close

Enter

Log in using OpenID

2014 Perakende Hizmet Fiyat Listesi

embedDownload
2014 Perakende Hizmet Fiyat Listesi
Seramik ve Tamamlayıcı Ürünler,
Banyo Mobilyaları, Yıkanma Alanları,
Armatürler ve Banyo Aksesuarları
Giriş03
Hizmet05
VitrA Seramik Ürünler
07
VitrA Tamamlayıcı Ürünler
10
VitrA Banyo Mobilyaları
12
Artema Armatür ve Duş Sistemleri
16
Artema Aksesuar
18
Gömme Rezervuar
19
VitrA Yıkanma Alanları
20
GİRİŞ
• Bu liste perakende ürünler hizmet fiyat listesi olup, tanımlanmamış hizmetler ile ilgili fiyatlar,
EYAP Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenir. • Hizmet fiyatları tavsiye edilen en yüksek (KDV hariç) fiyatlardır.
• Müşteri tarafından alt yapı tesisat projesi veya tesisat geçiş yerleri gösterilmeyen mekanlarda,
ürün montajı sırasında oluşacak sorunlardan VitrA-Artema Yetkili Servisi sorumlu değildir.
• Yapılan montajın bedeli servis ücretinin altında ise servis ücreti uygulanır.
• Yetkili servis, düşey taşımadan sorumlu değildir.
• Tespit ve bakım hizmeti verilen müşteriden tespit ücreti talep edilmez.
• VitrA-Artema yetkili servislerinin hizmet garanti süresi 1 (Bir) yıldır.
• VitrA küvet montajlarında 1 adet VitrA silikon montaj fiyatına dahildir. Bedelsiz montajlarda 1 adet üzerine çıkan silikon adetleri için müşteriden ücret talep
edilmez, ancak hizmet formu “Notlar” bölümüne yazılarak müşteriye imzalatılır ve fişin
sisteme girişi sırasında notlara yazılır. Garanti harici uygulamalarda alt yapı gönyesizliği nedeniyle ilave silikon ücreti müşteriden alınır.
• Yetkili servis 09.00-19.00 arası açıktır. (Pazar günleri hariç.) Dini bayram ve pazar günleri servis-montaj ücreti % 100 zamlı uygulanır. (İş yoğunluğu nedeni ile mesai saatleri dışında yapılan işler için zam uygulanmaz.)
• Yetkili servisler iş bitiminde müşteri imzasını alarak hizmet formunun bir kopyasını müşteriye vermekle yükümlüdür.
• Elektrik, alt yapı tesisat, sıva-seramik ve işçilik bedelleri montaj fiyatlarına dahil değildir. • Hizmet esnasında ek olarak montaj işlemi gerektirmeyen ürünlerden montaj bedeli alınmaz.
2014
Hizmet
Ürün Grubu
Hizmet
Hizmet
Kodu
8000
Hizmet Tan›m›
Servis ücreti
Garanti harici
8001
Adalar servis ücreti
Garanti harici
9001
Servis ücreti
Garanti harici
Yetkili servis’te verilen
hizmetler için
HAGR
Aç›klamalar
Birim
Fiyat
TL
1 (bir) adet ürün içindir.
İlave her bir ürün bakımı için 7.00 TL ek ücret alınır.
Adet
37.00
1 (bir) adet ürün içindir.
İlave her bir ürün bakımı için 7.00 TL ek ücret alınır.
Adet
98.00
Adet
15.00
1 (bir) adet ürün içindir.
İlave her bir ürün bakımı için 4.00 TL ek ücret alınır.
Fotoselli ve elektronik ürünlere yerinde müdahale yapılmalıdır.
8040
Yol ücreti
Gidiş ve dönüş toplam 80 km’yi aşan hizmetlerde km ücreti
uygulanır.
Km
0.70
8041
Yol ücreti
Gidiş ve dönüş toplam 80 km’yi aşan hizmetlerde km ücreti
uygulanır.
Km
0.70
8050
Reklam, fuar ve toplu iş
çalışması
Yevmiye üzeinden hesaplanır.
8 saat
144.00
8060
Reklam, fuar ve toplu iş
çalışması
Mesai saatleri dışında geçerlidir.
1 saat
18.00
8080
Özel işlem
Özel işlem tutarı, hizmet kaleminin yazışma metni alanında
belirtilir ve fiyatlandırması ilgili üretici tarafından manuel olarak
girilir. Cumartesi günü dahil olup tek bir usta fiyatıdır. Yardımcı
usta ile beraber hizmet verildiğinde, yardımcı usta için %50
oranında bedel ilave edilir.
Adet
Özel
işlem
ücreti
Aşağıdaki hizmet bedeli üretici tarafından ödenmektedir.
Hizmet
8010
Servis ücreti
1 (bir) adet ürün içindir.
İlave her bir ürün bakımı için 7.00 TL ek ücret alınır.
Adet
37.00
1 (bir) adet ürün içindir.
İlave her bir ürün bakımı için 7.00 TL ek ücret alınır.
Adet
37.00
1 (bir) adet ürün içindir.
İlave her bir ürün bakımı için 7.00 TL ek ücret alınır.
Adet
98.00
1 (bir) adet ürün içindir.
İlave her bir ürün bakımı için 4.00 TL ek ücret alınır.
Fotoselli ve elektronik ürünlere yerinde müdahale yapılmalıdır.
Adet
15.00
1 (bir) adet ürün içindir.
İlave her bir ürün bakımı için 7.00 TL ek ücret alınır.
Adet
37.00
1 (bir) adet ürün içindir.
İlave her bir ürün bakımı için 7.00 TL ek ücret alınır.
Adet
37.00
Garanti dahili
Adalar tespit veya keşif
ücreti
1 (bir) adet ürün içindir.
İlave her bir ürün bakımı için 7.00 TL ek ücret alınır.
Adet
98.00
Garanti dahili
HAGR
9010
Servis ücreti
Garanti dahili
8011
Adalar servis ücreti
Garanti dahili
9000
Servis ücreti
Garanti dahili
Yetkili servis’te verilen
hizmetler için
8020
Tespit veya keşif ücreti
Garanti dahili
HAGR
9020
8021
Tespit veya keşif ücreti
Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
5
2014
Hizmet
Ürün Grubu
Hizmet
Kodu
Hizmet Tan›m›
Aç›klamalar
Birim
Fiyat
TL
Aşağıdaki hizmet bedeli üretici tarafından ödenmektedir.
