close

Enter

Log in using OpenID

2014 Mayıs

embedDownload
AYLIK DEPREM RAPORU
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
Mayıs
i
AYLIK DEPREM RAPORU
Mayıs
İÇİNDEKİLER
1.
2014 MAYIS AYINDA TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ ...................................................... 1
2.
24 MAYIS 2014 EGE DENİZİ (GÖKÇEADA AÇIKLARI) DEPREMİ (MW: 6.5) .................................................. 3
3.
2014 MAYIS AYINDA DÜNYA’DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ ...................................................... 13
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
i
AYLIK DEPREM RAPORU
Mayıs
1. 2014 MAYIS AYINDA TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ
2014 Mayıs ayı içerisinde toplam 2689 adet deprem meydana gelmiştir (Şekil 1.1-1.2). Mayıs
ayı içerisinde meydana gelen büyüklüğü 4 ve üzeri olan depremlerin listesi Tablo 1.1’de
verilmiştir.
Şekil 1.1 2014 Mayıs ayında Türkiye'de meydana gelen depremlerin dağılımı
Şekil 1.2 2014 Mayıs ayında meydana gelen depremlerin Deprem Sayısı-Büyüklük Grafiği
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
1
AYLIK DEPREM RAPORU
Mayıs
Tablo 1.1 2014 Mayıs ayı içerisinde meydana gelen M≥ 4.0 olan depremler
Zaman (UTC)
Enlem(K)
Boylam(D)
Büyüklük
Derinlik (km)
Yer
01/05/2014 07:36
39.4550
37.3521
4.2
6.97
SIVASKANGAL
01/05/2014 14:16
38.0225
27.0510
4.1
8.23
KUSADASI KÖRFEZI
01/05/2014 17:33
37.0261
27.4613
4.1
11.18
MUGLABODRUM
03/05/2014 04:46
36.3276
28.8631
4.1
32.25
AKDENIZ-DOGU BASENI
05/05/2014 05:05
36.0475
31.0761
4.3
50.22
AKDENIZ-DOGU BASENI
06/05/2014 01:59
39.4288
23.9228
4.1
13.07
EGE DENIZI
10/05/2014 03:04
38.6626
22.6185
4.1
7.01
YUNANISTAN
12/05/2014 00:54
39.8676
20.5825
4.6
8.34
YUNANISTAN
18/05/2014 12:08
34.7400
26.1080
4.3
39.40
AKDENIZ-DOGU BASENI
20/05/2014 04:43
41.3475
20.4621
4.2
7.48
Albania
20/05/2014 23:30
39.6118
24.5303
4.3
32.07
EGE DENIZI
24/05/2014 09:25
40.2108
25.3073
6.5
25.02
EGE DENIZI
24/05/2014 09:31
40.3951
26.3058
5.3
6.98
SAROS KÖRFEZI
24/05/2014 10:11
40.3888
26.1786
4.6
19.09
ECEABAT AÇIKLARI
24/05/2014 09:33
40.4213
26.2166
4.4
7.13
SAROS KÖRFEZI
24/05/2014 10:35
40.3970
26.1291
4.3
24.92
ECEABAT AÇIKLARI
24/05/2014 11:18
40.3861
26.2146
4.0
25.58
SAROS KÖRFEZI
24/05/2014 11:33
40.2765
25.7700
4.5
14.92
GÖKÇEADA AÇIKLARI
24/05/2014 12:46
40.2568
25.3188
4.2
37.81
EGE DENIZI
24/05/2014 14:40
40.1306
24.4230
4.1
10.27
EGE DENIZI
24/05/2014 14:49
40.3816
26.0231
4.5
11.87
ECEABAT AÇIKLARI
24/05/2014 15:01
40.3770
26.1345
4.0
15.47
ECEABAT AÇIKLARI
24/05/2014 16:49
40.1726
23.4620
4.5
11.01
EGE DENIZI
24/05/2014 17:25
40.1675
23.2506
4.1
6.42
EGE DENIZI
24/05/2014 22:08
40.1350
24.1628
4.0
5.78
EGE DENIZI
24/05/2014 23:00
40.3895
25.9876
4.2
4.18
ECEABAT AÇIKLARI
25/05/2014 00:08
40.0706
24.4488
4.3
39.43
EGE DENIZI
25/05/2014 11:38
40.4128
26.1851
4.8
20.71
SAROS KÖRFEZI
25/05/2014 11:47
40.4411
26.0410
4.5
28.65
ECEABAT AÇIKLARI
25/05/2014 12:22
34.2340
35.4860
4.0
57.80
LÜBNAN AÇIKLARI
26/05/2014 21:28
40.2476
25.0200
4.1
15.29
EGE DENIZI
27/05/2014 00:16
38.8628
43.5591
4.3
12.38
VANMERKEZ
28/05/2014 00:03
40.4911
42.3998
4.3
10.61
ERZURUMSENKAYA
28/05/2014 03:59
40.3923
26.1770
4.1
12.07
ECEABAT AÇIKLARI
29/05/2014 06:00
40.1191
24.3585
4.0
20.66
EGE DENIZI
30/05/2014 04:06
40.1746
25.6383
4.1
19.57
GÖKÇEADA AÇIKLARI
31/05/2014 22:08
35.0325
26.0556
4.1
6.65
GIRIT AÇIKLARI
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
2
AYLIK DEPREM RAPORU
Mayıs
2. 24 Mayıs 2014 Ege Denizi (Gökçeada Açıkları) Depremi (Mw: 6.5)
24 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye Saati ile 12:25’te Gökçeada açıklarında (Ege Denizi) 40.2108
K, 25.3073 D koordinatlarında bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Türkiye Deprem Veri
Merkezi’nden (TDVM) alınan verilere göre meydana gelen depremin büyüklüğü Mw: 6.5 olarak
hesaplanmıştır. Depremin süresi 42 sn. olarak ölçülmüştür. Söz konusu depremden sonra ilk
48 saat içerisinde büyüklükleri 1.1 ile 5.3 arasında değişen 405 adet artçı deprem meydana
gelmiştir (Şekil 2.1, Şekil 2.2).
