close

Enter

Log in using OpenID

Bitirme Projesi Klavuzu - Plato Meslek Yüksekokulu

embedDownload
T.C.
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
BİTİRME PROJESİ KILAVUZU
Şubat 2014
1 İÇİNDEKİLER
I – TEMEL KURALLAR
A. Bitirme Projesi Danışmanlarının Belirlenmesi
B. Bitirme Projesi Türleri
C. Danışmanlık ve Bitirme Projesi Öğrencilerinin Sorumlulukları
D. Bitirme Projesini Savunma Sınavı
E. Proje Teslim Formatı
F. Fikir Hırsızlığı ve Telif Hakları
II – BİTİRME PROJESİ YAZIM KURALLARI
A. Bitirme Projesi Biçim Özellikleri
B. Kaynak Belirtme
C. Kaynakça Yazımı
D. Kapaklar
E. Danışman İmzaları
F. Türkçe ve İngilizce Proje Özeti
G. Bitirme Projesinin İçindekiler Bölümü
ÖRNEKLER
A. Dış Kapak Örneği
B. İç Kapak Örneği
C. Türkçe Özet Örneği
D. İçindekiler Örneği
E. DVD Kutu Kapağı Örneği
F. DVD Üzeri Örneği
FORMLAR
Form 1: Bitirme Projesi Danışman Belirleme Formu
Form 2: Bitirme Projesi Okul Dışı Danışman Belirleme Formu
Form 3: Bitirme Projesi Savunma Formu
Form 4: Mezuniyet Yeterlilik Formu
Form 5: Telif Hakkı İzin Formu
2 I. TEMEL KURALLAR
Bu kılavuz, Plato Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mezun olabilmeleri için yükümlü
oldukları “bitirme projesi”nin tamamlanması sırasında uyulması gereken ölçüt ve ilkeleri
içermektedir.
A. BİTİRME PROJESİ DANIŞMANLARININ BELİRLENMESİ
Plato Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları her yıl bitirme projelerine danışmanlık
yapacaktır. Öğrenci, bitirme projesinde birlikte çalışmak istediği danışmanın adını, proje dersi
öğretim elemanları dersin başlamasının 3. haftasına kadar bildirir. Danışman tercihini
belirtmemiş öğrencilerin proje danışmanları Program Başkanlığı’nca belirlenerek ilan edilir.
B. BİTİRME PROJESİ TÜRLERİ
İçinde uygulama olan bitirme projeleri 1000 – 2000 kelime, uygulama olmayan bitirme
projeleri 4000 – 5000 kelime arası olacaktır (Kapak, Özet, İçindekiler, Tablo Listesi, Resim
Listesi, Senaryo, Mülakat vb. ekler kelime sayısına eklenmez).
Uygulamalı çalışmalarının türleri Program Başkanlığı’nın iznine bağlıdır.
Olası uygulama projelerinin listesi programlara ayrılmış olarak aşağıda listelenmiştir:
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
Tanıtım projeleri
Marka tutundurma projeleri
İletişim kampanyası tasarım çalışmaları
Siyasal iletişim ve imaj çalışmaları
Kurumiçi iletişim uygulamaları
Kültürlerarası ve uluslararası kurumlardaki halkla ilişkiler uygulamaları
Halkla ilişkiler ve yeni medya çalışmaları
Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri
Halkla İlişkiler uygulama alanları
Reklam kampanyası
Sivil toplum kuruluşları ile ilgili çalışmalar
Bütünleşik iletişim kampanyası
VB…
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Mobilya Tasarımı
Bilgi Yönetimi
Bilgi Yönetimi Uygulamaları
Bilgi Yönetimi Stratejileri
İşletmelerde Stratejik Bilgi Yönetimi
Kurumsal Bilgi Yönetimi
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bilgi Merkezleri: Kütüphaneler
Bilgi Merkezleri: Kütüphaneler; Kütüphane türleri / tarihi / gelişimi /Kütüphane web sitesi tasarımları
/ Otomasyon Sistemleri
Bilgi Merkezleri: Arşivler; Arşiv türleri / tarihi / gelişimi / Arşiv yönetim sistemleri
Yönetim ve Organizasyon
3 Otomasyon Kullanımı
İşletim Sistemleri
Toplam Kalite Yönetimi
E-Ticaret
Kurum analizleri
Çoklu Ortam Uygulamaları
Veritabanı Yönetimi
Grafik Tasarım Programı ve
Görsel İletişim Programı
Basılı tasarım ürünleri
Web tasarım ürünleri
Etkileşimli tasarım ürünleri
Video çalışmaları
Animasyon çalışmaları
Fotoğraf çalışmaları
Kurumsal kimlik tasarımı
Afiş tasarımı
Yazılım arayüzü
Mobil yazılım arayüzü
Web yazılım arayüzü
VB…
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı
 Stop-Motion Animasyon
 Klasik Animasyon
 Oyun Tasarımı
 Cutout Animasyon
 Deneysel Animasyon
 2B Bilgisayar Destekli Animasyon
 3B Bilgisayar Destekli Animasyon
 Görsel Efekt Animasyonu
 Animasyon Konsept Tasarımı
 Broadcast Tasarımı
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI
Kurmaca Kısa Film (4 – 12 dakika)
Kısa Belgesel (5 – 20 dakika)
Deneysel Kısa Film / Video Art (4 – 12 dakika)
Uzun Metraj Film Senaryosu (60 – 150 sayfa)
TV Programı [Özgün format koşulu ile] – 5 / 12 / 20 – 22 / 40 – 44 dakika
(Video klip formatı bitirme projesi olarak kabul edilmeyecektir.)
