close

Enter

Log in using OpenID

25 mart-15 mayıs 2014

embedDownload
ÖN KAYIT TARİHLERİ
25 MART-15 MAYIS 2014
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İNTERNET ADRESİ
E-POSTA ADRESİ
TELEFON
: www.dho.edu.tr
: [email protected]
: (0216) 395 26 30 – Dahili : 25 00
1
ADAYLARIN DİKKATİNE
1.
BAŞVURU, 2. SEÇİM AŞAMALARI VE SEÇİM AŞAMALARI SONRASI
İŞLEMLERE AİT KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.
2.
BU
KILAVUZDA
TARİHİNDEN
SONRA
YER
ALAN
YASAMA,
KURALLAR,
YÜRÜTME
VE
KILAVUZUN
YARGI
YAYIM
ORGANLARI,
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ
TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. İLGİLİ DEĞİŞİKLİK AŞAĞIDA YER ALAN
İNTERNET ADRESİNDE YAYINLANIR.
3.
BU KILAVUZDA YER ALAN BİLGİ VE DUYURULAR HİÇBİR GERÇEK
VE TÜZEL KİŞİYE MALİ VE HUKUKİ ANLAMDA KAZANILMIŞ HAK
DOĞURMAZ. DENİZ KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI,
SAHİL
GÜVENLİK
KOMUTANLIĞI VE DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞININ EYLEM
VE İŞLEMLERİNDE TAKDİR HAKKI SAKLIDIR.
4.
TEMİN FAALİYETLERİ SÜRESİNCE HERTÜRLÜ RESMİ DUYURU VE
BİLGİLENDİRME
http://www.dho.edu.tr
YAPILACAKTIR.
2
İNTERNET
ADRESİNDEN
ÖN KAYIT İŞLEMLERİ ve İKİNCİ SEÇİM AŞAMA SINAVLARINA
ÇAĞRI ESASLARI
1. Deniz Harp Okuluna 2014 yılında erkek ve bayan öğrenciler alınacaktır. Deniz Harp Okuluna
başvuru koşullarını taşıyan ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin Deniz Subayları arasında yerini almak
isteyen öğrencilerin 25 MART-15 MAYIS 2014 tarihleri arasında internet sitemizdeki
(www.dho.edu.tr) ön kayıt programını kullanarak ön kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir.
2. İNTERNET ÜZERİNDEN ön kayıt başvurusu yapmayanlar ikinci seçim aşama sınavlarına (ön
sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüşme) çağrılmayacaklardır. Şahsen ve posta yolu ile
başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Başvuruda bulunan adaylar 2014 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavından(YGS) YGS-1 ve
YGS-2 puan türlerinde aldıkları puanlardan, yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç
duyulan aday sayısına bağlı olarak “İkinci Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanı” belirlenecektir.
4. Belirlenecek taban puandan daha yüksek puan alan adaylar ikinci seçim aşama sınavlarına
(ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüşme) çağrılacaktır. İkinci seçim aşama
sınavlarına çağrılan adaylar Haziran (2014) ayı içerisinde internet sitemizde ilan edilecek,
ayrıca posta yolu ile bir çağrı yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. (Adaylar İhtiyaç
duydukları bilgi ve belgeleri internet sitemizden temin edebileceklerdir)
5. Çağrı yapılan adaylardan başvuru koşullarına uymayanlar, belgeleri eksik veya hatalı olanlar
ya da ön kayıtta hatalı, yanlış ve eksik bilgi verdikleri tespit edilenler ikinci seçim aşama
sınavlarına alınmayacaklardır.
6. Deniz Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek olan ikinci seçim aşamalarında başarılı olan
adayların, bedeni yeterlilik testleri ve görüşme aşamasında aldıkları puanlar ile 2014 yılı Lisans
Yerleştirme Sınavının (LYS) MF-1 ve MF-4 puan türlerinde alacakları puanın yüksek olanı dikkate
alınarak “aday performans puanları” tespit edilecektir.
7. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylar “aday performans puanlarına” göre
sıralanacak, kontenjana girerek sevk edilecekleri askeri hastaneden “Askeri Öğrenci Olur” raporu
alan adayların kesin kayıt işlemleri yapılacaktır. İkinci seçim aşama sonuçları, Lisans Yerleştirme
Sınav (LYS) sonuçlarının açıklanmasını müteakip internet sitemizde ilan edilecek, ayrıca posta
yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.