Şekil 2.1 24 Mayıs 2014 Ege Denizi Depremi Mw:6.5
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
3
AYLIK DEPREM RAPORU
Mayıs
Şekil 2.2 24 Mayıs 2014 Ege Denizi Depremi (Mw:6.5) Deprem sayısı - Büyüklük Grafiği
Deprem başta Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir olmak üzere Ege ve Marmara Bölgelerinde
geniş çaplı hissedilmiş olup, AFAD Başkanlığının deprem sonrası yaptığı çalışmalarda, bazı
binalarda hafif hasar bilgisi tespit edilmiştir.
Yapılan odak mekanizması çözümlerine göre depremin doğrultu atımlı bir faya bağlı geliştiği,
bu fayın da Kuzey Anadolu Fay Sisteminin Ege Denizi içerisindeki devamına ait olduğu
düşünülmüştür (Tablo 2.1).
Tablo 2.1 24 Mayıs 2014 Ege Denizi Depremi fay mekanizması çözümü
Odak
Tarih
Enlem
Boylam
M
Yer
24/05/2014
GÖKÇEADA
40.2108 25.3073 6.5
09:25:00
AÇIKLARI
Doğrultu1 Dalım1 Kayma1 Doğrultu2 Dalım2 Kayma2 Tip
167
87
9
76
177
81
MT
Bölgede aletsel dönemde bölgede meydana gelen depremler; 1912 M=7.2, M=6.3, M=6.8
Şarköy Mürefte, 1953 M=7.2 Yenice-Gönen, 1972 M=5.0 Ezine, 1975 M=5.5 Gelibolu, 1983
M=5.5 Biga depremleri ve 29 Aralık 2008’de Gökçe adanın Kuzey Doğusunda meydana gelen
M=5.1 büyüklüğündeki deprem ve 08 Ocak 2013’de Ege Denizinde meydana gelen Ml=6.2
büyüklüğündeki deprem olarak verilebilir.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
4
AYLIK DEPREM RAPORU
Mayıs
İVME DEĞERLERİ
Ege Denizi Depremi (MW= 6.5), deprem dış merkezine 51-724 km uzaklıklardaki AFAD’ın
Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem ağına ait 185 farklı ivme-ölçer istasyonu tarafından
kaydedilmiştir (Şekil 2.3). Depreme ait pik ivme değerleri işlenmemiş ham veriler olup, Tablo
2.2’de verilmiştir. Ölçülen en büyük ivme değeri Doğu-Batı yönünde Gökçeada istasyonu
(176,6 cm/sn2) tarafından kaydedilmiştir.
Şekil 2.3 24 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen Gökçeada Açıkları Depremini (Mw= 6.5)
kaydeden Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt İstasyonlarının dağılımı
Tablo 2.2 24 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen Gökçeada Açıkları Depremi’ni (Mw= 6.5)
kayıt eden ivme istasyon bilgileri ve ivme değerleri tablosu
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
İlçe
Kod
Rakım
(m)
KG
DB
(gal)
Düş.
(gal)
1
Çanakkale
GOKCEADA
1711 40.19
25.91
78
171.4 176.6
2
Çanakkale
BOZCAADA
1708 39.84
26.05
195
25.66 31.48 12.05
76
3
Edirne
ENEZ
2201 40.72
26.09
15
96.56 111.7 49.89
87
4
Çanakkale
MERKEZ
1701 40.14
26.40
1
141
132
İstasyonun
Deprem
Merkez
Üssüne
Uzaklığı
(km)
121.3 44.88
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
İstasyonun
Kayma
Dalgası
Hızı
VS30
(m/sn)
51
93
192
5
AYLIK DEPREM RAPORU
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
İlçe
Kod
Rakım
(m)
KG
DB
(gal)
Düş.
