close

Enter

Log in using OpenID

20 Mart 2014 Perşembe

embedDownload
20 Mart 2014 Perşembe
5. OTURUM – BOR BİLEŞİKLERİNİN BİYOSİDAL ÜRÜN KAPSAMINDA KULLANIMI
SALON A
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nurşen BAŞARAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan IRMAK
08:45 – 10:30 Borun Üreme ve Gelişimsel Toksitite Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Yalçın DUYDU
Bor Bileşiklerinin Etki Mekanizması ve Kullanım Alanları
Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN
AB Biyosidel Ürünler Regülasyonuna Bor Penceresinden Bakış
Hakan KANLI
REACH, CLP ve Biyosidel Ürünler Yönetmeliği Çerçevesinde Eti Maden
İşletmeleri G.M.
Sibel Berrin GÜÇLÜ
Bor Toksisitesi ve EtiMaden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Konu ile ilgili
Yaptırmış Olduğu Çalışmalar
Timuçin Tolga AYDIN
10:30 – 10:45 Kahve Arası
6. OTURUM – BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN RUHSATLANDIRMA PROSEDÜRLERİ
SALON A
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ahmet ÇARHAN, Doç. Dr. Gürer G. BUDAK
10:30 – 12:30 AB'de Ürün Ruhsatlandırma Prosedürü
Peter KUGEL
AB Biyosidal Ürünler Tüzüğü Yükümlülükleri ve Yardım Masası Faaliyetleri
Viola WEINHEIMER
Türkiye'de Biyosidal Ürünler Yardım Masası Faaliyetleri
Pınar ÖZGÜN
AB'de Aktif Madde Değerlendirme Prosedürü
Valerio SPINOSI
12:30 – 14:00 Öğle Yemeği (1. WORKSHOP Üretim Yeri Standartları )
Moderatörler: Hüseyin İLTER - Saadet ODACI
7. OTURUM – TARIM TOPLUMLARINDA ÖNLEME VE ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI
SALON B
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK, Doç. Dr. Birol AKBAŞ
10:30 – 12:30 Tarım Çalışanlarının Bitki Koruma Ürünleri Konusunda Bilgi ve Davranışları
Doç. Dr. Ersin USKUN
Bitki Koruma Ürünü Satış Yerlerinin Yönetmelik Hükümleri Açısından
Durumu
Prof. Dr. Didem EVCİ KİRAZ
Tarım Çalışanlarında Güvenli Davranış Geliştirmede Yaklaşımlar ve Sektörel
Sorumluluklar
Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK
12:30 – 14:00 Öğle Yemeği
8. OTURUM – BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMALARI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yalçın DUYDU, Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSOY
14:00 – 16:20 Larvasit Uygulamaları
Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ
Kalıcı (Rezidüel) İnsektisit Uygulamaları
Dr. Öner KOÇAK
Rodentisitlere Güncel Yaklaşım ve Uygulamaları
Prof. Dr. Abdurrahman AKSOY
Hastane/Yer Yüzey Dezenfektan Uygulamaları
Doç. Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN
Havuz Suyu/İçme Suyu Dezenfektanları Uygulamaları
Dr. Derya ÇAMUR
16:20 – 16:45 Kahve Arası
SALON A
9. OTURUM – BİYOSİDAL ÜRÜN ANALİZLERİ VE ANALİZ LABORATUVARLARI
SALON B
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN, Dr. Yıldırım CESARETLİ
14:00 – 16:20 Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri
Nalan BUDAK
Biyosidal Ürünlerde Fiziksel/Kimyasal/Kısa Süreli ve Uzun Süreli Stabilite
Testleri
Sema CANDAN
İrritasyon Testleri
Çinel KÖKSAL
İşlenmiş Eşyaların Etkinlik, Stabilite ve Salınım Testleri
Doç. Dr. Alper Tunga AKARSUBAŞI
Haşere Kontrolünde Kullanılan Ürünlerin Biyolojik Etkinlik ve Kalıcılık Testleri
Prof. Dr. Davut ALPTEKİN
16:20 – 16:45 Kahve Arası
10. OTURUM – BİYOSİDAL ÜRÜNLERDE İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Songül YALÇIN, Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ
16:45 – 18:00 AB'de İyi Laboratuvar Uygulamaları
Theo HELDER
Türkiye'de İyi Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Hazırlık
Doç. Dr. Ahmet ÇARHAN
Laboratuvarların Yetkilendirilmesi
Dr. Canan BAYAR
Biyosidal Ürünlerde İLU Analiz Gereklilikleri
Ayten DEREKAYA
Pestisid Zehirlenmeleri
Prof. Dr. Cengiz GÖKBULUT
SALON A
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
149 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content