close

Enter

Log in using OpenID

Bayilik Sözleşmesi

embedDownload
1
FTN BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ
ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLAR
1 - TARAFLAR ve TANIMLAR
1.1 İş bu sözleşme Şirinevler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:29/33 Kat:1 Kocasinan İş Merkezi
Bahçelievler/İstanbul/Türkiye adresinde faaliyet gösteren FTN Enerji Telekomünikasyon Tic. ve
Paz. Ltd. Şti. (bundan sonra FTN olarak anılacaktır) ile bayi olmak için başvuruda bulunan gerçek
veya tüzel kişi (bundan sonra BAYİ olarak anılacaktır) arasında online ortamda karşılıklı anlaşılarak
yapılmıştır.
1.2 FTN’in resmi internet adresi www.ftn.com.tr ‘dir. (Bundan sonra SİTE olarak anılacaktır)
1.3 Bayiler, FTN bünyesinde FTN’in belirlemiş olduğu bayilik lisansını almış olan gerçek veya tüzel
kişilerdir.
1.4 BackOffice : İçeriği tamamen FTN tarafından belirlenen, bayilerin kendilerine bağlı
oluşturacakları ticaretlerini takip ve kontrol etmelerini sağlayan online yazılım sistemidir. Bayiler
online backoffice kullanma hakkını 1 (bir) yıl süre ile kiralamaktadırlar.
1.5 Müşteri : Sadece sunulan hizmetlerden faydalanan, kazanç planına dahil olmayan kişilerdir.
İçerikte “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.
1.6 Danışman : FTN bünyesinde bayilik faaliyetini gösterirken, şirket adına yeni bayiler kazandıran
mevcut bayilerimiz bundan böyle “DANIŞMAN” olarak anılacaktır.
2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU ve İŞTANIMI
2.1 Bu sözleşme, bayiler tarafından FTN’in satış işlemlerini organize etmek, FTN’in satış politikası
doğrultusunda ürün ve hizmetlerin pazarlanması işlemlerinin yürütülmesini ve işleyişini düzenler.
2.2 FTN, bayilere oluşturacakları müşterilerin ürün ve hizmet kullanımlarından prim kazandıran,
kazançlı bir ticaret modelidir. FTN, sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmak isteyen müşterilere
avantajlı ve indirimli hizmet vermeyi hedef almıştır. Bu sayede avantajlı ve indirimli ürün ve hizmet
ile müşteriyi buluşturan aktif bayiler performanslarına dayalı olarak her ay gelir elde ederler.
Bayilerin kazançları kişisel performansları ölçüsünde kazanç planına göre otomatik olarak
hesaplanır. Bayiler kazançlarını backofficelerinden takip edip kontrol edebilirler.
2.3 Bayiler FTN adına Türkiye genelinde ekipler oluşturarak ticaretlerini genişletebilirler. Ekip
oluşturmanın her hangi bir koşulu veya zorunluluk şartı yoktur.
2.4 Kazanç planından hak edilen gelirler dürüstlük ve bütünlük ilkesine göre şekillendirilmiştir. FTN,
kazanç planı üzerinde, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu
değişiklikler bayiler tarafından kabul edilmiş sayılır. Değişiklikler internet ortamı veya çeşitli duyuru
organları kullanılarak bayilere bildirilir. Duyuru tarihinden itibaren FTN bu değişikliklere uygun olarak
faaliyetlerini sürdürür.
3 – SORUMLULUKLAR
3.1 Bayi, FTN’e beyan ettiği bilgiler doğrultusunda kendisine bir hesap açmak zorundadır. Söz
konusu bilgilerin eksik veya yanlış olmasından kaynaklanabilecek tüm sorumluluk, bilgilerin girişini
yapan bayiye aittir.
3.2 FTN, bayi tarafından sipariş edilen hizmetleri sağlayacaktır.
2
4 - ŞİRKET İLKELERİ
4.1 Bayinin yaptığı başvuruyu kabul edip etmeme hakkı FTN tarafından saklıdır. İş bu anlaşma,
bayinin FTN’in resmi internet sitesinden bayilik numarası ve şifresini aldığı tarihten itibaren geçerli
olmak üzere taraflarca kabul edilmiştir.
4.2 Başvurusu kabul edilen bayi; bayilik lisansı için gerekli olan ödemeyi online olarak FTN’in
internet sitesinden kredi kartı ile veya banka havalesi yoluyla FTN'in şirket hesaplarına yapar.
Hiçbir bayi hiçbir şekilde FTN adına elden tahsilat yapamaz.