Vb.
Basım Yayın Teknolojileri Programı
Dergi ya da gazete hazırlama
Televizyon Programı Hazırlama (20-35 dakika)
Foto Röportaj
Belgesel fotoğraf projesi
4 Kısa belgesel (8–17 dakika)
Web ortamında haber sunum projeleri
Basılı tasarım ürünleri
Web tasarım ürünleri
Etkileşimli tasarım ürünleri
Video çalışmaları
Animasyon çalışmaları
Fotoğraf çalışmaları
Kurumsal kimlik tasarımı
Afiş tasarımı
Web yazılım arayüzü
Uluslararası iletişim
Yenidünya düzeni ve iletişim politikaları
Yeni medya
Yeni iletişim ortamı
Basın ve basım işletmeciliği
Haber sosyolojisi
İnternet Gazeteciliği
Medya Ekonomisi
VB…
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı
Fotoröportaj
Belgesel fotoğraf projesi
Kısa film (5–15dakika)
Kısa belgesel (5–15 dakika)
Deneysel film (5–15 dakika)
Belli bir fotoğraf tekniğini kullanarak bir seri fotoğraf çekimi
Fotoğraflarla hikaye anlatmak, fotoroman
VB…
İnternet ve Ağ Teknolojileri












Hyper-v’nin powershell ile yönetimi
Azure üzerinde web sitesi yapılandırılması ve sitenin yük dengeli olarak çalışmasi
Veeam Backup uygulaması
Yapısal kablolama,doğru tasarım,işçilik ve kablolama ürünleri
Server 2012 datadeduplication nedir(teorik) nasıl yapılandırılır(uygulama) ve yeni
dosya tipi REFS.
Link Server Kurulum Ve Yönetimi
System Center Configuration Manager Kurulum ve Raporlama
Acronis, Mcafee gibi bir backup ürününün araştırılması uygulanması
2003 Active Directory yapısından 2012’ye geçişin sağlanması
Kurumsal bir firmanın gerekli switch ve router yapılandırılmasını yapmak.
Kurumsal firmaların savunma mekanizmalarının araştırılması.
Log Analyzer- Monitoring- Event takibi nasıl yapılır. Kurulum ve müdahale
mekanizmaları.
5 
Bir sistemin sahip olduğu toplam maliyet hesabının çıkarılması.(TCO) Lisans tipleri,
fiyatları, farkları arasında ayrıntılı bilgi alınması ve gerekli pazar araştırmasının
yapılması. KSM server yapılandırılması.
MEDYA VE İLETİŞİM
Video Projeleri
Kısa Film (5-20 dk.)
Belgesel Film (8-20 dk.)
Televizyon Programı (15-40 dk.)
Kurumsal Tanıtım Filmi (3-8 dk)
Yeni dünya düzeni ve iletişim politikaları
Etkileşimli medya ortamları
Yeni medya
Yeni iletişim ortamı
Haber sosyolojisi
İnternet gazeteciliği
Web ortamında haber sunum projeleri
Türkiye'de Gazetecilik Tarihi
Fotoröportaj
Belgesel fotoğraf projesi
Uluslararası iletişim
Siyasal iletişim ve imaj çalışmaları
Belgesel fotoğraf projesi
Vb.
Mimari Restorasyon Programı
Zincirlikuyu Köşkü Restorasyon Projesi
Süleymaniye Kütüphanesi Restorasyon Projesi
Kasımpaşa Ahmet Emin Yalman İlköğretim Okulu Restorasyon Projesi
Eğrikapı Panagia Suda Kilisesi Restorasyon Projesi
Blakhernai Surları Restorasyon Projesi
Keçecizade Fuat Paşa Camii Restorasyon Projesi
Ayakapı Hamamı Restorasyon Projesi
Eyüp Vapur İskelesi Restorasyon Projesi
Çocuk Gelişimi Programı
Erken dönemde bilişsel gelişim
Erken dönemde duygusal gelişim
Erken dönemde sosyal gelişim
Erken dönemde psikomotor gelişimi
Bebeklik
Annelere yönelik doğuma hazır oluş
Tüp bebek
Postpartum depresyon
Çocuk koruma
Ergenlik
Aile içi çatışmalar
Ergenlikte arkadaşlık
Ergenlik ve yeme alışkanlıkları
Çocuk ve spor
6 Ergen ve spor
Çocukta ahlak gelişimi
Okul öncesi alternatif program geliştirme: görme engelliler için
Okul öncesi öğretmeninin liderlik becerileri
Okul öncesi öğretmeninin problem çözme becerileri
Farklı gelişen çocuklar
Özel eğitim
Özel eğitime yönelik materyal geliştirme
Özel eğitim alanında çalışanlarda tükenmişlik
Çocuk tiyatrosu
Çocuk masalları
Çocuk edebiyatında korkunun incelenmesi
Travmatik ailelerle çalışma
Velilere yönelik iletişim becerileri programı
Çocuklara yönelik pazarlama stratejileri
Kardeş kıskançlığı
Çocuklarda cinsel eğitim
VB…
Bilgisayar Programcılığı
Mobil Tabanlı Danışman-Öğrenci Randevu Alma ve Öğrenci Takip Sistemi
Yükseköğretim Kurumları İçin Web / Windows Tabanlı Ders Ve Sınav Programı Hazırlama
Sistemi
Site Bilgi Yönetim Sistemi
Mobil Cihaz ile Robot Yönetme
Dağıtık Yazılım Uygulamaları
Mobil Öğrenme
Yazılım Geliştirme Sürecinde MVC Tasarım Deseni
Mobil Yoklama Sistemi
Veri Madenciliği ve Uygulamaları
Servis Tabanlı Mimari
Serbest Tüketici Bilgilendirme Sistemi
Mobil İşletim Sistemleri
RFID Kartlar ve Bir Örnek Uygulama
Mobil ve Web Tabanlı Staj ve Kariyer Takip Sistemi
Akıllı Kişisel Bilgi Yöneticisi
Mobil Tabanlı Eğitsel Oyun
Labaratuvar Bilgi ve Takip Sistemi
Hayat Kurtar - Sağlık Alanında Mobil Bir Uygulama
Staj Bilgi Sistemi
İş Zekası ve Uygulamaları
iPhone ve iPad İçin Online Bilgi Yarışması Oyunu
C. DANIŞMANLIK VE BİTİRME PROJESİ ÖĞRENCİSİNİN SORUMLULUKLARI
Dönem boyunca öğrenci, bitirme projesi danışmanı ile haftalık olarak düzenli görüşmeler
yaparak çalışmasında yönlendirilir. Öğrenci, danışmanı tarafından kendisine verilen ödevleri
verilen süre zarfında yapmakla yükümlüdür.