8. ÖSYS aday bilgi formunda “Askeri Okullara Girme İsteği” kutucuğu bulunmaktadır. Bu kutucuk
istatistik ve bilgi edinme amaçlıdır. Bu kutucuğu işaretlemek ya da işaretlememek Deniz Harp
Okuluna başvuruyu etkilememektedir.
Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm duyuru ve açıklamalar zamanı
geldikçe internet sitemizde (www.dho.edu.tr) yayınlanacaktır. Lütfen internet
sitemizden bu duyuru ve açıklamaları takip ediniz.
3
GENEL HUSUSLAR
Türk Deniz Kuvvetlerinin temel subay kaynağı olan Deniz Harp Okulu, Deniz Kuvvetlerinin
çeşitli birimlerinde görev alacak cesur, dürüst, liderlik özelliklerine sahip, en son teknolojik
gelişmeleri izleyebilecek düzeyde akademik eğitim almış deniz subayları yetiştirmektedir.
Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltıları, suüstü
gemileri, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/ Sualtı Savunma (SAS), deniz
istihkâm, deniz piyade ve diğer kara birlikleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığının gemileri,
sahil güvenlik botları, uçakları, helikopterleri ve birliklerinde görev yapmaktadır.
Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde
Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.
Deniz Harp Okulunun İstanbul Tuzla’daki modern yerleşkesinde endüstri, bilgisayar, makine,
gemi inşa, elektrik/ elektronik mühendisliği ve uluslararası ilişkiler dallarında dört yıllık lisans
düzeyinde akademik eğitim verilmektedir.
Deniz Harp Okulunda geleceğin subay adaylarına yıl içerisinde verilen akademik eğitimlere
ilave olarak çağdaş donanmamızın modern gemilerinde temel deniz eğitimleri ve açık deniz
eğitimleri verilmekte ve bu eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı
limanlarda ülkemizi ve dünyayı tanıma imkânı sağlanmaktadır.
Genç Bahriyelileri deniz koşullarına bedensel yönden hazırlamak maksadıyla Deniz Harp
Okulunda her türlü spor imkânı sağlanmaktadır. Modern spor tesisleri ile geleceğin subay
adaylarına deniz sporlarına yönelik yelken, kürek ve yatçılık eğitimleri verilmekte, tüm spor
branşlarında ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalara katılmaları sağlanmaktadır.
Ayrıca Türk Deniz Kuvvetlerinin özel ihtisas sahibi uzmanları tarafından verilen eğitimleri başarı
ile tamamlayan Deniz Harp Okulu öğrencilerine “tek yıldız dalgıç brövesi” verilmektedir.
Öğretim binaları, laboratuarlar, spor tesisleri, sosyal tesisler, kayıkhane ve öğrenci yaşam
alanları ile eşsiz olanaklara sahip olan Deniz Harp Okulunun seçkin eğitimini tamamlayan
Teğmenler mezun oldukları gün maaş almaya başlamakta, kendileri ve bakmakla yükümlü
oldukları aile bireyleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı sosyal, sağlık, OYAK üyeliği ve lojman
gibi olanaklardan faydalanma hakkına sahip olmaktadır.
Deniz Harp Okulu mezunu subaylar için yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora
imkânları da mevcuttur.
Deniz Harp Okuluna alınan öğrenciler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı adına yetiştirilir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına yetiştirilecek öğrenciler deniz,
deniz piyade, deniz istihkam sınıflarına ayrılır. Kuvvetlere ayırma ve ilk sınıflandırma, öğrencilerin
tercihleri, ikinci seçim aşamaları sonucunda elde edecekleri performans puanları ile Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları dikkate alınarak intibak
kampının son haftasında yapılır.
Okulumuzda birinci sınıfta ortak dersler okutulmaktadır. Öğrenciler ikinci sınıftan itibaren,
istekleri, başarıları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca öngörülen kontenjanlar göz önüne alınarak;
Endüstri, Elektrik/Elektronik, Makine, Gemi İnşa, Bilgisayar Mühendisliği ve Uluslararası İlişkiler
bölümlerine ayrılır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, subay diploması yanında,
okumuş oldukları bölüme istinaden lisans düzeyinde bir mühendislik (veya uluslararası ilişkiler)
diploması verilmektedir.
4
BAŞVURU KOŞULLARI
A- ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR
1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2014 Yılı Yükseköğretime
Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı
almış olmak.
2. ÖSYS Kılavuzunda Harp Okulları Genel Başvuru koşulları altıncı maddede belirtilen okul
türlerinden mezun olmak.
3. Öğreniminin herhangi bir safhasında ikinci maddede belirtilen okullar dışında herhangi bir
okulda okumamış olmak.