4.3 Bayi, FTN’in hizmetlerini, ürünlerini ve ilkelerini en iyi şekilde temsil etmeyi kabul ve taahhüt
eder. Bayi, sesli ve görüntülü kayıtları, basılmış malzemeyi, FTN’in tescilli markasını, logosunu ve
her türlü reklamını kullanmadan önce FTN’in yetkililerine göstereceğini ve yazılı izin alacağını
taahhüt eder.
4.4 Bayi, FTN ile gizli ya da açık rekabete giremez, iş içerisinde yer alan diğer bayilere karşı iş
haricinde kurduğu irtibatlarında FTN aleyhine propaganda yapamaz, olumsuz yorum ve
davranışlarda bulunamaz. FTN’in sırlarını üçüncü kişilere açıklayamaz. Bayi şirkete ve şirket
çalışanlarına karşı argo tabir ya da hakaret içerikli konuşma sergileyemez.
4.5 Bayi, şirketten yazılı izin almadan FTN adına herhangi bir yazılı veya sözlü yayın yapamaz. Bayi,
başka bir gruptaki bayileri yeniden kayıt açarak veya başka bir suretle kendi ekibine geçiremez.
Bayi, faaliyetlerini her zaman ve her ortamda FTN’in ticari unvanını ve itibarını yükseltecek şekilde
sürdürmekle yükümlüdür.
4.6 Bayi, FTN’in namı hesabına gerçek olmayan beyanlarda bulunmayacak ve herhangi bir
yükümlülüğe girmeyecektir. Bayi, FTN tarafından belirlenen satış ve pazarlama prensipleri dışında
herhangi bir taahhütte bulunamaz. FTN’in resmi web sitesinde ( www.ftn.com.tr ) belirtmiş olduğu
resmi bilgi ve taahhütler dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Aksine davranışla taahhütte
bulunan bayinin neden olduğu zararlardan doğan sorumluluk bayinin kendisine aittir.
4.7 Şirketin web sitesinden doldurulan bayilik formları resmi nitelik taşımaktadır. Şirketin internet
sayfasında yazılı olarak beyan ettiği tüm taahhütler geçerlidir. Şirket kazanç planında uygun
gördüğü değişiklikleri yapabilir, kampanyalar ve ekstra bonuslar düzenler ve bunu da aynı şekilde
resmi web sitesinden beyan eder. Her kampanya için belirtilen kampanya şartları dahilinde şirket bu
ödülleri bayilerine vaat eder.
4.8 Bayi, kendisine verilen site giriş şifresini üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve saklı kalmasını
sağlamakla yükümlüdür. Şifrenin bayi tarafından saklanamayıp üçüncü şahısların eline geçmesi
nedeni ile bayinin uğrayacağı herhangi bir zarardan FTN sorumlu tutulamaz.
4.9 Bayi, FTN tarafından belirlenmiş olan ve resmi internet sitesinde yayınlanan kural ve kaidelere
uymayı kabul eder. FTN, kanunlardaki veya kendi ticaret planlarındaki değişiklikler dolayısı ile
gerekli gördüğünde bu kural ve kaidelerde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Anılan bu
değişiklik, düzeltme ve yeni düzenlemelerin, internet sitesinde yayınına müteakip bayiler, işini yeni
düzenlemeler uyarınca ifa edeceğini taahhüt eder.
5 - BAŞLANGIÇ
5.1 Bayi Olmak : 18 yaşını doldurmuş olmak şartı ile gerçek kişiler veya tüzel kişiler www.ftn.com.tr
sitesindeki bayi kayıt formunu doldurarak ve belirlenmiş olan bayilik lisansının ödemesini
gerçekleştirerek bayi olabilirler.
5.2 Bayi Lisansı : Belirlenmiş bayilik lisansını alan kişiler oluşturacakları müşterilerin ve varsa
ekiplerinin de oluşturacakları müşterilerin alışverişlerinden kazanç planına göre gelir elde ederler.
(Kazanç planı madde 6.4’de belirtilmiştir) FTN bayiliği, backoffice aidatı olan 99 TL’nin her yıl
ödenmesi halinde ömür boyu geçerlidir. Şirket İlkeleri dahilinde çalışıldığı sürece bu sözleşme
bayinin haklarını ömür boyu korur.
5.3 Bayilik ve Lisans Ücretinin Ödeme Süresi : FTN bayilik başvurusu ve kayıt işlemi ücretsizdir.
Bayi olabilmek için, bayi kayıt formunun eksiksiz doldurulmuş, bayilik numarasının alınmış ve bayilik
bedelinin öngörülen süre içerisinde ödenmiş olması gereklidir. Kayıt işlemi sonrası 10 (on) iş günü
içinde bayilik lisans bedelinin ödenmemesi durumunda bu bayi başvuru kaydı bilgisayar yazılımı
tarafından otomatik olarak silinir ve kişi aynı bilgiler ile 6 (altı) ay boyunca bir daha başvuruda
bulunamaz.