7 Öğrenci danışman olarak seçeceği öğretim elemanına Form 1: Danışman Belirleme
Formunu imzalatmalıdır. Okul dışından belirlenecek öğretim üyeleri için ise Form 2: Okul
Dışı Danışman Belirleme Formu imzalatılmalıdır.
D. BİTİRME PROJESİNİ SAVUNMA SINAVI
Bitirme projelerini, ilgili öğretim elemanının danışmanlığında tamamlayan öğrenci, jüri
önünde tamamladığı çalışmasının sunumunu multimedya araçları kullanarak yapar. Jüri, proje
danışmanı hariç, program tarafından atanan iki öğretim elemanından oluşur.
Öğrenci savunma sınavı tarihinden en az bir hafta önce bitirme projesinin üç kopyasını
danışmanına ve iki jüri üyesine teslim eder.
Bitirme projesi savunma sınavı, yarıyıl sonu sınavları sırasında program başkanlıklarınca
belirlenen tarih, saat ve yerde yapılır. Bitirme projesi sunuşları en az 10, en çok 20 dakikalık
bir süre içerisinde ve bilgisayar ortamında (sunu yazılımı ya da benzer bir yazılım
kullanılarak) sunulur. Bu savunma sonucu, öğrenciye gerekçeli olarak bildirilir.
Öğrencinin bitirme projesi 100 puan üzerinden değerlendirilir; puanın yüzde 60’ı proje
danışmanının vereceği nottan, kalanı ise diğer jüri üyelerinin vereceği notların aritmetik
ortalamasından oluşur, bu rakam da başarı notu olan harfe dönüştürülür.
Sınavın sonucu, Form 3: Bitirme Projesi Savunma Formunun proje danışmanı ve jüri
üyeleri tarafından savunma sınavı sırasında doldurulup program başkanlıklarına teslim
edilmesiyle bildirilir.
Bitirme Projesinden mezun olmaya hak kazanan öğrenci Form 4: Mezuniyet Yeterlilik
Formunu danışmanına ve jüri üyelerine imzalatacak ve projesine ekleyecektir.
E. PROJE TESLİM FORMATI
Savunma sonrasında bitirme projesi, program ve kütüphaneye verilmek üzere 2 adet DVD’ye
kaydedilmiş olarak öğrenci tarafından danışmanlara teslim edilir. DVD’lerin tüm kopyaları
DVD Kutusu içinde ve etiketlenmiş olarak teslim edilecektir.
a. DVD Kutusu ve Etiket Formatı Hakkında Kurallar
Teslim edilen tüm DVD’lerin üzerinde proje bilgilerini içeren yazı olacaktır.
Örnek ekte yer almaktadır.
Teslim edilen tüm DVD kutularının üstünde DVD kapağı olacaktır.
Örnek ekte yer almaktadır.
b. DVD İçindeki Dosyaların Formatları Hakkında Kurallar
1. Ana proje dokümanı PDF formatında DVD’ye eklenecektir. PDF dosyasının adı şu şekilde
olmalıdır:
Öğrencinin adı soyadı_öğrenci numarası_proje başlığının ilk iki ya da üç kelimesi.pdf
8 Örnek:
AsudeAlyazi_20041304017_KaraKutu.pdf
Uyarı: Öğrenciler dosya adında Türkçe karakter kullanamazlar. Öğrenci numaraları
numaralar arasına nokta koyulmadan yazılmalıdır (öğrenci numarası 2004.13.04.017
olarak yazılamaz).
2. Uygulamalı projelerde öğrencilerin kendi tasarladıkları materyaller (film, müzik, imge, ses,
outdoor reklam uygulaması, afiş, basın reklamı, web sayfaları vb.) DVD’nin içinde
“Uygulamalar” adlı ayrı bir klasör altına kaydedilir.