Yapı market HARTYMTB Koçtaş ve diğer
marketler için
teşhir bakım
HAKSYMTB
ücreti
Armatürler için
Adet
8.50
Aksesuarlar için
Adet
8.50
HSSGYMTB
Seramik sağlık gereçleri ve tamamlayıcıları için
Adet
8.50
HKUVYMTB Sadece Koçtaş için
Küvet, duş teknesi, kompakt üniteler için
Adet
8.50
HAGRYMTB
Gömme rezervuar için
Adet
8.50
HMOBYMTB
Banyo mobilyaları için
Adet
8.50
Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
6
2014
Seramik Sağlık Gereçleri
Ürün Grubu Hizmet
HSSG
Kodu
Hizmet Tan›m›
Aç›klamalar
Birim
Fiyat
TL
Afla€›daki VitrA seramik sağlık gereçlerinin; montaj bedeli müflteri taraf›ndan ödenmektedir.
Banyo
Tak›mlar›
1010
4 Parça tak›m montaj›
Rezervuar iç tak›m›, klozet kapa€›, ara musluklar, batarya
ve sifonlar›n montaj› dahildir. Uzatma, fleksibıl hortum vb.
tamamlay›c› malzemeler dahil de€ildir.
Adet
120.00
Lavabolar
1020
Tek lavabo montaj›
Lavabo+Ayak montaj›
Lavabo bataryas›, lavabo sifonu ve 2 adet ara musluk
montajlar› dahildir. Uzatma, fleksibıl hortum vb. tamamlay›c›
malzemeler dahil de€ildir.
Adet
50.00
Klozetler
1030
Klozet+Rezervuar
kombinasyon montaj›
Rezervuar iç tak›m›, klozet kapa€› ve 2 adet ara musluk
montajlar› dahildir. Uzatma, fleksibıl hortum vb. tamamlay›c›
malzemeler dahil de€ildir.
Adet
75.00
1040
Yüksek/alçak asma
rezervuar+Klozet
montaj›
Rezervuar, klozet kapa€› ve 2 adet ara musluk montajlar›
dahildir. Uzatma, fleksibıl hortum vb. tamamlay›c› malzemeler
dahil de€ildir.
Adet
57.00
1050
Tek klozet veya çocuk
klozet montaj›
Klozet kapa€› ve ara musluk montajlar› dahildir. Uzatma,
fleksibıl hortum vb. tamamlay›c› malzemeler dahil de€ildir.
Adet
37.00
1060
Asma klozet montaj›
Klozet kapa€›, ara musluk ve gömme rezervuar paneli
montajlar› dahildir. Uzatma, fleksibıl hortum vb. tamamlay›c›
malzemeler dahil de€ildir.
Adet
43.00
1090
Yerden bide montaj›
Bide bataryas›, sifon ve ara musluk montajlar› dahildir.
Uzatma, fleksibıl hortum vb. tamamlay›c› malzemeler dahil
de€ildir.
Adet
63.00
1100
Asma bide montaj›
Bide bataryas›, sifon ve ara musluk montajlar› dahildir.
Lama, uzatma, fleksibıl hortum vb. tamamlay›c› malzemeler
ve mortajlar› dahil de€ildir.
Adet
50.00
Lama montaj›
S›vaya haz›r hale getirmek için yap›lan duvar k›r›lmas› montaj
fiyat›na dahildir. S›va ve seramik iflçili€i hariçtir.
Adet
43.00
1110
Pisuvar montaj›
Sifon montaj› dahildir.
Adet
35.00
1120
Fotoselli pisuvar
montaj›
Alt yapı hariçtir. Fotosel ayarları dahil.
Adet
45.00
Ara bölmeler
1130
Pisuvar ara bölme
montaj›
Adet
15.00
Helatafllar›
1140
Helatafl› montaj›
Kum ve çimento ve sifon montajı dahildir. S›va ve seramik
iflçili€i hariçtir.
Adet
85.00
Dufl tekneleri
1150
Dufl teknesi montaj›
Kum, çimento ve sifon montajı dahildir. S›va ve seramik iflçili€i
hariçtir.
Adet
85.00
Eviyeler
1160
Eviye montaj›
Tezgah kesme ifllemi dahil de€ildir. Sifon, batarya, ara musluk
montajlar› ve VitrA silikon fiyata dahildir.
Adet
65.00
1170
Eviye sifon montaj›
Eviyenin tezgaha montajl› olmas› durumunda geçerlidir.
Adet
25.00
Bideler
Bide veya
1330
klozet lamaları
Pisuvarlar
Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
7
2014
Seramik Sağlık Gereçleri
Ürün Grubu Hizmet
HSSG
Kodu
Hizmet Tan›m›
Aç›klamalar
Birim
Fiyat
TL
Afla€›daki VitrA seramik sağlık gereçlerinin; montaj bedeli üretici taraf›ndan ödenmektedir.
‹stanbul
Freedom
1270
Lavabo montaj›
Sifon montaj› dahildir. Montaj› yap›lan ürünün üretim takip
barkodlar› hizmet fifline yaz›lmal›d›r.
Armatür montaj› ile uzatma, fleksibıl hortum vb. tamamlay›c›
malzemeler montaj fiyat›na dahil de€ildir.
Adet
40.00
1280
Yerden klozet montaj›
Ara musluk montaj› dahildir. Montaj› yap›lan ürünün üretim
takip barkodlar› hizmet fifline yaz›lmal›d›r.
Uzatma, fleksibıl hortum vb. tamamlay›c› malzemeler montaj
fiyat›na dahil de€ildir.
Adet
46.00
1290
Asma klozet montaj›
Ara musluk montaj› dahildir. Montaj› yap›lan ürünün üretim
takip barkodlar› hizmet fifline yaz›lmal›d›r.
Uzatma, fleksibıl hortum vb. tamamlay›c› malzemeler montaj
fiyat›na dahil de€ildir.
Adet
46.00
1300
Yerden bide montaj›
Lama, sifon ve ara musluk montaj› dahildir. Montaj›
yap›lan ürünün üretim takip barkodlar› hizmet fifline
yaz›lmal›d›r.
Uzatma, fleksibıl hortum vb. tamamlay›c› malzemeler montaj
fiyat›na dahil de€ildir.
Adet
48.00
1310
Asma bide montaj›
Lama, sifon ve ara musluk montaj› dahildir. Montaj›
yap›lan ürünün üretim takip barkodlar› hizmet fifline
yaz›lmal›d›r.
Uzatma, fleksibıl hortum vb. tamamlay›c› malzemeler montaj
fiyat›na dahil de€ildir.
Adet
47.00
1320
Pisuvar montaj›
Sifon montaj› dahildir. Montaj› yap›lan ürünün üretim takip
barkodlar› hizmet fifline yaz›lmal›d›r.