(gal)
İstasyonun
Deprem
Merkez
Üssüne
Uzaklığı
(km)
Mayıs
İstasyonun
Kayma
Dalgası
Hızı
VS30
(m/sn)
5
Çanakkale
MERKEZ_2
1713 40.16
26.41
53
94.39 97.47 46.22
94
6
Çanakkale
KEPEZ
1714 40.11
26.42
128
45.32 51.12 50.35
95
7
Çanakkale
EZINE
1704 39.77
26.35
68
37.41 27.49 16.76
101
8
Çanakkale
AYVACIK
1716 39.60
26.41
256
55.5
56.33 28.26
116
9
Çanakkale
GELIBOLU
1710 40.42
26.67
40
123.2
94.4
44.98
118
10
Edirne
KESAN
2203 40.87
26.63
55
81.95
48.3
29.01
133
11
Tekirdağ
SARKOY
5904 40.61
27.12
10
75.29 86.32
34.7
160
225
12
Balıkesir
EDREMIT
1013 39.59
27.02
22
46.94 38.89 24.74
162
223
Balıkesir
BURHANIYE
1019 39.50
26.98
55
31.63 25.63 10.78
164
14
Çanakkale
BIGA
1703 40.23
27.26
24
36.32 30.04 16.54
166
304
15
Çanakkale
YENICE
1707 39.93
27.26
275
41.49 49.37 22.06
169
324
16
Çanakkale
KARABIGA
1712 40.40
27.30
6
40.75
47.7
15.33
170
683
17
İzmir
DIKILI
3503 39.07
26.89
3
41.55 24.08
9.05
186
193
18
Edirne
MERKEZ
2202 41.67
26.59
67
27.49 29.02 11.63
194
19
İzmir
BERGAMA
3537 39.11
27.17
52
9.65
5.22
202
20
Tekirdağ
MERKEZ_3
5910 40.98
27.49
49
77.88 107.3 19.13
202
21
İzmir
KARABURUN
3527 38.64
26.51
60
11.94
6.64
7.35
204
22
Tekirdağ
MERKEZ
5902 40.98
27.52
42
68.79
64
19.35
204
23
Tekirdağ
MERKEZ_2
5908 40.98
27.55
64
45.96
39.6
15.45
207
24
Balıkesir
ERDEK
1018 40.41
27.79
21
15.62 13.69 13.43
211
25
Kırklareli
LULEBURGAZ
3902 41.36
27.32
47
45.27
43.5
11.95
211
26
İzmir
ALIAGA
3535 38.80
26.96
17
6.1
8.77
2.73
213
27
İzmir
FOCA
3534 38.66
26.76
13
9.44
12.72
3.55
213
328
28
Balıkesir
EDINCIK
1011 40.34
27.86
174
26.97 28.49 17.31
217
330
29
İzmir
KINIK
3508 39.09
27.37
71
8.29
8.49
2.31
218
558
30
Balıkesir
SAVASTEPE
1016 39.38
27.65
284
12.52 15.48
6.59
222
31
Balıkesir
MERKEZ
1003 39.65
27.86
158
24.23 29.44
9.69
227
460
32
Balıkesir
MERKEZ_2
1017 39.65
27.86
262
30.5
22.21 13.13
227
662
33
Tekirdağ
CORLU
5907 41.14
27.78
166
25.68 25.95 21.16
231
34
İzmir
CESME
3528 38.30
26.37
17
3.49
4.92
1.8
232
35
Kırklareli
MERKEZ
3901 41.74
27.22
218
13.59 12.39
6.74
232
36
Tekirdağ
MARMARA
EREGLISI
5906 40.97
27.93
64
36.37 46.97 15.12
236
325
37
İzmir
URLA
3523 38.33
26.77
76
4.47
2.67
245
414
38
Balıkesir
SUSURLUK
1020 39.92
28.16
53
50.98 43.33 15.21
246
39
İzmir
GUZELBAHCE
3516 38.37
26.89
17
3.3
3.93
1.51
247
460
40
İzmir
YAMANLAR
3524 38.50
27.11
64
4.11
4.41
2.12
247
459
41
İzmir
BOSTANLI
3515 38.46
27.09
4
10.26
6.63
3.01
249
171
13
10.87
5.82
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
403
286
409
6
AYLIK DEPREM RAPORU
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
İlçe
Kod
Rakım
(m)
KG
DB
(gal)
Düş.
(gal)
Mayıs
İstasyonun
Deprem
Merkez
Üssüne
Uzaklığı
(km)
İstasyonun
Kayma
Dalgası
Hızı
VS30
(m/sn)
42
İzmir
BALCOVA
3510 38.41
27.04
3
7.05
5.52
1.74
251
313
43
İzmir
BAYRAKLI
3514 38.48
27.16
197
3.32
4.34
2.13
251
836
44
İzmir
KARSIYAKA
3519 38.45
27.11
10
12.69 10.62
4.17
251
131
45
İzmir
MERKEZ
3513 38.46
27.17
2
11.58 15.77
4.61
253
196
46
Manisa
MERKEZ
4501 38.61
27.38
106
5.04
6.13
3.65
253
340
47
İzmir
GUZELYALI
3506 38.39
27.08
26
2.3
1.6
1.12
254
771
48
İzmir
KONAK
3518 38.43
27.14
7
6.49
13.26
2.68
254
298
49
İzmir
MANAVKUYU