Uygulamalar klasörünün altındaki dosyaların formatları aşağıdaki gibi olmalıdır:
a. İmgeler, en az 29,7(W) x 42(H) boyutunda (A3 boyutu) ve en az 300DPI’lık yüksek kalite
JPG veya PNG dosyası olarak eklenir.
b. Ses kayıtları (radyo reklamları) ya da orjinal müzikler, en az 128kbps Bit Rate olan MP3
dosyası olarak eklenir.
c. Videolar, en az 720x576 ebatında Quicktime Movie dosyası veya MPEG dosyası olarak
DVD’ye eklenir. Videonun dosya boyunun çok büyük olması ve tek bir DVD’ye sığmaması
durumda, proje sahibi videoyu birden çok DVD’ye kayıt edebilir.
d. İşlevsel olmayan web sayfası – Tüm sayfaların yüksek kalite JPG veya PNG imajları tek
bir klasör altına kaydedilir ve DVD’ye eklenir.
e. İşlevsel olan web sayfası – web sayfasının DVD’den açılabilmeye hazır formatlı olarak
eklenir.
Uygulama klasöründeki dosyaların isimleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
Öğrencinin adı soyadı_öğrenci numarası_uygulamayı tarif eden üç ya da dört kelimelik
ad.dosya açılımı.
Örnek:
AsudeAlyazi _20041504021_Bazı_Anlar_Afis1.jpg
AsudeAlyazi _20041504021_Bazı_Anlar_Afis2.jpg
AsudeAlyazi _20031404023_Ruffles_Aci_RadyoSpot.mp3
Uyarı: Öğrenciler dosya adında Türkçe karakter veya boşluk karakteri kullanamazlar. Öğrenci
numaraları, numaralar arasına nokta koyulmadan yazılmalıdır (öğrenci numarası
2004.13.04.017 olarak yazılamaz).
3. Danışman ve jürilerin imzalarının bulunduğu danışman imza sayfasının taranmış hali PDF
dosyası olarak aşağıdaki örnekteki gibi adlandırılarak DVD’ye eklenecektir.
AsudeAlyazi _2004140016_ Danisman_Imza.pdf
F. FİKİR HIRSIZLIĞI VE TELİF HAKLARI
Bitirme projesi, yalnızca jüriye yapılan bir sunum değil, öğrencinin mezuniyetiyle beraber
kariyerini de başlatacak üründür. Dolayısıyla projelerin hem akademik etik kurallara hem de
fikir ve sanat eserleriyle ilgili yasalara uyması gerekir.
9 Bir başkasının yapıtından yapılmış alıntıların belirtilmesi (öykü veya roman uyarlaması gibi),
başkalarına ait ürünlerin kullanımı (öykü, senaryo, arşiv filmi, fotoğraf, müzik gibi) için yazılı
(resmi) izinlerin alınması gerekir Form 5: Telif Hakkı İzin Formu. Bu kurallara uymadığı
tespit edilen öğrenci, dersten kalır ve disiplin kuruluna sevkedilir.
II. BİTİRME PROJESİ YAZIM KURALLARI
A. BİTİRME PROJESİNİN BİÇİM ÖZELLİKLERİ
1. Font / Punto:
Proje aşağıda belirtilen font/puntolardan birine uygun olarak yazılır.
Times/Times New Roman 12 punto
Garamond 12 punto
Palatino 11 punto
2. Satır Aralığı:
Metin, alıntılar ve kaynakça dahil olmak üzere iki satır aralığı ile yazılır.
3. Metnin Yaslanması:
Metin yalnızca soldan bloklanır.
Metin sayfa düzeni sağdan 2,5 cm, soldan 4 cm, yukarıdan 4 cm ve aşağıdan 2,5 cm olacak
şekilde hazırlanır.
4. Noktalama:
Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta üst üste, soru işareti, ünlem işareti, üç nokta vb.nden
sonra bir boşluk bırakılır; bu işaretlerden önce boşluk bırakılmaz.
Gelenekleşmiş T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) gibi kısaltmalar dışında, kısaltma aralarında nokta
kullanılmaz (TBMM, BBC). Ölçü birimlerinden sonra nokta kullanılmaz (cm, kg).
Süre (10 sene) ve ölçüm (12 km) rakamla yazılır.
Metin içindeki yüzdeler yazı ile belirtilir (yüzde 74). Şekil ve tablolardaki yüzdeler yüzdelik
işareti kullanılarak yazılır (%74).
Onun (10) altındaki rakamlar yazı ile yazılır.
5. Vurgulama:
Vurgulanmak istenen kelimeler İtalik olarak yazılır. Ayrıca, italik font kitap, ansiklopedi,
gazete, broşür, dergi, roman, oyun ve filmlerin başlıklarını yazarken kullanılır. Şiir, öykü,
makale, mektup ve söyleşi başlıkları ise normal font ile yazılır ve çift tırnak içinde belirtilir.
6. Alıntı Formatı:
10 Metin akışı içinde yapılan alıntılar çift tırnak içerisine alınır. Ancak, bu alıntılar içinde alıntı
varsa, tek tırnak kullanılır.
Üç satırdan daha uzun alıntılar metin akışı içinde yapılmaz; soldan 1.25 cm girinti ile
bloklanarak ayrı paragraf halinde yapılır, tırnak işareti kullanılmaz.
Yapılan alıntının içinden bir kısım atılmışsa, bunu belirtmek için atılan kısım yerine üç nokta
(...) kullanılır.