3
6 – PRİM HAK EDİŞLERİNİN ÖDEME ŞEKLİ
6.1 Bayilerin kazandığı primler her ayın bitimini takiben yeni ayın 10’u ile 15'i arasında
muhasebeleştirilmesi üzerine her ayın 25’nde en az 50 TL olmak şartı ile ödenir. 50 TL’nin altındaki
primler bir sonraki aya devreder ve 50 TL’ye ulaştığı ay bayinin banka hesabına havale veya EFT
yoluyla ödemesi yapılır. Backofficelerde görülen primler brüt gelirlerdir.
6.2 Vergi mükellefi olan bayilerin FTN’e Prim+KDV şeklinde fatura kesmeleri ve göndermeleri
gerekmektedir. Bu faturanın kanunlara uygun olarak bayinin vergi dairesini, vergi numarasını,
adresini, fatura numarasını ve tarihini gösterir şekilde düzenlenmesi ve kesilmesi gerekmektedir.
Kesilen faturaların asıl nüshasının FTN’e tebliğ edilmesinden sonra bayinin prim ödemesi yapılır.
Vergi mükellefiyeti olmayan bayinin primi, kanunun belirttiği gelir vergisi stopajı kesilerek banka
hesabına yatırılır.
6.3 FTN piyasada rekabetçi olabilmek için fiyat belirlerken, piyasa fiyatlarını dikkate alır. Bu yüzden
bazı ürünlerin karlılıkları farklı olabilmektedir. Primler hesaplanırken, karlılığa göre ayarlama yapılır.
Her ürünün prim yüzdeliği önceden ilan edilir. Elektrik faturası prim oranları bayilere faturada ki
tüketim bedelleri üzerinden aşağıda belirtilen yüzde (%) oranlarına göre ödenir.
Bayinin kendi yaptığı müşterilerinden %50
1. sırasındaki bayinin yaptığı müşterilerden %10
2. sırasındaki bayinin yaptığı müşterilerden %10
3. sırasındaki bayinin yaptığı müşterilerden %10
4. sırasındaki bayinin yaptığı müşterilerden %10
5. sırasındaki bayinin yaptığı müşterilerden %10
6.4 Primler Bayinin backofficesinde beyan ettiği Türk Lirası hesabına yatırılır. Bayinin adına olmayan
veya Türk Lirası olmayan hesaplara prim ödemesi yapılmaz.
6.5 215 sayılı Gelir Vergisi Genel tebliği gereğince 8.3. kapı kapı dolaşarak mal satanlara yapılacak
komisyon, prim ve benzeri ödemelerin vergilendirilmesi 59. Gelir Vergisi Kanunu'nun 9.'ncu
maddesinde yapılan düzenlemeye göre, kapı kapı dolaşmak suretiyle mal satanlar esnaf muaflığı
kapsamına alınmışlardır. Bunların muafiyetten yararlanabilmeleri için mallarını sattıkları gerçek ve
tüzel kişilere iş akdi ile bağlı olmamaları şarttır. 60. Gelir Vergisi Kanunu'nun 94.'ncü maddesinde
yapılan değişiklikle de bu kişilere yapılan komisyon prim ve benzeri ödemelerden gelir vergisi
tevkifatı yapılması esası getirilmiştir (23). 61. Vergi Usul Kanunu'nun 234.'ncü maddesi hükmüne
göre, gerçek ve tüzel kişilerin bu muafiyetten yararlananlara ödedikleri komisyon, prim ve benzeri
ödemeler karşılığında, gider pusulası düzenlemeleri ve bu kişilere imzalattırmaları gerekmektedir.
Yukarıda açıklanan ilgili tebliğ gereğince, prim ödemeleri gelir vergisi stopajı düşülerek ödenir.
7 - REKLAM İLKELERİ
Bayiler şirketten izin alarak potansiyel yeni bayi ve müşterilere ulaşabilmek için gazete ilanı ve
internet ilanı verebilirler. Bu tarz reklam ve tanıtım yapılacağı zaman, mutlaka FTN Genel
Müdürlüğünden yazılı onay alınması gerekmektedir. Bayiler FTN logosunu potansiyel bayiler ve
müşterilere ulaşmak adına kullanabilir fakat FTN logosu ile birlikte kullanılacak herhangi bir metin
söz konusu olduğunda ve/veya FTN hakkında herhangi bir bilgilendirme olması durumunda
oluşturduğu metni ve/veya belgeyi şirketten yazılı izin almak kaydı ile kullanabilirler. Logolar
www.ftn.com.tr sitesinden orijinal olarak indirilebilir. Bayiler FTN adından hiçbir şekilde radyo,
televizyon, gazete, dergi gibi yazılı ve görsel basında FTN’in izni olmadan herhangi bir program
yapamaz veya reklam veremezler. Yapılacak reklamların yanlış yönlendirmemesi gerekmektedir.
