close

Enter

Log in using OpenID

2014 olağan mali genel kurulu duyuru

embedDownload
2014 OLAĞAN MALİ GENEL KURULU
DUYURU
TBF Binası
10. Yıl Caddesi 34020
Zeytinburnu – İstanbul,
Türkiye
T: (212) 414 77 00
F: (212) 679 74 30
www.tbf.org.tr
Tarih : 20.10.2014
Yönetim Kurulumuzun 16.10.2014 gün ve 567 sayılı toplantısında, 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 (Mükerrer)
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ana Statümüzün 7. maddesi 6. fıkrasında yer alan “Liglerde yer alan
takım sayıları ve lig statüleri zamanla değiştiğinden, kulüplerin genel kurulda temsil edilme şekilleri üç ve
dördüncü fıkradaki esaslar dikkate alınarak Federasyon yönetim kulunca belirlenir” hükmü gereği kulüp
temsilcilerinin aşağıdaki kriterlere göre tespitine karar verilmiştir.
İlanen duyurulur.
A-En Üst Lig Temsilcileri (71 üye)
a) Erkekler Basketbol Birinci Liginde (TBL) yer alan kulüpleri temsilen ikişer üye, (32 Üye)
b) Kadınlar Basketbol Birinci Liginde (TKBL) yer alan kulüpleri temsilen ikişer üye, (28 Üye)
c) Birinci Liglerde (Kadın-Erkek) şampiyonluk kazanmış ve Erkekler Basketbol Birinci Liginde (TBL) de
yer alan kulüpleri temsilen birer üye, (6 Üye)
d) Birinci Liglerde (Kadın-Erkek) şampiyonluk kazanmış ve Kadınlar Basketbol Birinci Liginde (TKBL)
yer alan kulüpleri temsilen birer üye, (5 Üye)
B-Diğer Lig (2 nci Lig) Temsilcileri (42 üye)
a) Son tescil edilen, Erkekler Basketbol İkinci Ligi (TB2L) Normal Lig müsabakaları sonucunda;
Erkekler Basketbol Birinci Ligi (TBL) yükselme hakkı elden iki takım ile Erkekler Bölgesel Basketbol
Ligine (EBBL) düşen üç takımın dışında kalan kulüpleri temsilen birer üye. (13 Üye)
b) Son tescil edilen (2013-2014 sezonu) Erkekler Basketbol Birinci Liginden (TBL) düşen kulüpleri
temsilen birer üye, (2 Üye)
c) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi final müsabakalarında Erkekler Basketbol İkinci Ligine yükselmeye
hak kazanan kulüpleri temsilen birer üye, (3 Üye)
Yukarıda a, b ve c şıklarında tanımı yapılan kulüplerin herhangi bir nedenle oy kullanma hakkını
kaybetmeleri halinde bu kulüplerin yerini alan kulüpler üye hakkı kazanır.
d) Son tescil edilen (2013-2014 sezonu) Kadınlar Basketbol İkinci Liginde (TKB2L) yer alan
takımlardan, 2014-2015 sezonunda Kadınlar Basketbol İkinci Liginde (TKB2L) yer alan takımları
(KKTC temsilcisi hariç) temsilen birer üye, (18 Üye)
e) Son tescil edilen (2013-2014 sezonu) Kadınlar Basketbol Birinci Liginden (TKBL) düşen kulüpleri
temsilen birer üye, (1 Üye)
f)
Birinci Liglerde (Kadın-Erkek) şampiyonluk kazanmış olan ve halen ikinci ligde oynayan kulüpleri
temsilen birer üye. (1 Üye)
TBF Binası
10. Yıl Caddesi 34020
Zeytinburnu – İstanbul,
Türkiye
T: (212) 414 77 00
F: (212) 679 74 30
www.tbf.org.tr
g) 2014-2015 sezonunda Kadınlar Basketbol İkinci Liginde (TKB2L) yer alan takımlardan son 20 sene
itibariyle en fazla liglere katılmış sırasıyla iki kulübü temsilen birer üye. (2 Üye)
h) 2014-2015 sezonunda Erkekler Basketbol İkinci Liginde (TB2L) yer alan takımlardan son 20 sene
itibariyle en fazla liglere katılmış sırasıyla iki kulübü temsilen birer üye. (2 Üye)
Yukarıda g ve h şıklarında tanımı yapılan kulüplerin sıralanması sonucunda seçime esas katılım
sayısında eşitlik olması halinde liglere katılımda eşit sayıdaki kulüpler arasında kura çekilir.
C- Bölgesel Lig Temsilcileri (32 Üye)
a) Son tescil edilen Erkekler Basketbol İkinci Liginden (TB2L) düşen kulüpleri temsilen birer üye, (2
Üye)
b) Son tescil edilen, Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde; Eleme Turu müsabakaları sonucunda bir üst
tura çıkan takımların oluşturduğu (TB3L- A, B, C, D, E ve F) gruplarında yer alan ve 2014-2015
sezonunda Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi veya Türkiye Basketbol 3. Ligine katılan takımları
temsilen birer üye (23 Üye)
c) 2014-2015 sezonunda Erkekler Basketbol Üçüncü Liginde (TB3L) ve Erkekler Basketbol Bölgesel
Liginde (EBBL) yer alan takımlardan son 20 sene itibariyle en fazla liglere katılmış sırasıyla yedi
kulübü temsilen birer üye. (7 Üye)
Yukarıda tanımı yapılan kulüplerin sıralanması sonucunda seçime esas katılım sayısında eşitlik
olması halinde liglere katılımda eşit sayıdaki kulüpler arasında kura çekilir.
Ana Statü Madde-7
(3) Genel kurulda; kulüplerin üye sayısı toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz. Kulüp temsilcileri
kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
(4) Genel kuruldaki kulüp temsilcilerinin en fazla yüzde 50'si en üst lige katılan, en fazla yüzde 30'u
federasyonun diğer liglerinde mücadele eden, en az yüzde 20’si, mahalli veya bölgesel liglere katılan
kulüplerin temsilcilerinden oluşur.
Notlar:
1. Genel Kurul’ da temsil edilecek kulüplerin son iki yıl içerisinde federasyon faaliyetlerine katılmış olmaları
gereklidir.
2. Liglerden herhangi bir nedenle ihraç edilen veya çekilen kulüpler ile yeni sezona ait katılım belgesini
teslim etmeyen kulüpler takip eden ilk genel kurulda temsil edilemezler.
3. Bir alt lige düşen kulüpler düştükleri, bir üst lige çıkan kulüpler ise çıktıkları lige göre temsil edilirler.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
217 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content