Adet
37.00
5160
Lavabo montaj›
Sifon montaj› dahildir. Montaj› yap›lan ürünün üretim takip
barkodlar› hizmet fifline yaz›lmal›d›r.
Armatür montaj› ile uzatma, fleksibıl hortum vb. tamamlay›c›
malzemeler montaj fiyat›na dahil de€ildir.
Adet
40.00
5170
Yerden klozet montaj›
Ara musluk montaj› dahildir. Montaj› yap›lan ürünün üretim
takip barkodlar› hizmet fifline yaz›lmal›d›r.
Uzatma, fleksibıl hortum vb. tamamlay›c› malzemeler montaj
fiyat›na dahil de€ildir.
Adet
46.00
5180
Asma klozet montaj›
Ara musluk montaj› dahildir. Montaj› yap›lan ürünün üretim
takip barkodlar› hizmet fifline yaz›lmal›d›r.
Uzatma, fleksibıl hortum vb. tamamlay›c› malzemeler montaj
fiyat›na dahil de€ildir.
Adet
46.00
5190
Yerden bide montaj›
Lama, sifon ve ara musluk montaj› dahildir. Montaj› yap›lan
ürünün üretim takip barkodlar› hizmet fifline yaz›lmal›d›r.
Uzatma, fleksibıl hortum vb. tamamlay›c› malzemeler montaj
fiyat›na dahil de€ildir.
Adet
48.00
5200
Asma bide montaj›
Lama, sifon ve ara musluk montaj› dahildir. Montaj› yap›lan
ürünün üretim takip barkodlar› hizmet fifline yaz›lmal›d›r.
Uzatma, fleksibıl hortum vb. tamamlay›c› malzemeler montaj
fiyat›na dahil de€ildir.
Adet
47.00
Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
8
2014
Seramik Sağlık Gereçleri
Ürün Grubu
HSSG
Hizmet
Kodu
Hizmet Tan›m›
Aç›klamalar
Birim
Fiyat
TL
Klozet kapağı,ara musluk, ankastre ara musluk, deterjan
haznesi montajı dahildir. Montajı yapılan ürünün üretim takip
barkodları hizmet fişine yazılmalıdır. Uzatma, fleksibıl hortum
vb. tamamlayıcı malzemeler montaj fiyatına dahil değildir.
Adet
50.00
Klozet kapağı, ara musluk, ankastre ara musluk, deterjan
haznesi montajı dahildir. Montajı yapılan ürünün üretim takip
barkodları hizmet fişine yazılmalıdır. Uzatma, fleksibıl hortum
vb. tamamlayıcı malzemeler montaj fiyatına dahil değildir.
Adet
50.00
Sifon montajı dahildir. Montajı yapılan ürünün üretim takip
barkodları hizmet fişine yazılmalıdır. Armatür montajı ile
uzatma, fleksibıl hortum vb. tamamlayıcı malzemeler montaj
fiyatına dahil değildir.
Adet
47.00
Sifon montajı dahildir.Montajı yapılan ürünün üretim takip
barkodları hizmet fişine yazılmalıdır.
Armatür montajı ile uzatma, fleksıbıl hortum vb. tamamlayıcı
malzemeler montaj fiyatına dahil değildir.
Adet
40.00
Adet
35.00
Adet
40.00
Adet
40.00
Sifon montajı dahil. Fonksiyon ayarları yapılmalıdır. Alt yapı
hariçtir.
Adet
40.00
Sifon montajı dahil. Fonksiyon ayarları yapılmalıdır. Alt yapı
hariçtir.
Adet
40.00
Adet
58.00
Afla€›daki VitrA seramik sağlık gereçlerinin; montaj bedeli üretici taraf›ndan ödenmektedir.
Metropole
5300
Asma klozet montajı
(Sadece 5676B003-1084,
5676B003-1085,
5676B003-1087 ringli
klozetler için geçerlidir.)
5310
Asma klozet montaj›
(Sadece 5672B003-1084,
5672B003-1085,
5672B003-1087 ringsiz
klozetler için geçerlidir.)
5320
Monoblok lavabo montaj›
(Sadece 5670B003-0016 için
geçerlidir.)
Memoria
5330
Etajerli lavabo montajı
(Sadece 5710 ve 5711 için
geçerlidir.)
Watersmart
susuz
pisuvarlar
5340
Watersmart susuz
pisuvar
4339B003-7211
5350
Watersmart susuz
pisuvar, otomatik
yıkamalı (pilli)
Sifon mortajı dahil. Alt yapı hariçtir.
4339B003-7212
5360
Watersmart susuz
pisuvar, otomatik
yıkamalı (elektrikli)
4339B003-7213
5370
Watersmart susuz
pisuvar, Timer’lı (pilli)
4339B003-7214
5380
Watersmart susuz
pisuvar, Timer’lı (elektrikli)
4339B003-7215
Çok fonksiyonlu klozet kapak+asma klozet montaj bedeli; üretici tarafından ödenmektedir.
Çok
5230
fonksiyonlu
klozet kapak
+asma klozet
5175B003-6059
Çok fonksiyonlu klozet
kapak ve asma klozet
montajı
Klozet, fonksiyonel kapak montajı, ürünün devreye alınması
dahildir. Temiz su, pis su, elektrik tesisatı ve gömme rezervuar
montajı hariçtir. Montajı yapılan ürünün üretim takip barkodları
hizmet fişine yazılmalıdır.
Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
9
2014
Tamamlay›c› Ürünler
Ürün Grubu
HTAM
Hizmet
Kodu
Hizmet Tan›m›
Aç›klamalar
Birim
Fiyat
TL
Afla€›daki VitrA tamamlayıcı ürünlerin; montaj bedeli müflteri taraf›ndan ödenmektedir.
Kapaklar
2000
Klozet-Pisuvar-Bide
Kapak montajlar›
Montaj bedeli sadece bir kapak içindir.
Adet
17.00
‹ç tak›mlar
2010
Rezervuar iç tak›m
montaj›
Montaj fiyat›na rezervuar demontaj› ve montaj› dahildir.
Adet
25.00
2020
Rezervuar iç tak›m
montaj›
Duvara tam dayal› klozetler içindir. Montaj fiyat›na
klozet+rezervuar demontaj› ve montaj› dahildir.
Adet
58.00
2070
S›va üstü y›kama
sistemi montaj›
Alt yap› malzemeleri ve alt yap› iflçili€i montaj fiyat›na dahil
de€ildir.
Adet
25.00
2080
S›va alt› y›kama
sistemi montaj›
K›r›m, temiz ve pis su tesisat iflçili€i montaj fiyat›na dahil
de€ildir.