4. 2014 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın
2013 yılı mezunu olmak. (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar)
5. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan ise
çıkarılmamış olmak.
B- SAĞLIK İLE İLGİLİ KOŞULLAR
1. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda
yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak, vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel
görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir
yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz
bulunmamak, düztaban olmamak), duymasında en ufak bir kusur bulunmamak, derecesine
bakılmaksızın herhangi bir göz kusuru (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop, astigmat vb.)
bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz
geçirmemiş olmak, yapılacak diğer muayenelerden sağlık raporu almak,
2. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan askeri okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin
sağlık niteliklerine sahip olduğunu ikinci seçim aşamalarında başarılı olduktan sonra sevk
edilecekleri asker hastanelerinden alacakları “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu ile
belgelendirmek.
3. Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları
vb. olmamak).
C- YAŞ, BOY VE KİLO İLE İLGİLİ KOŞULLAR
1. En fazla 20 (1994 ve sonrası doğumlu) yaşında olmak (Yaş düzeltmesi yaptıranların,
düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır).
2. Yapılacak ön sağlık muayenesinde yaşa göre boy-kilo değerleri TSK Sağlık Yeteneği
Yönetmeliğinde belirtilen sınırlar içinde olmalıdır (Olması gereken boy-kilo ölçüleri 10, 11 ve 12’nci
sayfadaki tablolarda verilmiştir). Boy ve kilo çıplak ayakla, şort/mayo giyilmiş olarak ölçülür.
Değerlendirmeler uzman doktorlarca TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen usuller
çerçevesinde yapılmaktadır.
Ç- ÖZEL KOŞULLAR
1. Yapılacak sınav, görüşme ve diğer seçim aşamalarında başarılı olmak ve Deniz Kuvvetleri
Komutanlığınca belirlenen kontenjanlar içerisinde olmak.
2. Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda
Okuyan Öğrenciler için Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle
5
Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen
yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.
3. İntibak eğitiminde başarılı olmak.
4. Deniz Harp Okulu için ilan edilen “İkinci Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’ı
oranında puan alan şehit, malül gazi ve muharip gazi çocukları ikinci seçim aşamalarına davet
edilir. Seçim aşamalarında başarılı olan bu vasıftaki öğrencilere alınacak öğrenci sayısının %5’i
oranında kontenjan verilir. Bu nitelikteki adaylar durumlarını belgelemek zorundadır.
D- DİĞER KOŞULLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 27 Eylül 2001 tarihli, Harp Okulları Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan
“Harp Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,
3. Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri
bulunmamak,
4. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek. (18 yaşından büyük olanlar için kefil
göstermek)
5. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir
cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
6. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız
olarak birlikte yaşamamak,
6
İKİNCİ SEÇİM AŞAMA SINAVLARINA AİT
AÇIKLAMALAR
1. Başvurusu kabul edilen ve ikinci seçim aşamalarına girmeye hak kazanan adaylar ile ikinci
seçim aşamaları için istenen belgeler, Haziran (2014) ayı içerisinde internet sitemizde ilan
edilecektir. Bu adaylar istenen belgeler ile birlikte kendilerine bildirilen tarihte Deniz Harp Okulu
Komutanlığı Tuzla/İSTANBUL adresinde hazır bulunacaklardır. Adayların ikinci seçim aşamalarına
gelirken yanlarında, tükenmez/dolma kalem, ön sağlık aşaması için şort/mayo, bedeni yeterlilik
aşaması için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.
2. İkinci Seçim Aşamaları; KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TESTİ, ÖN SAĞLIK MUAYENESİ,
BEDENİ YETERLİLİK ve GÖRÜŞME AŞAMALARI’ndan oluşmaktadır.
a. KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TESTİ: Görüşme aşaması öncesi adayı daha iyi tanıyabilmek
amacıyla uygulanmaktadır.
b. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ : Ön sağlık kurulu, adayların gerekli sağlık koşullarını taşıyıp
taşımadığını incelemek ve adayları sağlık yönünden değerlendirmekle görevlidir. Muayenede
adayların ortopedik rahatsızlıkları, cilt ve deri hastalıkları, dış görünümü bozan rahatsızlıkları, boykilo uyumsuzlukları, görme ve işitme bozuklukları, ağız ve diş hastalıkları ile genel sağlık
muayeneleri yapılır. Gerekli sağlık koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar için itiraz muayenesi
niteliğinde ikinci bir muayene yapılmaktadır. Kurulca verilen bu son karar kesin olup, adayın bu
karara itiraz hakkı bulunmamaktadır.
c. BEDENİ YETERLİLİK TESTİ: Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonunu ortaya çıkaran
testler uygulanmaktadır. Aşağıda verilen alt sınır değerleri bu testlerden başarılı olabilmek için
belirlenmiş asgari değerlerdir ve alt sınır değerlerini yapan adaylar 100 üzerinden 10 puan
alabileceklerdir. Adaylar alt sınır değerlerinin üzerinde performans gösterdiklerinde, alacakları
puanlar performanslarına göre kademeli olarak artacaktır. Tüm testlerde üst sınır derecesinde
performans gösterenler ise 100 tam puan alacaklardır.