Abartılı bilgi vermek şirket ilkelerine aykırıdır.
4
8 - FAALİYETLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE HİZMET BİLİNCİ
8.1 Hizmet Standartlarına Uyma : FTN’e yeni kayıt, tanıtım veya sunum yaptıkları esnada kaydı,
sunumu veya tanıtımı yapan bayiler, danışman veya FTN’i karalayacak, onların haklarına tecavüz
edecek, söylem ve yayınlar gerçekleştiremezler. FTN’in tanıtımı ve sunumunda gerçeğe aykırı, Türk
Hukuk Mevzuatına aykırı şekilde ve ticari kriterlere uymayan eylemlerde bulunamaz.
8.2 Amaç ve Bağlılık : FTN, bünyesindeki bayiler aracılığı ile gerçek ve tüzel kişilerin FTN’in
hizmetlerine uygun ticari ilişkiler kurmasını amaçlar. FTN’in ticari ayrıntıları, bünyesindeki tüm
organları ile zaman ve mekan mefhumu olmadan mütemadiyen açıklanmaktadır. FTN hakkında
ayrıntılı bilgi www.ftn.com.tr adresinde yayınlanmaktadır.
8.3 Dürüstlük ve Tarafsızlık : Bayiler, faaliyetlerini genel ahlak, etik prensipleri ve Türk Hukuk
Mevzuatına uygun bir şekilde tarafsız olarak yürütürler. Bayiler gerçeğe aykırı eylem, beyan ve
söylemlerde bulunamazlar. Yönetim kurulu üyelerinden oluşan FTN disiplin kurulu tarafından bu
hususlar sürekli kontrol edilir. Kurul tarafından savunma istenildiği takdirde, bayi bu maddeye
aykırılığa ilişkin yazılı savunmasını üç (3) iş günü içerisinde FTN’e bildirmekle mesuldür.
8.4 Saygınlık ve Güven : Bayiler faaliyetlerini sürdürürken topluma ve FTN’e karşı saygınlıklarını ve
toplum içerisinde edindikleri güveni sarsıcı eylemlerde bulunamazlar. Bu maddeye aksi eylemlerin
disiplin kurulunca tespit edilmesi halinde, disiplin kurulunun alacağı kararlar kesin ve katidir.
8.5 Nezaket ve Saygı : Bayiler faaliyetlerini sürdürmek için kurdukları ticari ve sosyal ilişkilerinde
nezaket, görgü ve ahlak kurallarına uymakla yükümlüdürler.
8.6 Yetkili Makamlara Bildirim : Bayiler, diğer bayilerin belirlenen etik kurallara aykırı davranışlarını
FTN’e bildirmekle yükümlüdürler. Bayilerin sorumluluğu sadece bildirimle sınırlıdır. Başkaca eylem
ve beyanda bulunamazlar.
8.7 Kişisel Çatışmalardan Kaçınma : Bayiler, FTN bünyesindeki tüm gerçek ve tüzel kişiliklerle
kişisel çatışmaya girmekten kaçınmak zorundadırlar. Kişisel çatışma söz konusu ise yaşanılan
problemi alt ekiplere ve FTN organizasyonuna yaymak etik kurallara aykırıdır. Aksi yönde gelecek
şikayetler FTN disiplin kurulu tarafından incelendikten sonra eyleme uyan müeyyide gerçekleştirilir.
Disiplin kurulunun alacağı kararlar kesin ve katidir.
8.8 Müeyyideler
8.8.1 Bayiliğin fesih edilerek iptali.
8.8.2 Yapılan etik dışı davranışlardan dolayı konunun içeriğine göre bayiliğin 1 ile 3 ay süreyle
dondurulması ve bu süre içinde ceza alan bayinin hak ediş primlerinin tamamının kesilmesi.
8.8.3 Şikayet edilmesi veya her hangi bir yolla öğrenilmesi durumunda başka bir bayinin adayını
çalan bayiler hakkında 3 ay bayiliklerinin kesin ve kati olarak dondurulması, hak ediş primlerinin
tamamının kesilmesi ve gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra çalınan adayın ait olduğu bayiye
ekibiyle birlikte teslim edilmesi.