Adet
40.00
2330
Elektronik y›kama sistemlerinin devreye al›nmas›, mesafe ve
Elektronik y›kama
sistemi ayar› ve devreye y›kama hacim ayarlar›n›n yap›lmas›. Servis ücretinin altında
tutan hizmet için servis ücreti alınır.
al›nmas›
Adet
15.00
Tutunma ve
destek barları
2090
Tutunma ve destek
ürünleri montaj›
Yaşlı ve bedensel engelliler içindir.
Montaj fiyatı 1 (bir) adet ürün içindir.
Adet
17.00
Tamamlayıcı
havluluk
2270
Tamamlayıcı havluluk
montajı
Montaj bedeli sadece bir havluluk içindir.
Adet
15.00
Y›kama
sistemleri
Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
10
2014
Tamamlay›c› Ürünler
Ürün Grubu Hizmet
HTAM
Kodu
Hizmet Tan›m›
Aç›klamalar
Birim
Fiyat
TL
Aşağıdaki VitrA tamamlayıcı ürünlerin, montaj bedeli üretici tarafından ödenmektedir.
İstanbul
Freedom
2180
Ledsiz klozet ve bide
kapak montajı
Montaj bedeli sadece bir kapak içindir. Fatura tarihi, fatura
numarası ve satın alınan mağaza hizmet fişinde belirtilmelidir.
Adet
15.00
2190
Bide kapak montajı
Montaj bedeli sadece bir kapak içindir. Fatura tarihi, fatura
numarası ve satın alınan mağaza hizmet fişinde belirtilmelidir.
Adet
15.00
2200
Ledli klozet veya bide
kapak montajı
Montaj bedeli sadece bir kapak içindir. Fatura tarihi, fatura
numarası ve satın alınan mağaza hizmet fişinde belirtilmelidir.
Adet
23.00
2280
Klozet kapak montajı
Montaj bedeli sadece bir kapak içindir. Fatura tarihi, fatura
numarası ve satın alınan mağaza hizmet fişinde belirtilmelidir.
Adet
15.00
Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
11
2014
Banyo Mobilyaları
Ürün Grubu Hizmet
HMOB
Kodu
Hizmet Tan›m›
Aç›klamalar
Birim
Fiyat
TL
Adet
62.00
Adet
28.00
Adet
34.00
Adet
30.00
Adet
20.00
Afla€›daki VitrA banyo mobilyalarının; montaj bedeli müşteri taraf›ndan ödenmektedir.
Casa
Casa+ (Folda)
S50/S50+
S20
Era (Roya)
Nest/Nest Trendy
Shift
Shift+
System Fit
Elegance
Ek Modüller
3000
Lavabo dolabı montajı
3010
Ayna montajı
3020
Elektrikli ayna montajı
3050
Boy dolap montajı
Classic Segment
aynalar
S20
S50
Casa+ (Folda)
3060
Ek modül montajı
2090
Sono çamaşır makinesi
dolabı montajı
Adet
35.00
2080
Raf
Adet
15.00
4730
Demonte çamaşır ve
kurutma makinesi
dolabı
Adet
70.00
4740
Aydınlatma-Aplik
montajı
Elektrik bağlantısı dahildir. Elektrik tesisat malzemesi ve
işçiliği dahil değildir.
Adet
12.00
4790
Tamamlayıcı ve yan
malzeme montajı
Büyüteçli ayna, 2’li çekmece, makyaj çekmecesi montajı
Adet
16.00
4920
Mermer tezgah+
Süpürgelik montajı
Tezgah altı ve tezgah üstü lavabo montajı dahildir.
Adet
25.00
Elite Segment
aynalar
Era (Roya)
S50+
Casa+ (Folda)
Premium
segment aynalar
S50+
Shift+
System Fit
Shift
Lavabo montajı dahildir.
Batarya, sifon ve ara musluk montajları dahil değildir.
Aydınlatma montajı ve elektrik bağlantısı dahildir.
Elektrik tesisat malzemesi ve işçiliği dahil değildir.
Çamaşır makinesi dolabı-Termosifon dolabı-Üst dolap-Alt dolap
(Elegance)
Step Demonte
4930
Ayna montajı
Montaj ücreti (Raf montajı dahil)
Adet
22.00
4940
Lavabo dolabı montajı
Montaj ücreti (Artema marka armatür montajı dahil)
Adet
49.00
4950
Lavabo dolabı montajı
Demonte kurulum+Montaj ücreti (Artema marka armatür
montajı dahil)
Adet
71.00
4960
Boy dolap montajı
Montaj ücreti
Adet
22.00
4970
Boy dolap montajı
Demonte kurulum+Montaj ücreti
Adet
44.00
Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
12
2014
Banyo Mobilyaları
Ürün Grubu Hizmet
HMOB
Kodu
Hizmet Tan›m›
Aç›klamalar
Birim
Fiyat
TL
Afla€›daki VitrA banyo mobilyalarının; montaj bedeli üretici taraf›ndan ödenmektedir.
İstanbul
Memoria
4800
Lavabo dolabı montajı
(100, 120 cm)
Lavabo, tezgah üstü batarya, sifon ve ara muslukların montajı
dahildir. Alt yapıda yapılacak tüm malzemeler ve isçilikler
montaja dahil değildir.
Adet
64.00
4810
Ayna montajı
Elektrik bağlantısı dahildir. Elektrik tesisat malzemesi ve
işçiliği dahil değildir.
Adet
28.00
4820
Boy dolap montajı
Tüm boyutlar için
Adet
32.00
Lavabo dolabı montajı
Lavabo, tezgah üstü batarya, sifon ve ara muslukların montajı
dahildir. Alt yapıda yapılacak tüm malzemeler ve işçilikler
montaja dahil değildir.
Adet
61.00
Lavabo, tezgah üstü batarya, sifon ve ara muslukların montajı
dahildir. Alt yapıda yapılacak tüm malzemeler ve işçilikler
montaja dahil değildir.
Adet
73.00
4850
(60, 80 cm)
4860
Lavabo dolabı montajı
(100, 120 cm)
Options Lux
4870
Ayna montajı
Elektrik bağlantısı dahildir. Elektrik tesisat malzemesi ve
işçiliği dahil değildir.
Adet
40.00
4880
Boy dolap montajı
Mekanizmalı, raflı.
Adet
27.00
4890
Üst boy dolap montajı
Vitrin üstü kısa boy dolap
Adet
27.00
4900
Orta boy dolap montajı
Vitrinli kısa boy dolap ünitesi-Cam vitrin dahil
Adet
27.00
4160
Lavabo dolabı montajı
Tezgah+lavabo, tezgah üstü batarya, sifon ve ara muslukların
montajı dahildir. Alt yapıda yapılacak tüm malzemeler ve
işçilikler montaja dahil değildir.
