close

Enter

Log in using OpenID

Açık Çağrı

embedDownload
 Technical Assistance for Civil Society Organisations Turkey Office Technical Assistance to the Civil Society Organizations 2 (TACSO 2) from the IPA Beneficiaries EuropeAid/133642/C/SER/Multi Katılımcılar için Açık Çağrı TACSO İnsandan İnsana (P2P) Programı “AB Katılım Sürecinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Konferansı” 12-­‐13 Mart, 2015 Ankara Arka Plan Bilgisi TACSO Projesinin genel hedefleri, AB Katılım Öncesi Mali Aracı (IPA) kapsamındaki yararlanıcı ülkelerde STK’ların kapasitelerini güçlendirmek, hesap verebilirliklerini ve hizmet kalitelerini arttırmak, demokratik süreçler içerisinde sürdürülebilir bir rol oynamalarını sağlamaktır. Projenin temel amaçları ise: • STK’ların kapasitelerinin ve hareket alanlarının geliştirilmesi • STK’ların demokratik rollerinin güçlendirilmesidir İnsandan İnsana (P2P) Programı bileşeni, Batı Balkan Ülkeleri ile Türkiye’deki STK’ların, Avrupa Birliği Kurumlarını ziyaret ederek, ulusal, bölgesel ve AB ülkelerinden STK’larla toplantılarda bir araya gelerek; AB ve katılım sürecine ilişkin bilgi edinmelerine, uluslararası ve bölgesel düzeyde ortaklıklar, ağlar kurmalarına, genişleme ve ortaklık perspektifinden karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Konferansın Hedefleri TACSO Türkiye, aynı zamanda Ulusal Danışma Kurulu üyeleri olan Kaos GL Derneği’nin ve İnsan Hakları Ortak Platformu’nun desteği ve Avrupa Birliği ile Batı Balkanlardan ilgili kurum ve STK’lardan konuşmacılar ile Batı Balkanlar’dan “Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ” temsilcilerinin katılımıyla 12-­‐13 Mart 2015 tarihlerinde, Ankara’da İnsandan İnsana (P2P) Programı kapsamında “AB Katılım Sürecinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Konferansı” nı düzenliyor. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik, politik kriterler bağlamında AB katılım sürecinin en önemli unsurlarından biridir. Konferans, AB kurumları ve AB STK’larından temsilcilerin, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlikte AB standartları ve mekanizmaları konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarına olanak verecektir. Konferansın amacı, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik konusunda STK’ların farkındalığını artırmak, aday ülkelerde AB katılım sürecindeki STK savunuculuk çalışmalarını güçlendirmektir. Konferansın ikinci günü iki ayrı bölüm şeklinde tasarlanmıştır. İlk çalıştay, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik alanındaki durumun Türkiye bağlamında etraflıca tartışılması amacıyla, Türkiye’den katılımcıları bir araya getirecektir. Ev sahipliği Kaos GL tarafından yapılacak ikinci çalıştayda ise, Batı Balkanlardan gelen STK’lar ve Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ temsilcileri bir araya gelerek, Batı Balkanlardaki LGBTI ayrımcılığı ile mücadele için stratejiler geliştirilecek ve bir Bölgesel Ağ pozisyon belgesi oluşturulacaktır. Technical Assistance for Civil Society Organisatios -­‐ TACSO This project is funded by the European Union.
SIPU International AB Sweden • Ecorys International • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania • Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia Technical Assistance for Civil Society Organisations Turkey Office Bu etkinlik, 21 Kasım 2014 tarihinde Tiran’da Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA), Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu tarafından organize edilen “Temel Haklar, Ayrımcılıkla Mücadele ve LGBT” Konferansı’nın ve TACSO Türkiye tarafından 23 Aralık 2014 tarihinde düzenlenen “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Yasası Hazırlık Sürecinde STK Katılımı” Çalıştayı’nın devamı niteliğindedir. Konferansın Amaçları: • Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik mevzuatları ve mekanizmalarında AB standartları ve kriterleri konusunda farkındalık yaratmak. • AB politikaları bağlamında STK’ların savunuculuk çalışmalarını geliştirmek ve sivil toplumu AB standartları ve kriterleri için savunuculuk yapmak üzere güçlendirmek. • İkinci gün yapılacak çalıştay ile, Türkiye’den katılımcılarla, Türkiye’de ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik yasal çerçevesinde gerekli olan değişikliklerinin tartışılmasına imkan yaratmak. • İkinci gün yapılacak Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ çalıştayında LGBT bireyler özelinde ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik çalışmalarında bölgesel unsurların tartışılmasına imkan yaratmak. Kimler Başvurabilir? Ankara dışından 12 STK’dan birer temsilcinin katılımı TACSO tarafından desteklenecektir. Şu alanda çalışan STK’ların temsilcileri başvurabilir: •
•
•
•
•
•
•
İnsan Hakları LGBTI Hakları Kadın Hakları Engelli Hakları Azınlık Hakları Çocuk Hakları Hassas grupların hakları (Mülteciler, sığınmacılar, yoksulluk içinde yaşayan topluluklar, yerinden edilmiş kişiler, kayıtdışı işçiler vs) için çalışan STK’lar Başvuru sahibi STK’nın: • Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik alanında savunuculuk, kampanya ve izleme gibi çalışmaları yapıyor olması beklenmektedir. • Bu alanda en az 3 yıldır aktif şekilde çalışıyor olması beklenmektedir. • Konferansın teması ile kuruluşun hedefleri ve misyonunun bağlantılı olması, • Kuruluşun konferans temasına ilişkin proje/etkinlik yönetiminde tecrübeli olması, Başvuru Sahibi STK adına katılması önerilen Temsilcinin: • Konferans konusuna ilişkin deneyimli olması ve iyi uygulamaları, öğrenilmiş dersleri paylaşarak, tartışarak aktif katılım göstermesi beklenmektedir. • Başvuru sahibi STK temsilcilerinin, konferans konusuna ilişkin en az üç yıl deneyim sahibi olmaları gerekmektedir. Technical Assistance for Civil Society Organisatios -­‐ TACSO This project is funded by the European Union.
SIPU International AB Sweden • Ecorys International • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania • Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia Technical Assistance for Civil Society Organisations Turkey Office •
Önerilen STK temsilcisinin Konferansın teması, politika oluşturma ve savunuculuk konularında deneyimli olması. Başvuru Prosedürü İlgili kişilerin Başvuru formunu doldurarak, 27 Şubat 2015 tarihine kadar [email protected] adresine P2P Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Konferansı konu başlığı ile iletmeleri gerekmektedir. Başvuruların değerlendirme süreci 4 Mart 2015 tarihinde sona erecek ve sadece seçilen başvuru sahipleri ile iletişime geçilecektir. Seçilen katılımcıların konferansa ilişkin seyahat, konaklama ve yemek masrafları TACSO tarafından karşılanacaktır. Sorularınız için TACSO Türkiye Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz. E-­‐posta: [email protected] Tel: 0312 426 44 51 Technical Assistance for Civil Society Organisatios -­‐ TACSO This project is funded by the European Union.
SIPU International AB Sweden • Ecorys International • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania • Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
235 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content