close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 akademik yılı yandal kontenjanları 2014

embedDownload
2014-2015 AKADEMİK YILI YANDAL KONTENJANLARI
2014-2015 ACADEMİC YEAR MINOR PROGRAM QUOTAS
Fakülte/ Yandal Programının Adı
School/Name of the Minor Program
2.sınıf
Güz
Yarıyılı
(3.yy/ 3rd
semester)
Kontenjan /Quotas
2.sınıf
3.sınıf
Bahar
Güz
Yarıyılı
Yarıyılı
(4.yy/4 th (5.yy/ 5 th
semester) semester)
3.sınıf
Bahar
Yarıyılı
(6.yy/6 th
semester)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi / School of Arts and Design
Baskı Resim /Original Print Making
Moda Tasarım/Fashion Design
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım / Computer Based Graphic
Design
Takı Tasarım /Jewelry Design
2
2
-
2
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
Sosyal Psikoloji /Social Psychology
1
1
Cinsiyet Çalışmaları/Gender Studies
2
2
Hukuk Fakültesi /School of Law
Ticaret Hukuku/Commercial Law
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi /School of Economics and Administrative Sciences
1
-
-
10
-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
-
2
2
2
-
-
Fen-Edebiyat Fakültesi/School of Arts and Sciences
Genel İşletmecilik /General Management
Pazarlama Yönetimi /Marketing Management
Muhasebe ve Finans Yönetimi /Accounting and Finance Man.
Küresel Çalışmalar /Global Studies
Avrupa Birliği /European Union
Uluslararası Lojistik /International Logistics
Uluslararası Ticaret /International Trade
Küreselleşen Dünyada Kalkınma /Development in the
2
2
2
2
2
2
2
2
Globalized Word
Türkiye Siyaseti /Turkish Politics
2
Kamu Politikaları /Public Policy
2
Siyaset Kuramı /Political Theory
2
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi /School of Engineering and Architecture
Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Electrical and Electronics
Engineering
Endüstri Mühendisliği /Industrial Engineering
Yöneylem Araştırması /Operations Research
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
3
2
2
Ürün Sistemleri Tasarımı ve Yönetimi / Production Systems
Design and Management
2
2
2
2
Mimarlık /Architecture
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Interior Architecture and
Envinronmetal Design
2
2
2
2
2
2
-
-
İnşaat Mühendisliği /Civil Engineering
Makine Mühendisliği / Mechanical Enginerring
2
2
2
2
-
-
-
-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
210 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content