8.9 Hediye Alma ve Menfaat Sağlama : Bayiler yeni kayıtların yapılması ve/veya yönlendirilmesi
esnasında kendileri veya üçüncü kişiler lehine FTN haricindeki herhangi bir geliri, hediyeyi kabul
edemezler veya FTN haricinde olan bir kazancın varlığından bahsedemezler.
8.10 Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan : Bayiler FTN haricindeki imkanlardan,
gelirlerden bahisle kişileri gerçek dışı beyanlarla FTN’e dahil etme yoluna başvuramazlar. Aksi tespit
edildiğinde disiplin kurulunun alacağı kararlar kati ve bağlayıcıdır.
8.11 Bilgi Verme Saydamlık ve Katılımcılık : Herhangi bir sorunu olan bayilerin bunları ilk önce
kendi danışmanlarına iletmeleri gerekmektedir. Eğer sorun bu şekilde çözümlenemez ise, üst
danışmanlarına başvurabilirler. Danışmanların bayinin bir sorununu çözümleyememesi halinde,
yardım veya talimat almak üzere doğrudan FTN şirket merkezi ile temasa geçebilirler.
8.12 Rabıtalı Çalışma : Bayilerin FTN ile aynı ticari faaliyetleri gösteren başka firma ile çalışmaları
yasaktır. Aksi tespit edildiğinde disiplin kurulunun alacağı kararlar kati ve bağlayıcı olacaktır. Farklı
ticari alanlarda ürün ve hizmet veren başka bir şirkette çalışma yapabilirler. FTN aynı zamanda
başka bir firma ile çalışanları, açıklayacağı bazı bonus programlarından faydalandırmayabilir.
Bayiler, FTN bünyesinde çalışmalarına devam ettikleri sürece aynı sektörde herhangi bir firmanın
reklam, tanıtım, sunum ve benzeri hizmetlerini yürütemezler. FTN bünyesinde ki bayilere veya
firmalara bu tanıtımları doğrudan veya dolaylı olarak iletemezler ve ulaşmalarına imkan
sağlayamazlar. Bu ilkenin aksine davranışların tespiti halinde, FTN bünyesindeki sözleşmeleri tek
taraflı olarak fesih edebilir.
5
9 - BAYİLİK ANLAŞMASININ DEVRİ
9.1 İşbu anlaşma, FTN’in yazılı muvafakati olmadan herhangi bir üçüncü şahısa devredilemez.
Muvafakat verip vermemek münhasıran FTN’in yetkisindedir. FTN uygun gördüğü takdirde bayilik
haklarının devri mümkün olacaktır fakat bu durumda bayiliğini devreden kişi tüm haklarını ve
kazançlarını devrettiği kişi veya kuruma eksiksiz olarak aktarmak zorundadır. Bu aşamada ilgili
sorumluluk devreden ve devralan kişi veya kurumlara aittir. FTN’in muvafakati olmadan devir halinde
bayilik fesih edilir.
9.2 Devir talebinin FTN şirket adresine tebliğinden sonra gerekli araştırma şirket yönetim kurulunca
gerçekleştirilir. FTN ve varsa üst danışmanlarının onayını müteakiben devir eden ve devir alan
kişilerden teyit alınmasından sonra gerekli devir evrakları hazırlanarak, devreden bayiye ait mail
adresine gönderilir. Bayiye gönderilen evrak, taraflarca ıslak imzaları atıldıktan sonra FTN adresine
tebliğ edilir. Devire ait evraklarını FTN tarafından tebliği ile devir işlemi 2 (iki) hafta içerisinde
gerçekleştirilir.
9.3 Vefat Sonrası Devredilen Bayilikler : İş bu anlaşma tamamen şahsidir ve ölüm durumunda;
(bayi tarafından özellikle bir varis belirtilmemiş ise) bayi olabilme özelliklerini taşıyan birinci derece
yakınlıktaki varislerin bulunması halinde, anılan varislerin ölümünü takip eden 1 (bir) ay içinde
aralarından seçecekleri kişiye devredilir. Varislerin 1 (bir) ay içinde uzlaşamamaları ve bu durumdan
kaynaklı olarak veya herhangi başka bir sebepten dolayı FTN ile iletişime geçmemelerinden FTN
sorumlu değildir ve bu durum sonucunda bayilik hakları fesih edilerek FTN’in resmi internet
sayfasında (www.ftn.com.tr) ve yerel bir gazetede ilan edilmesi ile sonuçlanır. Bu şekilde
sonuçlanan bayinin FTN tarafından hak ettiği prim tutarı, FTN’in uygun gördüğü veya kendi
bünyesinde kurmuş olduğu bir sivil toplum kuruluşu-kuruluşlarına bağışlanır.