3520 38.48
27.21
184
3.87
3.86
2.6
254
875
50
Manisa
SARUHANLI
4508 38.73
27.56
38
17.6
9.95
3.12
255
51
İzmir
BORNOVA
3530 38.45
27.22
35
8.13
9.58
2.28
257
270
52
İzmir
ÇAMDİBİ
3522 38.44
27.20
68
7.04
7.66
3.14
257
249
53
İzmir
BUCA
3512 38.40
27.15
79
3.27
2.79
1.68
258
468
54
İzmir
YESILYURT
3525 38.37
27.11
106
3.86
3.26
1.49
258
745
55
Balıkesir
BIGADIC
1008 39.40
28.13
148
16.28 16.12
4.55
259
300
56
Bursa
KARACABEY
1633 40.21
28.36
59
15.31 17.73
9.63
259
57
Manisa
AKHISAR
4502 38.91
27.82
94
14.4
11.56
5.27
261
292
58
İzmir
PINARBASI
3511 38.42
27.26
76
2.64
3.37
2.18
262
827
59
Bursa
MUSTAFA
KEMALPASA
1614 40.03
28.39
41
14.96 23.77 10.66
264
265
60
İstanbul
SILIVRI
3408 41.07
28.26
31
9.29
8.67
5.29
265
639
61
Manisa
TURGUTLU
4507 38.51
27.71
88
3.77
6.22
2.29
282
62
İstanbul
BUYUKCEKMECE
3412 41.02
28.58
13
12.79 12.47
5.85
289
63
İzmir
TORBALI
3532 38.16
27.36
39
5.7
8.64
2.25
290
64
Manisa
GORDES
4505 38.94
28.28
670
8.9
5.57
4.15
294
65
Yalova
ARMUTLU
7706 40.51
28.83
6
15.06 13.15
3.29
299
66
İzmir
BAYINDIR
3531 38.22
27.65
104
1.93
2.18
1.01
301
67
İstanbul
K.CEKMECE
3415 41.03
28.76
67
21.36
21.5
10.03
303
68
İstanbul
YESILKOY
3416 40.97
28.84
30
8.45
9.54
3.7
308
69
Bursa
NILUFER
1621 40.23
28.98
119
8.8
10.07
4.84
311
70
Manisa
SALIHLI
4506 38.48
28.12
111
6.37
7.08
2.7
311
273
71
Bursa
OSMANGAZI
1626 40.24
28.98
162
16.01 22.12
7.35
312
448
72
Manisa
DEMIRCI
4504 39.04
28.65
853
25.08 15.68
8.96
317
336
73
Bursa
OSMANGAZI
1624 40.18
29.06
366
4.48
3.91
2.88
319
74
Bursa
OSMANGAZI
1627 40.23
29.08
91
15.26 15.49
8.84
320
75
İstanbul
FATIH
3411 41.01
28.98
34
7.7
4.49
2.07
320
76
Bursa
DEMIRTAS
1628 40.27
29.10
143
8.48
9.82
3.34
321
488
77
İzmir
ODEMIS
3509 38.22
27.96
112
7.29
10.48
3.34
321
286
78
Bursa
OSMANGAZI
1625 40.26
29.10
106
9.34
11.14
3.95
322
394
79
Yalova
CINARCIK
7707 40.64
29.08
59
9.24
8.77
3.67
322
80
Bursa
KURTUL
1630 40.36
29.12
74
16.36 18.41
4.25
324
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
629
283
249
301
7
AYLIK DEPREM RAPORU
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
İlçe
Kod
Rakım
(m)
KG
DB
(gal)
Düş.
(gal)
Mayıs
İstasyonun
Deprem
Merkez
Üssüne
Uzaklığı
(km)
İstasyonun
Kayma
Dalgası
Hızı
VS30
(m/sn)
81
İstanbul
BESIKTAS
3407 41.06
29.01
130
4.68
3.96
2.71
324
595
82
Bursa
YILDIRIM
1620 40.18
29.13
193
7.73
7.01
3.63
325
459
83
Aydın
SOKE
911
37.76
27.39
67
2.95
3.8
1.47
328
84
Bursa
GEMLIK
1629 40.43
29.17
2
16.3
22
13.06
328
229
85
Bursa
UMURBEY
1632 40.41
29.18
194
13.6
10.25
4.25
329
366
86
Bursa
KELES
1613 39.92
29.23
1060
15.24 16.62
4.25
336
412
87
Yalova
MERKEZ
7708 40.66
29.25
2
10.93 12.61
5.08
336
196
88
Yalova
SOGUCAK
7710 40.59
29.27
219
4.76
7.97
2.75
337
358
89
Bursa
ORHANGAZI
1619 40.42
29.29
132
12
12.11
6.27
338
348
90
Bursa
ORHANGAZI
1631 40.49
29.30
120
8.64
6.44
2.34
339
91
Kütahya
SIMAV
4309 39.09
28.98
828
9.99
8.59
3.24
340
259
92
Yalova
SUGOREN
7709 40.56
29.31
343
7.91
8.44
5.42
340
375
93
İstanbul
SULTANBEYLI
3417 40.95
29.26
224
2.15
1.97
1.99
342
94
Yalova
CIFTLIKKOY
7711 40.66
29.33
12
8.96
8.34
4.23
343
95
Manisa
ALASEHIR
4503 38.36
28.51
200
2.38
2.71
