close

Enter

Log in using OpenID

blue-plast-h-bc-402-mr

embedDownload
TEKNİK BİLGİ FORMU
BLUE PLAST-H
BC-402 MR
2055-CPR-103
YENİ NESİL SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI
ÜRÜN TANIMI
BC-402 MR, uzun süre işlenebilirliği koruyan, yüksek oranda su
azaltıcı, yeni nesil süper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Kimyasal içerik
Polikarboksilat esaslı
Maddenin Görünümü
Kahverengi sıvı
Yoğunluk (g/mL) (20°C’de)
1.10 ± 0.05
Viskozite (Cps) (20°C’de)
<500
pH (20°C’de)
 Kalıp sökme süresini minimuma indirir.
 Ayrışma ve terlemeyi azaltarak, betonun aşınma direncini arttırır.
 Reçine bazlı zemin kaplama sistemlerinin yeni beton üzerine
uygulanmasındaki süreleri kısaltır.
 Betonun donma-çözülme döngüsüne karşı dayanıklılığını arttırır.
 Kalıba kolay yerleştiğinden vibrasyon işçiliğinden ve enerjisinden
tasarruf sağlar.
 Sık donatılı kesitlere kolayca yerleşir ve boşluksuz, düzgün bir
beton yüzeyi elde edilmesini sağlar.
 Düşük sıcaklıklarda bile erken yüksek dayanımlı beton üretimini
sağlar.
 Tüm çimento tipleri ile uyumlu olarak çalışır.
 BC-402 MR klor içermez.
6.0 ± 2.0
Klorür Miktarı (%)
< 0,10 (EN480-10’a göre)
KULLANIM DOZAJI
Alkali Miktarı (%)
< 10 (EN480-12’ye göre)
Dozaj kullanıcı tarafından belirlenir. Çimento ağırlığının %0.5 –2 arası
kullanılır.
STANDARTLAR
SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
TS EN 934-2 Çizelge 3.1, 3.2 Yüksek oranda su azaltıcı / süper
akışkanlaştırıcı beton katkısı standartlarına uygundur.
ASTM TİP F : Yüksek oranda su azaltıcı / Süper akışkanlaştırıcı beton
katkısı
KULLANIM YERLERİ
 Prekast ve prefabrik beton üretiminde
 Kendiliğinden yerleşen ve sıkışan beton üretiminde
 Düşük su/çimento oranına sahip öngermeli beton üretiminde
Uygulama esnasında, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş
elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas
ettirilmemeli , temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla
yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır.
Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (MSDS) bakılmalıdır.
 Yaş püskürtme beton üretiminde
 Erken kalıp alması gereken yerlerde
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
 Sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen beton
üretiminde
+5°C ile +35°C ortam sıcaklığında depolanmalıdır. Raf ömrü, uygun
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 Katkısız betona göre su miktarını ağırlıkça %20- %30 arasında
azaltır.
 Betonun dayanımını yüksek oranda artırır. İnşaat sahasına istenilen
zamanda yüksek kalitede beton temin edilmesini sağlar.
 Üretilen betonun erken-nihai basınç ve çekme dayanımını ve
geçirimsizliğini arttırır.
 Yüksek su kesme etkisiyle düşük su/çimento oranında beton
üretimine olanak sağlar. Bununla beraber korozif etkilere dayanıklı
beton üretimini mümkün kılar.
depolama koşullarında, açılmamış ve zarar görmemiş kapalı orijinal
ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
AMBALAJ ŞEKLİ
Dökme
1000kg’lık konteyner
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. MAVİ KİMYA SAN.VE TİC. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede
ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan MAVİ KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. sorumlu tutulamaz.
MAVİ KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş
Tel:+90-216 394 91 40-41Faks:+90-216 394 91 42
http:/www.mavikimya.com E-Mail: [email protected]
MERKEZ: Üstbostancıyolu, Değirmen yolu Cad. Birman İş Mrk.No:11 Kat-4 Kadıköy /ISTANBUL
FABRİKA: İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 13.Yol L3-4A Parsel Tuzla /İSTANBUL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
583 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content