9.4 Bir bayiliğin miras hakları sınırlı olup, aşağıdaki şartlara tabidir.
9.4.1 Mirasçı, esasen bir bayi olarak kabul edilebilecek şartlara sahip bir kişi olmalıdır.
9.4.2 Mirasçının tek bir yetişkin olması ve ölenin birinci derecede varisi olması gerekmektedir. Bu
durumda bayilik bu kişiye devredilir.
9.4.3 Birden fazla mirasçıların bulunması halinde, bayilik, birinci derece yakınlıktaki varislerin
ölümünü takip eden 1 (bir) ay içinde aralarından seçecekleri kişinin olacaktır.
9.4.4 Birinci derece yakınlıktaki varisler arasında yetişkin olmaması halinde bayilik mahkeme
tarafından tayin edilecek vasiye-anılan vasinin dahi yine FTN tarafından onaylanması şartı ile
devredilir.
9.4.5 Vasi, bayilik anlaşması ihlal edilmediği sürece ve küçüklerden biri rüşt yaşına erişinceye kadar
bayi temsilcisi statüsünde kalacaktır.
9.4.6 Bir vasi veya veli, bayilik anlaşmasının ilkelerinin uygulanması amacıyla mirasçının vesayet
altındaki çocuğun veya mahcur eşin hareketlerinden sorumlu olacaktır. Şirket ilkelerinin yukarıda
belirtilen kişilerden herhangi birisi tarafından ihlal edilmesi, bayiliğin feshi sonucunu doğurabilecektir.
9.4.7 Bir bayiliği miras olarak alan bütün mirasçıların, prim, teşvik, ödül ve diğer programlara hak
kazanabilmek için faal durumunu sürdürmesi gerekir. Ancak FTN, tereke yöneticisinin yasal olarak
örgütlenmesine imkan vermek üzere vefattan itibaren 6 (altı) ay süre ile bu şarttan feragat
edebilecektir.
9.5 Evlilik Sebebi İle Devirler : FTN’de evli olan çiftler ve birinci dereceden akrabalar ve bunların
şirketleri ve/veya şahıs firmaları farklı ID Numaraları ile aynı ekipte çalışabilirler. Bir bayi, şirket
dışından biri ile evlenirse, eşi de ayrı form ile kayıt olur ve farklı bir ID Numarası ile giriş yapabilir. Bu
işlemin gerçekleşmesi için bir adet dilekçe ve evlilik cüzdanı ile başvurulması yeterlidir. Eşlerin her
ikisi de bekar iken FTN’de ayrı ayrı kollarda çalışıyor ise evlilik yapıldıktan sonra eşler hangi
yapılanmada çalışacaklarına karar verip bunu bir dilekçe ve evlilik cüzdanlarının fotokopisi ile şirkete
bildirirler.
9.6 Malülen Devirler : Herhangi bir bayi çalışamaz durumda olduğunu bir Heyet Raporu ile
kanıtladığında, bayilik haklarını ailesinden birine devredebilir. Bu devir noterden verilecek bir devir
yazısı ile yapılacaktır. Devredilecek kişi, esasen bir bayi olarak kabul edilebilecek şartlara sahip bir
kişi olmalıdır.
6
10 - BAYİLİK ANLAŞMASININ FESHİ
10.1 Bayinin anlaşmayı tek taraflı olarak fesih etmek istemesi durumunda 1 (bir) ay öncesinden
noterden gönderilecek olan fesih/istifa dilekçesi ile istifa sürecini başlatması gerekmektedir. İstifa
mektubunun şirkete ulaşmasının ardından 2 (iki) hafta içerisinde şirket tarafından gerekli işlemler
tamamlanmış olacaktır. Bayi tüm doğabilecek olan kazançlarından istifasının onaylandığı tarihe
kadar tahakkuk etmiş maddi hak ve alacakları dışında herhangi bir halde alacak talep edemez.
10.2 Bayi, genel ahlak ve dürüstlük kuralları çerçevesinde çalışmayı kabul eder. FTN, işbu
anlaşmanın herhangi bir hükmünün veya genel ahlak kurallarının bayi tarafından ihlal edildiği
kanaatine vardığı takdirde, işbu anlaşmaya münhasıran bayiyi 2 (iki) defa noter onaylı taahhütlü
olarak uyarır. İlk uyarı ile birlikte şirket gerek görürse bayinin son ay prim tutarının %50'sini bayi
adına şirket banka hesabında bloke olarak tutma hakkına sahiptir. İlk uyarı sonucu bayi ihlale devam
eder ve ikinci uyarıyı alırsa o ayki priminin tamamı blokeli olarak şirket banka hesabında bekletilir ve
ilk uyarıdan yapılan %50'lik prim kesinti tutarı FTN adına sivil toplum kuruluşu/kuruluşlarının
kasasına aktarılır. İkinci uyarıdan sonra bayi ihlale devam ederse FTN tarafından bayilik hakları ve
sözleşmesi tek taraflı fesih edilir ve fesih sonrasında bayi hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Bayi
adına varsa hesabında blokeli olarak tutulan bedeller aynı şekilde ilgili sivil toplum
kuruluşu/kuruluşlarına bağışlanır. FTN’in işbu feshe esas teşkil eden neden yada nedenlerden
dolayı herhangi bir zarara uğraması durumunda zarar ve ziyanını tazmin etme hakkı saklıdır.
