close

Enter

Log in using OpenID

İDE-14-15-Güz-Lisansüstü Ders Programı

embedDownload
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI
GÜN
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
IKA 640
İrlanda Şiiri
IED 6/744
Karşılaştırmalı
Tiyatro
IKA 601
İngiliz Kültür
Araştırmalarına
Giriş
IKA 699
İleri Araştırma
Teknikleri
H. Reis
D. Bozer
A. Karaduman
S. Akıllı
IED 6/716
Çağdaş Düşünce
Akımları
14:00-14:50
IED 6/766
Rönesans İngiliz
Edebiyatı
(Tiyatro Hariç)
IKA 610
İngiltere’de
Kültür ve
Edebiyat
15:00-15:50
H. Seber
S. Oppermann
Ş. Kaya
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
13:00-13:50
16:00-16:50
Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri
İED 644/744 Karşılaştırmalı Tiyatro
Prof.Dr. A. Deniz Bozer
İED 616/716 Çağdaş Düşünce Akımları
Prof.Dr. Serpil Oppermann
İKA 640 İrlanda Şiiri
Doç.Dr. Huriye Reis
İED 666/766 Rönesans İngiliz Edebiyatı (Tiyatro Hariç)
Doç.Dr. Hande Seber
İKA 610 İngiltere’de Kültür ve Edebiyat
Yrd.Doç.Dr. Şebnem Kaya
İKA 601 İngiliz Kültür Araştırmalarına Giriş
Yrd.Doç.Dr. Alev Karaduman
İKA 699 İleri Araştırma Teknikleri
Yrd.Doç.Dr. Sinan Akıllı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
290 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content