close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 / Güz Ders Programı

embedDownload
2014–2015 Öğretim Yılı Kimya Bölümü Güz Dönemi I. Yarıyılı Ders Programı
Saat
1
2
3
08.30 – 09.20
Pazartesi
Fizik I (Grup 2)
09.25 – 10.15
Fizik I (Grup 2)
10.20 – 11.10
Fizik I (Grup 2)
4
11.15 – 12.05
5
12.10 – 13.00
6
13.05 – 13.55
7
14.00 – 14.50
8
9
10
Faruk TURAN
A-312
Salı
Genel Kimya Lab. I (A)
Prof. Dr. B. Ülküseven
Doç.Dr. T. Bal
Y. Doç. Dr. Musa Şahin
Genel Kimya Lab. I (A)
Çarşamba
Genel Kimya Lab. I (B)
Prof. Dr. B. Ülküseven
Doç.Dr. T. Bal
Y. Doç. Dr. Musa Şahin
Genel Kimya Lab. I (B)
Genel Kimya Lab. I (A)
Genel Kimya Lab. I (B)
Genel Kimya Lab. I (A)
Genel Kimya Lab. I (B)
* General Chem. I
Ö.Ü.O
Faruk TURAN
A-312
Genel Kimya I
Prof. Dr. B. Ülküseven
D-301
Genel Kimya I
D-301
Matematik I (Grup 2)
Öğr. Gör. Emre GÜVEN
A-311
Matematik I (Grup 2)
Öğr. Gör. Emre GÜVEN
A-311
Matematik I (Grup 2)
Öğr. Gör. Emre GÜVEN
A-311
Fizik I Lab. (Grup 2) A
Fizik I Lab. (Grup 2) A
15.50 – 16.40
Genel Kimya I
D-301
Fizik I Lab. (Grup 2) B
* General Chem. I
Ö.Ü.O
Matematik I (Grup 2)
Öğr. Gör. Emre GÜVEN
A-311
Matematik I (Grup 2)
Öğr. Gör. Emre GÜVEN
A-311
Matematik I (Grup 2)
Öğr. Gör. Emre GÜVEN
A-311
Fizik Lab.
Genel Kimya I
D-301
Cuma
* General Chem. I
Prof. Dr. A.Z. Aroğuz
Ö.Ü.O
* General Chem. I
Ö.Ü.O
Faruk TURAN
A-312
14.55 – 15.45
16.45 – 17.35
Perşembe
Fizik Lab.
Fizik Lab.
Fizik I Lab. (Grup 2) B
Fizik Lab.
I.Sınıf öğrencileri zorunlu ders olan Güzel Sanatlar veya Beden Eğitimi derslerinden birini seçmek zorundadırlar.
Ö.Ü.O.: Öğretim Üyesi Odası
* “General Chemistry I” dersini, sadece daha önce alıp başarısız olmuş öğrenciler alabilecektir.
-1-
2014–2015 Öğretim Yılı Kimya Bölümü Güz Dönemi III. Yarıyılı Ders Programı
Saat
Pazartesi
Çekirdek Kimyası D-301
Prof.Dr.G. Atun
Y.Doç.Dr.G. Keçeli
Y.Doç.Dr.A.E.Kurtoğlu
Çekirdek Kimyası D-301
Çarşamba
Fiziksel Kimya Lab I (A)
Prof. Dr. A. Z. Aroğuz
Prof.Dr. A. Kilislioğlu
Doç.Dr. T. Şişmanoğlu
Fiziksel Kimya Lab I (A)
Perşembe
Analitik Kimya I D-301
Prof. Dr. H. Filik
Doç.Dr. S. Demirci Çekiç
Cuma
Analitik Kimya Lab. I
Prof. Dr. H. Filik
Doç.Dr. S. Demirci Çekiç
Analitik Kimya I D-301
Analitik Kimya Lab. I
Fiziksel Kimya Lab I (A)
Analitik Kimya I D-301
Analitik Kimya Lab. I
Fiziksel Kimya Lab I (A)
Mineroloji D-511
Y.Doç.Dr. Davut LAÇİN
Analitik Kimya Lab. I
Bil. Tem. ve Prog. D-511
Y.Doç.Dr. İ. M. Hasdemir
Mineroloji D-511
Analitik Kimya Lab. I
Kimyacılar İçin Matematik
D-511
Bil. Tem. ve Prog. D-511
Y.Doç.Dr. İ. M. Hasdemir
Analitik Kimya Lab. I
Analitik Kimya I D-203
Prof. Dr. H. Filik
Doç.Dr. S. Demirci Çekiç
Fiziksel Kimya I D-301
Prof. Dr. A. Z. Aroğuz
Prof.Dr. A. Kilislioğlu
Analitik Kimya I D-203
Fiziksel Kimya I D-301
Fiziksel Kimya Lab I (B)
Prof. Dr. A. Z. Aroğuz
Prof.Dr. A. Kilislioğlu
Doç.Dr. T. Şişmanoğlu
Fiziksel Kimya Lab I (B)
Kuramsal Kimya D-111
Prof. Dr. E. Tütem
Doç. Dr. K. S. Başkan
Kuramsal Kimya D-111
Kuramsal Kimya D-111
Analitik Kimya Lab. I
15.50 – 16.40
Fiziksel Kimya I D-301
Fiziksel Kimya Lab I (B)
Analitik Kimya Lab. I
16.45 – 17.35
Fiziksel Kimya I D-301
Fiziksel Kimya Lab I (B)
Mineroloji Lab.
