close

Enter

Log in using OpenID

6280 Web ve Grafik Tasarım Eğitim Hizmeti Alımı

embedDownload
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
Kodu
MAT6171
MAT6175
MATEMATİK EĞİTİMİNİN TARİHİ
GELİŞİMİ ve FELSEFESİ
MATEMATİK EĞİTİMİNDE GÜNCEL
ARAŞTIRMALAR
SEMİNER (DERSTE)
TEZ DANIŞMANLIĞI
MAT6181
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
MAT6101
MAT6103
DERS AŞAMASI
İlköğretim
Matematik Eğitimi / Doktora Programı
I. YARIYIL / GÜZ
Dersin Adı
Türü T U L Kredi
MAT6105
MAT6107
MAT6109
MAT6111
MAT6113
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK
ÖĞRETİM TASARIMI
MATEMATİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA
TASARIMI
ANALİZ VE UYGULAMALARI
MATEMATİK EĞİTİMİNDE DİL ve
DÜŞÜNCE GELİŞTİRME
MATEMATİKSEL MODELLEME
AKTS
Kodu
TEZ AŞAMASI
YETERLİK SINAVI*
SEMİNER (TEZDE)
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
TEZ ÇALIŞMASI
GELİŞİM ve ÖĞRENME**
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
TEZ ÇALIŞMASI
3
5
MAT6102 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM TASARIMI
Z
3
3
6
Z
3
3
5
MAT6104 İLERİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLER
Z
3
3
6
Z
Z
0
0
0
0
5
1
Z
Z
0
4
0
0
1
5
Z
4
0
5
MAT6176 TEZ DANIŞMANLIĞI
MAT6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
MATEMATİK EĞİTİMİNDE DERS MATERYALİ
MAT6106
TASARIMI ve HAZIRLAMA
S
2
2
4
S
2
2
3
MAT6108 MATEMATİKSEL YAPILAR
S
2
2
4
S
2
2
3
MAT6110
S
2
2
4
S
2
2
3
S
2
2
4
S
2
2
3
S
2
2
4
S
2
2
3
Toplam Kredi
12
30
Toplam Kredi
12
30
0
0
5
25
Toplam Kredi
0
30
Z
Z
Z
0
0
0
5
5
20
Toplam Kredi
0
30
Z
Z
0
0
5
25
0
30
2
1
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİMİ
PROGRAMI
MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA
MAT6112
ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
MAT6114 ALGORİTMALAR
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
TEZ ÇALIŞMASI
1
IV. YARIYIL / BAHAR
Z
Z
Z
Z
0
0
4
0
0
0
0
0
15
5
5
5
Toplam Kredi
0
30
Z
Z
Z
0
0
0
5
5
20
Toplam Kredi
0
30
Z
Z
0
0
5
25
2
1
MAT6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
MAT6192 TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
4
0 1
VI. YARIYIL / BAHAR
3
4
0
1
ENS6122 ÖĞRETİMDE PLANLAMA ve DEĞERLENDİRME**
MAT6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
MAT6194 TEZ ÇALIŞMASI
VII. YARIYIL / GÜZ
MAT6187
MAT6195
T U L Kredi AKTS
3
V. YARIYIL / GÜZ
ENS6121
MAT6185
MAT6193
Türü
Z
III. YARIYIL / GÜZ
YET6177
MAT6173
MAT6183
MAT6191
II. YARIYIL / BAHAR
Dersin Adı
3
4
0
2
1
VIII. YARIYIL / BAHAR
4
0
1
MAT6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
MAT6196 TEZ ÇALIŞMASI
Toplam Kredi
0
30
TOPLAM KREDİ: 24 - TOPLAM AKTS: 240
4
0
1
Toplam Kredi
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da alabilir.
* Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir. ** Mesleki Eğitim Dersi olarak tez aşamasında alınacaktır.
RİT-FR-ÖİD-14/02
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
263 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content