close

Enter

Log in using OpenID

Dergi - Turkish Chemical Society

embedDownload
Sayın Meslektaşlarımız, Sevgili Öğrencilerimiz;
Ülkemizin kamu yararına çalışan ilk sivil toplum örgütlerinden olan Türkiye Kimya
Derneği 1919 yılında kurulmuş ve günümüze kadar ülkemizdeki kimya eğitim ve
öğretimine hizmet etmiş ve etmeye de devam etmektedir.
Türkiye Kimya Derneği tarafından çok uzun yıllardır yayınlanmakta olan ve
ülkemizdeki kimyacıların her anlamda sesi soluğu olan KİMYA VE SANAYİ dergisi
2010 yılı Nisan ayında 231. sayısı yayımlandıktan sonra yayın hayatına ara
vermişti. Bu durum ülkemizdeki kimya topluluğu için büyük bir boşluk
oluşturmuştur. Ayrıca dergi yönetimimiz geçen 4 yıl içinde bu alandaki boşluğun
doldurulamadığını görmüş ve tabandan gelen ihtiyaçları da dikkate alarak derginin
yeniden yayın hayatına kazandırılmasına karar vermiştir.
KİMYA VE SANAYİ dergisi 2014 yılı Ekim ayından itibaren 232. sayısı ile
öncelikle
e-dergi
daha
sonraki
sayılarda
ise
hem
e-dergi
(http://www.turchemsoc.org/tr) hem de renkli baskı ile yoluna devam etmeye
çalışacaktır. Bu dergi ülkemizde eksikliğini hissettiğimiz kimya yayın açığını
kapatmayı amaçlamaktadır.
Siz sayın hocalarımızdan ve her kademedeki öğrencilerinizden dergimizin
istediğiniz bölüm ya da bölümlerine katkı vermenizi bekliyoruz. Bu dergi tüm
kimyacılara ve kimya ile ilgili her türlü konuya açıktır. Tüm kimya disiplinleri ile
ilgili derleme ve orijinal bilimsel çalışmalar dergimizde yayınlanacaktır. İçerik
anlamında farklı başlıklardaki yazılarınızla da katkıda bulunabilirsiniz. Dergimiz
ULUSAL HAKEMLİ DERGİ statüsünde olacaktır. Dergimizin içeriği ve kuralları ekte
verilmiştir.
Orijinal bilimsel makaleler hızlı ve şeffaf bir hakem sürecinden
geçirilecektir. Yayın Kuruluna katılarak aktif destek olmak isteyen her unvandaki
hocamızı aramızda görmekten şeref duyarız.
KİMYA VE SANAYİ dergisine vereceğiniz katkılar için derginin editörü olan
Doç. Dr. Alper Tolga ÇOLAK ile görüşebilirsiniz. Tüm iletişim bilgileri aşağıda
verilmiştir. İşlerinizde başarılar, hayatlarınızda huzur dilerim.
Saygılarımla
Doç. Dr. Alper Tolga ÇOLAK
Kimya ve Sanayi Dergisi Editörü
Dumlupınar Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Kütahya
02742652031/3213
(Ofis)3229 (laboratuvar)
[email protected]
[email protected]
http://alpertolgacolak.wordpress.com/
@alpertolgacolak
0 505 597 83 52
KİMYA VE SANAYİ
Türkiye Kimya Derneği
Turkish Chemical Society
Yıl : 2014 Cilt : 43 Sayı : 232
ISSN : 0368-7163
Yaygın Süreli Yayın
3 ayda bir yayınlanır
Türkiye Kimya Derneği Adına
Sahibi
Prof. Dr. Mehmet MAHRAMANLIOĞLU
Editör
Doç. Dr. Alper Tolga ÇOLAK
Editör Yardımcıları
Rukiye SAYGILI
Eser ERGÜN
Arzu UĞURLU
Burcu DEMİR
Yeşim İNAK
Fatma KURUN
Gülkibar MUTLU
Selda SERT
Semanur ŞEN
Şahin YÜKSEL
Oğuzhan ORHAN
Dilek DANZİK
Enis GÜNAY
Yunus Emre MOLLA
Kübra TURAN
Salih SARIOĞLAN
Hatice ÜN
Yasin KENAR
Tolga LALE
Şeyma TÜFEKYAPAN
Merve METE
Seda YAVAŞ
Orhan ÇAKAN
İlkim ŞİMŞEK
Yönetim Yeri
Halaskargazi Caddesi No.:15 (Eski
No:53) D.:8 Uzay Apt.