1.51
348
358
96
Kütahya
EMET
4306 39.34
29.25
853
10.2
9.42
6.38
353
304
97
Aydın
KOSK
916
37.86
28.05
81
1.64
2.28
0.96
356
371
98
Bursa
INEGOL
1610 40.07
29.51
304
20.26
18.7
6.4
358
252
99
Yalova
ALTINOVA
7712 40.69
29.51
4
6.63
5.75
2.79
358
100 Aydın
SULTANHISAR
915
37.88
28.15
74
2.51
4.27
1.66
359
101 Kocaeli
DILOVASI
4119 40.77
29.52
73
2.45
3.03
1.67
360
102 Kocaeli
KARAMURSEL
4111 40.68
29.59
30
5.41
6.64
3.14
365
103 Kocaeli
HEREKE
4124 40.78
29.61
65
3.01
2.93
2.12
368
104 Aydın
NAZILLI
914
37.91
28.34
82
4.88
4.37
2.17
369
267
105 Bursa
IZNIK
1611 40.43
29.72
95
8.46
9.83
4.36
374
251
106 İstanbul
SILE
3410 41.17
29.61
50
7.37
6.06
4.85
376
107 Aydın
KUYUCAK
913
37.91
28.47
93
2.08
2.18
1.19
377
301
108 Kocaeli
KORFEZ
4113 40.78
29.73
33
1.75
2.43
1.25
378
300
109 Kütahya
GEDIZ
4304 38.99
29.40
735
6.47
7.44
2.38
379
343
110 Kocaeli
KORFEZ
4115 40.74
29.78
7
4.43
4.35
2.61
381
111 Kocaeli
BASISKELE
4116 40.72
29.87
3
9.21
9.29
3.83
388
112 Muğla
MILAS
4806 37.30
27.78
52
0.77
1.11
0.48
390
323
113 Aydın
BUHARKENT
912
37.97
28.75
212
1.17
3.05
0.9
391
390
114 Denizli
BULDAN
2013 38.04
28.83
621
1.62
1.37
0.64
392
345
115 Kocaeli
KOZLUK
4127 40.76
29.90
3
3.15
3.96
2.3
392
116 Kocaeli
KOZLUK
4125 40.77
29.92
77
1.64
2.19
0.83
393
117 Kocaeli
MERKEZ
4126 40.76
29.91
4
5.41
5.35
3.14
393
118 Kocaeli
BASISKELE
4105 40.67
29.97
177
4.82
5.89
3.57
397
119 Kocaeli
KULLAR
4121 40.72
29.97
39
5.83
6.28
3.33
397
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
355
300
826
289
8
AYLIK DEPREM RAPORU
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
İlçe
Kod
Rakım
(m)
KG
DB
(gal)
Düş.
(gal)
İstasyonun
Deprem
Merkez
Üssüne
Uzaklığı
(km)
Mayıs
İstasyonun
Kayma
Dalgası
Hızı
VS30
(m/sn)
120 Muğla
BODRUM_2
4813 37.07
27.44
368
0.52
0.68
0.28
398
121 Kocaeli
KARTEPE
4117 40.67
30.03
100
4.09
3.71
2.12
401
122 Muğla
BODRUM
4809 37.03
27.44
25
0.37
0.67
0.31
401
123 Kocaeli
MERKEZ
4120 40.77
30.03
12
5.48
4.94
1.89
402
124 Bilecik
BOZOYUK
1102 39.90
30.05
751
5.69
3.5
1.97
406
402
125 Denizli
SARAYKOY
2015 37.93
28.92
157
3.01
3.11
1.81
406
232
126 Kocaeli
KARTEPE
4118 40.72
30.08
57
9.04
10.03
4.4
406
127 Muğla
YATAGAN
4807 37.34
28.14
684
0.73
1.09
0.5
406
696
128 Kütahya
MERKEZ
4301 39.43
29.99
932
13.48
9.81
6.12
412
267
129 Kütahya
MERKEZ_2
4307 39.41
30.01
952
3.43
5.24
3.2
414
130 Eskişehir
INONU
2607 39.82
30.15
832
5.51
6.93
3.88
416
265
131 Kocaeli
KANDIRA
4110 41.07
30.15
37
2.06
1.07
0.98
417
380
132 Sakarya
GEYVE
5404 40.52
30.29
82
5.39
5.28
2.83
423
133 Denizli
MERKEZ
2012 37.77
29.08
395
1.48
1.68
0.93
429
134 Denizli
MERKEZ_KINIKLI
2011 37.74
29.10
482
0.5
0.49
0.34
432
135 Muğla
YERKESIK
4808 37.13
28.28
661
0.51
0.53
0.38
432
136 Eskişehir
MERKEZ
2612 39.77
30.40
836
3.97
2.5
1.7
438
137 Eskişehir
EMIRCE KOYU
2603 39.88
30.45
967
1.71
1.5
1.18
441
138 Muğla
DATCA
4812 36.71
27.69
25
0.33
0.47
0.25
443
139 Eskişehir
YUNUSEMRE
2602 39.79
30.50
804
5.51
4.44
1.68
446
328
140 Eskişehir
DUMLUPINAR
2606 39.75
30.50
833
4.18
4.01
1.94
447
348
141 Eskişehir
2604 39.77
30.51
770
4.79
4.71
1.48
447
296
142 Eskişehir
KIRMIZITOPRAK
AU 2 EYLUL
KAMP.
