close

Enter

Log in using OpenID

2015 Güz Yarıyılı II. Öğretim

embedDownload
I. SINIF (D205)
BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
2014 - 2015 Güz Yarıyılı II. Öğretim Haftalık Ders Programı
SAAT
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
FIZ 191 Fizik I Lab.
17.30-18.20
INS 109 ĠnĢaat Müh. GiriĢ
(Ġ. H. ÖZÖLÇER)
MAT 183 Lineer Cebir
(M. GÖCEN)
KIM 193 Kimya
(ġ. ATA)
INS 109 ĠnĢaat Müh. GiriĢ
(Ġ. H. ÖZÖLÇER)
FIZ 191 Fizik I Lab.
18.25-19.15
MAT 183 Lineer Cebir
(M. GÖCEN)
KIM 193 Kimya
(ġ. ATA)
FIZ 181 Fizik I
(H. ARSLAN)
FIZ 191 Fizik I Lab.
19.20-20.10
TUR 181 Türk Dili I
(Z. DOĞAN)
KIM 193 Kimya
(ġ. ATA)
20.15-21.05
FIZ 181 Fizik I
(H. ARSLAN)
MAT 181 Matematik I
(M. YILDIZ)
TUR 181 Türk Dili I
(Z. DOĞAN)
YDL 183Yabancı Dil I
(M. DEDE)
21.10-22.00
FIZ 181 Fizik I
(H. ARSLAN)
MAT 181 Matematik I
(M. YILDIZ)
INS 105 Teknik Resim
(A. B. SÜNBÜL)
(MAK D006)
INS 105 Teknik Resim
(A. B. SÜNBÜL)
(MAK D006)
INS 105 Teknik Resim
(A. B. SÜNBÜL)
(MAK D006)
INS 105 Teknik Resim
(A. B. SÜNBÜL)
(MAK D006)
INS 111 Bilgisayar Kullanımı
(K. S. GÖRMÜġ)
(MFBS-03)
INS 111 Bilgisayar Kullanımı
(K. S. GÖRMÜġ)
(MFBS-03)
INS 111 Bilgisayar Kullanımı
(K. S. GÖRMÜġ)
(MFBS-03)
MAT 181 Matematik I
(M. YILDIZ)
YDL 183Yabancı Dil I
(M. DEDE)
PERġEMBE
(H. ARSLAN)
(FEF Fizik Lab.)
(H. ARSLAN)
(FEF Fizik Lab.)
(H. ARSLAN)
(FEF Fizik Lab.)
22.05-22.55
23.00-23.50
MAT 181 Matematik I
(M. YILDIZ)
23.55-00.45
SAAT
II. SINIF (D201)
17.30-18.20
18.25-19.15
19.20-20.10
20.15-21.05
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
YDL 285 Yabancı Dil III
(H. AYDIN)
YDL 285 Yabancı Dil III
(H. AYDIN)
YDL 285 Yabancı Dil III
(H. AYDIN)
INS 211 Malzeme Bilimi
INS 215 Müh. Ekonomisi
(S. ULUBEYLĠ)
INS 215 Müh. Ekonomisi
(S. ULUBEYLĠ)
INS 215 Müh. Ekonomisi
(S. ULUBEYLĠ)
INS 217 Dinamik
(M. YETMEZ)
INS 217 Dinamik
(M. YETMEZ)
INS 217 Dinamik
(M. YETMEZ)
INS 217 Dinamik
(M. YETMEZ)
INS 221 Mukavemet I
(M. E. KARTAL)
INS 221 Mukavemet I
(M. E. KARTAL)
INS 213 Müh. Ġstatistik Met.
(H. AYDIN)
INS 213 Müh. Ġstatistik Met.
(H. AYDIN)
INS 213 Müh. Ġstatistik Met.
(H. AYDIN)
AIT 281 A. Ġ. ve Ġ. T. I
(D. YĠRSUTĠMUR)
AIT 281 A. Ġ. ve Ġ. T. I
(D. YĠRSUTĠMUR)
(T. BĠLĠR)
21.10-22.00
INS 211 Malzeme Bilimi
22.05-22.55
INS 211 Malzeme Bilimi
23.00-23.50
INS 211 Malzeme Bilimi
(T. BĠLĠR)
(T. BĠLĠR)
(T. BĠLĠR)
CUMA
INS 902 ĠnĢ. Müh. Yapıları
(T. BĠLĠR)
INS 902 ĠnĢ. Müh. Yapıları
(T. BĠLĠR)
INS 219 Müh. Mat. I
(S. ġENSOY)
INS 219 Müh. Mat. I
(S. ġENSOY)
INS 219 Müh. Mat. I
(S. ġENSOY)
INS 219 Müh. Mat. I
(S. ġENSOY)
INS 221 Mukavemet I
(M. E. KARTAL)
INS 221 Mukavemet I
(M. E. KARTAL)
CUMA
23.55-00.45
III. SINIF (D202)
SAAT
17.30-18.20
18.25-19.15
19.20-20.10
20.15-21.05