7. Sayfa Numaraları:
Bitirme projesinin kapakları dışında tüm sayfalarına sıra ile bir numara verilir.
Sayfa numaraları ortalanarak, sayfa altına verilir. Dış kapak ve iç kapak sayfaları
numaralandırılmaz. Genel bilgiler, özet, içindekiler, projenin amacı bölümü sayfalarında
romen rakamı, projenin ana bölümünde numara kullanılır. Ana metnin ilk sayfasına numara
konmaz, sonraki sayfalarda 2’den başlayarak numaralandırma yapılır.
Numaralar seçilen fontun 2 punto düşük puntosuyla yazılır.
(Örnek: 12 punto Times seçilirse, numaralar 10 punto ile yazılır.)
8. Dipnotlar:
Dipnotlar, yalnızca metin içerisinde anlatılanları genişletmek ve metnin akışı içinde yeri
olmayan ancak gerekli görülen ek bilgileri vermek için kullanılır.
B. KAYNAK BELİRTME
Metin içerisindeki göndermeler ve alıntılar, Harvard Gönderme Sistemi’ne göre yazılır.
Ayrıca, metnin sonunda, metin içinde gönderme ya da alıntı yapılan kaynakların listesini
içeren bir kaynakça bulunmalıdır.
1. Alıntılar:
Alıntılar, başka bir kaynak tarafından yazılmış ya da söylenmiş bir ifadenin kelimesi
kelimesine aktarıldığı durumlardır.
Örnek:
Muammer Bozkurt’a göre, “sanat temelde öğretilmez; ancak el işçiliği öğretilebilir”
(2005: 43).
Örnek:
“Sanat temelde öğretilmez; ancak el işçiliği öğretilebilir” (Bozkurt 2005: 43).
2. Göndermeler:
Göndermeler, başka bir kaynak tarafından yazılmış ya da söylenmiş bir ifadenin kendi
metniniz içinde kendi cümleleriniz ile aktarılmasıdır. Göndermelerde metin içi kaynak
belirtirken sayfa numarasını vermeye gerek yoktur.
11 Örnek:
Muammer Bozkurt, sanatın yalnızca teori kullanılarak öğretilemez olduğunu savunmaktadır
(2005).
Örnek:
Sanatın öğrenilmesi ancak onu birebir çalışmakla mümkündür (Bozkurt 2005).
3. İki veya Üç Yazarlı Kaynaklara/Kaynaklardan Göndermeler/Alıntılar:
İki veya üç yazarlı bir kaynağa gönderme yapıldığında, metnin içinde tüm yazarların bilgileri
verilir.
Örnek:
Politik kampanyalarda kullanılan negatif reklamların seçmenler üzerindeki en önemli
etkilerinden biri seçim sürecine olan güvenin azalmasıdır (Cappella ve Jamieson 1997).
4. Dört ya da Daha Fazla Yazarlı Kaynaklara/Kaynaklardan Göndermeler/Alıntılar:
Dört ya da daha fazla yazarlı bir kaynağa gönderme yapıldığında, metin içinde yalnızca
birinci yazarın bilgisi verilir ve diğer yazarlara “vd.” kısaltması ile referans yapılır. Bu
durumlarda, kaynakça listesinde tüm yazarların bilgisi verilmelidir.
Örnek:
Kanser ile genetik arasındaki ilişki hakkında bilgili olan kişiler arasında hastalıklara genetik
eğimlilik testi alma isteği daha yüksektir (Lerman vd. 2004).
5. İki veya Daha Fazla Kaynağa Yapılan Göndermeler:
Metinde birden fazla yazara gönderme yapılıyorsa, cümlenin sonunda, tüm yazarlar alfabetik
sırayla, aralarına noktalı virgül konularak yazılır.
Örnek:
Etkileşimli medyanın en sık bahsedilen özelliklerinden biri, bilginin tüketici ve üretici
arasında iki yönden akmasıdır (Anderson 2003; Turow 1997)
6. Kaynakçada Tarih Belirtme:
Belirtilen kaynağın yayın tarihi, kaynakçada belirtilen tarih olur. Yeniden basımı yapılan
kaynak, çeviri ya da eski basımının yeni versiyonu ise yayının orjinal basım tarihi ayrıca
köşeli parantez içinde verilebilir.
Aynı yazarın aynı yıl içerisinde yayınladığı iki veya daha fazla eserinin kullanılması
durumunda, bunlar birbirinden 1980a, 1980b vb. şeklinde ayrılır.
Metnin sonunda, metinde gönderme ve alıntı yapılan çalışmaların künye bilgilerinin soyadına
göre ve alfabetik olarak sıralandığı kaynakça yer alır.
C. KAYNAKÇA (BİBLİYOGRAFYA) YAZIMI
12 Kaynakça oluşturulurken aşağıdaki kurallara uyulur.
1. Tek Yazarlı Kitap:
Metin İçinde
(Uztuğ 1999: 46)
Kaynakça İçinde Künye
Uztuğ, F. 1999. Siyasal Marka. İstanbul: Mediacat Yayınları.
2. Çok Yazarlı Kitap:
Metin İçinde (3 yazarlı)
(Kay, Colin ve Thompson 1986: 140)
Kaynakça İçinde Künye
Kay, J., Mayer, C., ve Thompson, D. 1986. Privatization and Regulation. Oxford: Clarendon.