10.3 Şirket tarafından fesih, bir bayinin bütün imtiyazlarının ve anlaşmadan kaynaklanan haklarının
sona erdirilmesidir. Fesih ile gelir ve iş hacmi primleri kazanma imkanıda sona ermektedir.
10.4 Fesih, bu sözleşmede tanımlanmış bulunan ilkeleri ihlal eden eylem veya işlemlerin bir
sonucudur. Şirket veya herhangi bir personeli bu davranıştan haberdar oldukları zaman bayinin bu
davranışı durdurmasını ve bundan vazgeçmesini belirten bir uyarı gönderecektir. Eğer bayi bu
uyarıya gereken özeni göstermez ve ihlalden vazgeçtiği ve durdurduğuna dair anılan uyarıyı aldığı
tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı bir taahhüt ile cevap vermezse, FTN bayilik anlaşmasını
fesih etme hakkını saklı tutar.
10.5 FTN veya bayilerin menfaatlerini ciddi şekilde ihlal eden davranışların disiplin kurulu tarafından
tespit edilmesi halinde ise, fesih derhal yapılabilecektir.
10.6 Feshin söz konusu olduğu her durumda, disiplin kurulu bu konu üzerine karar verebilecek ve bu
karar kati ve bağlayıcı olacaktır.
10.7 Aşağıdaki belirtilen durumlar (yalnızca bunlar ile sınırlı olmamak üzere) FTN tarafından derhal
fesih sebepleridir:
10.7.1 Onaylanmamış tanıtım malzemeleri basılması, üretilmesi, dağıtılması veya kullanılması.
10.7.2 FTN için (doğrudan veya dolaylı olarak) zararlı olan veya FTN’in ticari itibarını düşürebilecek
olan herhangi bir davranışta bulunulması.
10.7.3 FTN ilkelerinde belirtilmiş olan hüküm ve şartlardan herhangi birisinin ihlal edilmesi.
11.8 FTN ilkeleri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve uygun olarak yorumlanacaktır.
FTN kazanç planında veya şirket ilkelerinde önceden bilgi vermeksizin değişiklik yapmak hakkını
saklı tutar.
11 - HİZMETLERİN DURDURULMASI VEYA SONLANDIRILMASI
Bir bayi, bayilik lisansının FTN tarafından onaylandığı tarihten itibaren 4077 sayılı kanun hükümleri
çerçevesinde anılan ondört (14) gün içinde lisansının iptalini talep edebilir. Ödediği bayilik bedelinin
iadesi için ondört (14) gün içinde ıslak imzalı kendi el yazısı ile yazılmış dilekçesini, geçerli sebebi ile
birlikte FTN’e iletmesi durumunda değerlendirmeye alınır. FTN Yönetim Kurulu tarafından bayinin
lisansının iptal edilmesi onayı verildikten sonra bayilik franchise bedeli iade edilir. Lisansı iptal edilen
bayi altı ay (6) içinde tekrar bayilik alamaz. Bütün prim haklarını kayıp eder.
7
12 - DANIŞMANLIK DEĞİŞİM TALEBİ
Bayiler, ilk kayıtları esnasında ilk 24 saat içerisinde yanlış danışman kaydı girmeleri halinde
danışman değişikliği talebinde bulunabilirler. Başka herhangi bir yolla danışman değişikliği yapılmaz.
13 - TİCARETİN GÜVENİLİRLİĞİ
13.1 Bu konu FTN’in çok hassasiyetle üzerinde durduğu bir konudur. Her hangi bir bayi bir
danışman ile çalışmaya başladığında artık bu kişi ile arasında ömür boyu bir kontrat söz konusudur.
Herhangi bir sebeple başka bir bayi bu kişiyi ekibine kayıt etmek ister ise FTN derhal bu kaydı iptal
edecektir.