2601 39.81
30.53
789
7.97
4.47
2.17
448
237
143 Eskişehir
MERKEZ
2613 39.79
30.54
787
3.99
4.09
2.02
449
144 Sakarya
AKYAZI
5406 40.67
30.62
52
2.05
2.22
0.73
451
145 Eskişehir
MERKEZ
2614 39.75
30.56
854
4.12
5.6
4.86
452
146 Eskişehir
MERKEZ
2616 39.71
30.62
917
4.12
2.16
1.58
458
147 Eskişehir
MERKEZ
2615 39.74
30.65
815
4.65
6.68
3.03
460
148 Sakarya
HENDEK
5405 40.80
30.74
173
3.3
2.67
1.99
462
149 Muğla
KOYCEGIZ
4811 36.97
28.69
17
0.84
0.84
0.57
469
372
150 Eskişehir
SEYITGAZI
2609 39.45
30.70
999
2.09
1.92
1.15
471
407
151 DUZCE
GOLYAKA
8109 40.78
31.00
146
6.7
4.16
2.22
483
152 Afyon
DINAR
302
38.06
30.15
862
3.21
3.26
1.56
487
153 Afyon
SUHUT
311
38.53
30.54
1145
2.06
2.32
0.82
492
154 DUZCE
AYDINPINAR
8106 40.77
31.11
143
3.26
4.3
2.35
493
155 DUZCE
DUZCE_MERKEZ
8107 40.84
31.11
143
3.72
3.64
1.76
493
156 DUZCE
KONURALP
8105 40.90
31.15
195
1.28
1.12
0.94
497
157 DUZCE
DUZCE_MERKEZ
8102 40.83
31.16
160
3.71
3.8
2.16
498
158 DUZCE
BEYCILER
8104 40.86
31.18
152
2.77
2.13
1.54
499
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
747
630
272
198
9
AYLIK DEPREM RAPORU
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
İlçe
Kod
Rakım
(m)
KG
DB
(gal)
Düş.
(gal)
Mayıs
İstasyonun
Deprem
Merkez
Üssüne
Uzaklığı
(km)
İstasyonun
Kayma
Dalgası
Hızı
VS30
(m/sn)
355
159 Bolu
MUDURNU
1408 40.47
31.21
831
1.26
0.72
0.62
500
160 DUZCE
DUZCE_MERKEZ
8108 40.86
31.23
250
1.14
0.77
0.82
503
161 Burdur
TEFENNI
1505 37.32
29.78
1153
0.54
0.51
0.4
510
367
162 Eskişehir
KAYMAZ
2608 39.52
31.18
985
1.18
0.89
0.87
510
480
163 Burdur
MERKEZ
1502 37.70
30.22
874
0.44
0.44
0.53
514
294
164 Isparta
SENIRKENT
3201 38.10
30.56
970
0.49
0.53
0.49
516
445
165 Afyon
EMIRDAG
310
39.02
31.15
987
2.27
1.7
0.66
522
166 Bolu
MERKEZ
1401 40.75
31.61
746
2.51
3.02
0.91
534
167 Bolu
MERKEZ_2
1411 40.68
31.62
720
1.23
0.92
0.53
535
168 Afyon
SULTANDAGI
309
38.53
31.24
1006
0.77
0.76
0.36
549
169 Bolu
YENICAG
1410 40.77
32.04
1002
1.21
1.03
0.52
570
170 Bolu
DORTDIVAN
1409 40.72
32.06
1172
1.38
1.22
0.61
572
171 Konya
AKSEHIR
4205 38.34
31.42
1020
0.66
0.51
0.35
572
172 Antalya
KORKUTELI
707
37.00
30.35
1303
0.39
0.39
0.29
573
173 Bolu
MENGEN
1405 40.94
32.08
623
1.11
0.83
0.72
574
174 Konya
YUNAK
4204 38.82
31.73
1144
0.73
0.9
0.68
577
175 Bolu
GEREDE
1402 40.79
32.21
1305
0.78
0.58
0.36
584
176 Ankara
CAMLIDERE
618
40.48
32.46
1175
0.97
0.84
0.71
605
177 Ankara
KIZILCAHAMAM
617
40.46
32.63
991
0.91
0.64
0.46
620
178 Ankara
ESKISEHIR YOLU
619
39.91
32.76
851
1.02
0.87
0.59
636
179 Çankırı
CERKES
1803 40.81
32.88
1137
1.04
0.72
0.44
641
180 Çankırı
ORTA
1804 40.61
33.08
1243
1.82
1.34
0.62
658
181 Ankara
BALA
603
39.56
33.12
1305
0.71
0.67
0.47
674
182 Çankırı
MERKEZ_2
1806 40.60
33.60
794
0.79
0.38
0.43
702
183 Kırıkkale
MERKEZ
7101 39.85
33.52
754
0.73
0.95
0.67
702
184 Kastamonu MERKEZ
3702 41.42
33.80
755
0.36
0.28
0.14
721
185 Ankara
604
33.52
971
0.9
0.88
0.3
724
SEREFLIKOCHISAR
38.96
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
294
388
365
445
348
450
421
291
10
AYLIK DEPREM RAPORU
Mayıs
Şekil 2.4 24 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen Ege Denizi Depreminin (Mw:6.5) tahmini
sarsıntı haritası (ShakeMap was generated by using OpenSHA developed by Field, E.H., et.
all., 2003)
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
11
AYLIK DEPREM RAPORU
Mayıs
TAHMİNİ SİSMİK ŞİDDET SONUÇLARI
24 Şubat 2014 tarihli Gökçeada Açıkları ( Ege Denizi) Depremi tahmini sismik şiddet dağılım
haritası ve AFAD- Deprem Mobil Uygulaması “Depremi Hissetiniz Mi?” anket sonuçları Şekil
2.5’de verilmiştir.
Şekil 2.5 Tahmini Sismik Şiddet haritası ve AFAD-Deprem Mobil Uygulaması verilerine göre
depremin hissedilme durumunu gösterir harita
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
12
AYLIK DEPREM RAPORU
Mayıs
3. 2014 MAYIS AYINDA DÜNYA’DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ
2014 Mayıs ayı içerisinde Dünya’da büyüklüğü 5 ve üzeri olan toplam 163 deprem meydana
gelmiştir (Şekil 3.1). Bu depremlerden büyüklükleri 6 ve üzeri olanlar Tablo 3.1‘de verilmiştir.