Y.Doç.Dr. Davut LAÇİN
Mineroloji Lab.
1
08.30 – 09.20
2
09.25 – 10.15
3
10.20 – 11.10
Anorganik Kimya I D-301
Doç. Dr. A. Erçağ
4
11.15 – 12.05
Anorganik Kimya I D-301
5
12.10 – 13.00
Anorganik Kimya I D-301
6
13.05 – 13.55
7
14.00 – 14.50
8
14.55 – 15.45
9
10
Salı
Çekirdek Kimyası Lab.
Prof.Dr.G. Atun
Y.Doç.Dr.A.E.Kurtoğlu
Çekirdek Kimyası Lab.
Bil. Tem. ve Prog. Lab.
BL111
Y.Doç.Dr. İ. M. Hasdemir
Bil. Tem. ve Prog. Lab.
BL111
Y.Doç.Dr. İ. M. Hasdemir
Kimyacılar İçin Matematik
D-511
Prof.Dr. M.
Mahramanlıoğlu
Kimyacılar İçin Matematik
D-511
-2-
Analitik Kimya Lab. I
Analitik Kimya Lab. I
2014–2015 Öğretim Yılı Kimya Bölümü Güz Dönemi V. Yarıyılı Ders Programı
Saat
Pazartesi
Çevre Kimyası Lab. (A)
Prof. Dr. E. Erçağ
Y. Doç. Dr. A. Üzer Arda
Çevre Kimyası Lab. (A)
Salı
Çarşamba
Çevre Kimyası D-301
Prof. Dr. E. Erçağ
Y. Doç. Dr. A. Üzer Arda
Çevre Kimyası D-301
Perşembe
Org. Reak. Mek. D-511
Prof. Dr. A. Yusufoğlu
Org. Kimya I D-301
Org. Kimya Lab. I (A)
Prof. Dr. A. Yusufoğlu
Y. Doç. Dr. H. Ç. Onar
Y.Doç.Dr.B.Hasdemir
Y.Doç.Dr. H. Yaşa
Org. Reak. Mek. D-511
Enst. An. Seçme K. D-301
Prof. Dr. E. Tütem
Doç. Dr. K. S. Başkan
Org. Kimya Lab. I (A)
12.10 – 13.00
Enst. An. Seçme K. D-301
Org. Kimya Lab. I (A)
Org. Kimya I D-301
Prof. Dr. A. Yusufoğlu
Org. Kimya Lab. I (B)
13.05 – 13.55
Elektrokimya I Lab. (A)
Prof.Dr.G.Atun
Doç.Dr.S.Pura Ergin
Y.Doç.Dr.A.E.Kurtoğlu
Enst. An. Seçme K. D-301
Org. Kimya Lab. I (A)
Org. Kimya I D-301
Org. Kimya Lab. I (B)
Elektrokimya I Lab. (B)
Prof.Dr.G.Atun
Doç.Dr.S.Pura Ergin
Y.Doç.Dr.A.E.Kurtoğlu
Elektrokimya I Lab. (B)
Org. Kimya Lab. I (A)
An. Kim. Dengeler D301
Doç. Dr. K. Güçlü
Doç. Dr. M. Özyürek
Org. Kimya Lab. I (B)
Org. Kimya Lab. I (A)
An. Kim. Dengeler D-301
Org. Kimya Lab. I (B)
Elektrokimya I Lab. (C)
Prof. Dr. G. Atun
Doç.Dr.S.Pura Ergin
Y.Doç.Dr.A.E.Kurtoğlu
Elektrokimya I Lab. (C)
Org. Kimya Lab. I (A)
An. Kim. Dengeler D-301
Org. Kimya Lab. I (B)
1
08.30 – 09.20
2
09.25 – 10.15
3
10.20 – 11.10
Çevre Kimyası Lab. (B)
Prof. Dr. E. Erçağ
Y. Doç. Dr. A. Üzer Arda
4
11.15 – 12.05
Çevre Kimyası Lab. (B)
5
6
Anorg. Kim. Lab.
Prof. Dr. İ. Kızılcıklı
Doç.Dr.A.Erçağ
Doç.Dr. Y. Kurt
7
14.00 – 14.50
Anorg. Kim. Lab.
8
14.55 – 15.45
Anorg. Kim. Lab.
9
15.50 – 16.40
Anorg. Kim. Lab.
