close

Enter

Log in using OpenID

1 Sayfa

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sayı
Konu
:
:
23248055/234.01.01.02
NRP
……………………..VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)
Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sağlık kurum ve kuruluşlarının Bakanlık
politikalarına uygunluğunun bütüncül olarak, belirlenen ölçütlerle izlenebildiği bir sistem
oluşturmayı amaçladığını ve bu kapsamda Kurumsal Sağlık Hizmet Göstergesi (KSHG) puanı
hesaplanacağından, ölçütlere ilişkin bazı verilere ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedir.
Bu kapsamda ilinizdeki tüm kamu, üniversite ve özel hastanelerde görevli sağlık
personelinin Neonatal Resüsitasyon Uygulayıcı (NRP) Eğitim durumuyla ilgili:
-
-
Ek-1 de yer alan tablonun eksiksiz doldurulması,
Ek-1 tabloda belirtilen kurum adı, türü ve kodu bilgilerinin Ek-2.Sağlık Kurumu ÇKYS
Kodu tablosundan bulunarak yazılması, farklı kısaltmalar vb. kullanılmaması,
Ek-2 de belirtilen hastaneler dışında doğum yapılan ve/veya yenidoğan servisi olan hastane
varsa onların da aynı forma kaydedilmesi,
Doğum salonu, sezaryen yapılan ameliyathane ya da yenidoğan için ayrı personeli
bulunmayan hastanelerde, ihtiyaç durumunda bu bölümlerde çalışması muhtemel tüm
hastane personelinin, formda “Doğum Salonu Personeli” kısmına kaydedilmesi,
Elektronik ortamda doldurulan formun en geç 26 Mart 2015 tarihine kadar
[email protected] adresine iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
Bakan a.
Kurum Başkan Yardımcısı
EKLER:
Ek-1-Cocuk Ergen Verı Talep Formu
Ek-2-Sağlık Kurumu CKYS Kodu
DAĞITIM:81 İl Valiliği
Korkutreis Mah.İlkiz Sokak No:4 Kat:4 Sıhhiye /ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: [email protected]
Tel:312-5656072
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 33186661-7c76-4f2c-8adb-0f7175568db8 kodu ile erişebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
236 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content