close

Enter

Log in using OpenID

Armoni II

embedDownload
BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
ARMONİ II
Kodu
ARM 200
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Dili
Dersin Ön Koşulu
Dersin Veriliş Şekli
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme
Kazanımları
Dersin İçeriği
S.Nu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
:
:
:
:
:
:
:
YY
Güz
Teori
1
Uyg.
0
Y.Kredi
1
AKTS
1
Ön Lisans
Zorunlu
Türkçe
Armoni I
Yüz Yüze
Bu derste; bas ve soprano ezgilerinin çok sesli hale getirilmesi, klasik
armoni kuralları çerçevesinde akor bağlanışlarının yapılabilmesi,
armoni dışı seslerin de kullanılarak melodik ezgiler yaratabilmeye
zemin hazırlanması amaçlanmaktadır.
: Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler;
 Majör-minör tonalitede yan basamak akorlarını kurabilecekler,
 Yan basamak akorlarını armonik kurallar dahilinde diğer akorlara
bağlayabilecekler,
 Alterasyonun nasıl yapılacağını kavrayacaklar ve majör tonalitede
altçeken-çeken fonksiyonlarında uygulayabilecekler,
 Napoliten altılı akorunu kadanslar içerisinde kullanabilecekler,
 Modülasyonu tanımlayabilecekler; eser içinde tespit edebilecekler,
 Modülasyon çeşitlerini bilecekler, yakın ve uzak tonalitelere
modülasyon yapabilecekler,
 Şifreli-şifresiz bas ve soprano partilerini armonileyebilecekler,
 Yaşam boyu öğrenmenin, kendini yenilemenin gerekliliği bilinciyle;
bilgiye erişebilecek, sanat-müzik-bilim ve teknolojideki gelişmeleri
izleyebilecek, eleştirel düşünme becerilerini geliştirebileceklerdir.
: Derste; majör ve minör tonalitede yan basamak akorları ve bu
akorların diğer derecelerin üzerine kurulan akorlarla bağlanışları,
Alterasyon ve Modülasyon konuları incelenecektir.
ÖN LİSANS PROGRAM YETERLİLİKLERİ
Temel müzik kuramı bilgisiyle (form, armoni, teori) müzik eserlerini
analiz edebilir.
Müziksel işitme, okuma ve ritmik çözümleme konusunda gelişmiş
bir duyarlılığa ve algı seçiciliğine sahiptir.
Batı Müziği ve Geleneksel Türk Müzikleri hakkında tarihsel ve
kültürel bağlamda bilgi sahibidir.
Çalgı, koro ve orkestra için yazılmış eserlerden oluşan bir
dağarcığa sahiptir.
Ana çalgısı için yazılmış etütler ile farklı dönem, stil ve türlere ait
eserleri seslendirebilecek teknik/müzikal bilgi ve beceriye sahiptir.
Çalgı/ses grupları ya da koro/orkestralar için yazılmış/düzenlenmiş
eserleri grupla uyumlu olarak seslendirebilecek teknik/müzikal bilgi
ve beceriye sahiptir.
Çalgıların teknik özelliklerini temel alarak, bir müzik eserini üflemeli
ve vurmalı çalgılar orkestrası için uyarlayabilir.
Müzik alanıyla ilgili teknik ve mesleki etkinliklerde veya projelerde
grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.
Yaşam boyu öğrenmenin, kendini yenilemenin gerekliliği bilinciyle;
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
X
X
X
X
X
X
X
bilgiye erişebilme, sanat/müzik, bilim ve teknolojideki gelişmeleri
izleme, eleştirel düşünme becerisine sahiptir.
Alanına ilişkin konuları; görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemleri
10
kullanarak, etkin ve doğru biçimde topluma sunabilecek beceriye
sahiptir.
İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak müzik
11
alanı ile ilgili gelişmeleri izler, ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşarak
meslektaşları ile iletişim kurabilir.
Müzik alanında kullanılan bilgisayar yazılımları ile birlikte, bilişim ve
12
iletişim teknolojilerini kullanabilir.
Müzik etkinliklerini izlemeye duyarlıdır, bu etkinliklere katılır ve
13
alanıyla ilgili çıkarımlarda bulunabilir.
Mesleki etik sorumluluk bilincine sahiptir, ekip çalışması koşullarına
14
uyum sağlar, kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine
getirebilir.
İnsan hakları, hukuk kuralları, toplumsal değerler ve çevre
15
konusunda duyarlılık kazanmıştır, alanıyla ilgili etkinliklerde güvenlik
tedbirlerini uygular.
Yeterliliği sağlama düzeyi : 1- Düşük, 2-3-Orta,4-5- Yüksek
X
X
X
X
X
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Konular
1-2
Majör ve Minör Tonalitede II. Derece Yan Basamak Akoru ve Bağlanışları
Majör ve Minör Tonalitede VI. Derece Yan Basamak Akoru ve Bağlanışları
3-4
Majör ve Minör Tonalitede III. Derece Yan Basamak Akoru ve Bağlanışları
5-6
Majör ve Minör Tonalitede VII. Derece Yan Basamak Akoru ve Bağlanışları
7
Ara Sınav
8
9-10 Armoni dışı sesleri Akor bağlanışları arasında kullanma
11
Majörde Pesleşmiş Altılıyı Altçeken ve Çeken Fonksiyonunda kullanma
12
Napoliten Altılısını Kadanslar içerisinde kullanma
13-15 Yakın ve Uzak tonlara Modülasyon
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları
KAYNAKLAR
CANGAL, Nuran. Armoni, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 1999.
1
BENJAMIN, T., HARUIT, M., NILSON, R. Tecniques and Materials of Tonal Music,
2
Haughton Company, Boston, 1986.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Ara Sınav
Yarıyıl Değerlendirme Notu
Yarıyıl Başarı Notu
Yarıyıl Başarı Notunun Ders Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Ders Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Faaliyetler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Ara Sınav Çalışması
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı Çalışması
Yarıyıl Sonu Sınavı
Sayı
14
10
1
1
2
1
Süre (Saat)
1
1
2,5
1
1,5
1,5
Adet
1
1
2
1
1
2
Puan
70
30
100
40
60
100
Toplam İş Yükü (Saat)
14
10
2,5
1
3
1,5
TOPLAM
AKTS
-
-
32
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
122 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content