Adet
46.00
4190
Ayna montajı
(Dolaplı ayna)
Elektrik bağlantısı dahildir.
Adet
29.00
4200
Boy dolap montajı
Adet
34.00
4170
Tezgah montajı
(60, 100, 120, 140 cm)
Lavabo, tezgah üstü batarya, sifon ve ara muslukların montajı
dahildir. Alt yapıda yapılacak tüm malzemeler ve işçilikler
montaja dahil değildir.
Adet
58.00
4180
Tezgah montajı
(160, 180, 200 cm)
Lavabo, tezgah üstü batarya, sifon ve ara muslukların montajı
dahildir. Alt yapıda yapılacak tüm malzemeler ve işçilikler
montaja dahil değildir.
Adet
66.00
4210
Tekerlekli alt ünite montajı
Orta boy ünite, yan ünite ve her türlü alt dolaplar.
Adet
11.00
Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
13
2014
Banyo Mobilyaları
Ürün Grubu Hizmet
HMOB
Kodu
Hizmet Tan›m›
Aç›klamalar
Birim
Fiyat
TL
Lavabo, tezgah üstü batarya, sifon ve ara muslukların montajı
dahildir. Alt yapıda yapılacak tüm malzemeler ve işçilikler
montaja dahil değildir.
Adet
61.00
Lavabo, tezgah üstü batarya, sifon ve ara muslukların montajı
dahildir. Alt yapıda yapılacak tüm malzemeler ve işçilikler
montaja dahil değildir.
Adet
73.00
Elektrik bağlantısı dahildir. Elektrik tesisat malzemesi ve
işçiliği dahil değildir.
Adet
29.00
Adet
21.00
Afla€›daki VitrA banyo mobilyalarının; montaj bedeli üretici taraf›ndan ödenmektedir.
Gala-Gala
Classic
4470
Lavabo dolabı montajı
(60-80 cm)
4480
Lavabo dolabı montajı
(120 cm ve üzeri)
Aqua
4490
Ayna Montajı
4510
Orta boy ünite
4520
Boy dolap montajı
Tüm boyutlar için
Adet
34.00
4530
Tamamlayıcı yan
malzemeler
Makyaj çekmecesi, makyaj aynası, çekmece dolabı ve ayak (2
adet) gibi tamamlayıcı tüm ürünler
Adet
16.00
4540
Lavabo dolabı montajı
Lavabo, tezgah üstü batarya, sifon ve ara muslukların montajı
dahildir. Alt yapıda yapılacak tüm malzemeler ve işçilikler
montaja dahil değildir.
Adet
61.00
Lavabo, tezgah üstü batarya, sifon ve ara muslukların montajı
dahildir. Alt yapıda yapılacak tüm malzemeler ve işçilikler
montaja dahil değildir.
Adet
66.00
Adet
21.00
(80 cm)
4550
Lavabo dolabı montajı
(100-120 cm ve üzeri)
T4
4570
Kısa dolap
4580
Boy dolap montajı
Tüm boyutlar için
Adet
34.00
4650
Lavabo dolabı montajı
Lavabo, batarya, sifon ve ara muslukların montajı dahildir. Alt
yapıda yapılacak tüm malzemeler ve işçilikler montaja dahil
değildir.
Adet
61.00
Lavabo, cam tezgah, batarya, sifon ve ara muslukların montajı
dahildir. Alt yapıda yapılacak tüm malzemeler ve işçilikler
montaja dahil değildir.
Adet
73.00
Elektrik bağlantısı dahildir. Elektrik tesisat malzemesi ve
işçiliği dahil değildir.
Adet
29.00
Adet
21.00
(50-60-70-80-90-100 cm)
4660
Lavabo dolabı montajı
(130 cm ve üzeri)
4680
Ayna montajı
4690
Orta boy ünite montajı
4700
Boy dolap montajı
Tüm boyutlar için
Adet
27.00
4750
Tezgah ünitesi
Cam tezgah montajı dahildir.
Adet
70.00
(80-100-130 cm)
Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
14
2014
Banyo Mobilyaları
Ürün Grubu Hizmet
HMOB
Kodu
Hizmet Tan›m›
Aç›klamalar
Birim
Fiyat
TL
Adet
61.00
Adet
27.00
Lavabo, tezgah üstü batarya, sifon ve ara muslukların montajı
dahildir. Alt yapıda yapılacak tüm malzemeler ve işçilikler
montaja dahil değildir.
Adet
61.00
Lavabo, tezgah üstü batarya, sifon ve ara muslukların montajı
dahildir. Alt yapıda yapılacak tüm malzemeler ve işçilikler
montaja dahil değildir.
Adet
81.00
(160 cm)
4630
Alt dolap montajı
Orta boy ünite, yan ünite ve tekerlekli ünite
Adet
21.00
4640
Boy dolap montajı
Tüm boyutlar için
Adet
34.00
4530
Tamamlayıcı yan
malzemeler
Büyüteçli ayna, 2’li çekmece, makyaj çekmecesi
Adet
16.00
Softcube
4830
Soft Cube ısıtmalı dolap Elektrik bağlantısı dahildir. Elektrik tesisat melzemesi ve işçilik
dahil değildir.
montajı
Adet
34.00
Mineral
döküm lavabo
4840
Mineral döküm lavabo
bataryası delik delme
işçiliği
Adet
21.00
Afla€›daki VitrA banyo mobilyalarının; montaj bedeli üretici taraf›ndan ödenmektedir.
Mira
System Infinit
3370
Lavabo dolabı montajı
3400
Boy ve orta boy ünite
montajı
4590
Lavabo dolabı montajı
(60-80-100-120 cm)
4600
Lavabo dolabı montajı
Lavabo, tezgah üstü batarya, sifon ve ara muslukların montajı
dahildir. Alt yapıda yapılacak tüm malzemeler ve işçilikler
montaja dahil değildir.
Lavabo dolaplarıyla birlikte verilen etajerli mineral döküm
lavabolarda kullanılacak 1 adet batarya içindir.
Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
15
2014
Armatürler
Ürün Grubu
HART
Hizmet
Kodu
Hizmet Tan›m›
Aç›klamalar
Birim
Fiyat
TL
Tesisat alt yapı malzemesi ve işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir.
Adet
34.00
Tesisat alt yapı malzemesi ve işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir.
Adet
26.00
Tesisat alt yapı malzemesi ve işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir.
Adet
26.00
Adet
29.00
Artema ve Punto armatürlerin; montaj bedeli müşteri tarafından ödenmektedir.
