close

Enter

Log in using OpenID

Prof. Dr. Müslüm TURAN - Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi

embedDownload
EK -­‐ 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı : Müslüm Turan : AKKENT Mah. İstemihan Talay Cd. Baysoylar Palas 1 3/8 Yenişehir/MERSİN : 05324284688 : [email protected] : 29/12/1962 : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece : Üniversite Lisans Yüksek Lisans Hukuk Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi İ.Ü.S.B. F 1985 1989 Doktora Kamu Hukuk İ.Ü.S.B.E 1995 Alan Üniversite Yıl 5. Akademik Unvanlar 1995 Dicle Üniversitesi Hukuk Fak. Yardımcı Doçent 2002 Dicle Üniversitesi Hukuk Fak. Doçent 2007 Dicle Üniversitesi Hukuk Fak Profesör 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri -­‐“Tarihsel Süreç İçerisinde Farklılık Politikaları” (Muharrem Tunç, DÜSBE, 2007) -­‐“Türkiye’de Siyasi Parti Kapatma Rejimi” (Zeynel Abidin Tokgöz, DÜSBE, 2001) -­‐“Antikçağ Grek Felsefesinin Gelişimi ve Kuşkuculuk” (Feysel Taşçıer, DÜSBE, 2001) -­‐“Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku” (Melis Özgür, DÜSBE, 2002) -­‐“Ekonomik, Kültürel ve Siyasal Yönleriyle Küreselleşme” (Çayan Yılmaz, DÜSBE, 2001) -­‐“Hava Hukukunun Gelişimi Açısından Türkiye’nin Yeri” (Oktay Şahiner, DÜSBE, 2006) -­‐“Ege’de Hava Sahası Fır ve Komuta Kontrol Sorunları” (Hüseyin Fazla, DÜSBE, 2007) -­‐“Kadının Kamusal Alana Girişi Bağlamında Türkiye’de Kadın Liderliğinin Desteklenmesi”(Zeynep Şükran Canoruç) 6.2. Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler SCI Expanded, JCR, SSCI, AHCI’de yer alan dergilerden birinde bir adet tam makale -­‐“Hukuk’a Antropolojik Temel Verme Girişimleri ve Genel Bir Kritik” ( Amme İdaresi Dergisi, C.33,S.3, 2000) -­‐“Modern Düşünce’de İnsan Doğası Kavrayışı (Felsefe Logos, 2007/1) 7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. 7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler. 7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler -­‐“Özne ve İktidar”, (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, S.21, 2007) -­‐ “Foucault ve Nihilizm” (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, S.23, 2007) -­‐ SCI Expanded, JCR, SSCI, AHCI -­‐“Klasik Liberalizmin İki Temel Kurgusu ve Genel Bir Kritik” (DEÜSBED, C. 2, S.4, 2000) -­‐“Helenistik Dönem Yunan Felsefesi” (DEÜSBED, C. 2, S.3, 2000) -­‐“Nihilizm ve Jean Baudrillard (EÜHFD, C. XI s. 1-­‐2, 2007) -­‐“Postmodernizm, Farklılık Politikası ve Küreselleşme (Sosyo-­‐Ekonomi Dergisi, 2007/1) 7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 7.6 Diğer Yayınlar -­‐“Bürokratik ya da Teknikleştirilmiş Toplum Tasarımı (HFSA, 15. Kitap, 2006) -­‐“ Modernleşme Projesi ve Siyaset (Urfa Barosu Dergisi, 2004) -­‐“Zizek ve Semptom”(Mavi Terazi, s. 5, 2009) -­‐“Liberalizm: Devlet ve Hukuk (HFSA, 5.Kitap, 2002) -­‐“Varoluş Sorunu ve Tanrı” (İnsancıl Dergisi, 2001) -­‐“Deleuze ve Guattari: Göçebe Düşünce” (DÜHFD, S. 12-­‐13-­‐14-­‐15, 2005-­‐2006) -­‐“Postmodern Teori” (Kitap, Oniki Levha Yayınları, 2011) 8.Projeler 9.İdari Görevler 10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri 11.Ödüller 12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı 2013 II Hukuk Teorisi 2014 I Hukuk Felsefesi Haftalık Saati Teorik 2 2 Öğrenci Uygulama Sayısı 15 100 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
125
File Size
50 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content