Metin İçinde (4 yazarlı)
(Turban vd. 2002)
Kaynakça İçinde Künye
Turban, E., Lee, J. K., Warkentin, M., ve Chung, M. 2002. Electronic Commerce: A
Managerial Perspective. New Jersey: Prentice Hall.
3. Derleme Kitap:
Metin İçinde
(Silver ve Massanari 2006)
Kaynakça İçinde Künye
Silver, D., ve Massanari, A (Der.). 2006. Critical Cyber-Culture Studies. New York: New
York University Press
4. Derleme Kitap İçinde Bölüm:
Metin İçinde
(Rafaeli 1988: 122)
Kaynakça İçinde Künye
Rafaeli, S. 1988. “Interactivity: From New Media to Communication.” Sage Annual Review
of Communication Research: Advancing Communication Science: Merging Mass and
Interpersonal Processes içinde (s. 110-134) der. Hawkins, R. P., Wiemann, J. M. ve S.
Pingree. Beverly Hills: Sage Publications.
5. Türkçeye Çevrilmiş Kitap:
Metin İçinde
(Surherland ve Sylvester 2004)
13 Kaynakça İçinde Künye
Sutherland, M., ve Sylvester, A. K. 2004. Reklam ve Tüketici Zihni. İ. Kalınyazgan (Çev.).
İstanbul: Mediacat.
6. Dergi İçinde Makale:
Metin İçinde
(Robinson, Wysocja ve Hand 2007: 532)
Kaynakça İçinde Künye
Robinson, H., Wysocja, A., ve Hand, C. 2007. “Internet Advertising Effectiveness: The Effect
of Design on Click-through Rates for Banner Ads.” International Journal of
Advertising 26(4): 527-541.
7. Gazete Makalesi:
Metin İçinde
(Berkan 1993)
Kaynakça İçinde Künye
Berkan, İ. 1993. “Edebiyat Nedir, Siyaset Nedir?” Radikal, 11 Aralık, ss. 1, 14.
8. Yayımlanmamış Tez:
Metin İçinde
(Biçer 2006)
Kaynakça İçinde Künye
Biçer, S. 2006. Türkiye’de İnternet Yayıncılığı ve Avrupa Birliği’ne Uyum. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
9. Elektronik Kaynaklar:
i. Yazarı Bilinen Web Makalesi
Metin İçinde
(Mieszkowski 2005)
Kaynakça İçinde Künye
Mieszkowski, K. 2005. "Candy from Strangers." Salon.com. Erişim tarihi: Ağustos 2005
http://www.salon.com/tech/feature/2001/08/13/cam_girls/.
ii. Yazarı Bilinmeyen Web Makalesi
Metin İçinde
Web üzerinde yayınlanmış bir makalenin yazarı hakkında bilgi yok ise, makalenin başlığının
ilk iki ya da üç kelimesi tırnak içinde belirtilerek metin içinde gönderme yapılır.
(“2008'de Küresel Reklam” 2007)
14 Kaynakça İçinde Künye
2008'de Küresel Reklam Harcamaları Artacak. 2007. CNNTurk.com. Erişim tarihi: Mart 2008
http://www.cnnturk.com/2007/ekonomi/genel/12/03/2008de.kuresel.reklam.harcamala
ri.artacak/408806.0/index.html.
iii. Tüm Web Sayfası
Metin İçinde
(BP Solar)
Kaynakça İçinde Künye
BP Solar. Erişim tarihi: Eylül 2008 http://www.bpsolar.com.
iv. Bir Kurumun Yazar Olduğu Çevrimiçi Dokümanlar
Metin İçinde
(The Kelsey Group 2008)
Kaynakça İçinde Künye
The Kelsey Group. 2008. Interactive Advertising Revenues to Reach US$147 Billion Globally
by 2012. Erişim tarihi: Ocak 2009 http://www.kelseygroup.com/press/pr080225.asp.
10. Kişisel Görüşme:
Metin İçinde
(Graham 2004)
Kaynakça İçinde Künye
Graham, Donald. 2004. Vatan İcra Kurulu Başkanı, “Reklam Stratejileri” konulu görüşme, 1
Haziran, İstanbul.
11. Ansiklopedi ve Sözlük:
Metin İçinde
(TDK İmla Kılavuzu 2000: 118)
Kaynakça İçinde Künye:
Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu. 2000. “Feragat” Ankara: TDK Yayınları.
12. Seminerler/Konferanslar:
Metin İçinde:
(Lawrence 1983)
Kaynakça İçinde Künye:
Lawrence, Eric. 1983. “Gelişmiş Ülkelerde Sermaye Piyasası ve Bankaların Fonksiyonu.”
Uluslararası Sermaye Piyasası ve Bankalar Semineri, Çeşme, 24–25 Ekim 1983.
13. Film, Video veya DVD:
15 Metin İçinde:
(The Shining 1980)
Kaynakça İçinde Künye:
The Shining. 1980. Yön. Stanley Kubrick. Oyn. Jack Nicholson, Shelley Duvall, Warner
Bros.
D. KAPAKLAR
1. Dış Kapak:
Bitirme projesinin ilk bölümü dış kapaktan oluşur. Dış kapakta projeyi hazırlayan öğrencinin
bağlı bulunduğu program, projenin ismi, öğrencinin adı soyadı, yeri ve yıl yer alır (bkz.
Örnekler -Dış Kapak Örneği).
Dış kapak için sayfa düzeni, üst (4 cm), alt (2,5 cm), sol (4 cm) sağ (2,5 cm) olarak belirlenir.