21.10-22.00
22.05-22.55
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
INS 315 Yapı Statiği I
(M. E. KARTAL)
INS 315 Yapı Statiği I
(M. E. KARTAL)
INS 315 Yapı Statiği I
(M. E. KARTAL)
INS 315 Yapı Statiği I
(M. E. KARTAL)
INS 341 Karayolu Müh.
(M. TANIġ)
INS 341 Karayolu Müh.
(M. TANIġ)
INS 311 Betonarme I
(N. DEĞĠRMENCĠ)
INS 311 Betonarme I
(N. DEĞĠRMENCĠ)
INS 311 Betonarme I
(N. DEĞĠRMENCĠ)
INS 311 Betonarme I
(N. DEĞĠRMENCĠ)
INS 341 Karayolu Müh.
(M. TANIġ)
INS 341 Karayolu Müh.
(M. TANIġ)
INS 337 Proje Yönetimi
(S. ULUBEYLĠ)
INS 337 Proje Yönetimi
(S. ULUBEYLĠ)
INS 339 Zemin Mekaniği I
(Ö. F. ÇAPAR)
INS 339 Zemin Mekaniği I
(Ö. F. ÇAPAR)
INS 339 Zemin Mekaniği I
(Ö. F. ÇAPAR)
INS 339 Zemin Mekaniği I
(Ö. F. ÇAPAR)
INS 319 AkıĢ. Mekaniği
(Ġ. H. ÖZÖLÇER)
INS 319 AkıĢ. Mekaniği
(Ġ. H. ÖZÖLÇER)
INS 319 AkıĢ. Mekaniği
(Ġ. H. ÖZÖLÇER)
INS 319 AkıĢ. Mekaniği
(Ġ. H. ÖZÖLÇER)
INS 337 Proje Yönetimi
(S. ULUBEYLĠ)
INS 337 Proje Yönetimi
(S. ULUBEYLĠ)
23.00-23.50
23.55-00.45
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
19.20-20.10
INS 465 Geo. Deprem Müh.
(Ö. F. ÇAPAR)
INS 465 Geo. Deprem Müh.
(Ö. F. ÇAPAR)
INS 465 Geo. Deprem Müh.
(Ö. F. ÇAPAR)
INS 403 Çelik Yapılar I
(M. E. KARTAL)
INS 403 Çelik Yapılar I
(M. E. KARTAL)
INS 403 Çelik Yapılar I
(M. E. KARTAL)
INS 413 Su Kay. Müh. I
(Ġ. H. ÖZÖLÇER)
INS 413 Su Kay. Müh. I
(Ġ. H. ÖZÖLÇER)
INS 413 Su Kay. Müh. I
(Ġ. H. ÖZÖLÇER)
INS 455 Yapı Statiği III
(M. E. KARTAL)
INS 455 Yapı Statiği III
(M. E. KARTAL)
INS 455 Yapı Statiği III
(M. E. KARTAL)
INS 449 Planlama Tek. I
(S. ULUBEYLĠ)
INS 449 Planlama Tek. I
(S. ULUBEYLĠ)
INS 449 Planlama Tek. I
(S. ULUBEYLĠ)
20.15-21.05
INS 425 Temel Müh. I
(A. B. SÜNBÜL)
INS 403 Çelik Yapılar I
(M. E. KARTAL)
INS 413 Su Kay. Müh. I
(Ġ. H. ÖZÖLÇER)
21.10-22.00
INS 425 Temel Müh. I
(A. B. SÜNBÜL)
INS 451 ġevlerin Stabilitesi
(A. B. SÜNBÜL)
INS 493 Demiryolu Müh.
(M. TANIġ)
22.05-22.55
INS 425 Temel Müh. I
(A. B. SÜNBÜL)
INS 451 ġevlerin Stabilitesi
(A. B. SÜNBÜL)
INS 493 Demiryolu Müh.
(M. TANIġ)
INS 463 Bilgisayar Des. Tasarım
(N. DEĞĠRMENCĠ)
(MFBS-03)
INS 463 Bilgisayar Des. Tasarım
(N. DEĞĠRMENCĠ)
(MFBS-03)
INS 463 Bilgisayar Des. Tasarım
(N. DEĞĠRMENCĠ)
(MFBS-03)
23.00-23.50
INS 425 Temel Müh. I
(A. B. SÜNBÜL)
INS 451 ġevlerin Stabilitesi
(A. B. SÜNBÜL)
INS 493 Demiryolu Müh.
(M. TANIġ)
SAAT
VI. SINIF (D203)
17.30-18.20
18.25-19.15
INS 437 Beton Teknolojisi
(T. BĠLĠR)
INS 437 Beton Teknolojisi
(T. BĠLĠR)
INS 437 Beton Teknolojisi
(T. BĠLĠR)
23.55-00.45
Doç. Dr. Ġsmail Hakkı ÖZÖLÇER
Bölüm BaĢkanı
Doç. Dr. Hamdi Alper ÖZYĠĞĠT
Dekan Yardımcısı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
182 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content