Harbiye/İstanbul
www. turchemsoc.org
[email protected]
Dergideki yazılar kaynak gösterilmesi
koşulu ile diğer yayın organlarında
yayımlanabilir.
Bu dergi tüm kimyacıların katkılarına
açıktır.
Her
bir
bölümüne,
akademisyenler,
kamu
ve
özel
sektörde çalışan kimyagerler, kimya
mühendisleri, kimya öğretmenleri,
kimya tekniker ve kimya teknisyenleri
ve
öğrenciler
gönderecekleri
çalışmalarla katkıda bulunabilirler.
içindekiler
Editörden
Editöre Mektuplar
Güncel Kimya Haberleri
Kimya ile ilgili önemli haber, bilgi ve
duyurular
Gündeme Dair
Dünya ve/veya ülke gündemini
oluşturan kimya ile ilgili her türlü
analiz ve yorumlar,
Sektör Kimya
Seçilen bir sektör veya firma ile ilgili
bilgi, haber, analiz, yorum ve
röportajlar,
Bilimsel Makaleler
Orijinal ya da derleme Türkçe
yayınlar. Orijinal eserler hakem
sürecine tabii olup, sorumlu yazar
çalışması ile ilgili 4 hakem ismi
önermelidir.
İz Bırakanlar
Her ay bir Kimyacının hayatı ve
eserleri bu köşede yer alacaktır.
Tarihte Bu Ay
Kimya tarihinde o ay gerçekleşen
buluşlar ve önemli olaylar ile ilgili
küçük anekdotlar bu bölümde
değerlendirilecektir.
Bileşiklerin Dünyası
Her ay ilginç ya da insanlık için çok
önemli bir bileşiğin tanıtımı ve
özellikleri bu kısımda olacaktır.
Kitap Tanıtımı
Kimya öğretimi veya sanayi ile ilgili
basılı eserler bu bölümde kritik
edilecektir.
Kim Kimdir? Ne Çalışır?
Öğretim üyelerimizin tanıtıldığı
bölümdür.
Bulmaca Sayfası
Biraz da eğlenmek lazım ama yine
kimya ile. Kimyasal terimlerden
oluşacak her şekildeki bulmacalar bu
sayfada yer alacaktır.
YAYIN KURULU
Prof. Dr. Emre DÖLEN
Prof. Dr. Seza BAŞTUĞ
Prof. Dr. İrfan KIZILCIKLI
Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR
Doç. Dr. Hüsnü GERENGİ
Doç. Dr. Haluk BİNGÖL
Doç. Dr. Gökhan TEMEL
Yrd. Doç. Dr. Zafer Ömer ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL
Arş. Gör. Koray SAYIN
Not: Yayın Kuruluna katılarak aktif
destek olmak isteyen hocalarımızı
aramızda görmekten şeref duyarız.
Kimya ve Sanayi Dergisi’nde yayınlanacak özgün makaleler için yazım
kuralları
Dergide yayımlanan makaleler editörün izni olmaksızın başka hiç bir yerde
yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan
makaleler kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Dergiye gönderilen özgün
makalelerin içerikleri, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya
yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Kimya ve Sanayi Dergisine gönderilen makaleler aşağıdaki özellikleri taşıyan
çalışmalar olmalıdır:
1.Özgün araştırmalarla ilgili çalışmalar
2.Belirli bir konuda, önemli gelişmeleri değerlendirip eksiklikleri ortaya koyan
derleme çalışmaları
Makaleler en fazla 10 sayfa olmalıdır. Makaleler dergimizin elektronik posta
adresine gönderilmelidir. Dosya formatı .doc olarak gönderilmelidir.