Dış kapakta tüm yazılar, Times New Roman yazı tipi ile ortalanarak yazılır. Program ismi üst
satırdan itibaren iki (12 puntoluk) satır atladıktan sonra alt alta gelecek şekilde büyük harflerle
16 punto ile yazılır. 12 puntoluk 8 satır atlandıktan sonra, projenin ismi sayfaya ortalanacak
şekilde koyu ve büyük harflerle 18 punto ile yazılır.
Projenin ismini takiben, 12 puntoluk 3 satır atlanır ve 14 punto ile (ilk harfleri büyük olarak)
projenin türü yazılır. Projenin türünden sonra 12 puntoluk 6 satır atlanır ve büyük harflerle
öğrencinin adı ve soyadı yazılır (14 punto). Öğrencinin adı ve soyadından sonra 12 puntoluk
10 satır atlanır ve projenin hazırlanış yeri ve yılı belirtilir (14 punto).
2. İç Kapak:
İç kapakta tüm yazılar, Times New Roman yazı tipi ile ortalanarak yazılır. Program ismi üst
satırdan itibaren iki (12 puntoluk) satır atladıktan sonra alt alta gelecek şekilde büyük harflerle
16 punto ile yazılır. 12 puntoluk 8 satır atlandıktan sonra, projenin ismi sayfaya ortalanacak
şekilde koyu ve büyük harflerle 18 punto ile yazılır. Projenin ismini takiben, 12 puntoluk 3
satır atlanır ve 14 punto ile (ilk harfleri büyük olarak) projenin türü yazılır.
Projenin türünden sonra 12 puntoluk 6 satır atlanır ve büyük harflerle öğrencinin adı ve
soyadı yazılır (14 punto). Öğrencinin adı ve soyadından sonra, 2 tane 12 puntoluk satır atlanır
ve “Danışman” yazılır. Ardından, 1 tane 12 puntoluk satır atlanır ve danışmanın akademik
ünvanı, adı ve soyadı büyük harfler kullanarak 12 punto ile yazılır. 12 puntoluk 5 satır atlanır
ve projenin hazırlanış yeri ve yılı belirtilir (14 punto). (bkz. Örnekler -İç Kapak Örneği).
E. DANIŞMAN İMZA SAYFASI
İç kapaktan sonra danışman ve bitirme projesi jüri üyeleri sayfası bulunmaktadır. Ana proje
dokümanı
PDF dosyasında bu sayfada istenen bilgiler elektronik olarak doldurulmuş olmalıdır.
Buna ek olarak, bu sayfanın danışman ve bitirme projesi jürisi tarafından imzalanmış hali
proje DVD’sine ayrı bir PDF dosyası olarak eklenmelidir.
16 F. TÜRKÇE VE İNGİLİZCE PROJE ÖZETİ
Projenin girişinde içindekiler kısmından hemen sonra bir ara sayfa olmak üzere Türkçe
programlar için projenin Türkçe özeti; İngilizce programlar için projenin İngilizce özeti
yazılır (bkz. Örnekler-Proje Özet Örnekleri).
G. BİTİRME PROJESİNİN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
Bitirme projesinin kapak sayfalarından sonra gelecek içindekiler kısmı için örnek ektedir
(bkz. Örnekler İçindekiler Örneği).
ÖRNEKLER
17 DIŞ KAPAK ÖRNEĞİ
T. C.
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE
SPONSORLUK ÇALIŞMALARI
Önlisans Bitirme Projesi
18 ÖĞRENCİ ADI SOYADI
İstanbul, 2012
İÇ KAPAK ÖRNEĞİ
T. C.
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE
SPONSORLUK ÇALIŞMALARI
Önlisans Bitirme Projesi
19 ÖĞRENCİ ADI SOYADI
Danışman
DANIŞMAN ÜNVANI ADI SOYADI
İstanbul, 2012
TÜRKÇE ÖZET ÖRNEĞİ
ÖZET
BİTİRME PROJESİNİN ADI
Öğrenci Adı Soyadı
Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı
Danışman: Öğr. Gör. Dr. Ülker Sayın
Mayıs 2012
ÖZET
…………………..
………………….
20 Anahtar Sözcükler: Türk Sineması, Yaratıcı Yönetmenlik
İÇİNDEKİLER ÖRNEĞİ
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
TABLO LİSTESİ................................................................................................
ııı
ŞEKİL LİSTESİ .................................................................................................
ıv
KISALTMALAR.................................................................................................
v
SİMGELER.........................................................................................................
vı
1. GİRİŞ...............................................................................................................
1
2. TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL GERÇEKÇİ SİNEMANIN GELİŞİMİ
2.1. Toplumsal Gerçekçiliği Hazırlayan Tarihi Sebepler .....................................
3
2.2. Sanatsal Sebepler...........................................................................................
5
2.2.1. Yeni Kuşak Yönetmenlerin Yetişmesi...........................................
6
3. METİN ERKSAN SİNEMASININ YAPISI
3.1. İlk Dönem Edebiyat Uyarlamaları................................................................
7
3.1.1. Oy Farfara Farfara.........................................................................
8
3.1.2. Gecelerin Ötesi..............................................................................
10
3.2. Metin Erksan’ın Toplumsal Gerçekçi Filmleri.............................................
11
3.2.1. Yılanların Öcü...............................................................................
13
21 3.2.2. Susuz Yaz .....................................................................................