10
16.45 – 17.35
Org. Kimya I D-301
Prof. Dr. A. Yusufoğlu
Org. Reak. Mek. D-511
Cuma
Elektrokimya I D-301
Prof. Dr. G. Atun
Doç.Dr.S.Pura Ergin
Elektrokimya I D-301
Org. Kimya Lab. I (B)
Prof. Dr. A. Yusufoğlu
Y. Doç.Dr. H. Ç. Onar
Y.Doç.Dr.B.Hasdemir
Y.Doç.Dr. H. Yaşa
Org. Kimya Lab. I (B)
Elektrokimya I Lab. (A)
Org. Kimya Lab. I (A)
-3-
Org. Kimya Lab. I (B)
2014–2015 Öğretim Yılı Kimya Bölümü Güz Dönemi VII. Yarıyılı Ders Programı
Saat
1
08.30 – 09.20
Pazartesi
Pestisitler D-511
Prof. Dr. B. Ülküseven
Prof. Dr. İ. Kızılcıklı
Salı
Klinik Kimyası D-511
Prof. Dr. R. Yanardağ
Çarşamba
Besin Kimyası I D-511
Doç.Dr.M.Altun
Perşembe
Biyokimyada Seçme Konular I
D-111
Prof. Dr. R. Yanardağ
Doç.Dr. Ö. Saçan
2
09.25 – 10.15
Pestisitler D-511
Klinik Kimyası D-511
Prof. Dr. R. Yanardağ
Besin Kimyası I D-511
Biyokimyada Seçme Konular I
D-111
3
10.20 – 11.10
Pestisitler D-511
Anorganik Sınai Kimya D-111
Prof. Dr. G. Gürdağ
Prof. Dr. G. Güçlü
Supramoleküller D301
Prof. Dr. Serpil Göksel
Doç. Dr. Nihal Yılmaz
Onul
Org. Analiz D-111
Prof. Dr. Serpil Göksel
Tekstil Kimyası I D-301
Prof. Dr. S. Tanyolaç
Y.Doç.Dr.D.Gürbüz
4
11.15 – 12.05
Seramik Kimyası D-511
Doç.Dr.Tülay Bal
Supramoleküller D301
Org. Analiz D-111
Tekstil Kimyası I D-301
5
12.10 – 13.00
Seramik Kimyası D-511
Supramoleküller D301
Org. Analiz D-111
Colloid. Chem Ö.Ü.O.
Prof. Dr. A. Z. Aroğuz
6
13.05 – 13.55
Seramik Kimyası D-511
Water and its Tech
Prof. Dr. A. Z. Aroğuz
Prof.Dr.A. Kilislioğlu. Ö.Ü.O.
Anorganik Sınai Kimya D-111
Water and its Tech.
Ö.Ü.O.
Anorganik Sınai Kimya D-111
Colloid. Chem Lab.
Prof. Dr. A. Z. Aroğuz
Colloid. Chem Ö.Ü.O.
Org. Boyar Mad. D-301
Y.Doç.Dr.A. Çınarlı
Y.Doç.Dr. D.Gürbüz
Besin Kimyası Lab. I (A)
Doç.Dr. M. Altun
Inorganic Industrial Chemistry
Prof.Dr.A.Z.Aroğuz
Prof.Dr.A. Kilislioğlu Ö.Ü.O
Besin Kimyası Lab. I (A)
Inorganic Industrial Chemistry
Ö.Ü.O
Tekstil Kimyası Lab. I (A)
7
14.00 – 14.50
Kozmetik Kimya
D-511
Prof. Dr. A. Yusufoğlu
Colloid. Chem Lab.
Tekstil Kimyası Lab. I (A)
Prof. Dr. S. Tanyolaç
Yrd.Doç.Dr. A. Çınarlı
Yrd.Doç.Dr.D.Gürbüz
8
14.55 – 15.45
Kozmetik Kimya
D-511
9
15.50 – 16.40
Kozmetik Kimya
D-511
10
11
16.45 – 17.35
17.40 -18.30
Bitirme Projesi I
Bitirme Projesi II
Tekstil Kimyası Lab. I (B)
Water and its Tech. Lab.
Prof. Dr. A. Z. Aroğuz
Prof.Dr.A. Kilislioğlu
Tekstil KimyasıLab. I (B)
Org. Boyar Mad. D-301
Org. Boyar Mad. D-301
Besin Kimyası Lab. I (B)
Doç.Dr. M. Altun
Inorganic Industrial Chemistry
Ö.Ü.O
Besin Kimyası Lab. I (B)
Bitirme Projesi I
Bitirme Projesi II
Bitirme Projesi I
Bitirme Projesi II
Cuma
Biyokimyada Seçme Konular
I Lab.
Prof. Dr. R. Yanardağ
Doç.Dr. Ö. Saçan
Y.Doç.Dr.S. Tunalı
Biyokimyada Seçme Konular
I Lab.
Klinik Kimyası Lab. (A)
Prof. Dr. R. Yanardağ
Doç.Dr. Ö. Saçan
Y.Doç.Dr.S. Tunalı
Nanochemistry D-511
Prof.Dr.A. Kilislioğlu
Klinik Kimyası Lab. (A)
Nanochemistry D-511
Klinik Kimyası Lab. (B)
Nanochemistry D-511
Water and its Tech. Lab.
Bitirme Projesi I
Bitirme Projesi II
Ö.Ü.O.: Öğretim Üyesi Odası
-4-
Klinik Kimyası Lab. (B)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
117 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content