Bataryalar
5000
Duvardan ankastre
banyo, duş ve lavabo
batarya montajı
(Sıva altı montajı)
5180
Duvardan ankastre
banyo, duş ve lavabo
batarya montajı
(Sıva üstü montajı)
5190
3 yollu veya 4 yollu
ankastre yönlendirici
montajı
5010
Duvardan batarya
montajı
5020
Tezgah üstü batarya
montajı
Ara muslukların montajları ürün montajına dahildir.
Adet
34.00
6180
Küvet bataryası
Ara muslukların montajları ürün montajına dahildir.
Adet
57.00
(Tezgah üstü ve yerden)
montajı)
Elektronik
lavabo
bataryaları
5050
Elektronik lavabo
batarya montajı
Tesisat alt yapı malzemesi ve işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir.
Adet
34.00
Musluklar
5030
Musluk, çamaşır
musluğu, eviye
musluğu, ara musluk,
pisuvar musluğu,
taharet duşları
Tesisat alt yapı malzemesi ve işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir.
Adet
6.50
5200
Valf veya su jeti montajı
Montaj fiyatı tek bir ürün içindir.
Adet
27.00
5040
Her bir ek musluk
montajı
Adet
4.00
6100
Duş başlığı-el duşu
takımı-sürgü takımısürgülü el duşu takımı
montajı
Montaj fiyatı tek bir ürün içindir.
(Banyo bataryası dahil değildir.)
Adet
23.00
6170
Duş kolonları
Montaj fiyatı tek bir ürün içindir.
(Banyo bataryası dahil değildir.)
Adet
29.00
Duş
sistemleri
Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
16
2014
Armatürler
Ürün Grubu
HART
Hizmet
Hizmet
Kodu
Kodu
Hizmet Tan›m›
Aç›klamalar
Birim
Fiyat
TL
Aşağıdaki armatürlerin; montaj bedeli üretici tarafından ödenmektedir.
İstanbul
Freedom
5080
Tavandan duş ve
yerden küvet bataryası
montajı
Tesisat alt yapı malzemesi, işçiliği ve duş başlığı montajı
montaj fiyatına dahil değildir. Ürün gövdesinin mevcut ara
tesisat ile birleştirilmesi dahildir.
Adet
82..00
5100
Duvardan ankastre
banyo, duş ve lavabo
bataryası montajı
Tesisat alt yapı malzemesi, işçiliği ve duş başlığı montajı
montaj fiyatına dahil değildir. Ürün gövdesinin mevcut ara
tesisat ile birleştirilmesi dahildir.
Adet
82.00
5110
Duvardan ve tezgah
üstü batarya montajı
Adet
27.00
5120
Valf montajı
Adet
27.00
5130
Musluk montajı
Adet
4.00
6140
Duş başlığı montajı
Tesisat alt yapı malzemesi ve işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir. Ürün gövdesinin mevcut ara tesisat ile birleştirilmesi
dahildir.
Adet
17.00
6160
El duşu takımı ve
sürgülü el duşu takımı
montajı
Montaj fiyatı tek bir ürün içindir.
Adet
20.00
5170
Çıkış ucu kumanda grubu, sıva altı su karışım ünitesi,
Elektronik ankastre
lavabo ve bide bataryası sıcak-soğuk fleksibıl hortum bağlantı montajı.
Adet
107.00
Adet
4.00
Tesisat alt yapı malzemesi ve işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir. Ürün gövdesinin mevcut ara tesisat ile birleştirilmesi
dahildir.
Tesisat alt yapı malzemesi, kırım ve işçiliği montaj fiyatına
dahil değildir.
PUNTO
HPUNTO1 Armatür ürün değişimi
Birebir ürün değişimi içindir.
Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
17
2014
Aksesuarlar
Ürün Grubu Hizmet
HAKS
Kodu
Hizmet Tan›m›
Aç›klamalar
Birim
Fiyat
TL
Artema aksesuarların; montaj bedeli müşteri tarafından ödenmektedir.
Banyo
aksesuarları
6000
Aksesuar montajı
Tüm aksesuar ürünleri ve aydınlatma elemanları montajlarını
kapsar. Elektrik bağlantısı dahildir.
Adet
15.00
6030
Ayna montajı
Ayna seti, elektrikli aynalar, makyaj traş aynaları, metal çerçeveli aynalar.
Adet
28.00
Sifonlar
6090
Lavabo ve eviye sifon
montajı
Metal veya plastik taslı tek gövdeli sifon içindir.
Adet
13.00
Artepan
6110
Havlu kurutucu montajı
Tesisat alt yapı malzemesi ve işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir. Radyatör valf montajı dahildir.
Adet
54.00
Adet
12.00
Aşağıdaki aksesuarların; montaj bedeli üretici tarafından ödenmektedir.
İstanbul
6130
Aksesuar montajı
Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
18
2014
Gömme Rezervuarlar
Ürün Grubu Hizmet
HAGR
Kodu
Hizmet Tan›m›
Aç›klamalar
Birim
Fiyat
TL
Aşağıdaki gömme rezervuarların ve plastik rezervuarların; montaj bedeli müşteri tarafından ödenmektedir.
Gömme
rezervuarlar
5203
Gömme rezervuar
montajı (standart)
Kırım, temiz ve pis su tesisat işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir. Ürünün tesisata bağlanması dahildir.
Adet
62.00
5204
Gömme rezervuar
montajı (hızlı)
Kırım, temiz ve pis su tesisat işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir. Ürünün tesisata bağlanması dahildir.
Adet
41.00
5205
Gömme rezervuar
montajı
Kırım, temiz ve pis su tesisat işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir. Ürünün tesisata bağlanması dahildir.
Adet
69.00
Kırım, temiz ve pis su tesisat işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir. Ürünün tesisata bağlanması dahildir.
Adet
58.00
(fotoselli-standart)
5206
Gömme rezervuar
montajı
(fotoselli-hızlı)
Plastik
rezervuarlar
5202
Plastik rezervuar
montajı
1 (bir) adet ara musluk montajı dahildir. Uzatma, fleksibıl
hortum vb
Adet
24.00
5208
Kumanda paneli
değiştirme hizmeti
Mevcut takılı kumanda panelinin çıkartılıp yeni kumanda
panelinin takılması suretiyle yapılan montaj hizmetidir.
Adet
6.50
Aşağıdaki gömme rezervuarların; montaj bedeli üretici tarafından ödenmektedir.
Kokusuz
sistemler
2150
Gömme rezervuar
montajı
Alt yapı malzemesi ve alt yapı işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir. Ürün gövdesinin mevcut ara tesisat ile birleştirilmesi
dahildir.