13.2 Bayilerin çocuklarını veya eşlerini yada anne babalarını kayıt ederek ticareti kaydırmaya
çalıştıkları tespit edildiğinde, gerçekte çalışan kişinin kim olduğu önem taşımaktadır ve gerçekte
çalışan kişi aynı bayi ise FTN açılmış olan ikinci kaydı o ana kadar yapılan tüm işleri ile beraber
orijinal kaydın altına taşıyarak gerçek adaleti sağlar. Bu konuda şirket ilkelerinde bulunan tek istisna
aşağıdaki maddedir.
13.3 Sözleşmesini fesih eden bir bayi, yeni bir bayilik formu doldurup gerekli olan bayilik başlangıç
şartlarını yerine getirerek altı ay (6) sonra yeniden istediği danışmanın ekibinde çalışmaya
başlayabilir.
14 - UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE YASAKLAR
14.1 Bayi, içeriği ne olursa olsun kesinlikle spam mail gönderimi yapamaz, ayrıca spam mail
gönderimi yaparak FTN’in herhangi bir mail sunucusunun kara listelere girmesine neden olması
durumunda, bu durumun düzeltilmesi için ödenecek tüm cezalar bayiye fatura edilir.
14.2 Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suç sayılacak tüm içerik kesinlikle yasaktır.
14.3 Genel ahlak kurallarına aykırı hiç bir yayın yapılamaz.
14.4 Bayi, hizmet alan diğer müşterilerin aldıkları hizmetleri engelleyici hiç bir içerik bulunduramaz.
14.5 FTN’in sunucuları aracılığı ile başkalarının bilgisayar veya hesaplarına ulaşmaya çalışmak
veya buna benzer davranışlarda bulunmak yasaktır.
14.6 Telif haklarına aykırılık teşkil eden, korsan yazılımlar, müzik, film ve benzeri dosyaların
dağıtılması yasaktır.
14.7 Ayrıca yukarıda belirtilmemiş olmasına rağmen, şimdi ya da gelecekte yasalar ile yapılması
yasaklanan tüm içerikler bu sözleşmeye dahildir.
14.8 FTN’in sunmuş olduğu hizmet ve avantajların dışında kalan, gerçeğe aykırı beyanlar, hizmet
satışının dışında kazanç sağlayan ifadeler ve sunumlar kesinlikle yasaktır.
15 - GİZLİLİK PRENSİPLERİ
15.1 FTN bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir.
15.2 FTN’in tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama yürütme organ ve mercileri bayi
bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, FTN bu bilgileri yalnızca gerekli yasal yetkiler çerçevesinde
ilgili kurumlara açıklayabilir.
8
16 - SÜRE
İş bu sözleşme, FTN’in resmi sitesinde bayi tarafından online olarak onaylanıp frnachise bayi
lisansının alınmasını müteakip madde 5.2’de belirtilmiş şartlara göre süresiz olup, bayi yada FTN
tarafından sona ereceği ihtar edilmedikçe geçerliliği devam eder.
17 - TEBLİGAT ADRESİ
İş bu sözleşme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligatlar için tarafların sözleşmede
yazılı adresleri yasal ikametgah olarak kabul edilmiştir.
18- ANLAŞMAZLIK HALİ ve DELİLLER
18.1 Bu sözleşmenin uygulanması esnasında doğabilecek her türlü uyuşmazlık durumunda İstanbul
Bakırköy Mahkemeleri yetkilidir.
18.2 Bayi, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda FTN’e ait defter ve bilgisayar kayıtları ile
mikrofilm, elektronik postayı HMK 193. maddesi bağlamında muteber delil olarak kabul edeceğini
beyan eder. İş bu sözleşme 18 (onsekiz) maddeden oluşmakta olup, taraflarca okunmuş, müzakere
edilmiş ve her bir maddesi elektronik ortamda işaretlenmek suretiyle ihtirazi kayıt konulmaksızın
onaylayan bayi ve FTN tarafından kabul edilmiştir. FTN gerekli hallerde sözleşmeye yeni maddeler
ekleyebilir, silebilir veya değiştirebilir ve kazanç planında değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler bayinin
daha önce almış olduğu kazançlara sekte vurmayacak şekilde olacaktır. İş bu değişikliklerin bayiye
elektronik ortamda tebliğini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde kabul edilmiş sayılacaktır. Bayi, yeni
madde-maddeleri kabul etmeme hakkına saklı olmakla birlikte yeni madde-maddeleri kabul etmeyip
sözleşmeyi, değişikliği kabul etmediği tarihe kadarki elde ettiği tüm prim ve hakları ödenmek
suretiyle fesih etme hakkına sahiptir. İşbu sözleşmenin onaylanması halinde yukarda belirtilen
kuralar taraflarca kabul edilmiş sayılır.
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilaflarda İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra
daireleri yetkilidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
233 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content