close

Enter

Log in using OpenID

683 KB - Makina Mühendisleri Odası

embedDownload
Etkinlik Çalışmaları
KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI
Asansör Sempozyumu 2014’ün hazırlık çalışmaları Düzenleme Kurulu toplantısıyla başladı.
ASANSÖR SEMPOZYUMU 2014 Makina Mühendisleri Odası (MMO) ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) adına her iki Odanın İzmir Şubeleri
yürütücülüğünde düzenlenecek olan Asansör Sempozyumu 2014’ün Düzenleme Kurulu ilk toplantısı 4 Ocak
2014 tarihinde İzmir’de gerçekleştirildi.
Toplantıya aşağıdaki isimler katıldı:
Yunus Yener
İlker Cem Güvel
Gurbet Örçen
Yaver Tetik
Amaç Sarıgülü
Turgay Şirvan
Hasan Yitim
Mustafa Tutsak
Mehmet Bahadır Demir
Fırat Ünsal
Burak Tahincioğlu
Önder Özdipçiler
Zeki Müezzinoğlu
Fevzi Yıldırım
Özcan Uğurlu
Mahir Ulutaş
Bülent Uzunkuyu
Hüseyin Tarık Duru
MMO Merkez
MMO Adana Şube
MMO Diyarbakır Şube
MMO Edirne Şube
MMO İzmir Şube
MMO İzmir Şube
MMO Kocaeli Şube
EMO Ankara Şube
EMO Antalya Şube
EMO Bursa Şube
EMO Bursa Şube
EMO Denizli
EMO Eskişehir Şube
EMO İstanbul Şube
EMO İzmir Şube
EMO İzmir Şube
EMO İzmir Şube
EMO Kocaeli Şube
Toplantıda alınan kararlar;
• MMO ve EMO adına İzmir Şubelerince yapılan Asansör Sempozyumu’nun 25-26-27 Eylül 2014 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi/İzmir’de
aynı tarihlerde bir sergi ile paralel düzenlenmesi,
• Sempozyum Düzenleme Kurulu’nun ikinci toplantısının Yürütme Kurulu’nun belirleyeceği bir tarihte gerçekleştirilmesi,
• Sempozyum Yürütme Kurulu’nun aşağıdaki şekliyle
belirlenmesi,
Alparslan Temur
EMO Amaç Sarıgülü
MMO
Barış Aydın
EMO Aytaç Gören
MMO
Battal Murat Öztürk EMO Berkay Eriş
MMO
Bülent Çarşıbaşı
EMO Cem Bozdağ
MMO
Fevzi Yıldırım
EMO Evrim Aksoy Göçebe MMO
Güçlü Cinsçiçekci
EMO Halim Akışın
MMO
H. Onur Ercan
EMO Kaan Gürkan
MMO
Hüseyin Tarık Duru EMO Mehmet Ay
MMO
Mustafa Tutsak
EMO Mehmet Kara
MMO
Serdar Tavaslıoğlu
EMO Sefa Targıt
MMO
Zehni Yılmaz
EMO Zafer Güneş
MMO
• Danışmanlar Kurulu oluşturulması konusunda Sempozyum Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesi,
• Sempozyum sekreterlerinin EMO adına Zehni Yılmaz, MMO adına Halim Akışın olması,
• Bakanlıklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek
odaları ve sivil toplum kuruluşlarına yapılacak çağrılara olumlu yanıt veren kurum ve kuruluşlardan destekleyen kuruluşların oluşturulması konusunda Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesi,
• Sempoyum ana temasının belirlenmesi konusunda
aşağıdaki önerilerin Yürütme Kurulu’nca değerlendirilmesi,
• Asansörlerde güvenlik ve denetim
• Asansörlerde geçmiş ve gelecek (Asansör Tarihi)
• Asansörlerde yazılım ve tasarım
bülten 188
şubat 2014
3
Etkinlik Çalışmaları
• Kamu yatırımları
• Kazasız asansör
• Belgelendirme
• Yerli, güvenli, verimli asansörler
• İş güvenliği
• Aşağıda belirlenen konu başlıklarına uygun olarak, bildiri konu başlıklarının belirlenmesi konusunda Sempozyum Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesi,
• Kumanda ve kontrol sistemleri