Şekil 3.1 2014 Mayıs ayında Dünya'da meydana gelen M ≥ 5.0 olan depremlerin dağılımı
Tablo 3.1 2014 Mayıs ayında Dünya’da meydana gelen M ≥ 6.0 olan depremler (EMSC)
Tarih
Saat
Enlem
Boylam
Derinlik
Büyüklük
Yer
01/05/2014
06:36:37
-21.46
170.37
123
6.6
SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
04/05/2014
20:18:24
34.84
139.36
152
6
NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN
04/05/2014
09:25:14
-25.86
178.23
616
6.3
SOUTH OF FIJI ISLANDS
04/05/2014
09:15:53
-24.81
179.12
539
6.6
SOUTH OF FIJI ISLANDS
05/05/2014
11:08:45
19.68
99.78
10
6.2
THAILAND
06/05/2014
20:52:31
-36.28
-96.89
10
6.2
WEST CHILE RISE
07/05/2014
04:20:35
-6.93
154.87
10
6
BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
08/05/2014
17:00:17
17.33
-100.75
30
6.4
GUERRERO, MEXICO
10/05/2014
07:36:01
17.28
-100.73
20
6.1
GUERRERO, MEXICO
12/05/2014
18:38:37
-49.88
-114.75
10
6.4
SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
13/05/2014
06:35:24
7.18
-82.37
10
6.5
SOUTH OF PANAMA
14/05/2014
20:56:12
6.45
144.94
3
6.1
STATE OF YAP, MICRONESIA
15/05/2014
10:16:43
9.41
122.14
20
6.2
NEGROS, PHILIPPINES
15/05/2014
08:16:36
6.37
144.87
10
6.3
STATE OF YAP, MICRONESIA
18/05/2014
01:02:28
4.31
92.73
2
6
OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
21/05/2014
24/05/2014
31/05/2014
16:21:53
09:25:02
11:53:48
18.26
40.29
18.88
88.09
25.4
-107.57
34
27
10
6
6.9
6.2
BAY OF BENGAL
AEGEAN SEA
OFF COAST OF JALISCO, MEXICO
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
13
AYLIK DEPREM RAPORU
Mayıs
KAYNAKLAR
 Earthquake Research Department (ERD). http://www.deprem.gov.tr/
 European-Mediterranean Seismological Centre. http://www.emsc-csem.org
 Duman T.Y., Emre O., Olgun Ş. ve Özalp S., 2012, 1:250.000 ölçekli Türkiye Diri Fay
Haritası Serisi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Ankara - Türkiye
http://www.mta.gov.tr/v2.0/default.php?id=yeni_diri_fay_haritalari-goruntule
 TC. Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı (DDA). http://www.deprem.gov.tr/
 Field, E.H., T.H. Jordan, and C.A. Cornell (2003), OpenSHA: A Developing CommunityModeling Environment for Seismic Hazard Analysis, Seismological Research Letters, 74,
no. 4, p. 406-419
Tarihsel depremlerin kaynakları;
Kod
1
Kaynak
Shebalin,N.V., Karnik,V.,Hardzievski,D.(1974) Catalogue of Earthquakes UNESCO,Skopje,Yugoslavia
Maravelakis,M.J.(1941)Beitrage zur Kentnis der Erdbebengeschicte von Griechenland und den
Nachbarlandernauf Grund der Erinnerungen.Veröffentlichungen der Reichsanstalt für Erdbebenforschung
10
in jena
Pınar,N.,Lahn,E.(1952)Türkiye Depremleri İzahlı Kataloğu.T.C.Bayındırlık Bak.Yapı ve İmar İş.Reis.Y.Seri
11
6,Sayı 36
İncicyan,P.G.(1976)Onsekizinci Asırda İstanbul.İst.Fetih Cemiyeti Ens.Yayın No.43,Baha
12
Matbaası,İstanbul
Arıncı,R.(1945)Arzda ve Yurdumuzda Zelzele Bölgeleri.Çorumlu Mecmuası,Çorum Halkevi Yayını,Yıl
13
4,Sayı 29,Çorum
14
Yücel.E.(1971)İstanbul Depremleri Hayat Tarih Mecmuası,Sayı 6,Temmuz 1971,Cilt 2,S.58-63
15
Muralt Cronologie Byzantine.Prof.Dr.H.Soysal Arşivi,İstanbul
Andreasyan,H.(1970)Ermeni Kaynaklarından Derlenmiş Deprem Listesi.Yayımlanmamış, Prof.Dr.H.Soysal
16
Arşivi,İstanbul.
17
Naima Tarihi Cilt 4,S.17-289,Cilt5, S.145-267
18
Akyol ,İ.H.(1938)Erzincan Zelzelesi ve Son Feyezanlar.Ülkü Halkevleri Dergisi,Cilt 11,Sayı64,Haziran 1938
Ambraseys,N.N.(1975) Studies in Historical Seismicity and Tectonics.Geodynamics Today,Chap.2,The
19
Royal Soc.,London.
