close

Enter

Log in using OpenID

1276 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi

embedDownload
YÜZÜNC
T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Sayı : 14803817/934.04/1276
Konu :Malzeme Alımı
Birim Adı:Kan Merkezi ve Aferez Ünitesi/Genel Cerrahi AD.
11.06.2014
13.06.2014 tarihinde saat 14:00’da Doğrudan Temin usulü ile yapılacak ihale için aşağıda yazılı
malzemelere müesseseniz tarafından temini mümkün ise satın alınmasına esas olmak üzere 13.06.2014
Cuma günü saat 13:45 ’e kadar bir teklif göndermeniz gerekmektedir.
Kemal KUŞMAN
Döner Sermaye İşletme Müdürü
Dikkat Edilecek Hususlar:
1-Teklifler işletmemize elden teslim edileceği gibi posta ile de gönderilebilir.
2-Komisyon Kararı onaylandıktan sonra siparişi takiben malzemeleri hemen teslim etmeyen firmalar teklif
vermeyeceklerdir.
3-Yazımızın sayı numarası teklif üzerine yazılacaktır.
4-Verilen fiyatlara KDV hariç tutulacaktır.
5-Marka belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6-Gerektiğinde numune istenecektir.
7- 7 gün içinde malzemeyi teslim Etmeyen firmalar Teklif vermeyeceklerdir.
8- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10/f maddesinde yer alan “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde,
ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare
tarafından ispat edilen firmalar ihaleye katılamazlar.
9-İlaç ve tıbbi malzeme tekliflerinde UBB kodları yazılacaktır.
10- UBB, firma tanımlaması ve SUT fiyatlarından kaynaklanan maddi zararlar yüklenici firmaya aittir.
FİRMALARIN DİKKATİNE :
TIBBİ SARF İLAÇ VE TIBBİ MALZEMELERDEKİ ALIMLARIN KİK UZANTILI XML
DOSYASIYLA CD ORTAMINDA İDAREMİZE SUNMALARI ZORUNLUDUR
SATIN ALMA TEKLİFİ
MALZEMENİN CİNSİ
S.NO:
MİKTARI
1-
ABO+Rh tayini (Anti-A)
160 Şişe
2-
ABO+Rh tayini (Anti-B)
160 Şişe
3-
ABO+Rh tayini (Anti-D)
175 Şişe
4-
Kan verme Seti
5-
HİATAL HERNİA V ŞEKİLLİ E/PTFE DUAL PATC
1 Adet
6-
LAPAROSKOPİK APARATLI VENTRAL HERNİA KİTİ
3 Adet
7-
ADEZYON BARİYER JEL ENDO
5 Adet
8-
DÜZ UÇLU PORTEGÜ
1 Adet
9-
EĞRİ UÇLU PORTEGÜ
1 Adet
10-
REUSABLE LAPAROSKOPİK DİSEKTÖR 5 MM
2 Adet
11-
REUSABLE LAPAROSKOPİK KISA PENCERELİ GRASPER 5 MM
2 Adet
12-
REUSABLE LAPAROSKOPİK UZUN ATRAVMATİK GRASPER 5 MM
2 Adet
13-
GASTRİK KALİBRASYON TÜP
3 Adet
20.000 Adet
NOT: ŞARTNAME EKTEDİR.
Adres: 65080 YYÜ.Mühendislik-Mimarlık Fakültesi B Blok Giriş Kat
Zeve Kampüs – VAN
E-Posta: webmaster yyu.edu.tr.
Web: http//yyu.edu.tr
Fax: 0-432-216 83 47
Tel: 0-432-225 10 24-29 Dahili (2922)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 188 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content