close

Enter

Log in using OpenID

24 Mart Dünya`da ve Türkiye`de Tüberküloz Sempozyumu

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayı
Konu
:
:
60949272/774.99
24 Mart Dünya’da ve Türkiye’de
Tüberküloz Sempozyumu
Tüberküloz Daire Başkanlığınca 24 Mart 2015 tarihinde Ülkemizde tüberküloz kontrol
faaliyetlerine ilişkin dünya gelişmeleri ile ilgili bilgi paylaşımının sağlanabilmesi ve paydaşlar
arası görüş alış verişinin yapılabilmesi amacıyla Bakanlığımız adına Kurumumuz yetkilileri
ve akademisyenlerin katılımı ile Ankara’da Bera Otel’de (Ziya Gökalp Bulvarı No:58 Kolej
Çankaya / Ankara) “Dünya’da ve Türkiye’de Tüberküloz Sempozyumu” düzenlenecektir.
Sempozyuma; başta verem savaşı dispanseri personeli olmak üzere hastane
yöneticileri, göğüs hastalıkları uzmanları ve hastane enfeksiyon kontrol kurulu üyesi olan
sağlık personeli, halk sağlığı müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar şubesi ve tüberküloz birimi
çalışanları ile TSM sorumlu hekimleri davetlidir.
İdarenizce yukarıda belirtilen personellerin sempozyuma katılımının sağlanması
hususunda;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Uzm. Dr. Seher MUSAONBAŞIOĞLU
Bakan a.
Başkan Yardımcısı
EK: Sempozyum Programı (1 sayfa)
DAĞITIM:
Gereği:
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü
Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ankara 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı Adnan Saygun Cad. No:55 Refik Saydam
Yerleşkesi G Blok Sıhhıye ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: Z. ÖZDEMİR [email protected] Tel: 0 312 565 56 88 Faks: 0 312 565 56 62
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9a1cb591-4a94-4d8e-bd93-87c01a1a3219 kodu ile erişebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
214 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content