• Kullanıcı ve çevre güvenliği
• Asansör tasarımı ve projelendirme ve diğer meslek disiplinleriyle ilişkiler
• Periyodik kontroller, değerlendirme ve uygulamada yaşanan sıkıntılar
• Belgelendirme ve kalite yönetim sistemi
• Piyasa gözetimi ve denetimi
• Mevzuat, standartlar ve uygulamada yaşanan aksaklıklar
• Mevcut asansörlerin güvenlik seviyelerinin belirlenmesi ve iyileştirme süreçleri
• Engelli kullanımına yönelik uygulamalar
• Acil durum asansörü
• Yüksek hızlı asansör tasarımları
• Teknik personel eğitimi
• İş güvenliği
• Asansör kazaları
• Asansör teknolojisi
• Asansör sektöründeki mühendislerin hak ve sorumlulukları
• Asansörlerde enerji verimliliği
• Halat muayenesi ve ömür tayini
• Kabin ve süspansiyon tasarımları
• PESSRAL uygulamaları ve değerlendirme
• A3 değişiklikleri ve uygulama örnekleri
• Güvenlik tertibatı testleri
• Yürüyen merdiven ve bantlar
• Sempozyuma yurtdışından konuşmacı davet edilmesi
ve sunulacak bildirilerin ve verilecek eğitimlerin değerlendirilmesi için Yürütme Kurulu’na görev ve yetki
verilmesi,
4
bülten 188
şubat 2014
• Sempozyumda yapılması planlanan panel, çalıştay,
seminer, atölye çalışmaları vb. etkinlikler konusunda
Düzenleme, Yürütme ve Danışmanlar Kurulu’nun
önerileri doğrultusunda etkinlik konularının belirlenmesi için Sempozyum Yürütme Kurulu’na görev ve
yetki verilmesi,
• Danışmanlar Kurulu toplantılarının planlanması ve yapılması için Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesi,
• Sempozyuma Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında
görev yapan mühendisler ile Sempozyum Yürütme
Kurulu’nca belirlenecek belediyelerde çalışan mühendislerin davet edilmesi, bu kişilerin ulaşım (otobüs
ile) ve konaklama giderlerinin kongre bütçesinden
karşılanması,
• Sempozyumun delegasyon sistemiyle yapılması, delege katılım bedelinin 200 TL/kişi olarak belirlenmesi,
sempozyum kapsamında düzenlenecek kurs ve seminerlere katılım bedellerin belirlenmesi konusunda
Sempozyum Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesi,
• Sempozyum ilk çağrı, afiş ve broşürlerinin hazırlanması, diğer duyuruların yapılması, sempozyum yayınlarındaki reklam bedellerinin belirlenmesi, sempozyum tanıtımların yapılması, ilk çağrı duyurusu ve
afişin basımının yapılması için Sempozyum Yürütme
Kurulu’na görev ve yetki verilmesi,
• Sempozyumda sosyal etkinlik veya teknik gezi planlamasında Sempozyum Yürütme Kurulu’na görev ve
yetki verilmesi,
• Sempozyum tahmini gelir gider bütçesinin ekte sunulduğu haliyle uygunluğu,
• Bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının genel
müdürlüklerinin, diğer meslek odaları ve sektörel
derneklerin, sanayi ve ticaret odalarının etkinliğin tanıtımı ve etkinliğe katılımının artırılması konusunda
Oda ve Şube Yönetim Kurulları düzeyinde ziyaret
edilmesi önerisinde bulunulması
şeklinde olup MMO ve EMO Yönetim Kurulları onayına sunulması kararlaştırılmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
684 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content