Sayfa düzeni
Sayfa boyutu A4 kağıt boyutunda olmalı, sayfa yapısında sağdan ve soldan 2.5 cm;
üstten 2.5 cm; alttan da 3 cm boşluk bırakılmış olmalıdır. Metin, sağ ve sola dayalı,
çift aralık olarak yazılmalıdır. Metnin ilk sayfası tek, diğer sayfaları çift kolon
halinde olmalıdır. Metin Bookman Old Style yazı karakterinde 12 punto ile
yazılmalıdır.
Makale başlığı
Bookman Old Style yazı karakterinde 20 punto ile yazılmalı ve sadece başlığın ilk
harfi büyük olmalıdır.
Türkçe özet
Özet, yapılan çalışma hakkında fikir verebilmelidir. 150-200 kelime arasında
olmalıdır. Özet kelimesi koyu (bold) olmalıdır. Özet kelimesi ile metin arasında bir
satır boşluk bırakılmalıdır.
Anahtar kelimeler
Özet ve extended abstract kısımlarından sonra, makalenin konu sınıflandırmasının
yapılabilmesi için en az 4, en çok 8 adet anahtar kelime verilmelidir. Sadece
anahtar kelimeler ve keywords kelimeleri koyu (bold) ve italik olarak yazılmalıdır.
Türkçe özet ile anahtar kelimeler arasında ve extended abstract ile keywords
arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Makalenin ilk sayfası özet ve anahtar
kelimeler ile bitmeli, extended abstract ikinci sayfadan başlamalıdır.
Makalenin ingilizce başlığı
Makalenin İngilizce başlığı sadece ilk harfi büyük olmak üzere Bookman Old Style
yazı karakterinde 14 punto ile koyu olarak yazılmalıdır.
Genişletilmiş İngilizce özet
Türkçe özetten daha kapsamlı bilgi vermek üzere, 500-750 kelime arasında olacak
şekilde hazırlanmalıdır.
Kaynaklar
Yazı içinde atıfta bulunulan kaynaklar; ...(Cloude, 1999; John, 2002) ya da (Claire
vd., 1986) şeklinde cümlenin sonunda yazar soyadı ve yayın yılı belirtilerek
verilmelidir. İki yazarlı kaynaklarda iki yazarın da soyadı yazılmalı (Hang ve Cornell,
1971), ikiden fazla yazarlı ise vd. kısaltması kullanılmalıdır (Teng vd., 1998).
Makale metninin sonunda kaynaklar bölümü bulunmalı ve yazar soyadına göre
A’dan Z’ye doğru alfabetik sıralama yapılmalıdır. Kaynaklar, Bookman Old Style 11
punto ile yazılmalı, sadece dergi, kitap ya da sempozyum adı italik olmalıdır.
Kaynaklarda yıl koyu renkte yazılmalıdır. Kaynaklar kısmında yer alan ulusaluluslararası makalelerin yer aldığı dergi adları kısaltılmış halleriyle değil, açık
olarak yazılmalıdır.
i) Ulusal - Uluslararası Makaleler
D. Min, S.S. Yoon, D.Y. Jung, Inorganica Chimica Acta 324 (2001) 293.
ii) Ulusal - Uluslararası Bildiriler
D. Min, S.S. Yoon, International Porous Powder Material, 1137–1143, (2013) İzmir.
iii) Ulusal - Uluslararası Kitap
Cheng, C., Emily, A. ve Youssef, J., Symmetry, 303, Wiley & Sons, (1998) Lancaster
PA.
Web adresleri
http://www.aqa.org.ar/pdf9702/9702art4.pdf
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
165 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content