Adet
63.00
İstanbul
2240
Gömme rezervuar
montajı (standart)
Kırım, temiz ve pis su tesisat işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir. Ürün gövdesinin mevcut ara tesisat ile birleştirilmesi
dahildir.
Adet
61.00
2170
Gömme rezervuar
montajı (hızlı)
Kırım, temiz ve pis su tesisat işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir. Ürün gövdesinin mevcut ara tesisat ile birleştirilmesi
dahildir.
Adet
49.00
2210
Kumanda paneli
montajı
Montaj bedeli sadece bir panel içindir.
Adet
14.00
2220
Adaptör paneli montajı
Adet
14.00
Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
19
2014
Yıkanma Alanları
Ürün Grubu Hizmet
HKUV
Kodu
Hizmet Tan›m›
Aç›klamalar
Birim
Fiyat
TL
Afla€›daki VitrA küvet ve duş teknelerin; montaj bedeli müşteri taraf›ndan ödenmektedir.
Akrilik ve çelik
düz küvetler
Akrillik ve
çelik duş
tekneleri
Masajlı duş
sistemi
Yapı market
set montajı
Tamamlayıcı
parçalar
4000
Panelli düz küvet
montajı
1 Adet VitrA silikon, dirsek ve 50’lik uzatma hortumu dahildir.
Tamamlayıcı malzeme olan küvet kenar çıtası ve montajı dahil
değildir.
Adet
86.00
4010
Gömme düz küvet
montajı (ayaksız)
1 Adet VitrA silikon, dirsek ve 50’lik uzatma hortumu dahildir.
Tamamlayıcı malzeme olan küvet kenar çıtası ve montajı dahil
değildir.
Adet
132.00
4020
Panelli duş teknesi
montajı
1 Adet VitrA silikon, dirsek ve 50’lik uzatma hortumu dahildir.
Tamamlayıcı malzeme olan küvet kenar çıtası ve montajı dahil
değildir.
Adet
47.00
4030
Gömme ve flat duş
teknesi montajı
2 Adet VitrA silikon, dirsek ve 50’lik uzatma hortumu dahildir.
Tamamlayıcı malzeme olan küvet kenar çıtası ve montajı dahil
değildir. Slim ve T70 duş tekneleri için de geçerlidir.
Adet
68.00
4040
Monoblok duş teknesi
montajı
2 Adet VitrA silikon, dirsek ve 50’lik uzatma hortumu dahildir.
Tamamlayıcı malzeme olan küvet kenar çıtası ve montajı dahil
değildir. Slim ve T70 duş tekneleri için de geçerlidir.
Adet
58.00
4050
Notte, Enjoy, masajlı
duş sistemi 02-03-0405-06-07-08 montajı
1 adet VitrA silikon dahildir.
Adet
47.00
5000
Notte oturaklı duş
sistemi montajı
1 adet VitrA silikon dahildir.
Adet
85.00
4540
Armatürlü komple set
montajı
Duş teknesi, kabin, armatür ve el duşu komple set olması
halinde geçerlidir. 1 adet VitrA silikon dahildir.
Adet
177.00
4550
Komple set montajı
Düz küvet/duş teknesi ve kabinin set olması halinde geçerlidir.
Adet
129.00
4560
Duş teknesi üstü kabin
montajı
Sadece VitrA duş teknesi kabin montajında geçerlidir. 1 adet
VitrA silikon dahildir.
Adet
81.00
4590
Küvet üstü kabin
montajı
VitrA küvet kabin montajında geçerlidir. Sadece hidromasajlı
küvet montajı ayrıca üretici tarafından ödenmektedir. 1 adet
VitrA silikon dahildir.
Adet
95.00
4080
El tutamak montajı
1 adet küvet içindir.
Adet
28.00
4090
Küvet ayak montajı
1 adet küvet içindir.
Adet
27.00
4100
Duş teknesi ayak
montajı
1 adet duş teknesi içindir.
Adet
29.00
4110
Delik delme işçiliği
1 adet küvet içindir.
Adet
26.00
4120
Küvet üstü batarya
montajı
1 adet küvet içindir. Delik delme işçiliği dahil değildir.
Adet
40.00
4130
Küvet çıtası montajı
1 adet küvet içindir. VitrA silikon, mevcut çıtaların sökümü ve
temizliği dahildir.
Adet
42.00
4131
Duş oturağı montajı
1 adet ürün içindir. Alt yapı işçiliği montaj fiyatına dahil değildir.
Kompakt duş ünitesi ile birlikte sipariş edilmiş ise montaj
bedeli üretici tarafından ödenmektedir.
Adet
42.00
Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
20
2014
Yıkanma Alanları
Ürün Grubu Hizmet
HKUV
Kodu
Hizmet Tan›m›
Aç›klamalar
Birim
Fiyat
TL
1 adet küvet veya duş teknesi içindir. Pasta, cila ve zımpara
malzemeleri dahildir.
Adet
72.00
1 adet hidromasajlı küvet/kompakt sistem içindir. Montajı
yetkili servis dışında yapılan ürünler için kullanılmaktadır.
Adet
29.00
Afla€›daki VitrA küvet ve duş teknelerin; montaj bedeli müşteri taraf›ndan ödenmektedir.
Bakım-Onarım 4140
Pasta ve cila işçiliği
Devreye alma TI4280 Devreye alma hizmeti
VitrA
kaydırmaz
5600
Anti-slip kaydırmaz
yüzey uygulaması
1 adet duş teknesi veya küvet içindir.
(1 adet küvet veya duş teknesi montajı ile beraber geçerlidir.)
Adet
17.00
5610
Anti-slip kaydırmaz
yüzey uygulaması
1 adet duş teknesi veya küvet içindir.
Adet
37.00
5620
Yer süzgeci montajı
Yetkili servis altyapı hazırlığı ve alan metrajı ile ilgili özel
ücretlendirme yapacaktır.
Adet
(VitrA Anti-slip)
V-Flow yer
süzgeçleri
Özel
işlem
ücreti
Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
21
2014
Yıkanma Alanları
Ürün Grubu Hizmet
HKUV
Kodu
Hizmet Tan›m›
Aç›klamalar
Birim
Fiyat
TL
Afla€›daki VitrA ürünlerinin; montaj bedeli üretici taraf›ndan ödenmektedir.
Hidromasajlı
küvetler
4150
Hidromasajlı küvet
montajı
Standart montaj malzemesi, 1 adet VitrA silikon, dirsek ve
50’lik uzatma hortumu dahildir. Tamamlayıcı malzeme olan
küvet kenar çıtası ve montajı dahil değildir.