14
4. METİN ERKSAN SİNEMASINDA MÜLKİYET
4.1. Kadının Mülkiyeti.........................................................................................
15
4.1.1. Kuyu: Yaratıcı Berekete Tecavüz..................................................
16
4.1.2. Susuz Yaz: Çağdaş Habil ve Kabil.................................................
18
4.2. Suyun Mülkiyeti ............................................................................................
22
4.3. Toprağın Mülkiyeti........................................................................................
23
5. SONUÇ............................................................................................................
25
EKLER................................................................................................................
28
KAYNAKÇA.......................................................................................................
30
22 Öğrencini n Adı Soyadı, Yıl
DVD KUTU KAPAĞI ÖRNEĞİ
BİTİRME PROJESİNİN ADI
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
Öğrenci Adı Soyadı
Öğrenci Numarası
Program Adı
Yıl
Proje Özeti
Bitirme Projesinin Adı
(Arka fona proje ile ilgili bir görsel yerleştirilecektir.)
23 DVD ÜZERİ ÖRNEĞİ
PLATO MYO
BİTİRME PROJESİ
2012
PROJE ADI
ÖĞRENCİ ADI SOYADI
PROGRAM ADI
24 FORMLAR
25 Form 1:
T.C
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
BİTİRME PROJESİ DANIŞMAN BELİRLEME FORMU
Dersin Kodu
Dersin Adı
Yarıyıl
Öğrencinin Adı Soyadı
Öğrencinin Numarası
Öğrencinin Programı
Bitirme Projesi Başlığı
Yukarıda ismi yazılı öğrenci ile ………… eğitim öğretim yılı Bahar döneminde birlikte
çalışacağız.
Danışman Öğretim Elemanı
Adı Soyadı:
İmza:
Tarih:
Dersin Öğretim Elemanı
Adı Soyadı:
İmza:
Tarih:
26 Form 2:
T.C
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
BİTİRME PROJESİ
OKUL DIŞI DANIŞMAN BELİRLEME FORMU
Dersin Kodu
Dersin Adı
Yarıyıl
Öğrencinin Adı Soyadı
Öğrencinin Numarası
Öğrencinin Programı
Bitirme Projesi Başlığı
Yukarıda ismi yazılı öğrenci ile ………… eğitim öğretim yılı Bahar döneminde birlikte
çalışacağız.
Danışman Öğretim Elemanı
Adı Soyadı:
Bağlı olduğu üniversite/okul/kuruluş:
İmza:
Tarih:
Dersin Öğretim Elemanı
Adı Soyadı:
İmza:
Tarih:
27 Form 3:
T.C
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
BİTİRME PROJESİ SAVUNMA FORMU
Dersin Kodu
Dersin Adı
Yarıyıl
Öğrencinin Adı Soyadı
Öğrencinin Numarası
Öğrencinin Programı
Bitirme Projesi Başlığı
Bitirme Projesi Danışmanı
BİTİRME PROJESİ BAŞARI NOTU
Bitirme Projesinin Sunulduğu Tarih/Yer/Saat
Bitirme Projesi Danışmanının Projeye Verdiği
Puan
(100 Puan üzerinden verilir/ Bitirme Projesi
Başarı Puanının %60’ıdır.)
Bitirme Projesi Savunma Sınavı Jürisinin
1. Jüri
Projeye Verdiği Puanın Aritmetik Ortalaması
(100 Puan üzerinden verilir/ Bitirme Projesi
Başarı Puanının %40’ıdır.)
Bitirme Projesi Başarı Puan (Rakam Olarak)
Bitirme Projesi Başarı Notu (Harf Olarak)
Tarih: ....../......../.......
Proje Danışmanının Adı ve Soyadı:
İmza
Jüri Üyesi Adı ve Soyadı:
İmza
Jüri Üyesi Adı ve Soyadı:
İmza
28 2.
Jüri
Form 4:
T.C
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
TELİF HAKKI İZİN FORMU
FORM 3
Öğrencinin Adı Soyadı
Öğrencinin Numarası
Öğrencinin Programı
Eser Sahibinin Adı-Soyadı
Eser Türü
Eser Adı
Yukarıda belirtilen telifli eserimi, Plato Meslek Yüksekokulu Bitirme Projesinde eğitim
amacıyla kullanılması ve eserin ticari amaçla kullanılmaması kaydıyla yukarıda kimliği
bildirilen öğrencinin kullanması için izin veriyorum.
Tarih: ....../......../.......
Telif Sahibi
İmza
29 Form 5:
T.C
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
DANIŞMAN İMZA SAYFASI
Bu bitirme projesi ile ……………………………………………… isimli öğrencinin
………………………………………………………….Programı’ndan mezun olması için
gereken tüm koşulları ve istekleri yerine getirdiğini onaylıyorum.
……………………………. ( İmza, Danışman )
…..…………………………. ( İsim, Danışman )
Bu bitirme projesi ile ……………………………………………… isimli öğrencinin
………………………………………………………….Programı’ndan mezun olması için
gereken tüm koşulları ve istekleri yerine getirdiğini onaylıyorum.
…………………………………. ( İmza )
…..………………..……………. ( İsim )
Bu bitirme projesi ile ……………………………………………… isimli öğrencinin
………………………………………………………….Programı’ndan mezun olması için
gereken tüm koşulları ve istekleri yerine getirdiğini onaylıyorum.
………….…….………………. ( İmza )
.………………………………… ( İsim )
30 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
436 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content