congress, Istanbul, Turkey 2010.
5. Aksoy B., Fisunoglu M., Ayaz A, Bilici S., Bedir B., Ergin E., Can ZR. The Comparision of
Consumption Status Of Some Functional Foods On Overweight And Fit People, VII.
International Nutrition and Dietetics Congress, Istanbul, Turkey 201
6. Aksoy B., Samur G., Küçükerdönmez Ö., Aydoğdu A. The research of realtionship between
anthropometric measurements and some biochemical parameters in type2 diabetes mellitus
patients. VII. International Nutrition and Dietetics Congress, Istanbul, Turkey 2010.
7. Aksoy B., Samur G., Küçükerdönmez Ö., Aydoğdu A The research of relationship between
dietary folate, vitamine B12 and serum levels of folic acid and vitamine B12 in type2 diabetes
mellitus patients. VII. International Nutrition and Dietetics Congress, Istanbul, Turkey 2010.
8. Fisunoğlu M., Aksoy B., Tamer F., Özayman B., Aksoy M. The realtionship between eating
attitudes test and body mass index values of 18-24 years old people who lives in Hurriyet
district of Cakilli town Kırklareli. VIII. International Nutrition and Dietetics Congress,
Antalya, Turkey 2012.
9. Aksoy B., Çelik F., TamerF., Dikmen D., Gokmen_Ozel H. Total body water in healthy subjects:
Comparison of BIA and anthropometric equations. VIII. International Nutrition and Dietetics
Congress, Antalya, Turkey 2012.
10. Aksoy B., Fisunoglu M., Tamer F., Peker A., Aksoy M. Effects of olive oil consumption on
serum total cholesterol levels in Bayindir village of Aydin city. VIII. International Nutrition
and Dietetics Congress, Antalya, Turkey 2012.
11. Aksoy B., Büyüktuncer-Demirel Z., Kizil M., Rakicioglu N., Samur G., Yildiz E., Mercanlıgil S.,
Ayaz A., Pekcan G., Gokmen –Ozel H., Ersoy G., Aksoy M., H.T. Besler. Comparison of the food
freqyency questionnaire and dietary recall methods in the assessment of dietary sodium
intake. VIII. International Nutrition and Dietetics Congress, Antalya, Turkey 2012.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.
Aksoy B., Ersoy G. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıpla Sağlıklı Yaşam, Logos Yayıncılık,
SENDROM 22:6,2010 Aksoy B., Ersoy G.. Healthy lifestyle with complementary and
alternative medicine . SENDROM 22:6,2010
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Aksoy B., Fisunoğlu M. BIA Ölçümü ve Denklem ile Hesaplanan Toplam Vücut Suyu
Arasındaki Fark. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri III. Mezuniyet Sonrası Eğitim
Kursu, Ankara, Türkiye, 2011
7.6 Diğer Yayınlar
-
8.Projeler
9.İdari Görevler
1. Sağlık Bilimleri Fakültesi Tanıtım Komisyonu Üyesi
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik
Uygulama Sayısı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
357 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content