close

Enter

Log in using OpenID

(2. EĞĠTĠM) Saat16:00

embedDownload
544242 MALZEME PROSES LABORATUVARI 2013-2014 BAHAR YARIYILI (2. EĞĠTĠM) Saat16:00-19:00
Kırılma Tokluğu
Toz Metalurjisi
Korozyon Deneyi
Prof.Dr. Bünyamin Prof.Dr. Adem
Aksakal
Bakkaloğlu
21.02.2014
28.02.2014
07.03.2014
14.03.2014
21.03.2014
28.03.2014
04.04.2014
11.04.2014
18.04.2014
25.04.2014
02.05.2014
09.05.2014
16.05.2014
23.05.2014
30.05.2014
Laboratuvarlar
Görevliler
1
2
3
4
5
6
7
8
Prof.Dr. Nurhan
Cansever
2
3
4
5
6
7
8
1
C103
Utkan ġahintürk
3
4
5
6
7
8
1
2
Kompozit
Deneyleri
Al AlaĢımlarında
Çökelme
SertleĢmesi
Prof.Dr.
Ahmet Ünal
Doç.Dr.
Yaman Erarslan
4
5
6
7
8
1
2
3
Kimyasal Analiz
5
6
7
8
1
2
3
4
Sol-Jel
Doç.Dr.
Prof.Dr. Figen
Aygül Yeprem
Kaya
6
7
8
1
2
3
4
5
End. Tasarım
Hızlı Prototip
Model Üretimi
Kaynak
Metalurjisi
Tarama Elektron
Prof.Dr. Mustafa
Çiğdem
Y.Doç.Dr. Ahmet
Sağın
Y.Doç.Dr. IĢıl
7
8
1
2
3
4
5
6
C105
C202
C206
C108
C303
C310
C207
Zekeriya Cömert Mustafa KocabaĢAylin
Aylin
Bekem
Altınbay
Serhat Acar
Yahya Bayrak
Fatih Kılıç
Özkan ġen
Uyulması gereken kurallar:
1) Her öğrenci sadece kendi grubunda deneye girecektir.
2) Deneylerde telafi yapılmayacaktır.
3) Ġki deneye girmeyen öğrenci devamsız sayılacaktır.
4) Yapılan deneylerin raporu en geç bir hafta sonra deney baĢlamadan ilgili öğretim üyesine teslim edilecektir.
5) Deneye geç gelen öğrenciler o hafta deneye alınmayacaktır.
6) Bütün deney raporlarının ortak incelenmesi sonucunda benzer raporlar "SIFIR" olarak değerlendirilecektir.
7) Deneye girip rapor getirmeyenlerin o deney notu 20 olarak değerlendirilecektir.
Mikroskobu
Kerti
Kolloidal
Kaplamalar
Tahribatsız
Muayeneler
Yeniden
KristalleĢme
SertleĢebilirlik
Prof. Dr. Cengiz
Kaya
Prof.Dr. Ahmet
Topuz
Doç.Dr. Sibel
Dağlılar
Prof.Dr. Nilgün
KuĢkonmaz
8
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
B307, C103
C308
C310
O. Kaan Özdemir BaĢak Kumkumoğlu Cansu Noberi
Grup1
Grup2
Grup3
Grup4
Grup5
Grup6
Grup7
Grup8
11054704
8055054
10055070
10055054
10055095
10055058
11055021
11055038
11054709
10055709
10055073
10055071
10055096
11055036
11055034
10055038
11055706
9055038
10055098
11055004
8054027
11055057
11055054
10055052
8055017
9055052
8055044
11055019
8055046
9055073
11055072
11055046
8055069
10055059
8055082
11055091
9055045
10055075
11055088
11055084
10055044
10055063
10055035
8055088
9055069
10055088
10055003
9055080
10055045
11055001
11055005
9055092
9055091
11055012
10055023
10054065
10055067
10055002
11055008
10055009
10055049
11055041
10055028
10055033
10055083
10055010
11055070
10055060
10055090
11055064
10055036
10055097
10055093
10055042
10055022
10055092
9055070
11055018
10055061
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
C302
Sercan Basit
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
C311
Alptekin Kısasöz
C109
Rıdvan Gecü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
90 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content