Adet
102.00
4160
Hidromasajlı
küvet+Artema küvet
bataryası montajı
Birlikte sipariş edilmişse geçerlidir. Standart montaj
malzemesi, 1 adet VitrA silikon, dirsek ve 50’lik uzatma
hortumu dahildir. Tamamlayıcı malzeme olan küvet kenar
çıtası ve montajı dahil değildir.
Adet
118.00
5010
T4 mobilyalı masajlı
küvet montajı
Standart montaj malzemesi, 1 adet VitrA silikon, dirsek ve
50’lik uzatma hortumu dahildir. Tamamlayıcı malzeme olan
küvet kenar çıtası ve montajı dahil değildir.
Adet
144.00
Birlikte sipariş edilmişse geçerlidir. Standart montaj
malzemesi, 1 adet VitrA silikon, dirsek ve 50’lik uzatma
hortumu dahildir. Tamamlayıcı malzeme olan küvet kenar
çıtası ve montajı dahil değildir.
Adet
162.00
(Dolaplı ve çekmeceli)
5020
T4 mobilyalı masajlı
küvet+küvet bataryası
montajı
(Dolaplı ve çekmeceli)
Kompakt
sistemler
4600
SPA montajı
Çalışmalar üretici ile koordineli yürütülmektedir. Alt yapı tespit
ve kontrol talebi için ayrıca ücret ödenmektedir. Teşhir bedeli
aynıdır.
Adet
360.00
4170
Arcadia-Arima-CubidoLara kompakt sistem
montajı (sistem 1-2-3)
Duş teknesi üstü-buharlı sistemler
Standart montaj malzemesi, 1 adet VitrA silikon, dirsek ve
50’lik uzatma hortumu dahildir.
Adet
134.00
4190
Hidromasajlı küvet üstü-buharlı veya buharsız sistemler
Nysa-Thera-Aura
kompakt sistem montajı Standart montaj malzemesi, 1 adet VitrA silikon, dirsek ve
Adet
187.00
Düz küvet üstü-buharlı veya buharsız sistemler
Nysa-Thera-Aura
kompakt sistem montajı Standart montaj malzemesi, 1 adet VitrA silikon, dirsek ve
Adet
172.00
Kompakt duş ünitesi
Alt yapı işçiliği dahil değildir.
Adet
134.00
Neon küvet ve kabin ile kompakt olması ile geçerlidir. Standart
montaj malzemesi, 1 adet VitrA silikon, dirsek ve 50’lik
uzatma hortumu dahildir.
Adet
140.00
50’lik uzatma hortumu dahildir.
4200
50’lik uzatma hortumu dahildir.
4390
(Kimera-Enjoys-Trio-Secret
Zone)
4480
Kompakt küvet ünitesi
(Neon)
5030
Notte-Zest kompakt duş
ünitesi montajı
2 adet VitrA silikon dahildir.
Adet
247.00
5630
Roomy, Veo kompakt
duş ünitesi montajı
Duş teknesi üstü-buharlı sistemler
Standart montaj malzemesi, 1 adet VitrA silikon, dirsek ve
50’lik uzatma hortumu dahildir.
Adet
180.00
4450
Duş teknesi üstü-buharlı sistemler
Optimum
Standart montaj malzemesi, 1 adet VitrA silikon, dirsek ve
Eko 1, 2, 3 kare-köşe
kompakt sistem montajı 50’lik uzatma hortumu dahildir.
Adet
120.00
4460
Duş teknesi üstü-buharsız sistemler
Optimum
Standart montaj malzemesi, 1 adet VitrA silikon, dirsek ve
Eko 4, 5, 6 kare-köşe
kompakt sistem montajı 50’lik uzatma hortumu dahildir.
Adet
94.00
Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
22
2014
Yıkanma Alanları
Ürün Grubu Hizmet
HKUV
Kodu
Hizmet Tan›m›
Aç›klamalar
Birim
Fiyat
TL
Afla€›daki VitrA ürünlerinin; montaj bedeli üretici taraf›ndan ödenmektedir.
4490
4 Life düz küvet+
elektronik batarya
montajı
1 adet küvet ile birlikte sipariş edilmesi halinde geçerlidir.
4Life-Silence-Liquid Space-Cacoon düz küvetlerde
uygulanmaktadır. Standart montaj malzemesi dahildir.
Adet
94.00
5040
T4 mobilyalı düz küvet
montajı
1 adet VitrA silikon, dirsek ve 50’lik uzatma hortumu dahildir.
Tamamlayıcı malzeme olan küvet kenar çıtası ve montajı dahil
değildir.
Adet
100.00
5050
T4 mobilyalı düz
küvet+küvet bataryası
montajı
Birlikte sipariş edilmişse geçerlidir. Standart montaj
malzemesi, 1 adet VitrA silikon, dirsek ve 50’lik uzatma
hortumu dahildir. Tamamlayıcı malzeme olan küvet kenar
çıtası ve montajı dahil değildir.
Adet
116.00
Dream ayaklı
küvet
5640
Düz küvet montajı
Batarya montajı dahil değildir.
Adet
88.00
Memoria
5650
Düz küvet montajı
Batarya montajı dahil değildir.
1 adet VitrA silikon dahildir.
Adet
100.00
İstanbul
4400
Düz küvet montajı
VitrA silikon, dirsek ve 50’lik uzatma hortumu dahildir. Kenar
çıtası ve montajı ürün montajı fiyatına dahil değildir.
Adet
107.00
4410
Hidromasajlı küvet
montajı
VitrA silikon, dirsek ve 50’lik uzatma hortumu dahildir. Kenar
çıtası ve montajı ürün montajı fiyatına dahil değildir.
Adet
119.00
4420
Gömme düz küvet
montajı
VitrA silikon, dirsek ve 50’lik uzatma hortumu dahildir. Kenar
çıtası ve montajı ürün montajı fiyatına dahil değildir.
Adet
157.00
4430
Standart duş tekneleri
montajı
VitrA silikon, dirsek ve 50’lik uzatma hortumu dahildir. Kenar
çıtası ve montajı ürün montajı fiyatına dahil değildir.
Adet
72.00
4440
Flat duş tekneleri
montajı
VitrA silikon, dirsek ve 50’lik uzatma hortumu dahil, kum ve
kuru harç hariçtir. Kenar çıtası ve montajı ürün montajı fiyatına
dahil değildir.
Adet
87.00
Düz küvetler
Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
23
NİSAN 2014
Ürünlerimizin doğru ve kaliteli montajı için lütfen
Danışma Hattı’ndan yetkili servislerimize başvurunuz.
DANIŞMA HATTI: 0800 211 70 00-0532 755 75 00
facebook.com/VitraGlobal l twitter.com/VitraTurkiye
vitra.com.tr artema.com.tr vitrabluelife.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
386 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content