BEDENİ YETERLİLİK TESTLERİ ve SINIR DEĞERLERİ
ERKEK
BAYAN
TEST
ALT SINIR
ÜST SINIR
TEST
ALT SINIR
ÜST SINIR
400 m. Koşu
84 sn.
60 sn.
800 m. Koşu
270 sn.
180 sn.
Barfikste Kol
Çekme
1 tekrar
10 tekrar
Barfikste
Açık Tutuşta
Bekleme
10 sn.
55 sn.
Durarak
Uzun Atlama
165 cm.
210 cm.
Durarak
Uzun Atlama
125 cm.
170 cm.
7 m.
16 m.
5 m.
14 m.
20 tekrar
50 tekrar
10 tekrar
35 tekrar
Baketbol
Topu
Fırlatma
Mekik
(1 Dakikada)
Baketbol
Topu
Fırlatma
Mekik
(1 Dakikada)
7
400 m.KOŞU - 800 m.KOŞU
DURARAK UZUN ATLAMA
SÜRE
SN.
ERKEK
PUAN
SÜRE BAYAN
SN.
PUAN
CM.
>84
0
>270
0
84
4
270
4
82
8
260
8
80
12
250
12
78
16
240
16
76
20
230
20
74
24
220
24
72
28
210
28
70
32
200
32
65
36
190
36
60
40
180
40
ERKEK
PUAN
CM.
<165
0
165
1,5
170
3
175
4,5
180
6
185
7,5
190
9
195
10,5
200
15
205
13,5
210
15
ERKEK
PUAN
METRE
<7
0
7
1,5
8
3
9
4,5
BAYAN
PUAN
TEKRAR
ERKEK
PUAN
TEKRAR
<125
0
125
1,5
130
3
135
4,5
140
6
145
7,5
150
9
155
10,5
160
15
165
13,5
170
15
BAYAN
PUAN
<20
0
<10
0
20
1,5
10
1,5
22
3
11
3
24
4,5
12
4,5
26
6
13
6
28
7,5
14
7,5
30
9
15
9
34
10,5
19
10,5
38
15
23
15
44
13,5
29
13,5
50
15
35
15
BARFİKSTE KOL ÇEKME - BARFİKSTE
TUTARAK BEKLEME
BASKETBOL TOPU FIRLATMA
METRE
MEKİK
BAYAN
PUAN
TEKRAR
ERKEK
PUAN
SN.
BAYAN
PUAN
<5
0
5
1,5
<1
0
<10
0
1
1,5
10
1,5
6
3
2
3
15
3
7
4,5
3
4,5
20
4,5
10
6
8
6
4
6
25
6
11
7,5
9
7,5
5
7,5
30
7,5
12
9
10
9
6
9
35
9
13
10,5
11
10,5
7
10,5
40
10,5
14
15
12
15
8
15
45
15
15
13,5
13
13,5
9
13,5
50
13,5
16
15
14
15
10
15
55
15
Herhangi dört testten alt sınır derecesi üstünde yeterlilik gösteren adaylar başarılı kabul
edileceklerdir. İki veya daha fazla testten başarısız olan adaylara başarısız oldukları testlerden bir
hak daha verilir. İkinci hakkında da başarısız olan adaylar elenirler.
Koşu Testi
8
Barfiks Testi
Durarak Uzun Atlama Testi
Basketbol Topu Fırlatma Testi
Mekik Testi
ç. GÖRÜŞME KURULU: Konularında uzman personelden teşkil edilen görüşme kurulu
tarafından, görüşme yoluyla adayın, gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri
doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü
düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik
istekliliği, konuşma kusurları ve psikolojik yapısı değerlendirilmektedir.
d. PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: İkinci Seçim Aşamalarında başarılı olan
her aday için bir “Aday Performans Puanı” tespit edilir. “Aday Performans Puanı” aday öğrencilerin
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puanı (MF-1 ve MF-4’ün yüksek olanı), bedeni yeterlilik puanı ve
görüşme puanı dikkate alınarak hesaplanır.
3. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, “Askeri Öğrenci Olur” raporu almak üzere
asker hastanelerine sevk edilir.
4. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylar “Aday Performans Puanlarına” göre sıralanır.
Kontenjana giren ve sevk edildikleri asker hastanesinden “Askeri Öğrenci Olur” raporu almış olan
adayların kesin kayıt işlemleri yapılır. İkinci seçim aşama sonuçları ile kesin kayıt için istenen
belgeler, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasından sonra internet sitemizde
ilan edilir.
NOT: Tüm duyuru ve çağrılar sadece internet sitemiz vasıtası ile yapılır, ayrıca posta yolu ile
duyuru ve çağrı yapılmaz, belge gönderilmez.
9
DENİZ HARP OKULUNA ALINACAK ÖĞRENCİLERDE ARANILACAK
BOY- KİLO STANDARTLARI
16 YAŞ GRUBUNDA ARANILACAK BOY- KİLO STANDARTLARI
BAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN
ERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN
BOY
ALT SINIR (cm)
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
KİLO
ALT SINIR (kg)
42
42
43
43
44
44
45
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
51
51
52
52
53
KİLO
ÜST SINIR (kg)
53
54
54
55
56
56
57
58
59
60
60
61
62
62
63
64
65
66
67
67
68
69
70
10
BOY
ALT SINIR (cm)
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
KİLO
ALT SINIR (kg)
45
46
47
47
48
48
49
50
50
51
51
52
53
53
54
54
55
56
57
57
58
59
59
60
60
61
62
62
KİLO
ÜST SINIR (kg)
59
60
60
61
62
62
63
63
64
65
66
67
68
69
70
71
71
72
73
74
75
76
77
78
79
79
80
81
17 YAŞ GRUBUNDA ARANILACAK BOY- KİLO STANDARTLARI
BAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN
ERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN
BOY
ALT SINIR (cm)
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
KİLO
ALT SINIR (kg)
43
43
44
44
44
45
45
46
46
47
48
48
49
49
50
51
51
52
53
53
54
54
55
56
KİLO
ÜST SINIR (kg)
53
54
54
55
56
56
57
58
59
60
60
61
62
62
63
64
65
66
67
68
68
69
70
71
BOY
ALT SINIR (cm)
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
KİLO
ALT SINIR (kg)
50
51
51
52
52
53
54
54
55
56
56
57
58
58
59
60
60
61
62
62
63
64
64
65
66
KİLO
ÜST SINIR (kg)
62
63
64
65
66
66
67
68
69
70
71
71
72
73
74
75
75
76
77
78
79
80
81
82
83
18 YAŞ GRUBUNDA ARANILACAK BOY- KİLO STANDARTLARI
BAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN
ERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN
BOY
ALT SINIR (cm)
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
KİLO
ALT SINIR (kg)
44
44
45
45
46
46
47
48
48
49
49
50
51
51
52
53
53
54
54
55
56
56
57
KİLO
ÜST SINIR (kg)
56
56
57
58
58
59
60
60
61
62
63
63
64
65
66
67
68
68
69
70
71
71
72
11
BOY
ALT SINIR (cm)
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
KİLO
ALT SINIR (kg)
51
51
52
52
53
54
54
55
56
56
57
58
58
59
60
60
61
62
62
63
64
64
65
66
66
KİLO
ÜST SINIR (kg)
63
64
65
66
67
67
68
69
70
71
71
72
73
74
75
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
19 VE ÜZERİ YAŞ GRUBUNDA ARANILACAK BOY- KİLO STANDARTLARI
BAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN
ERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN
BOY
ALT SINIR (cm)
KİLO
ALT SINIR (kg)
KİLO
ÜST SINIR (kg)
BOY
ALT SINIR (cm)
KİLO
ALT SINIR (kg)
KİLO
ÜST SINIR (kg)
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
44
45
45
46
46
47
48
48
49
49
50
51
51
52
53
53
54
54
55
56
56
57
58
58
59
60
60
61
62
62
63
64
64
65
66
67
67
68
69
70
70
71
72
72
73
74
75
76
76
77
78
79
79
80
81
82
83
83
60
61
62
63
63
65
65
66
67
68
69
69
70
70
71
73
74
75
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
51
52
52
53
54
54
55
56
56
57
58
58
59
60
60
61
62
62
63
64
64
65
66
66
67
68
69
70
70
71
72
72
73
74
75
75
76
77
78
78
79
80
81
81
82
83
84
72
72
72
73
73
74
75
76
77
78
79
80
81
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
114
115
12
13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
236 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content