Calvi,V.S.(1941)Erdbebenkatalog der Turkei und Einiger Benaehbarter Gebiete.Yayımlanmamış,Rapor
2
No.276,MTA Enstitüsü,1941,Ankara
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
14
AYLIK DEPREM RAPORU
Mayıs
Öcal,N.(1968) Türkiyenin Sismisitesi ve Zelzele Coğrafyası , 1850-1960 Yılları İçin Zelzele Katoloğu
20
Kandilli Rasathanesi Yayınları No:8, İstanbul
Andreasyan, H. (1973) xıv VE xv. Yüzyil Türk Tarihine ait Ufak Kronolojıler, Kolofanlar . İst. Üni. Ede. Fak.
21
Tarih Ens. Dergisi, Sayı 3, İstanbul
22
Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan Kitapları No:1101 , Varak 105/b , 72/b , İstanbul
Cezar, M. (1963) Türk Sanat Tarihi Araştırmaları ve İncelemeleri I. Güzel Sanatlar Akademisi, Türk Sanatı
23
Tarihi Enstitü Yayınları No:1, S:327-414
Kömürcüyan,E:Ç: (19529 XVII. Asırda İstanbul Tarihi İstanbul Üni. Edebiyat Fak. Yayınları , No:506,
24
İstanbul
25
Coşar, Ö.S. (1979) Fransanın İzmir Dosyası 19 Aralık 1979 tarihli Yeni Asır Gazetesi , İzmir
26
H. Saadettin Tarihi Cilt II El Yazması , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
27
Reşit Tarihi Cilt II s.122-213 El Yazması , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
28
İstanbul İl Yıllığı (1973) S. 6-230 , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
29
İstanbul İl Yıllığı (1973) S. 167-270 , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
Ambraseys,N.N.(1965)The Seismic History of Cyprus.Revue de I'Union Inter.de Secours No.3,35-
3
48,Geneva
30
Mambury,E(1925)İstanbul Rehber-i Seyyahin.Tercüman Gazetesi Arşivi,İstanbul.
31
Zincirkıran,N.ve diğerleri(1968)Hürriyet Cep Ansiklopedisi.Hürriyet Gazetesi Yayınları,İstanbul.
32
Şemdanı Zade(1976)Fındıklı Süleyman Efendi Tarihiİst.Üni.Ede.Fak.Yayını No.2088,Cilt1,S.176
Verrolot,M.P.(1856)Compt-rondu.Tableau des tremblements de terre qui ont eulieu dans I'Empire Ottoman
33
en 1855.Ac de Sei.Paris,Tome 42,p.93-293
Gökmenzade Hacı Çelebi(Sayyid Hüseyin Rıfat)İşaretnuma(El Yazması),Cebeci Semt
34
Kütüph.No.1314,Ankara
Slaars M.B.F.(1932),Çev.Arapzade Cevdet İzmir Hakkında Tetkikat.İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri
35
Yayını ,Sayı6,Marifet Matbaası,İzmir.
36
Deprem Dosyası Cumhuriyet Gazetesi Arşivi, İstanbul.
37
İslam Ansiklopedisi(1966)No.53B,İstanbul Maddesi,S.1214-1239
Swiss Reinsurance Company(1978)Atlas on Seismicity and Volcanism.Swiss Reinsurance
38
Company,October 1977,Switzerland.
Ambraseys,N.N.,Zatobek,A.,Taşdemiroğlu,M.,Aytun,A.(1968)The Mudurnu Valley Eathquake of 22 July
39
1967.Serial No.622/BMS. RD/AVS,Paris,June 1968,UNESCO.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
15
AYLIK DEPREM RAPORU
Mayıs
Plassard-Kogoş(1968)Catalogue des Seismes Re cents a Liban.Ann.Memoires de I'Observ.de
4
Xsara.TomeIV,Cahier 1
40
Karnik,V.(1971) Seismicity of the Eurpean Area 2.D.Rediel Publishing Company /Dortrecht,Holland
Kondorskaya,N.V.,Shebalin,N.V.(1977)New Catalogue of strong Earthquakes on the Territory of USSR
5
from theAncientest times to 1975.Moscow
Collection Academique Tome VI de la Partie Etrangere et Premier Tome de la Physique Experimantale
6
Separee.
7
Broghton,T:R:S:(1938) An Economic survey of Ancient Roma.Vol.IV,The Johns Hopkins Press,Baltimore
Ergin,K.,Güçlü,U.,Uz,Z.(1967)Türkiye ve civarının Deprem Katoloğu.İ:T:Ü: Maden Fak.Arz Fiziği Ens.Yayın
8
No.24,İstanbul
Francis,I.(1947)Bizans Kaynaklarına göre Orta Şark'ta Vukubulan Zelzeleler İ.Ü.Ed.Fak.Coğ.Bl.Doktora
9
Tezi İ.Ü.Kitaplığı No.1420
A1 Kaynak sayısı üç'den fazla bilgi ve belge düzeyi yüksek
A2 Kaynak sayısı üç'den az bilgi ve belge düzeyi yüksek
A3 Kaynak sayısı üç'den fazla bilgi ve belgeleri geliştirilmeye gereksinim gösteriyor.
B1 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belge düzeyi orta
B2 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belgeleri geliştirilmeye gereksinim gösteriyor düzeyi orta
B3 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belgeleri yetersiz.
C1 Kaynak sayısı yetersiz.
C2 Bilgi ve belgeleri yetersiz.
C3 Hem kaynak sayısı ,hemde bilgi ve belgeleri yetersiz.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 057 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content