close

Enter

Log in using OpenID

bilimsel program için tıklayınız

embedDownload
Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu
SPİNAL CERRAHİ ve ENSTRÜMANTASYON
HEMŞİRELİĞİ KURSU
25-28 Eylül 2014
Sheraton Kongre Merkezi
Çeşme, İzmir
26 Eylül 2014 Cuma
KURS
SPİNAL CERRAHİ ve ENSTRÜMANTASYON HEMŞİRELİĞİ KURSU
09:00-09:15
Açılış Konuşmaları
OTURUM 1
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Neriman Akyolcu
Doç.Dr.Sedat Dalbayrak
Spinal cerrahi ve enstrümantasyon hemşireliği kurs hedefleri
09:15- 09:30
Doç.Dr.Emine İYİGÜN
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi)
Temel spinal anatomi
09:30 – 09:45
Doç.Dr. İlker Solmaz
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi)
Spinal cerrahi gerektiren hastalıklar, deformiteler, travma ve cerrahi
teknikler
09:45- 10:00
Prof:Dr.Özkan Ateş
(İstanbul Esenyurt Üniversitesi Tıp Fakültesi)
10:00 – 10:30
Kahve Arası
10:30 – 12:15
OTURUM 2
Oturum Başkanı:
10:30 – 10:45
Prof.Dr. Ali Arslantaş
Doç.Dr. Emine İyigün
Ameliyat masasının hazırlanması:
Spinal cerrahide kullanılan temel el aletleri
Spinal cerrahide kullanılan malzemelerin hazırlığı, sterilizasyonu ve
güvenliği
Uzm. Hem. Gülşah KÖSE
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi)
Ameliyat masasının hazırlanması:
Spinal cerrahide kullanılan implantlar
10:45 -11:00
11:00 – 11:15
Melek DERE
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir
Cerrahisi A.D. Bşk.lığı)
Servikal anterior ve posterior cerrahi yaklaşımlar
Doç.Dr. Ali Dalgıç
(Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
Torakolomber anterior ve posterior cerrahi yaklaşımlar
11:15- 11:30
11:30-12:00
Prof.Dr.Erkan Kaptanoğlu
(Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, KKTC)
Spinal cerrahide ameliyathane hemşiresinin rol ve sorumlulukları
(Hasta Pozisyonu, Basınç Yaralarının Önlenmesi, Kanama Kontrolü,
Hipoterminin Kontrolü, Sıvı Elektrolit Dengesinin Sürdürülmesi)
Uzm. Hem.İlknur YAYLA
(ASG Ameliyathane Hizmetleri Müdürü)
12:00- 12:15
Tartışma
12:15-13:30
Öğle Yemeği
13:30–17:00
Uygulama & Çalıştaylar
13:30 – 15:00
Servikal ve Torakolomber Bölge
15:00 – 15:30
Kahve arası
15:30 – 17:00
Servikal ve Torakolomber Bölge
17:00-17:30
Kurs sonu değerlendirme ve kapanış
27 Eylül 2014 Cumartesi
KONFERANS
08:30 -09:00
Türkiye’de ve Dünyada Spinal Cerrahi Hemşireliği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Neriman Akyolcu
Konuşmacı: Prof. Dr. Sevgi HATİPOĞLU
OTURUM 1
SPİNAL CERRAHİYE HAZIRLIK
09:00 - 10:00
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Rengin ACAROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Serpil YÜKSEL
09:00 - 09:15
Spinal cerrahi girişime hazırlanan hastanın değerlendirilmesi
09:15 - 09:30
Yrd.Doç.Dr. Esma ÖZŞEKER
(Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
Spinal cerrahi girişim öncesi hemşirelik bakımı
Uzm. Hem. Keziban Tosun Şirin
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir
Cerrahisi A.D. Bşk.lığı Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu)
09:30 - 10:00
Tartışma
10:00-10:30
Kahve Arası
OTURUM 2
SPİNAL CERRAHİDE TANI YÖNTEMLERİ VE RADYASYON
10:30 – 11:30
GÜVENLİĞİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevgi HATİPOĞLU
Doç.Dr. Sedat DALBAYRAK
Spinal cerrahide tanı yöntemleri ve görüntülemenin önemi
(Spinal muayene, Radyolojik yöntemler)
10:30 – 10:45
Doç.Dr. Serkan Şimşek
(Ankara, Lokman Hekim Hastanesi)
Spinal görüntüleme yöntemleri ve yeni yaklaşımlar: Uygulama örneği
10:45 – 11:00
Prof.Dr. Gür Akansel
(Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Spinal cerrahide radyasyon güvenliği
11:00 – 11:15
Uzm. Hem. Gülşah Köse
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu)
11:15 – 11:30
Tartışma
OTURUM 3
SPİNAL CERRAHİ GİRİŞİM SONRASI ERKEN DÖNEM BAKIM
11:30 – 12:30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emine İYİGÜN
Doç. Dr. Sevinç TAŞTAN
11:30 – 11:45
Spinal cerrahi girişim sonrası erken dönem hemşirelik bakımı
(Hemodinamik izlem, beslenme, mobilizasyon ve egzersizler)
Yrd.Doç.Dr.Aklime DİCLE
(İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Hemşirelik Bölümü )
11:45 – 12:00
Spinal
cerrahi
girişim
sonrası
erken
dönemde
görülen
sorunlar/komplikasyonlar ve hemşirelik bakımı
(Akut ağrı, bulantı-kusma, enfeksiyon, inkontinans, psikolojik sorunlar vb.)
Yrd.Doç.Dr. Serpil YÜKSEL
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu)
12:00 – 12:15
Spinal cerrahi girişim sonrası hastanın taburculuğa hazırlanması
(İlaç kullanımı, evde bakım, egzersizler, cinsel yaşam, işe dönüş vb.)
Yrd. Doç.Dr.Yazile Yazıcı SAYIN
(Bezmiâlem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümü)
12:15 – 12:30
Tartışma
12:30-14:00
Öğle yemeği
OTURUM 4
14:00 – 15:15
SPİNAL CERRAHİ GİRİŞİM SONRASI GEÇ DÖNEM BAKIM
Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr.Aklime DİCLE
Yrd. Doç.Dr.Yazile Yazıcı SAYIN
14:00 – 14:15
Kronik ağrının değerlendirilmesi, yönetimi ve hemşirelik bakımı
Doç. Dr. Sevinç TAŞTAN
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu)
14:15 – 14:30
Nörolojik defisit gelişen hastaların yaşamını etkileyen sorunlar
(Nörojenik mesane, basınç yarası, bağımlılık, psikolojik sorunlar vb.)
Dr. Hatice AYHAN
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu)
14:30 – 14:45
Nörolojik defisit gelişen hastaların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik
girişimler (Disiplinlerarası)
Dr. Seher ÜNVER ,
(Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü )
14:45 – 15:00
Spinal cerrahi girişim sonrası rehabilitasyon
Doç.Dr. Emine İYİGÜN
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu)
15:00 – 15:15
Tartışma
28 Eylül 2014 Pazar
OTURUM 5
10:30-12:00
Spinal cerrahi ve enstrümantasyon hemşireliği sempozyumunun
değerlendirilmesi ve öneriler
Kapanış
12:00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
335 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content