close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV

embedDownload
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013/2014 BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI
Gün
05.04.2014
Cumartesi
Saat
İşletme Bölümü
İktisat Bölümü
09:00
İstatistik II
İstatistik II
11:00
Muh. Uyg. Ve Vergi Mevzuatı
Kamu Yönetimi Böl.
İstatistik II
Medeni Hukuku
12:30
Maliye Politikası
Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi
Maliye Politiası
14:30
İşletme Bilimine Giriş II
Bilgi Yönetimi
İdari Yargı / İdare Hukuku
16:30
İnsan Kaynakları Yönetimi
Genel Muhasebe
18:30
Ekonometri II
Devletler Hukuku
06.04.2014 Pazar
07.04.2014
Pazartesi
09:00
Türk Dili II
10:30
Ticaret Hukuku
Yabancı Dil II / Yabancı Dil (İngizlice) II
Yabancı Dil (İng.) II / Yab. Dil II /İngilizce II
14:00
Mes.Yab.Dil /Mes.Yab.Dil (İng.) I /İş H. İçin İng.
Makro İktisat II
Mes. Yab. Dil (İng.) / İş Hayatı İçin İng.
Mesleki Yabancı Dil / Mes. Yab. Dil (İng.) II
16:00
Pazarlama Araştırması
Pazarlama Araştırması
İnsan Kaynakları Yönetimi / Kamu Per. Yön.
09:00
09.04.2014
Çarşamba
Para Politikası / Para ve Banka
Yönetim ve Organizasyon II / Yönetim Bilimi II
Üretim Yönetimi II
11.04.2014
Cuma
İktisadi Düşünceler Tarihi
İktisadi Düşünceler Tarihi
Metropoliten Yönetimi
13:00
Girişimcilik / Toplum Bilimi II
Girişimcilik / Toplum Bilimi II
Toplum Bilimi II
15:00
Genel Muhasebe II / Muhasebe II
Genel Muhasebe II
Küreselleşme ve Yönetişim
17:00
Sayısal Yöntemler
19:00
Makro İktisat
Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi / Kalkınma Ekonomisi
Makro İktisat
09:00
Maliyet Muhasebesi II / Yönetim Psikolojisi
Yönetim Psikolojisi
Yönetim Psikolojisi
11:00
İktisada Giriş II
İktisada Giriş II
13:00
Pazarlama Yönetimi / Pazarlama İlkeleri
15:00
Muhasebe Denetimi
17:00
Davranış Bilimleri
09:00
Yabancı Dil II
13.04.2014
Pazar
İktisada Giriş II
Halkla İlişkiler / Kamuda Halkla İlişkiler
Mikro İktisat II
İktisada Giriş
Ekonomik Bütünleşmeler
Çağdaş Devlet Düzenleri
Borçlar Hukuku
13:00
Borçlar Hukuku
Borçlar Hukuku
15:00
Türk Vergi Sistemi
Türk Vergi Sistemi
Türk Vergi Sistemi Uygulamaları
17:00
Temel Bilgi Teknolojileri Kul.
Yön. ve Organizasyon / Yönetim Bil./Tem. Bil. Tekn. Kul.
Vergi Hukuku / Temel Bilgi Tekn. Kul.
09:00
İş Hukuku
İş Hukuku
İş Hukuku
11:00
A.İ.İ.T. II
A.İ.İ.T. II
A.İ.İ.T. II
14:30
Kamu Maliyesi
İktisat Politikası
Kamu Maliyesi / Kamu Maliyesi II
Kamu Yönetimi II
16:30
Kamu Yönetimi
İktisadi Sistemler
18:30
Finansal Yönetim II
İşletme Finansmanı
10:30
İşletme Matematiği II / Matematik II
İktisadi Matematik II / Matematik II
12:30
Uluslararası İşletmecilik
09:00
12.04.2014
Cumartesi
Üretim Yönetimi II
11:00
11:00
10.04.2014
Perşembe
Türk Dili II
Genel Muhasebe II / Ticaret Hukuku
12:30
17:30
08.04.2014
Salı
Türk Dili II
Osmanlı İktisat Tarihi
14:30
Yönetim Bilimi II
Kent ve Konut Politikası
16:30
Hizmet Pazarlaması
Dünya Ekonomisi
09:30
Sosyal Bilimlerde Yön.
Uluslararası İktisat II / Sosyal Bilimlerde Yöntem
11:30
Enflasyon Muhasebesi / Reklam ve Tutundurma
13:30
Şirketler Muhasebesi
Yatırım Planlama
15:30
17:30
Uluslar arası Pazarlama
Siyasal İdeolojiler / Siyaset Bilimine Giriş
Kent ve Konut Politikası
Kent Ekonomisi / Devlet Bütçesi / İcra İflas Hukuku /
Sanayi İktisat ve Rek. Teorisi / Kamu Ekonomisi / Devlet Bütçesi
Anayasal Hukuk / Sosyal Politika / Topl. Cinsiyet ve Pol./
/ Borsa ve Menkul Değer Analizi / İcra İflas Hukuku / Turizm
Türk AB İlişkileri / Uzmanlık Alan / Türk Siyasi Hayatı /
Ekonomisi / Türk İksisat Tarihi
Türk Siyasi Tarihi / Siyaset Sosyolojisi
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
Yerel Demokrasi Ve Yönetişim
İşletme Bilimine Giriş
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
Bölgesel İktisat
Yerel Yönetimler II
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
173 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content